81

JONG&AMBTENAAR OVERIJSSEL VRAGEN WAT BEWONERS WILLEN Steden en dorpen helpen de leefbaarheid te vergroten. Een mooiere job valt niet te bedenken. Steden moeten leefbaar blijven, het voorzieningenniveau in dorpen op peil. Stedelijk adviseur Sanne Bonekamp (26) van de provincie Overijssel is veel op pad om samen met bewoners, ambtenaren en andere betrokkenen initiatieven te realiseren voor hun dorp of stad. S anne begint in 2014 als trainee bij de provincie, op de afdeling ruimte en bereikbaarheid, waar ze nu sinds anderhalf jaar een vaste aanstelling heeft. Ze mag zich als trainee meteen buigen over nieuwe vormen van vervoer in het dorp Oldemarkt. Samen met bewoners bedenkt ze een online liftpaal, waar mensen zonder auto een lift kunnen regelen van een dorpsgenoot. ‘Een fysieke paal was eerder elders in de provincie geen succes’, vertelt Sanne. ‘Onze moderne variant van de liftpaal op Facebook sloeg gelukkig wel aan. Ik zie nog steeds vragen en meldingen van dorpsbewoners langskomen voor ritjes tussen dorp en station.’ STADSCAFÉS ORGANISEREN Niet alleen de dorpen, ook de steden kunnen wat meer reuring gebruiken. Zeker als de economische crisis toeslaat en binnensteden steeds leger komen te staan. De provincie wil via het programma ‘De Stadsbeweging’ gemeenten helpen via haar netwerken. Met kennisuitwisseling en waar nodig met financiële bijdragen. Zo worden in Zwolle stadscafés georganiseerd om ideeën voor de invulling van de binnenstad ‘op te halen’. De provincie breidt het initiatief uit naar andere steden in Bemoeienis van de provincie met de binnensteden ligt wel eens gevoelig, merkt Sanne. ‘Maar de provincies zijn echt aan het veranderen. Vroeger maakten we beleid in onze toren en legden dit op aan gemeenten. Nu proberen we meer te helpen om goede ideeën en praktijken elders tot een succes te maken. Voor mij is het heel gewoon om de mensen die wonen en werken in Overijssel te vragen wat zij willen.’  Overijssel. Nu hebben Hengelo, Enschede, Almelo en Deventer vergelijkbare stadscafés. ‘Het zijn plekken waar mensen hun ideeën kunnen pitchen, van geveltuintjes aanleggen tot ‘t organiseren van stadsfestivals. Deze ideeën worden dan met alle aanwezigen besproken, aangevuld en verder uitgewerkt. Mijn rol binnen het totale project is zo veel mogelijk onderlinge verbindingen tussen mensen leggen, binnen en met de gemeente, maar ook tussen de verschillende steden’, vertelt Sanne, die in Overijssel inmiddels ook een onderling netwerk van binnenstadmanagers heeft opgezet.  NAAM: Sanne Bonekamp  LEEFTIJD: 26 jaar  FUNCTIE: Stedelijk adviseur  BIJ: Provincie Overijssel  OPLEIDING: Planologie, Radboud Universiteit, Nijmegen 81

82 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication