11

Blik op Zeewolde - januari 2019 Gemaakt in opdracht van gemeente Zeewolde 11 column EPTE therapie bij peesklachten Héél lang geleden waren stroomtherapieën een veel toegepaste vorm van fysiotherapeutische behandeling op spieren en pezen. Toen de therapieën ‘wetenschappelijk’ getoetst werden, bleek de stroom maar in zeer beperkte mate de dieper gelegen pezen te bereiken. Nu is daarvoor een oplossing gevonden. U weet al, via deze column, dat echografie belangrijk is om het soort peesontsteking en de exacte locatie te kunnen diagnosticeren. Bij bepaalde ‘peesontstekingen’ blijft Shockwave de voorkeursbehandeling. Maar bij een bepaald type ‘peesontsteking’ is stroomtherapie effectiever. Maar hoe kunnen wij nu die stroomvorm op exact de juiste plaats ín de pees toepassen. De moderne manier is EPTE therapie, wat neerkomt op het behandelen van de pees met een stroomvorm die via een dun (niet pijnlijk) naaldje, onder nauwkeurig toezicht van het echo-apparaat, exact op de juiste plaats in de pees wordt toegediend. De voordelen zijn dat de behandeling exact op de juiste plaats wordt toegediend en na enkele behandelingen al effectief is. Net als Shockwave, kan EPTE worden gegeven bij peesklachten aan de schouder, knie, achillespees, hielspoor en de tenniselleboog. Nogmaals, eerst moet een goed echografisch onderzoek worden gedaan om de exacte soort type ‘peesontsteking’ vast te stellen, want met een goed echografisch apparaat kunnen vele verschillende soorten peesaandoeningen worden vastgesteld. Voor de goede orde, peesontstekingen worden naast met shockwave of EPTE óók met de juiste (excentrische) oefeningen en eventueel andere aanvullende fysiotherapeutische behandelingen behandeld. Zowel Shockwave therapie als EPTE therapie worden door speciaal daarvoor opgeleide fysiotherapeuten gegeven en hebben alleen optimaal resultaat na goed echografisch onderzoek waarbij zowel de exacte soort aandoening als de precieze locatie nauwkeurig kunnen worden bepaald. Mast 28, Zeewolde | T 06 333 458 90 | www.altiuszeewolde.nl www.devakantiefysio.nl FysioHage.nl Vlietstroom 1 3891 EM Zeewolde T 06 2018 2001 snel en effectief! Fysio- en manuele therapie, echografie, peesklachten, shockwave koppraktijkindex Blijf (sport)blessures de baas Duurzaam Zeewolde Met deze duurzaamheidsrubriek wordt de aandacht op duurzaamheid gevestigd door te laten zien wat er gebeurt en wat er nog meer mogelijk is.’ Een enorme uitdaging 2,6 miljoen trekt de gemeenteraad uit voor het Energie-uitvoeringsprogramma. Een enorm bedrag maar bijna een ‘hamerstuk’, zo doordrongen is men van de noodzaak om de klimaatverandering een halt toe te roepen door andere bronnen van energie te zoeken en meer energie te besparen. Het was, op de laatste vergadering van 2018, een unaniem besluit, zelfs de enige klimaatscepticus in de raad kwam tandenknarsend over de streep. Het doel is 700 Terajoules extra duurzame energie te realiseren. 700 TJ komt overeen met een vervijfvoudiging van het aantal zonnepanelen op daken én 165 hectares aan zonneweide. De gemeenteraad besloot eerder dat Zeewolde op energiegebied dubbelneutraal moet worden. Energieneutraal is de gemeente al, er wordt meer energie opgewekt dan er gebruikt wordt. Zeewolde zal in haar eentje de klimaatverandering niet kunnen stoppen, maar maakt gebruik van de mogelijkheden die ze heeft om extra bij te dragen. Altius Zeewolde - Ingrid van der Vlist Mast 28 - www.altiuszeewolde.nl Centrum voor Complementaire Geneeskunde Planetenveld 23 - www.ccgonline.eu Coloriet - De Sfinx Flevoweg 59 - www.coloriet.nl Contextuele hulpverlening Mirjam - Mirjam Janssens-Stam Gezelweg 15 - www.contextuelehulpmirjam.nl Craniopraktijk Zeewolde - Marjolein Hortensius Muiderweg 39 - www.craniopraktijkzeewolde.nl Fysiotherapeutisch Centrum J.W. Hage - Jan Willem Hage Vlietstroom 1 - www.fysiohage.nl IFysio - Olga Nagtegaal Gezelweg 15 - www.ifysio.nl Mindfulness, voor volwassenen en kinderen - Karin Stam www.karinstam.com PodoCare - Corine van den Heuvel Gildenveld 83/Mast 28 - www.podocare.net Van Nature Uitvaartzorg - Simon Rhijnsburger Essenburgh 8 - www.vnuitvaartzorg.nl Nalatenschapscoach - André Post Schepenveld 44 - www.andrepost.nl Uw praktijk ook in deze index? Mail dan naar welkom@blikopzeewolde.nl André Post nalatenschapscoach voor nu en later Zoekt u een vertrouwenspersoon die meedenkt over het regelen van uw nalatenschap of het afhandelen van een erfenis? Bel voor vrijblijvende afspraak 06 5178 5625 Inloopspreekuur: dinsdagmiddag 14.00 - 16.00 uur Praktijkadres: Schepenveld 44 | www.andrepost.nl De provincie geeft de gemeenten in Flevoland de mogelijkheid in fases 1000 hectare aan zonneparken aan te leggen langs provinciale wegen en tochten. Er zijn ook panelen die niet reflecteren, maar er is toch nog een dillemaatje: zet je daar heggen omheen om ze aan het oog te onttrekken of juist niet, immers, je wilt toch ook laten zien wat je doet? De eerste van deze zonneparken kunnen er al eind dit jaar liggen. Voor wat ‘dakgebonden zon’ betreft. De gemeente heeft een duurzaamheidslening (dat wordt mogelijk anders vormgegeven in een duurzaamheidsfonds) en heeft een garantstelling afgegeven aan Zeewolde Zon. Deze organisatie maakt het mogelijk om ook zonder geschikt (of ‘eigen’) dak te investeren in zonne-energie. Daarnaast is er een project ‘Zonondernemend Zeewolde’, dat opgezet is om ondernemers over de streep te trekken. Daken moeten zich er wel voorlenen wat betreft constructie, reden waarom grote logistieke bedrijven zich daarvoor niet hebben aangemeld. Energie uit warmte halen is ook een oplossing, maar vooralsnog een dure, die is dus even ‘geparkeerd’. Bovendien is in Zeewolde waar de woningen ‘jong’ zijn, niet heel veel te winnen bij het energiezuiniger maken van huizen, maar ‘als er kansen komen, pakken we ze’, zegt Suithoff. De gemeenteraad heeft een amendement (tekstvoorstel) toegevoegd aan het Energie- uitvoeringsprogramma omdat de oplossingen van vandaag de oplossingen van morgen niet hoeven te zijn. Hierdoor wordt het programma flexibeler. Al 25 jaar is Jan Willem Hage, (sport-) fysiotherapeut, manueel therapeut en sporter, actief in Zeewolde. Er zullen (gerichte) acties komen, maar de gemeente kan en wil het niet alleen doen, er zal samenwerking gezocht worden met organisaties als Woonpalet (de titel van haar jaarplan is ‘Duurzaamheid is troef’) maar ook clubs en organisaties. De Klimaatwet die net voor kerst door de Tweede Kamer is aangenomen, heeft als doel dat Nederland in 2050 energieneutraal is. Het klimaatakkoord, waarin de uitwerking van de wet staat (maar die nog niet aangenomen is) kost 300 miljoen. Wethouder Ewout Suithoff. ‘De mogelijkheden om te profiteren van de wind zijn, zeker als in 2020 het Windpark Zeewolde klaar is, goed benut. Blijft over: goed gebruik maken van de zon, zowel zon op daken (bij particulieren en bedrijven) als grondgebonden zon: zonneparken. Vooralsnog niet op agrarisch land (daar spreekt de gemeenteraad in het eerste kwartaal van dit jaar over). op Gezond en lekker in je vel in Zeewolde O

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication