4

Blik op Zeewolde -24 november 2021 Opinie Titel pagina ‘Een kans die je niet mag laten lopen’ zegt de wethouder De gemeente wil bedrijventerrein Trekkersveld uitbreiden, feitelijk: verdubbelen. Deel IV moet 201 hectare groot worden, 35 hectare is bestemd voor de uitbreiding van het huidige bedrijventerrein, voor middelgrote en grote bedrijven in de sectoren transport, logistiek, productie, groothandel en industrie. Het grootste deel van het terrein, 166 hectare is bestemd voor een hyperscale (heeel groot) datacentrum. Het grootste datacentrum van Europa. De opdrachtgever is een nog onbekend groot Noord- Amerikaans bedrijf, dat via een tussenpersoon, het bedrijf PolderNetworks, werkt. De Amerikanen hebben voor Nederland gekozen vanwege het stabiele politieke klimaat, de infrastructuur en de aanwezigheid van groene stroom (dat is goed voor het imago). De gemeenteraad was in december 2019 unaniem in haar eerste beslissing dat het bedrijf er kon komen als aan een aantal voorwaarden werd voldaan ( ja, mits) zoals landschappelijke inpassing en een onderzoek naar het gebruik van restwarmte voor woonwijken. Bij de presentatie van het plan sprak wethouder Egge Jan de Jonge van een supermooie ontwikkeling en een ‘kans die je niet mag laten lopen’. Hij ziet ook ‘enorme’ kansen voor het onderwijs en de digitale economie. Belangrijke speler is de commissie m.e.r. (milieueffectenrapportage). Nadat de gemeente op hun advies extra onderzoeken heeft laten doen en aanpassingen doorgevoerd, is deze commissie akkoord. Zeewolde haalde met dit gigantische project meerdere malen de landelijke pers en er ontstond plaatselijk verzet. De gemeenteraad spreekt er eerst nog over in een commissievergadering en neemt er volgens planning op 16 december een besluit. ‘Dit besluit zou in Den Haag genomen moeten worden’ Voorzitter Susan Schaap van de Stichting DataTruc: ‘Ieder weldenkend mens ziet dat dit te groot is’ ‘Het besluit over de bouw van het hyperscale datacenter zou in Den Haag genomen moeten worden’, zegt Susan Schaap, voorzitter van de Stichting DataTruc. ‘Voor een gemeente is dit veel te hoog gegrepen.’, zegt ze. Dat ze tegen bebouwing in de ‘achtertuin’ zijn (NIMBY) staat duidelijk op de website van de Stichting. ‘Ik snap de vraag om data, we zijn ook niet tegen een datacenter, maar dit hebben wij niet nodig, het past niet bij de schaal van Zeewolde. Invloed Het probleem is de omvang van het project. De invloed ervan op water, landschap, lucht, milieu, biodiversiteit, energie. Oók tijdens de bouw, die minstens zeven jaar, maar waarschijnlijk zelfs langer gaat duren voor bijna twee kilometer aan gebouwen van 20 tot 40 meter hoog.’ Susan Schaap vertelt over het verzet van de Stichting, een bestuur dat ‘gevoed’ wordt door bezorgde Zeewoldenaren. Online hebben (op moment van schrijven) ruim 2300 mensen de petitie ‘Stop nú de bouw van het datacenter Zeewolde’ ondertekent. Verzet is er ook van Sipke Veenstra, de kritische volger van het doen en laten van de gemeente en beheerder van de website ‘Ons Zeewolde’. Hij mocht onlangs nog zijn verhaal doen in dagblad Trouw. Van het zwartboek dat hij maakte, een uittreksel van het 4.000 duizend pagina’s tellende voorontwerpbestemmingsplan, wordt dankbaar gebruik gemaakt door de Stichting. ‘We hebben ons op de hoogste gesteld van recent gebouwde grote datacentra in Eemshaven en Wieringermeer. ‘Wat daar gebeurt is stelt ons niet gerust. Er is gelogen over de aantallen liters opslag dieselolie en de afvoer van koelwater. Er zou gebruik worden gemaakt van restwarmte, maar daar is niets van terechtgekomen. Waarom zou dat hier dan wel goed gaan?’ Contact Zij en haar mede-bestuursleden hebben regelmatig contact met Jeffrey Leever, gemeenteraadslid van Hollands Kroon, waarin Wieringermeer ligt. Net als in Eemshaven is ook daar recent een bouwbegin gemaakt voor opnieuw een Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. groot datacentrum. In Zeewolde zouden 410 arbeidsplaatsen moeten komen. In Wieringermeer werd ook een aantal arbeidsplaatsen voorgespiegeld. ‘Daar voldoen ze niet aan, wij geloven niet dat het hier anders zou gaan. Die technici werken allemaal op afstand.’ Afgeweken Ze vindt het ook niet eerlijk. ‘Aan de kleine ondernemer worden allerlei eisen gesteld, bijvoorbeeld 20 tot 30 full time arbeidsplaatsen per hectare. Voor het datacenter wordt daarvan afgeweken en is dat 1,5 tot 2. Het zouden er in totaal minimaal 3.000 moeten zijn. Gedeputeerde Jan Nico Appelman vindt dit project passend bij Flevoland, ook wat werkgelegenheid betreft. Het is allemaal een lachertje.’ Appelman kan in de ogen van de stichting niets goed doen, net zoals wethouder Egge Jan de Jonge in Zeewolde die de deal omschrijft als zou het goed zijn voor de regio. ‘De gemeente heeft plannen voor een nieuwe woonwijk tegenover de woonarken aan de Ossenkampweg. Die bewoners krijgen het echt letterlijk in hun achtertuin. Ik zou die mensen liefst persoonlijk willen waarschuwen. Ze betalen de hoofdprijs voor grond, terwijl het bedrijf achter het datacenter 75 miljoen euro korting op de grondprijs krijgt.’ De naam van dit bedrijf is niet bekend, het bedrijf Poldernetworks behartigt de belangen. We weten vooralsnog alleen dat het om een Amerikaanse techgigant gaat en dat de naam Facebook rondwaart. Dat het datacentrum groene stroom slurpt is ook een groot punt van kritiek. ‘Daarmee brengt het ons op achterstand in de energietransitie’. En dan de ‘bestemming’ van de data. ‘Dit datacenter gaat de buitenlandse markt bedienen en wij hebben er last van. Ik kan me er echt boos over maken. Wat wij willen? Dat de gemeente met een nieuw plan komt dat in verhouding staat met Zeewolde. Ieder weldenkend mens ziet dat dit te groot is.’ Lachertje En dan de maatschappelijke bijdrage, de zogenaamde ‘social return’ . ‘Wat dat ook mag betekenen, het is een lachertje voor zo’n grote jongen’. Burgerparticipatie heeft ze heel erg gemist. ‘Bij een project van deze omvang moet je burgers betrekken. In een online bijeenkomst kregen we informatie en konden technische vragen stellen, maar geen bestuurlijke. De gemeente heeft ons een gesprek aangeboden want we zouden niet goed geïnformeerd zijn. We hebben dat geweigerd want we wilden een openbaar debat, maar dat wilde de gemeente niet.’ ‘Niet alleen de burger wordt gesust, de leden van de gemeenteraad eveneens. Zij zijn eenzijdig voorgelicht’. Dat het verzoek van de fractie van de ChristenUnie voor een werkbezoek aan een groot datacenter niet is gehonoreerd zegt haar voldoende. ‘Het zijn allemaal mooie ideeën en praatjes. De meeste Zeewoldenaren slapen. Slechts een kleine groep betrokken mensen maakt zich druk en realiseert zich wat ons boven het hoofd hangt. Het interesseert de rest blijkbaar niet' Maar dan ook niet achteraf gaan piepen.’ www.datatruczeewolde.nl Susan Schaap spreekt de gemeenteraadsleden toe en vraagt hen zich nog eens goed te bedenken.

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication