7

BOUWKUIP STATIONSPLEIN GEREALISEERD BOUWEN KAN BEGINNEN TENTOONSTELLING CRUX GEOPEND KUNSTWERKEN UIT LEIPZIG VERZAMELD Zwolle – Op donderdag 23 januari bracht projectwethouder Ed Anker een bezoek aan de bouwkuip van de nieuwe ondergrondse fi etsenstalling op het Stationsplein die de laatste weken is leeg gegraven. Het graafwerk en het afvoeren van 25.000 kuub zand zijn gedaan en op de bodem van de bouwkuip is het diepste punt van 6 meter bereikt. De komende tijd start Boskalis Nederland met het betonwerk van de nieuwe ondergrondse fi etsenstalling Zwolle die straks ruimte biedt aan ruim 5.500 fi etsen. Begin augustus 2019 is de aanleg van de bouwkuip voor de nieuwe Zwolse ondergrondse fi etsenstalling op het Stationsplein gestart. Een bouwkuip is een tijdelijke, waterkerende constructie die nodig is om metersdiep in de grond bouwactiviteiten uit te voeren. De bouwkuip is ongeveer 120 meter lang, 45 meter breed en 6 meter diep. De grootte is te vergelijken met de oppervlakte van een voetbalveld. De bouwkuip maakte de aannemer met behulp van CSM-wanden. Deze speciale wanden houden grond en water tegen. De onderkant van de bouwkuip is met een speciale gel dicht gemaakt die met 6.500 dunne slangetjes is geïnjecteerd. Buiten de bouwhekken kunt u het werk aan de nieuwe fi etsenstalling veilig bekijken. U kunt ook online het werk live volgen via webcams op www.zwolle.nl/stationspleinnoord. 60e CRAFT STER VAN ZWOLLE SPANNENDE OPENING WEGSEIZOEN NEDERLAND Zwolle – Met de tentoonstelling CRUX liet Museum de Fundatie vanaf 18 januari 2020 het publiek kennismaken met het werk van vier schilders uit Leipzig: Martin Kobe (1973), Mirjam Völker (1977), Robert Seidel (1983) en Titus Schade (1984). Hun wegen kruisten toen zij studeerden aan de beroemde Hochschule für Grafi k und Buchkunst in Leipzig. Kobe was Meisterschüler bij Arno Rink; Völker, Seidel en Schade bij Neo Rauch. Leipzig is naast muziek- en boekenstad een brandpunt van de schilderkunst. Max Beckmann is er geboren en na de Tweede Wereldoorlog speelde de stad een prominente rol in het kunstleven van de DDR met Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer en Bernhard Heisig als belangrijkste representanten. In Oost-Duitsland werd fi guratief geschilderd en dat was zowel een staatsopdracht als een keuze van de kunstenaars. Abstractie en conceptualiteit, in die tijd zo beeldbepalend voor de kunst van ons in het westen, vonden in de DDR nauwelijks weerklank. Het is daarom geen wonder dat de kunst uit Leipzig in Nederland en in de westerse wereld toen gezien werd als ouderwets. Na de val van de muur vond met Neo Rauch (1960) de internationale doorbraak van de schilderkunst uit Leipzig plaats. Een generatie jonger dan Tübke, Mattheuer en Heisig, kreeg Rauch zijn opleiding in de DDR en hoewel hij een echte exponent van de Leipziger school was werden zijn grote fi guratieve werken in de jaren 90 wel wereldwijd opgemerkt met belangrijke tentoonstellingen tot gevolg. Onder andere in het Metropolitan Museum of Art in New York. In het kielzog van Neo Rauch kregen een reeks schilders uit Leipzig een podium en geldt Leipzig sindsdien als een belangrijke kraamkamer voor schilderstalent. IJs en weder dienende wordt zaterdag 29 februari 2020 de 60ste Craſt Ster van Zwolle gehouden. De eerste Ster werd gehouden in 1961 en sinds 1966 is ’de Ster’ de openingsklassieker van het Nederlandse wegseizoen. De start is zaterdag 29 februari om 12.00 uur in het centrum van de Overijsselse provinciehoofdstad en de fi nish om plm. 16.00 uur op de Ceintuurbaan, ter hoogte van Isala. Coen Vermeltfoort won in 2019? Wie wordt zijn opvolger? Eén ding is zeker: trots begint al 60 jaar in Zwolle!

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication