11

Blik op Zeewolde - maart 2020 lekker in je vel 'Van koken worden deze kinderen blij' Je kan op voetballen zitten, op ballet maar ook ‘op koken’. Een groep van zes jongens gaat elke twee weken naar Harderwijk om bij JAM Culinair onder begeleiding twee uur in potten en pannen te roeren. De kooksessie wordt afgesloten met het eten van het zelfgemaakte driegangen menu. Jantine van Hunenstijn is bijna tien jaar geleden gestart met dit programma dat niet het koken als doel heeft, maar het werken aan zelfvertrouwen. De deelnemers zijn leerlingen in de leeftijd van de laata ste klassen bassischool en eerste klassen middelbaar onderwijs. Ze hebben allemaal een diagnose in het autistisch spectrum, kortweg gezegd: ze zijn zeer gevoelig voor prikkels. Homogeen is de groep niet, de één heeft dit, de ander dat, vandaar dat er twee, soms drie begeleiders op kleine groep zitten. ‘Voor hen is niet alles vanzelfsprea kend. Hulp vragen moeten ze leren, dat vereist wel goed communicea ren. In de keuken moet je samena werken, sociaal met elkaar omgaan en ook dat is voor hen vaak moeia lijk. De keuken opruimen, de tafel indekken en alles na afloop netjes achterlaten. Er wordt veel geleerd maar spelenderwijs, ze hebben het feitelijk niet eens in de gaten. ‘Het gaat erom dat ze zelf iets hebben gemaakt. Het idee is ‘kijk, ik kan dat’. Dat is een persoonlijk succes. Het zijn jongeren die niet vaak de mogelijkheid hebben te laten zien waar ze toe in staat zijn en dat echt nodig hebben.’ In koken zitten ook ‘schoolse vaardigheden’ als rekea nen, lezen en zelfs geografie, want waar komt de moutarde de Dijon nu vandaan, en tja, niet elk gerecht lukt, dus incasseren zit er ook in. Jantine is zelf één van de begeleia ders en na al die jaren onvermina derd enthousiast. ‘We zijn op een gezellige, positieve manier met kinderen bezig. Het is echt bijzona der wat hier gebeurt.’ Laatst kwam er een nieuweling bij, een vaste ‘kok’ kon die prikkel niet aan. Die is even apart gezet en aan het pana nenkoeken bakken gezet, zijn hoba by. Toen de situatie gewend was, vond hij met begeleiding zijn plekje in het team. Een andere jongen was heel erg in zichzelf en keek in het 11 COLUMN Andrea Meerse is wijkverpleegkundige bij Coloriet. Met haar collega’s geeft zij een kijkje in de zorgorganisatie die meer biedt dan zorg alleen. Tijd en aandacht voor dementie Ongeveer de helft van onze cliënten in Zeewolde heeft meer aandacht nodig vanwege vergeetachtigheid veroorzaakt door (een beginnende) dementie. Door de vergrijzing is dementie een groeiend probleem dat veel tijd en zorg vraagt. Zorg die wij onze cliënten en hun mantelzora gers met alle liefde geven. begin alleen maar in de oven ‘om het baksel te zien rijzen.’ Langzaa merhand raakte de jongen gewend en draait nu gewoon mee. Tijdens het koken ontstaan ook de mooiste gesprekken, een goede zaak, vindt Jantine. Ze vertelt dat sommige deelnemers niet veel kans hebben om sociaal om te gaan met leefa tijdsgenoten, soms vanwege hun ‘prikkelbaarheid’, soms omdat zij lange dagen maken van en naar speciale scholen. Natuurlijk staan mobiele telefoons uit en er staat geen muziek aan, teveel prikkels. Jantine, zelf gek op koken, zorgt altijd dat er genoeg over is, dan kunnen ze thuis met ouders of vera zorgers nog een keer genieten van hun zelfgemaakte maaltijd en dus nog een keer trots zijn.’ Niet alleen de kinderen worden er blij van, ook de ouders. ‘De reacties zijn super’, zegt Jantine, ze zien hun kinderen sociaal en emotioneel groeien. JAM heeft vestigingen aan de Acaa demiestraat 14 in Harderwijk en aan de Gelderseweg 22 in Zeea wolde. JAMHARDERWIJK.NL Ontdek wat een week zonder suiker met je doet Suiker is lekker zoet, waardoor je er al gauw te veel van eet. Suiker zit in veel producten verstopt. Voor je het weet krijg je iedere dag onbewust te veel suiker binnen en dat is niet goed voor je gezondheid. Teveel suiker kan leiden tot darmklachten, vermoeidheid, overgewicht, diabetes type 2 en tandbederf. Teveel suiker kan een negatief effect hebben op je darmen. Vooral een teveel aan fructose (fruitsuia ker) kan leiden tot darmklachten als buikpijn, een opgeblazen gevoel en diarree. Fructose vind je voornaa melijk in producten als frisdrank, vruchtensap, koek en snoep. Als je veel suiker binnenkrijgt, kun je last krijgen van vermoeidheid. In pure kristalsuiker zitten namelijk geen voedingsstoffen, alleen ‘slechte’ energie. Als je veel suikerrijke proa ducten neemt en te weinig kiest voor gezonde voeding, dan krijg je een tekort aan vezels, vitamines en mineralen. Hierdoor kun je last krijgen van vermoeidheid. Te veel suiker kan ook zorgen voor overgewicht. Als je veel frisdrank of snoep eet, krijg je veel calorieën binnen. En krijg je meer calorieën binnen dan je verbruikt, dan heb je een grotere kans om zwaarder Nieuwe inzichten In de tijd dat de ruimtevaart enorm in de belangstelling stond, liftte de wetenschap mee op de budgetten die hiervoor werden vrijgemaakt. Vele technologische ontwikkelingen zijn het gevolg van de ruimtevaartahype. Nu is er de ‘onder de twee uur’ marathon hype. Ook dit gaat gepaard met vele nieuwe technoa logische ontwikkelingen (onder andere in de fysiotherapie). Maar welke kennis zal een revolutie doen laten ontstaan? De nieuwe hydroagel als voeding tijdens het lopen? Het meest innovatieve is wel de carbonzool in de (Nike) sporta schoen. De wetenschappelijke kennis daarachter is ontstaan uit het beschikbaar komen van meetrea sultaten tijdens het lopen, zoals met gebruik van vermogensmeters. Met name de pasfrequentie, de verticale component, de grondacontactatijd en de berekeningen van de ‘veer’ kracht van de Achillespees en andea re pezen, zijn nieuw en liggen ten grondslag aan de nieuwe carbona zooltechniek. De nieuwe kennis van het opvangen en vrijgeven van de energie in onder andere de achila lespees, de voetzoolfascie en de voet als geheel, geven wetenschappers de mogelijkheid een schoenzool te ontwikkelen die dit proces optia maal ondersteunt en versterkt. Nike claimt zelfs gemiddeld 4% snellere tijden, het nieuwste model (‘next’) zelfs 5%! Vandaar dat de atletiekfea deratie nu restricties stelt aan dera gelijke schoenen (zooldikte, aantal carbonplaten etcetera). Uiteraard is de belangstelling rond de ‘suba2 marathon’ een belangrijke push geweest voor de innovaties, maar de vrijgekomen kennis kan ook worden toegepast in de fysiotheraa pie en bijvoorbeeld in de kennis van het ontstaan van blessures zoals de achillespeesklacht, de ‘hielspoor’ en andere zogeheten ‘overbelastingsa klachten’. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Maar laten we vooral niet uit het oog verliezen dat je sport en bewegen in het algemeen primair voor je plezier en gezondheid doet, en daar zijn geen ‘sub 2’ schoenen voor nodig. te worden. Suiker die niet door je lichaam wordt gebruikt wordt namelijk opgeslagen als vet. Overa gewicht vergroot de kans op diabea tes type 2. Vooral met frisdrank is het belangrijk om goed op te leta ten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een blikje frisdrank per dag je risico op diabetes type 2 met maar liefst 20% verhoogt. Ook is aangea toond dat het vervangen van drana ken met toegevoegde suiker door dranken zonder suiker kan leiden tot een afname in gewicht. Te veel suiker is ook niet goed voor het gebit. Als je iedere dag veel snoep en frisdrank neemt, heb je een grotere kans op gaatjes en tanderosie. Bacteriën in je mond zetten suiker namelijk om in zuur. Dit zuur lost het tandglazuur van je gebit op, waardoor gaatjes kunnen ontstaan. Om tandbederf te voora komen is het belangrijk om zo min mogelijk toegevoegde suikers te consumeren. Naast genoemde klachten kan te veel suiker ook leiden tot hoofda pijn, leververvetting en een overa belaste alvleesklier. Door mee te doen aan de Nationale Suiker Challenge 2020 kun je zelf ervaren wat een week zonder suiker met je lichaam doet. DIABETESFONDS.NL Wanneer bij een cliënt de diagnose dementie wordt gesteld of we het idee hebben dat iemand steeds meer last krijgt van vergeetacha tigheid, schakelen wij onze collega en casemanager dementie Diana Kloen in. Diana biedt cliënten en hun mantelzorgers hulp en advies bij het vinden van de weg in alle weta ten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie. Zo geeft ze praka tische tips over welke hulpmiddelen te gebruiken en hoe het geheugen te stimuleren, biedt ze emotionele begeleiding en kan ze helpen bij het aanvragen van een indicatie voor bijvoorbeeld dagbesteding. Als wijkverpleegkundigen hebben wij tijdens een zorgmoment maar beperkt de tijd. Daarom is het fijn dat we iemand als Diana, die de kena nis en ruimte heeft om uitgebreid op allerlei vragen in te gaan, in kuna nen schakelen. Vergeetachtigheid is namelijk niet iets wat je moet negea ren. COLUMN Omdat mensen zich vaak schamen om het feit dat hun geheugen acha teruitgaat, wachten ze doorgaans te lang met het vragen om hulp. Hiera door komen ze pas in crisis bij ons terecht. Zonde! Want we kunnen in een vroeg stadium zoveel meer doen waardoor de situatie niet escaleert en iemand langer thuis kan blijven wonen. En dat is waar het uiteindea lijk voor onze cliënten en Coloriet om draait. Een zo zelfstandig mogea lijk en waardevol leven in de eigen vertrouwde omgeving. Kennismaken met onze casemanaa ger dementie Diana Kloen? Bezoek dan eens het maandelijkse Alzheia mer Café in Zeewolde. Meer infora matie over deze bijeenkomsten is te vinden op hun website. Al ruim 25 jaar is Jan Willem Hage, (sport-) fysiotherapeut, manueel therapeut en sporter, actief in Zeewolde. Hij begeleidt en behandelt (top)sporters van uiteenlopende takken van sport en op verschillende niveaus, zowel lokaal als (inter-) nationaal. kop kop

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication