4

Aandacht voor minima Voedselbank scheelt vaak tientjes per week Vechtscheidingen, chronische ziekte, financiële en allerlei andere problemen. ‘Er zijn meerdere oorzaken die (de) reden kunnen zijn dat mensen in een positie terecht komen waardoor ze een minimum aan inkomsten hebben’, zegt Tiny Schor. Zij is coördinator vrijwilligers en schakel tussen bestuur/vrijwilligers en cliënten van voedselbank De Kostmand. Karlien Lodewijk, verantwoordelijk voor de publiciteit: ‘Situaties waarvan mensen nooit gedacht hadden erin terecht te komen.’ Elke vrijdag zijn vrijwilligers actief met het uitdelen van dertig voedselpakketten. De pakketten, kratten eigenlijk, staan op tafels, ze zijn er voor gezinnen, een-, twee- en meerpersoonshuishoudens. De pakketten zijn bestemd voor mensen die ‘net buiten de norm’ vallen. De MDF (Maatschappelijke dienstverlening Flevoland) bepaalt wie er in aanmerking komt voor een pakket en volgt daarbij de richtlijnen van de landelijke voedselbank. Twee keer per jaar wordt geherindiceerd, wordt de financiële situatie van de ontvangers tegen het licht ze kunnen hun situatie lang verborgen houden, maar wij zijn er voor hen.’ Karlien: ‘Mensen vinden het moeilijk zich aan te melden, er is veel schaamte, je moet wel met je hele hebben en houwen naar het MDF.’ Tiny: ‘Als ze voor de eerste keer komen, wordt er wel eens een traantje gelaten, soms uit ongeloof dat ze nu bij een groep horen waarvan ze nooit gedacht hadden erbij te horen, maar als ze een paar keer zijn geweest zijn ze zo dankbaar. Oh, wat heerlijk, horen de vrijwilligers dan.’ Mensen komen vaak in beeld via kerken (Tiny: ‘Dat zijn toch meer gemeenschappen), maar ook door zorg- en hulpverleners of door Vluchtelingenwerk. ‘Wij hebben wel het vermoeden dat er meer mensen zijn die in aanmerking zouden kunnen komen.’ ‘Schroom niet’, vult Karlien aan, ‘en meld je’. Ze vertelt dat de privacy heel hoog staat bij de Kostmand. ‘Ik heb de cliëntenlijst nog nooit gezien. Onze vrijwilligers hebben geen idee waar ze wonen.’ gehouden. Het initiatief is vanuit de kerken gekomen, maar de voedselbank is een zelfstandige stichting die los van de kerken staat. Met een pakket kan een huishouden een dag of drie, vier vooruit. Dat scheelt al snel meer dan een paar tientjes per week. Omdat Zeewolde te klein is voor een zelfstandige voedselbank is er aansluiting gezocht bij Lelystad. Daar worden de pakketten samengesteld en opgehaald. In Zeewolde worden ze aangevuld met het brood dat de bakkers over hebben en producten van diverse leveranciers die tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten, maar er nooit overheen, daar zijn strenge richtlijnen voor die in tabellen op het prikbord hangen in de verdeelruimte. Een groot logistiek bedrijf belt met enige regelmaat op als bijvoorbeeld een lading chips niet naar de supermarkt kan omdat de dozen (niet de zakken) aangetast zijn door vocht, maar meestal is er veel zuivel, verse pasta’s en boter op te halen. In de brandweerkazerne staan twee vriezers voor het bewaren van het brood en ook twee koelkasten waar kleinere hoeveelheden koelproducten bewaard kunnen worden. Bij het samenstellen van het pakket in Lelystad wordt gelet op de schijf van vijf, hoewel dat niet altijd lukt. Tiny: ‘Mensen die het financieel heel moeilijk hebben proberen het heel lang zelf te redden, Ze roept buren van mensen die het moeilijk hebben op. Als je weet of vermoedt dat je buren het niet goed hebben, bel eens aan.’ Tiny: ‘Mensen willen wel helpen maar weten vaak niet dat er hulp nodig is. Neem de tijd en toon belangstelling. Omkijken naar elkaar zouden meer mensen moeten doen.’ VOEDSELBANKZEEWOLDE.NL De voedselbank bestaat bijna 12 jaar. De zaak draaiende houden kost geld. Voor de pakketten uit Lelystad moet betaald worden. Niet voor het voedsel, wel voor de logistiek. En de bus loopt ook niet op water. De voedselbank moet het hebben van donaties van particulieren, kerkcollectes en de incidentele bestemming van goede doelenacties van serviceclubs Rotary en Lions en fondsen. Alle kinderen doen mee De vier gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Putten hebben de handen ineengeslagen om een lokale stichting Leergeld op te richten. Open Dag Donderdag 24 januari 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur Accent Nijkerk Ds. Kuypersstraat 1 T (033) 245 88 19 www.accentnijkerk.nl Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in een gezin met minimale financiële middelen. Projectleider Lotte Heijs: ‘Lang niet alle kinderen krijgen gelijke kansen, sommige ouders kunnen het lidmaatschap van verenigingen of een schoolreisje niet betalen. Leergeld helpt deze kinderen, bijvoorbeeld door het vergoeden van het schoolreisje of door voetbalschoenen te kopen. Op die manier zorgt Leergeld ervoor dat alle kinderen kunnen meedoen.’ Leergeld is een landelijk initiatief, er zijn meer dan honderd lokale stichtingen, die samen actief zijn in 260 gemeenten. ‘Leergeld biedt deze kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.’ Vanuit Zeewolde/het MDF is Ingrid Blik betrokken: ‘Het motto van Leergeld spreekt me erg aan: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.’ Leergeld is aanvullend op wat er al is en gaat samenwerken met lokale partijen zoals scholen, MDF, verenigingen, de kerken, bedrijfsleven, andere fondsen/stichtingen, voedselbank, AKZ etcetera. Op dit moment wordt druk gewerkt aan de oprichting van de stichting die voor de vier gemeenten actief zal zijn. De komende periode wordt het bestuur gevormd en worden vrijwilligers gezocht. Ingrid: ‘Donaties vanuit het bedrijfsleven in Zeewolde zijn van harte welkom, geld komt gegarandeerd terecht bij de kinderen uit Zeewolde zodat ze kunnen meedoen. Leergeld is een lokaal vangnet voor lokale kinderen vanuit lokale inkomsten.’ Naar verwachting zal de stichting in 2019 van start gaan. Wie meer informatie wilt, mailt naar I.Blik@mdflevoland.nl. Jarige Job zorgt voor cadeaus De stichting Jarige Job is een landelijk opererende stichting die ervoor zorgt dat kinderen uit minimagezinnen hun verjaardag kunnen vieren. In de voedselpakketten van De Kostmand zit voor de jarige niet alleen een cadeau, maar ook een pakket om in de kinderen in de klas en de juffen en meesters te kunnen trakteren én ingrediënten om een taart te maken. Sinds een jaar is de leeftijdsgrens verbreed van 4-12 naar 0-18 jaar. STICHTINGJARIGEJOB.NL

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication