10

ACTUEEL 11 O p 11 juli 2017 besloot de Eerste Kamer om op verzoek van de toenmalige minister Plasterk de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. De wet zou toch niet voor 1 januari 2019 in werking treden. Op dit moment is nog onduidelijk of en hoe de wet zal worden aangepast. Door de toenemende complexiteit binnen de bouw is een evenwichtige relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument en de bouwende partijen noodzakelijk. Hiervoor is een herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging essentieel. De Wet Kwaliteits borging haakt in op de kwaliteit van de uitvoering. Wat nu nog een wetsvoorstel is dient straks de kwaliteit van onze nieuwbouw te garanderen. WETSVOORSTEL Een samenvatting van het wetsvoorstel zoals dat momenteel bij de Tweede Kamer is ingediend: – De aannemer dient bij de oplevering van het bouwwerk aan te tonen dat aan de regel - geving is voldaan. Blijkt bij oplevering dat een gebouw niet volgens de regelgeving en volgens de gemaakte afspraken is gebouwd, dan biedt de Wet Kwaliteitsborging de opdrachtgever meer mogelijkheden om de aannemer aan te zetten tot herstelwerkzaamheden. – De aannemer dient zijn opdrachtgever ook te informeren op welke manier risico's tegen schade – door het niet nakomen van de Alles duidelijk, helder en goed documenteren verplichtingen en door gebreken – na de oplevering zijn afgedekt. – Het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever zal worden aangescherpt en het depotbedrag zal pas door de notaris aan de aannemer worden uitgekeerd nadat de opdrachtgever heeft aangegeven geen gebruik te maken van het opschortingsrecht. KWALITEITSBORGING IN DE PRAKTIJK Hoe zal kwaliteitsborging in de praktijk gaan werken? In de toekomst zal de gemeente een bouwplan niet meer vooraf toetsen aan het Bouwbesluit. Wil je gaan bouwen dan hoef je deze gegevens dus niet meer voor toetsing aan de gemeente voor te leggen. Bronnen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.eerstekamer.nl Wel dient bij de gemeente een aanvraag te worden gedaan voor een omgevingsvergunning. Hierin dien je aan te geven hoe te zullen voldoen aan de kwaliteitsborging. Ook dient voor de start van de bouw de naam van de kwaliteitsborger bekend te zijn, dit betekent dat je moet aangeven welk bedrijf de kwaliteitsborging uitvoert. De kwaliteitsborger dient voor aanvang van de bouw het plan te beoordelen en aan te geven of het op deze manier kan worden uitgevoerd of dat er nog zaken moeten worden aangepast. Hij doet dit aan de hand van een risicoanalyse. De gegevens uit de analyse worden vastgelegd in een inspectie - plan dat als leidraad dient bij oplevering.

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication