11

Blik op Zeewolde - november 2019 lekker in je vel Body Stress Release hielp al honderden van klachten af COLUMN Tien jaar geleden begon Roy van de Wijnaard met de praktijk Body Stress Release in Zeewolde. Later stapte ook zijn vrouw Marian van Meel in. Body Stress Release (BSR) heeft inmiddels vele honderden mensen van hun klachten afgeholpen. Hun cliënten zijn vaak verbaasd dat de lichte drukimpulsen met de vingers op de spieren zoveel effect hebben. Dat ze dat helemaal gekleed kunnen ‘ondergaan’ vinden ze helemaal verbazend. Spierspanning zet de zenuwbanen onder druk, waardoor de communicatie tussen de hersenen en de rest van het lichaam verstoord wordt. Dat kan leiden tot klachten van uiteenlopende aard. ‘De klachten komen vaak door overbelasting’, legt Roy uit, ‘lichamelijk of geestelijk, werken in een verkeerde houding of kopzorgen. Als de stress teveel wordt, reageert het lichaam en zet de stress als spierspanning vast, Gevolg is dat het zenuwstelsel onder druk gezet wordt, dat verstoort dan weer de communicatie binnen het lichaam en dat kan invloed hebben op allerlei lichamelijke en mentale functies.’ Bij de deskundige aanraking van de spier, geeft deze een seintje aan de hersenen dat de spierspanning losgelaten kan worden. Het zelf herstellend vermogen van het lichaam doet de rest. Roy en Marian zijn er nu wel aan gewend, maar zeker de eerste jaren waren zij ook onder de indruk. En soms nog steeds. ‘Een man van achter in de vijftig die meer dan zijn halve leven al last had van migraine en er nu vanaf is, dat is toch niet te geloven?’ ‘Lichaam en geest zijn we als twee gescheiden werelden gaan zien’, vult Marian aan, ‘maar dat klopt niet. Als je verliefd bent voel je dat toch ook in je buik? Als je angstig bent, ga je transpireren en als je zenuwachtig bent, moet je vaker naar de wc.’ Een fysiek trauma werkt geestelijk door en andersom: iemand die een burnout heeft, heeft bijna één op één ook lichamelijke klachten, bijvoorbeeld aan nek, rug of schouder. Er bestaat een hele waslijst waar Body Stress Release bij helpt, waaronder darmAndrea Meerse is wijkverpleegkundige bij Coloriet. Met haar collega’s geeft zij een kijkje in de zorgorganisatie die meer biedt dan zorg alleen. Elke dag weer een nieuw verhaal klachten, ‘restless legs’, whiplash, brandend maagzuur, blaasproblemen. Belangrijk in het hele proces is de intake, waarin de oorzaak van de klacht(en) wordt opgespoord. Daarna volgen in een strak ritme de eerste drie behandelingen, waarna vervolgbehandelingen. ‘Mensen vragen wel eens hoeveel behandelingen nodig zijn, maar dat varieert heel erg.’ Er zijn ook mensen die al jaren terugkomen voor ‘onderhoudsbeurten’, om te voorkomen dat de klachten terugkomen. De populariteit van Body Stress Release blijkt uit het feit dat het aantal ‘practitioners’ in tien jaar tijd is toegenomen van 50 naar 130 en dat terwijl de opleiding (vijf maanden intern) behoorlijk pittig is. De meeste practitioners zijn mensen als Roy (zelf een leven lang rugpijn tot zijn kennismaking met BSR) die enthousiast geworden zijn door eigen ervaringen. De meeste verzekeraars dekken BSR vaak uit de aanvullende verzekering als natuurgeneeskundige behandeling. De praktijk is te vinden aan het Duifkruid 1 BSRZEEWOLDE.NL Te jong om zaken te regelen voor na de dood? Vermoeidheid houvast geeft, met een leidraad van allerlei praktische zaken. Een ander voorbeeld gaat over de zoon en dochter van mevrouw De Vries, die na een serie gesprekken over het persoonlijk levensdossier voor hun moeder ook zelf de beslissing hebben genomen om het voor later goed te regelen. Hun motivatie? ‘Onze kinderen zijn veel te jong om, als wij plotseling overlijden, zaken te regelen.’ André Post: ‘Beiden hebben daarom De vraag hoe ‘jong’ of hoe ‘oud’ je moet zijn om over de dood na te denken en daarvoor zaken te regelen, houdt nalatenschapscoach André Post al een poos bezig. Hij ziet wel een tendens. Post: ‘Mijn cliënten zijn vaak mensen die al een respectabele leeftijd hebben bereikt, maar ik zie steeds meer jongere mensen die er voor kiezen om zaken voor later te regelen. Uit mijn praktijk weet ik dat er verschillende afwegingen zijn waardoor zij zich zijn gaan realiseren wat de gevolgen kunnen zijn bij een onverwacht overlijden.’ Hij noemt het voorbeeld van Alex, 44 jaar en ZZP’er in de bouw. Alex vindt het onverantwoord dat als hij plotseling mocht komen te overlijden, zijn vrouw en kinderen met allerlei vragen en praktisch regelwerk worden geconfronteerd. In een verdrietige en hectische periode wil hij zijn vrouw niet opzadelen met allerlei rompslomp die hij had kunnen voorkomen. Alex koos ervoor om samen met zijn nalatenschapscoach een persoonlijk levensdossier op te stellen. Hij had zich hierin verdiept en wist dat dit een document is dat als een soort van ‘rode noodknop’ Yacon, superfood uit Zeewolde Op de dag van de Duuurzaamheid, 10 oktober, bezocht wethouder Ewout Suithoff onder meer de MMM boerderijwinkel en liet zich alles vertellen over de pluktuin door Jan te Rietstap, die deze als vrijwilliger beheert. De oogst yacon is dit jaar groot, vooral omdat een dikke laag keileem doorgestoken is, de grond verbeterd is en door de vrienden van de MMM een druppelirrigatie is bekostigd. Op de online dagkrant blikopzeewolde. nl van 30 oktober is een groot artikel over deze van origine Zuid-Amerikaanse groente te lezen. Er staan ook links op die verwijzen naar recepten. met mij gesproken over financiele en juridische vraagstukken, het laten opstellen van een testament en volmacht(en), een donorcodicil en een levenswensverklaring. Zij zijn blij dat nu met hun persoonlijk levensdossier alles in kaart is gebracht. Ik heb gemerkt dat het mensen rust geeft de zaken goed te regelen. Daarmee voorkomen zij dat nabestaanden, voor wie een overlijden, plotseling of niet, toch al een periode is waarin hun hoofd overloopt, ook nog van alles moeten opzoeken en regelen. Mijn ervaring is dat niemand te jong is voor een dergelijk gesprek.’ ANDREPOST.NL T 06 5178 5625 Op een bijeenkomst van het Longpunt Noordwest Veluwe op 6 november (14.00-16.00 uur) wordt gesproken over vermoeidheid. Wat als abnormale vermoeidheid je dagelijks in de greep heeft? De bijeenkomst is geschikt voor zowel long- als hartpatiënten. Verwacht een middag met veel praktische adviezen. Aanmelden op www.stjansdal.nl/voorlichting Afasie InteraktContour heeft een uniek hulpmiddel voor mensen met afasie, een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel: een sleutelhanger die hen kan helpen bij het voeren van een soepeler gesprek. In Nederland hebben zo’n 30.000 mensen afasie. Op de sleutelhanger staat de tekst ‘Ik heb afasie, een taalstoornis door hersenletsel. Daardoor heb ik moeite met het voeren van gesprekken. Weten hoe ons gesprek beter kan gaan?’ De gesprekspartner kan vervolgens via een QR-code of link naar een webpagina tips vinden om een gesprek beter te laten lopen. Iedereen die zo’n sleutelhanger wil: mail communicatie@interaktcontour.nl. Het werk van een wijkverpleegkundige is superveelzijdig. Sinds ik acht jaar geleden bij Coloriet ben begonnen en nu alweer vier jaar wijkverpleegkundige ben, is nog geen dag hetzelfde geweest. Dat vind ik vooral heel leuk en mooi aan mijn werk. De zorg die we geven gaat dieper dan alleen verpleegkundige handelingen. Samen met de cliënt zelf, mantelzorger, familie en verschillende disciplines als huisartsen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten houden we continu in de gaten wat een cliënt nodig heeft. In de ochtend bezoek ik tijdens de zorgroute mijn cliënten. Ik geef ze zorg en ondersteuning en ga na of de ontvangen hulp nog steeds voldoende is. Als wijkverpleegkundige mag ik indicaties stellen. Dit houdt in dat ik, uiteraard in overleg en met toestemming van de cliënt en/ of familie, bepaal of er iets aan de zorg die een cliënt ontvangt moet veranderen. In de middag vinden veelal familiegesprekken en intakes met nieuwe cliënten plaats. Ook gebruik ik dit dagdeel om na te gaan of de clientendossiers en zorgplannen nog steeds up to date zijn. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen mij, het wijkzorgteam, huisartsen en verschillende therapeuten. Tijdens dit overleg wordt de ‘status’ van de cliënten besproken. Gaat iemand vooruit, achteruit en zijn er nog andere manieren waarop we iemand kunnen ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulpmiddelen in huis die de zelfstandigheid motiveren of bepaalde therapie. De diversiteit maakt mijn werk uitdagend. Ik monitor alles en spreek veel verschillende mensen, maar doe ook verpleegkundige handelingen bij cliënten thuis. Samen met het team ben ik altijd op zoek naar oplossingen die in het belang zijn van onze cliënten. Want zij zijn tenslotte degene waar het allemaal om draait! kop

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication