0

NAJAAR NR.2-2018 MAGAZINE VOOR PROFESSIONELE BOUWPROJECTEN BINNENKIJKEN BIJ MICHAEL BOOGERD BIJZONDER PROJECT OP VLIELAND MODERNE VAKWERKWONING: LICHT & ENERGIENEUTRAAL DECORATIE IDEEËN VOOR KERST

VOORWOORD 3 Mijn Thuis is hét magazine voor professionele bouwprojecten. Inspirerend voor de consument en informatief voor de bouwprofessional. Een krachtige combinatie. Mijn Thuis is een uitgave van 4PLUS Holtum Noordweg 1, 6121 RE Born info@4plus.com, www.4plus.com T. 046-4818700 Bladmanagement Ed Golsteijn e.golsteijn@4plus.com Eindredactie Anita Meuleman Nieuwe dromen waarmaken Redactie Bert Heijnen, Petra Lejeune, Maxime Verhagen, Charles Verhoef, Laurien Verstraten redactie@mijnthuis.nl Advertenties Ed Golsteijn advertentie@mijnthuis.nl Vormgeving TPK Media Partners Druk Eijgenhuijsen Grafische Projecten Oplage 30.000 exemplaren Mijn Thuis magazine is GRATIS thuis te ontvangen – meld je aan via www.mijnthuis.nl of www.bpg.nl Het volgende Mijn Thuis magazine verschijnt op 22 maart 2019 Algemene voorwaarden Op alle opdrachten en overeenkomsten zijn onze Alge mene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van druk, foto-offset, fotokopie, fax, microfilm of welke andere vorm dan ook, zonder voor af - gaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs ver klaren dat dit magazine op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld; evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslis singen gebaseerd op bedoelde informatie. Lezers wordt met nadruk aan geraden deze informatie niet afzonderlijk te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. ISSN 2589-6148 De vakanties zijn alweer een tijd voorbij. In de afgelopen maanden zijn wij Nederlanders uitgewaaierd over de hele wereld. Reizen, nieuwe werelden ontdekken zit in ons DNA. Van de regenwouden in Costa Rica, route 66 in Amerika tot een safari in Kenia. Maar ook de Oriënt mag niet ontbreken: de tempels in Vietnam, witte stranden van Bali en de Chinese muur. Ook dichter bij huis was het heerlijk vertoeven. Zeker deze zomer was het heerlijk op de ‘tropische’ Waddeneilanden of aan de Zeeuwse kust. Op alle bestemmingen hebben we nieuwe indrukken opgedaan. Andere kleuren en vormen gezien. Nieuwe materialen gevoeld en toepassingen ervaren. Onze zintuigen zijn gedurende de vakantie geprikkeld. En niet alleen onze zintuigen, ook onze grijze massa is aan het denken gezet. Terug van vakantie besteed ik meer tijd aan de kinderen, ga ik vaker sporten, let ik op het eten, kook ik met meer verse ingrediënten en ga ik op zoek naar een nieuwe baan. Naast deze ‘vakantie’ voornemens, hebben we op vakantie ook nieuwe dromen gedroomd. Een prachtige leefkeuken, een dakkapel voor extra ruimte op zolder, het dak isoleren of een inloopdouche met apart bad in de badkamer. Vaak maken we deze dromen niet waar. Door de waan van de dag of de vaste weekindeling. Laat dit niet gebeuren. Maak deze nieuwe dromen waar, het is een kwestie van DOEN! Het realiseren van deze nieuwe dromen zorgt voor nieuwe energie, positieve spanning, meer leefcomfort, creativiteit en rust in je hoofd. Dromen realiseren in het najaar betekent ervan genieten in het komende voorjaar. Ed Golsteijn

4 Inhoud MIJN THUIS | NAJAAR NR.2-2018 COVERSTORY BINNENKIJKEN EEN MODERNE VAKWERKWONING Frank en Monique kozen voor licht, energieneutraal en een aangenaam binnenklimaat 20 NIEUWS 3 Voorwoord 6 Actueel 69 60 jaar Boer Staphorst 86 Product 90 Agenda INSPIRATIE 14 Coverstory | Binnenkijken bij Michael Boogerd 20 Een bijzondere nieuwbouw vakwerkwoning 45 Decoratie ideeën voor kerst 48 Shopping | Verschillende woonstijlen in één 66 Shopping | Basic met een vleugje vintage en industrieel INTERIEUR 26 Trends | Eigenheid in de badkamer 28 Trends | De ideale keuken is mooi én praktisch 52 ‘We love to cook’ 56 Shopping | Een gezellige keuken in een handomdraai TUIN 34 Alles over hemelwaterafvoer: situatie, wetgeving, subsidie, oplossingen 38 Het regent pijpestelen. Wat te doen? ISOLEREN 63 Isoleren, hoe doe je dat nou? 70 ‘Isoleren is een combinatie van maatregelen' 78 Isoleren voor een gezonde en comfortabele woning BIJ MICHAEL BOOGERD De voormalig profwielrenner heeft 't goed voor elkaar in zijn Belgische paleisje 14

5 40 EEN BIJZONDER RESTAURATIEPROJECT OP VLIELAND Vakman Tjiske Haakma nam de uitdaging aan 48 MOOIE MOMENTEN Decoratie ideeën voor kerst 45 84 ‘Weinig verbruiken blijft de beste manier van energie besparen’ BOUW 30 BPG verhuurt nu ook machines en gereedschap 40 Een bijzonder restauratieproject op Vlieland 50 Iedereen mag zich toch makelaar noemen? 58 Project | Volledige opwaar - dering naar energielabel A 72 De mogelijkheden van prefab systeembouwen 76 Juridisch loket | Samen sta je sterker 80 Wat is de beste verzekering voor een zelfstandige? 82 Duurzaam bouwen met aandacht COLUMNS 8 Maxime Verhagen 13 Laurien Verstraten 68 Charles Verhoef 72

6 ACTUEEL Slim Fit microwoning Eerste energieneutrale parkeergarage Voor de herontwikkeling van stationsgebied Driebergen-Zeist ontwierp Groosman Architectuur de eerste energieneutrale parkeergarage van Nederland. De nieuwe P+R-garage biedt plaats aan 582 auto’s. Om de nieuwe P+R zorgvuldig in te passen in de natuurlijke omgeving is gekozen voor het gebruik van natuurlijke materialen en is de massa zo klein mogelijk gehouden. Door zijn ronde vormen voegt de parkeergarage zich perfect in de nieuwe stationsomgeving van Driebergen-Zeist. Belangrijk uitgangspunt bij de vormgeving van de parkeergarage was het beperken van de bouw - hoogte. De maximale toegestane hoogte was 21 meter, gelijk met de hoogte van de omliggende bomen. Dankzij het compacte parkeersysteem is het gebouw (vijf bouwlagen) ruim onder deze grens gebleven. Slim Fit is een klein huis met grootse kwaliteiten. De woning heeft een geringe oppervlakte van vijftig vierkante meter, verdeeld over drie verdiepingen met elk een eigen woonfunctie. Ana Rocha architecture was een van de winnaars van de Bouwexpo Tiny Housing. In Almere is de eerste, vrijstaande variant gerealiseerd. Waar de ‘tiny house movement’ is gericht op klein, tijdelijk en verplaatsbaar wonen, richt Slim Fit zich juist ook op kleinschalig wonen binnen de stad. Met een oppervlakte van minder dan twee parkeerplaatsen is het concept bijzonder geschikt voor verdichting. De afmetingen maken de Slim Fit flexibel en tevens geschikt om in verschillende variaties toe te passen, zowel vrijstaand als geschakeld in een rijtje. 6 miljard euro SDE+ subsidie Voor de subsidieregeling SDE+ 2018, die het najaar ingaat, is een budget van 6 miljard euro beschikbaar. Met de subsidieregeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van hernieuwbare energie. Het budget is gelijk aan dat van dit voorjaar. De subsidie is beschikbaar voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of de ge - combineerde opwekking van her - nieuwbare warmte en elektriciteit en hernieuwbaar gas. De SDE+ subsidieronde najaar 2018 is open van 2 oktober 9.00 uur tot 8 november 17.00 uur.

ACTUEEL 7 Je droomwoning bouwen in het centrum Amsterdam? Dat kan! Mee praten over nieuwe zzp-wet Het kabinet gaat dit najaar met betrokkenen in gesprek over nieuwe wet geving voor zzp’ers. Vanaf najaar 2018 start de verkoop van zelfbouwkavels voor CPOgroepen (Collectief Particulier Opdracht gever schap) op Oostenburg in Amsterdam. Er komen vijf kavels beschikbaar variërend in grootte en bestemd voor kleine en middelgrote CPO-groepen. De selectie- en verkoopprocedure verloopt via een loting én een toets op de kwaliteit van de bouwplannen. Het gaat om vijf kavels voor kleine en middelgrote CPO-groepen (ca. 3 tot 14 huishoudens). De locatie ligt tussen het INIT-gebouw en de Conradstraat. Vanaf najaar 2018 start de inschrijving en staat de verkoopbrochure online: www.oostenburg.nl Bouwmateriaal van de toekomst ‘De populier moet het bouw - materiaal van de toekomst worden.’ De eerste stap daarvoor zetten Job Wittens en Frans van Boeckel. Zij realiseren in het Noord-Brabantse Sint Oedenrode een demonstratie - gebouw. ‘Ik ben geboren en getogen in De Meierij, een gebied met veel populieren. Iedereen was hier vooral bezig met aanplantsubsidies, want de populier levert te weinig op. Maar in dat geval moet je niet afhankelijk zijn van subsidies, maar in de keten iets veranderen. Vervolgens ben ik met mijn zakelijke partners op het idee gekomen om een economisch model te ontwikkelen voor de populier’, zegt Frans van Boeckel. ‘We zijn tot op heden vooral bezig geweest met decoratief hout zoals wanden, en plafonds. Maar maken nu de stap naar constructief hout. Kruis - laag hout leent zich waarschijnlijk prima voor populierenhout, ook omdat je met meerdere diktes kunt werken.’ ‘Om de populier te promoten hebben we meegedaan aan de prijsvraag Brood en Spelen. Die is bedoeld om de vernieuwing op het platteland te stimuleren. We zijn één van de winnaars geworden en hebben € 25.000 toegekend gekregen. Daarmee willen we een demonstratiepaviljoen realiseren. We verwachten dat het er over een jaar staat. Studio Marco Vermeulen heeft het ontwerp gemaakt.' We willen de demonstratiewoning midden in het populierenbos in Sint-Oedenrode neerzetten. Een aanpalende lege boerderij gaat als houtloods fungeren.’ Het idee is dat belanghebbenden kunnen bijdragen aan de verdere uitwerking van de plannen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Finan - ciën gaan de Tweede Kamer informeren over de gesprekken met wetenschappers en ‘veld - werkers’. Het blijft de bedoeling dat op 1 januari 2020 de nieuwe wetgeving ingaat. In een brief aan de Kamer schrijven de bewinds lieden dat de uitwerking ver gevorderd is, maar dat er nog wel een aantal pijn - punten zijn. Zo gaat het kabinet nog in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven.

8 ACTUEEL COLUMN MAXIME VERHAGEN Klimaatdoelstellingen De verduurzaming van woningen en kantoorgebouwen staat hoog op de politieke agenda. De plannen worden steeds concreter, zeker nu op 10 juli het voorstel voor het Klimaatakkoord is aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken. Het afgelopen half jaar schoof Bouwend Nederland daarom, samen met enkele van onze bedrijven, aan bij de overleggen om afspraken te maken hoe de bouwsector de klimaatdoelstellingen gaat halen. Bouwend Nederland heeft zich hardgemaakt om voor de bouw & infrasector de juiste voorwaarden te scheppen om deze enorme verduurzamingsopgave op tijd te realiseren. De doelstellingen van het klimaatakkoord zijn een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Concreet betekent dit dat de bouwsector 7,5 miljoen woningen en een half miljoen kantoren CO2-neutraal moet maken binnen 32 jaar. Dat zijn gemiddeld 1.000 gebouwen per dag die van het gas af moeten! foto: Anke Bot Bouwend Nederland vindt het akkoord een goed startpunt voor uitwerking naar concrete afspraken. De komende maanden werken we daaraan. Het vliegwiel van verduurzaming gaat pas goed werken wanneer gemeenten en andere medeoverheden duidelijkheid geven aan de consument en aan de markt over hun energieplannen voor de langere termijn. Wanneer we niet meer huisje-voor-huisje willen verduurzamen maar hele wijken kunnen doen, wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om hierop te investeren en te innoveren. En daarmee wordt het voor consumenten ook goedkoper. Ik adviseer bedrijven én consumenten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming. Zo wordt de Energie prestatiecoëfficiënt (EPC) in het Bouwbesluit vervangen door BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Voor alle nieuwbouw, woningbouw en utiliteit geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG eisen. En wilt u zelf uw huis verduurzamen? Of weet u niet waar te beginnen? Wat het kost of welke financieringsmogelijkheden er zijn? Op de website www.duurzameaanbieder.nl presenteren de duurzame kop - lopers zich aan huiseigenaren. Stuk voor stuk bedrijven die adviezen op maat kunnen geven, die de klanten kunnen begeleiden in de financiering én die de uitvoering kunnen verzorgen. Tot slot, zaterdag 2 juni hebben 71.000 mensen kennisgenomen van de inven - tiviteit van de bouw en die van de installateurs en constructeurs. Ik vind het fijn dat dit jaarlijkse bouwfeestje nog steeds op zoveel belangstelling mag rekenen. Dat geeft ook hoop voor de instroom in onze sectoren. Want hoewel de resultaten van onze instroomcampagne jegaathetmaken.nl goed zijn, is er nog altijd een tekort aan mensen. We hebben 55.000 mensen extra nodig in de bouw- en infrasector en daarom roepen we: Alle hens aan dek! Dat betekent ook dat we soms onverwachte doelgroepen benaderen, zoals de moeders en grootmoeders die we op de Libelle Zomerweek zagen. Ik heb daar een hoop leuke gesprekken gehad en weet zeker dat zij vervolgens thuis aan de eettafel met hun zoon of dochter over het werken in de bouw hebben gesproken. Benieuwd of het werken in de bouw ook wat voor u of uw kinderen is? Kijk dan even op www.jegaathetmaken.nl Groeten, Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland COLUMN

ACTUEEL 9 40.000 extra nieuwbouwwoningen in Noord-Holland Noord Circulair bouwen Bouwend Nederland en de provincie Noord-Holland hebben in hun Samenwerkingsagenda afspraken gemaakt over circulair bouwen. Zij starten met vier testprojecten in de bebouwde kom om te kijken wat het beste werkt bij deze nieuwe manier van ontwikkelen en bouwen. In de pilots is onder meer aandacht voor circulaire ontwerpprincipes, creatie van circulaire grondstoffen, levensduurverlenging en niet weggooien maar repareren en waarde terugwinning van afval en reststromen naar kasstromen (het hergebruik van componenten). Achttien gemeenten in Noord-Holland (gelegen boven Amsterdam) hebben een bidbook ontwikkeld waarin omschreven staat op welke locaties in NoordHolland Noord men de komende jaren 40.000 extra woningen kan bouwen. Met het bidbook wil de regio de krapte op de woningmarkt oplossen, de MRA steunen in hun taakstelling en gehoor geven aan de oproep van minister Ollongren om de woningbouw te versnellen. Gezamenlijke doelstelling is om in 2050 geheel circulair te bouwen. Op die manier dragen zij bij aan de landelijke en provinciale ambitie om als Nederlandse economie in 2050 een volledige kringloop economie te hebben. Duurzame mini-energiecentrale voor thuis en op de zaak Een eigen mini-energiecentrale met een rendement dat ruim tweemaal zo hoog ligt als dat van een kolencentrale (elektrisch rendement tot 60 %). Dat kan met de BlueGEN brandstofcel micro-WKK van SOLIDpower. BlueGEN is een compacte micro-WKK die gebruikmaakt van een brandstofcel voor het opwekken van elektriciteit. Per jaar wordt tot ca. 13.000 kWh stroom opgewekt, waardoor BlueGEN geschikt is voor klein-zakelijke gebruikers, particulieren met een elektrische auto, een warmtepomp en voor appartementsgebouwen. BlueGEN is ook interessant voor woningbouwverenigingen en VvE’s. Een eventueel overschot kan terug - geleverd worden aan het net. www.energy-company.nl/ bluegen-brandstofcel

10 ACTUEEL Herziening kwaliteitsborging Opdrachtgever en bouwende partijen in balans De toenemende complexiteit in de bouw vraagt om herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging om te komen tot een evenwichtiger relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument en de bouwende partijen. Afspraken over de verwerking

ACTUEEL 11 O p 11 juli 2017 besloot de Eerste Kamer om op verzoek van de toenmalige minister Plasterk de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. De wet zou toch niet voor 1 januari 2019 in werking treden. Op dit moment is nog onduidelijk of en hoe de wet zal worden aangepast. Door de toenemende complexiteit binnen de bouw is een evenwichtige relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument en de bouwende partijen noodzakelijk. Hiervoor is een herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging essentieel. De Wet Kwaliteits borging haakt in op de kwaliteit van de uitvoering. Wat nu nog een wetsvoorstel is dient straks de kwaliteit van onze nieuwbouw te garanderen. WETSVOORSTEL Een samenvatting van het wetsvoorstel zoals dat momenteel bij de Tweede Kamer is ingediend: – De aannemer dient bij de oplevering van het bouwwerk aan te tonen dat aan de regel - geving is voldaan. Blijkt bij oplevering dat een gebouw niet volgens de regelgeving en volgens de gemaakte afspraken is gebouwd, dan biedt de Wet Kwaliteitsborging de opdrachtgever meer mogelijkheden om de aannemer aan te zetten tot herstelwerkzaamheden. – De aannemer dient zijn opdrachtgever ook te informeren op welke manier risico's tegen schade – door het niet nakomen van de Alles duidelijk, helder en goed documenteren verplichtingen en door gebreken – na de oplevering zijn afgedekt. – Het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever zal worden aangescherpt en het depotbedrag zal pas door de notaris aan de aannemer worden uitgekeerd nadat de opdrachtgever heeft aangegeven geen gebruik te maken van het opschortingsrecht. KWALITEITSBORGING IN DE PRAKTIJK Hoe zal kwaliteitsborging in de praktijk gaan werken? In de toekomst zal de gemeente een bouwplan niet meer vooraf toetsen aan het Bouwbesluit. Wil je gaan bouwen dan hoef je deze gegevens dus niet meer voor toetsing aan de gemeente voor te leggen. Bronnen: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.eerstekamer.nl Wel dient bij de gemeente een aanvraag te worden gedaan voor een omgevingsvergunning. Hierin dien je aan te geven hoe te zullen voldoen aan de kwaliteitsborging. Ook dient voor de start van de bouw de naam van de kwaliteitsborger bekend te zijn, dit betekent dat je moet aangeven welk bedrijf de kwaliteitsborging uitvoert. De kwaliteitsborger dient voor aanvang van de bouw het plan te beoordelen en aan te geven of het op deze manier kan worden uitgevoerd of dat er nog zaken moeten worden aangepast. Hij doet dit aan de hand van een risicoanalyse. De gegevens uit de analyse worden vastgelegd in een inspectie - plan dat als leidraad dient bij oplevering.

Basisopleiding Vastgoeddeskundige Voor aankomend makelaars, taxateurs en iedereen die werkzaam is op een vastgoedafdeling van een corporatie, belegger of gemeente. Heeft u de ambitie om actief te zijn in het vastgoed en wilt u beschikken over de juiste basiskennis? Schrijf u dan nu in voor onze vernieuwde Basisopleiding Vastgoeddeskundige! Met ons innovatieve programma vergaart u de belangrijkste kennis ophet gebied vanBouwkunde, Privaatrecht, Publiekrecht, Vastgoedeconomie, Financiën & Fiscaliteiten. De nieuwe opleiding bereidt u voor op het SVMNIVO examen en start in het 3e kwartaal van 2018. Door onze unieke blended learning-variant, waarbij uwerktmet ons digitaal leerplatform en deelneemt aan bijeenkomsten, kunt u op elkwillekeurig moment starten. Daarbij kunt u ervoor kiezen om de opleiding in één keer te doorlopen of in modules te volgen. WWW.KPE.NL Meer informatie? Bel met één van onze studieadviseurs via 085 - 016 0478 of stuur een e-mail naar info@kpemorel.nl.

13 WONINGGEKTE Het najaar staat al weer voor de deur! Dat betekent veel herfsttinten in huis. Na mijn vorige column stroomden de tips binnen voor de kleur van mijn muur. Donkergroen schijnt helemaal de trend te zijn! Helaas heb ik 'm nog steeds niet geverfd, maar dat heeft een reden. Erg ambitieus, maar waar: Zonder vast contract, zonder man en in onze hoofdstad ben ik op zoek naar een koophuis. De drie factoren werken in mijn nadeel. Met een vast contract? Geen probleem. Met partner? Wordt het ook al makkelijker. En buiten Amsterdam maak ik zeker meer kans. In Amsterdam rijst het echter de pan uit. Al vele bezichtingen gedaan en op huizen geboden, waarna ik van mijn makelaar te horen krijg dat er weer eens een halve ton is overboden. Af en toe vraag ik me af waarom ik er toch wil wonen. Ik ben, zoals velen van mijn leeftijdsgenoten, graag onafhankelijk, maar dan zijn dit dus de gevolgen: Een overspannen markt. Het wordt de zzp'er echter ook niet gemakkelijk gemaakt. Ik verdien genoeg om torenhoge huur te betalen, kan eigen geld meebrengen, maar een beetje normale hypotheek krijgen ‘ho maar’! En dan ben ik al blij met 50 m2 , wel het liefst in Zuid. Oh ja, en een beetje af graag, want ik ben dus niet de beste klusser. Al is een huis dat nodig toe is aan renovatie zo slecht nog niet. Want dat kan zo maar een ton schelen. Eens kijken wie van jullie mannen ik dan kan inschakelen..! ;) foto: Kubilay Altintas Column Laurien Verstraten k Laurien Verstraten is presentatrice, actrice en zangeres. Wie geen last heeft van deze gekte, en waar ik op de koffie mocht in het Belgische Kalmthout, is Michael Boogerd. De Nederlandse wielerlegende die klom, zag en overwon, om vervolgens in een diep dal te vallen door doping- en verzonnen seksschandelen. Maar hij is er uit, en hoe! Met een vrouw, twee kids en een pracht van een huis in de bossen. Exclusief voor Mijn Thuis mochten wij een kijkje binnen nemen bij deze leuke vent, die nog steeds geliefd is bij het publiek! Veel leesplezier! Liefs, Laurien

14 REPORTAGE Binnenkijken bij Michael Boogerd De bourgondische sportman Michael Boogerd (46) heeft 't goed voor elkaar in zijn Belgische paleisje. De voormalig profwielrenner woont al twintig jaar in België, waarvan ruim twee jaar in Kalmthout, samen met zijn vriendin Darya (38), zoon Mikai (14) uit zijn vorige huwelijk en dochtertje Anais (5). Momenteel is hij actief als ploegleider bij Roompot. TEKST | LAURIEN VERSTRATEN FOTO’S | MONIEK WEGDAM

D at Michael Boogerd geniet van het leven in zijn enorme villa in Kalmthout moge duidelijk zijn. Iedere dag pakt hij er wel een glaasje wijn bij. ‘Het leven is heel anders hier in België. Als je ergens op bezoek bent, zit je soms om 11.00 uur al aan een aperitief!’ In 2011 leerde Michael zijn huidige partner Darya Nucci leerde kennen bij het SBS6 programma Sterren dansen op het ijs. Het huis werd letterlijk te klein toen Darya bij hem kwam wonen en binnen een jaar in verwachting was van hun dochter Anais. ‘Mijn schoonmoeder kwam weleens over uit Oekraïne en moest dan in het kantoor slapen, op zo'n veldbedje. Dat vond ik een beetje armoe.’ Na drie jaar werd het huis plotseling verkocht en op stel en sprong het huidige huis gekocht. ‘Ik was wel klaar met in de ellende zitten, dus het moest wel een beetje af zijn. Dat was hier het geval. Alleen de tuin hebben we helemaal laten doen. Er lag van dat kunstgras, vreselijk! En allemaal van die paadjes, een vijver, jacuzzi et cetera. Wij wilden 't een beetje opentrekken. Binnen hebben we alleen een beetje geverfd.’ Ondertussen wordt er een bank bezorgd voor op het terras. ‘We zitten altijd vlak bij 't huis, maar hier mistte nog een klassiek, loungesetje. Nu kunnen we hier ook eens zitten.’ Fotowand om trots op te zijn De inrichting is een combi van klassiek en modern. De meubels zijn vooral comfortabel en praktisch en meegenomen uit het vorige huis. Darya maakt het huis helemaal eigen. Michael vindt alles best: ‘Ik ben daar heel makkelijk in.’ Is er iets dat jij wel belangrijk vindt aan je woning? ‘Dat 't opgeruimd is, haha! Van m'n auto's maak ik daarentegen wel een rommeltje, maar ik word er blij van als 't thuis schoon is. En 't moet ruimtelijk zijn.’ Het huis straalt dan ook veel rust uit. Voor wielrennen heb je die rust echt nodig. Aan het begin van zijn profcarrière woonde Michael in Den Haag, waar hij is opgegroeid. De stad uit - komen om te trainen duurde een half uur. Na het winnen van enkele grote koersen ging hij bij de Rabobankploeg meer verdienen en verhuisde hij in 1998 naar België. ‘Het is hier een oase van rust en je stapt meteen op je fiets. We vlogen ook veel vanaf Brussel. Daarnaast was het belastingtechnisch veel voordeliger.’ Michael zoekt ook de drukte wel op. ‘Darya geeft op zondag flamencodansen in Antwerpen en dan ga ik altijd mee. Daarna met z'n allen de stad in. En soms gaan we naar Den Haag of Maastricht. Als wielrenner deed ik dat soort dingen niet. Dan moet je vooral je rust pakken op vrije dagen, je benen sparen.’

16 REPORTAGE De ochtend begint al vroeg in huize Boogerd. Als Mikai er is, staat Michael om 06.30 naast z’n bed – zijn zoon moet om 07.30 op de fiets zitten. Daarna wordt Anais naar school gebracht. Het ochtendritueel sluit hij af in de sportschool of op de tennisbaan. Als het weer 't toelaat gaat hij daarna nog rennen of fietsen. Geen wonder dat de sportman na een lange dag ook weer rond 22.30 in bed ligt. ‘Of als ik alleen met de kinderen ben ook weleens om 21.00.’ Thuis zit hij 't liefst ‘lekker makkelijk’ in de keuken, zijn meest favoriete plek in huis. Lekker aan tafel met een krantje, of hangend aan de bar. Verder is hij de hele dag in de weer met zijn kinderen, sporten of de hond. Darya's trots is de enorme balletzaal op zolder, waar zij lesgeeft. Heel handig in huis is hij niet. ‘Een lampje indraaien gaat nog wel, maar verder. Inmiddels is het een beetje traditie dat m'n vader komt helpen als er iets gedaan moet worden. M'n moeder komt dan mee – zien ze gelijk de kleinkinderen weer.’ Prominent in de woonkamer een enorme fotowand, met foto's uit zijn professionele carrière, afgewisseld met houten platen. Toch wel de plek waar hij het meest trots op is. ‘Ik hoef niet per se iets van ’t wielrennen in m'n huis te hebben, maar hiervan had ik een voorbeeld gezien en dat vond ik wel mooi. Het is in m'n vorige huis speciaal op maatgemaakt voor kantoor door een timmerman. Hier heeft het een ereplekje in de woonkamer.’ De rest van zijn trofeeën staat in dozen op zolder. ‘Het zijn er zo veel. Om die uit te stallen heb je een heel huis nodig. Wielrenbekers zijn ook niet de mooiste, een beetje kitsch.’ Hij Laurien Verstraten in gesprek met Michael Boogerd

REPORTAGE 17 heeft er wel een in z'n kantoor staan van de Giro delle Loano Ciana, een junior koers die hij won op zijn zestiende. ‘Het is een wielrenner van brons met donker marmer.’ Zijn actieve periode aan de top duurde van 1994 tot 2007. In die tijd was Michael de meest succesvolle Nederlandse klassementsrenner. Hij won o.a. de Amstel Gold Race in 1999 en twee etappes in de ronde van Frankrijk. Bovendien werd hij drie keer Nederlands kampioen. ‘Dat is ook leuk hoor, die rood-wit-blauwe trui is toch iets anders dan je ploegtrui.’ Het meest trots is hij op La Plagne, de Tourrit in 2002, die doorging als de Koninginnenrit. Inhoudelijk zijn mooiste race omdat hij een solo reed van meer dan 100 km. Achteraf bleek er doping in het spel. Waarom gebruikte je dat? ‘Toen ik net kwam kijken als professional verwachtte ik niet dat ik meteen Een landelijke sfeer met natuurlijke materialen en kleuren met de grote jongens mee kon komen. De jongens van mijn leeftijd echter, die tegelijk met mij prof waren geworden, konden wel gelijk goed mee. Dat vond ik wel raar.’ Michael ging nog harder trainen, maar was er na twee jaar klaar mee. ‘Dan komt je droom uit om op het hoogste niveau mee te doen, maar word je er zo uit gereden.’ Op dat moment had hij door dat je wel doping moest gebruiken als je wilde meetellen. In die tijd kwam iedereen er ongestraft mee weg omdat de verboden middelen die werden gebruikt niet werden gevonden bij een dopingcontrole. Daarmee was voor Michael de stap niet groot. Totdat Lance Armstrong er mee naar buiten kwam hield hij zijn dopinggebruik verborgen. ‘Ik was op dat moment, in 2013, de grootste naam in het Nederlandse wielrennen. Iedereen

18 REPORTAGE dook op mij. Darya was zwanger, mijn vader was ziek en ik kwam iedere dag op tv, waar van alles over me gezegd werd. Veel dingen klopten wel, maar ze verkondigden ook veel onzin. Daar kon ik niet meer tegen, dus heb ik alles verteld en was ik er vanaf.’ Eind 2016 kwam oud-ploeggenoot Thomas Dekker met een biografie vol details over Boogerd naar buiten, m.b.t. hoeren, drugs en doping. Wat deed dat met je? ‘Dat was nog erger dan de dopingbekentenis. Als je dingen over jezelf leest die zo worden aangedikt om de verkoopcijfers, voelt dat echt als een aanslag. Natuurlijk gingen we weleens op stap, maar mijn collega's en ik hebben die avonden echt op een andere manier beleefd. Ik denk dat ik over een langere periode zelfs Sport blijft belangrijk in huize Boogerd maar drie of vier keer met Thomas op stap ben geweest en altijd op momenten dat 't mocht, buiten het seizoen.’ Michael was erg teleurgesteld. ‘Je verwacht het gewoon niet. Thomas was niet m'n beste vriend maar hij was drie jaar lang ploeggenoot en het laatste jaar m'n vaste slapie. Hij kwam bij mij thuis, je kon met 'm lachen. Thomas is twaalf jaar jonger en ik vond 't wel leuk dat hij bij de ploeg kwam. Het hield mij jong, een beetje 'boeverig’.’ Toen Michael in 2007 stopte met rennen zagen ze elkaar minder maar nog wel geregeld om samen wat te eten of als hij kwam kijken bij Sterren dansen op het ijs. Na de verschijning van de biografie aarzelde Michael dan ook geen seconde om Thomas te

REPORTAGE 19 bellen. ‘Ik wilde weten waarom hij mij zo hard aanpakte en dingen zei die niet kloppen. Als je alles wil opschrijven, schrijf dan ook alles op!’ De reactie van Thomas was koeltjes. Hij wilde nog wel een keer wat drinken, maar niet verder op de inhoud van het boek ingaan. Michael moest door. Na zijn eerste jaar als ploegleider bij team Roompot werd hij een jaar geschorst wegens het dopingschandaal. Inmiddels begint hij aan zijn derde jaar en heeft de ambitie om door te groeien. De kleine ploeg heeft nog niet het hoogste niveau behaald. Doping wordt er niet gebruikt. ‘Het mag niet, simpel. Daar zijn wij heel streng op. Als je gebruikt, vlieg je eruit. Het is niet meer zoals vroeger. Toen kon er heel veel.’ Darya's trots is de balletzaal op zolder. En natuurlijk de smaakvol ingerichte badkamer en keuken Als ploegleider benauwt ’t hem soms om in de auto achter de ploeg te rijden omdat er zoveel gebeurt: communicatie met de renners en de helpers, tv en koersradio in de auto en niet te vergeten de renners die tussendoor rijden, die moet je niet aanrijden. ‘Na vier uur ben je helemaal naar de klote.’ Goed op stap gaan vindt Michael nog steeds leuk. Met de man van zijn ex-vrouw Nerena in Antwerpen of Breda. Ook doet hij met hem vier keer per week aan krachttraining. ‘En tennis, dat is m'n nieuwe hobby. Daar ben ik ineens verslaafd aan.’ Natuurlijk blijft hij regelmatig een rondje wielrennen of doet hij een wedstrijdje met oud beroepsrenners. ‘Maar dat is meer voor de gezelligheid hoor’, lacht hij. ‘Met een hapje en een drankje na afloop, je kent 't wel!’

20 INSPIRATIE Frank en Monique Radder ‘Met dit ontwerp viel alles op zijn plek’ Een bijzondere vakwerkwoning. Een huis waarbij alleen de positieve punten van het werken met leem en hout tot uitdrukking komen. Modern, licht, energieneutraal en met een aangenaam binnenklimaat. In Margraten tref je een strak ontwerp aan dat geïnspireerd is door de vakwerkboerderijen uit de streek, en gebouwd is met de materialen en door de mensen uit deze regio. De eerste, nieuwe vakwerkwoning sinds 150 jaar in Nederland. TEKST | PETRA LEJEUNE FOTO’S | MONIEK WEGDAM F rank en Monique Radder wilden graag nieuwbouw op het stuk grond bij hun biologische kruidenkwekerij Puur-Aroma. Het liefst een jaren dertig huis of juist iets met vakwerk. Om hun plannen te realiseren, zochten ze de expertise binnen hun eigen kringen. Ze vroegen hun nicht, die architect is, om een schetsontwerp te maken. Van de twee varianten waar zij mee kwam, was het moderne vakwerk ontwerp een schot in de roos. ‘We waren allebei meteen verliefd’, vertelt Monique. ‘Zelf bouwen was een wens waar we al jaren mee rond liepen. Met dit ontwerp viel alles op zijn plek. Modern en met toch die charme van dat oude vakwerk. Met veel licht en glaspartijen zodat je optimaal kunt genieten van de mooie omgeving hier. Het toeval wil dat aan de overkant een aan - nemer zit die zich gespecialiseerd heeft in vakwerk. En ook voor alle elektra en water - voorzieningen vonden we vakmensen uit het dorp. ‘We zoeken het graag dichtbij huis’, legt Frank uit. ‘En dat hebben we ook zoveel mogelijk gedaan met de materialen die we toegepast hebben. De leem die gebruikt is, komt gewoon hier uit de bodem. De buitenkant bestaat uit leem, kalk, stro en koeienpis. Zoals het altijd is gedaan. Deze laag is wat grover gelaten. Wat volgt is een tussenlaag van vlechtwerk van dunne eikenhouten latjes en dan kom je op de fijner afgewerkte binnenlaag wat dan weer een mengsel van leem, fijn stro, zand en water is. Margraten heeft de beste leem met de mooiste kleur, ons huis heeft dan ook die originele kleur die hoort bij deze regio.’ ENERGIENEUTRAAL Deze woning is niet alleen bijzonder qua ontwerp en gebruik van materialen, het is ook een functioneel en duurzaam huis. Op het dak liggen 24 zonnepanelen die op de houten constructie zijn gelegd. ‘Er moeten er op termijn nog eens 24 bij komen, dan is de houten ladder op het dak zelf mooi bedekt ‘Zelf bouwen was een wens waar we al jaren mee rond liepen’ Moderne vakwerk woning, de eerste sinds 150 jaar in Nederland

22 INSPIRATIE

INSPIRATIE 23 Frank en Monique Radder genieten nog elke dag van hun bijzondere woning zoals bedoeld. Want ik krijg weleens de vraag wanneer nu eindelijk die stellages eens weg gaan’, lacht Monique. Hout als belangrijkste bouwmateriaal Nog een vooruitstrevend punt. Bij de bouw van deze woning in 2014 is geen gas aangelegd. Frank en Monique hebben het gezocht in alternatieve energie. De pellet-kachel die brandt op geperst afvalhout, zorgt voor cv, vloerverwarming en warm water voor als de zon niet schijnt. Vaak is dit in de maanden november, december en januari als het goed koud is wel nodig. De zonneboilercollectoren op de bedrijfsloods verzorgen het warme water op de zonnige dagen. Het zijn allemaal duurzame oplossingen die ervoor zorgen dat de woning energieneutraal is. Frank: ‘We wekken meer op dan wat we in huis nodig hebben. Wat over is, gebruiken we direct op de kwekerij. Ook in de bedrijfsloods hebben we gekozen voor bijzondere, duurzame bouw materialen. De binnenmuren zijn hier van hennep. Klinkt gek, maar deze bouwblokken zijn gemaakt van restafval uit de hennep industrie. Dit natuurlijke materiaal isoleert twee keer zo goed, het verwerkt zich gemakkelijk en het ademt. De wand neemt vocht op en geeft het weer af. En ook de verflaag die we hier hebben aangebracht ademt. We hebben alleen kalk- en krijtverf gebruikt waardoor ook in ons kantoor het leefklimaat aangenaam is.’ LICHT EN LUCHT In huis is het opvallend aangenaam op deze warme, benauwde dag. ‘Dat komt doordat de leemmuren van nature vochtregulerend en ademend zijn’, legt Monique uit. ‘Het is hier binnen dus niet vochtig warm waardoor het anders aanvoelt.’ Wat het ontwerp extra bijzonder maakt is de houtskeletbouw die is toegepast. De constructie is een belangrijk esthetisch onderdeel, de vorm van de spanten verwijst naar de tuinbouwloods die ernaast ligt. ‘En dat vind ik wel mooi, die connectie met

Industriële binnendeuren collectie Vraag de gratis folder industriële deuren aan op weekampdeuren.nl

INSPIRATIE 25 De kleur blauw zorgt voor een fris accent in de badkamer ons bedrijf. De dwarsbalken buiten zorgen bovendien binnen voor een mooi lichtspel, het licht is hier altijd anders. Het huis is sowieso ontzettend zonnig door de vele glaspartijen. We wilden niet het donkere van de traditionele vakwerkwoningen met de kleine raampjes. Dit is een moderne interpretatie. En dus hebben we naar het oosten en het westen toe alles bijna helemaal open, zodat we buiten zo veel mogelijk binnen laten en optimaal kunnen genieten van de ochtend- en avondzon. Naar het zuiden toe zijn er minder ramen, je wilt tenslotte niet in een broeikas zitten.’ De binnenmuren zijn gemaakt van poreuze steen, deze heeft hetzelfde effect op het binnenklimaat. ‘Het zijn geen constructiemuren, deze tik je er zo uit. En dat maakt dit huis ook flexibel, mochten onze wensen door de jaren heen gaan veranderen dan kunnen we de indeling zo aanpassen zonder aan de draagconstructie te komen.’ De haard als gezellig middelpunt WARME SFEER Binnen is de woning bijzonder sfeervol, de lemen muren doen warm aan. In het midden is een haard op hoogte geplaatst waardoor je hier van alle kanten zicht op hebt. Het eikenhout dat overal zichtbaar is, geeft het geheel een rustieke sfeer. Je ziet dat een vakman aan het werk is geweest, de pen-en-gatverbindingen zijn ter plekke ingezaagd. Een stuk boomstam was niet te gebruiken bij de bouw omdat een eekhoorn of specht iets te goed zijn best had gedaan. Hiervan is een salontafel gemaakt. ‘Wieltjes eronder en klaar’, lacht Monique. ‘Buiten staat nog een stuk.’ Oude lampen met porseleinen fittingen en kappen van emaille zijn als een wolk opgehangen en zorgen voor een stoere en toch luchtige sfeer boven de tafel. Het naturelle kleurgebruik, het vele hout, de planten en de natuurstenen vloer maken van dit huis een natuurlijke omgeving waar het fijn wonen is. De eetbare tuin met natuurlijk veel bijzondere kruiden maakt het plaatje helemaal af. ‘We vinden het belangrijk om verantwoord met onze omgeving om te gaan. Je laat wat na voor de volgende generatie. Deze principes leven we graag na en maken dan ook dat dit huis zo goed bij ons past.’ Het hout en leem geeft deze woning een warme uitstraling

Eigenheid in de badkamer De meest persoonlijke ruimte in huis, de badkamer. De ideale plek om even helemaal tot jezelf te komen en dat doe je natuurlijk op geheel eigen wijze. TEKST | PETRA LEJEUNE FOTO’S | KALYSTA W anneer je met je badkamer aan de slag gaat is het goed om te bepalen wat je wensen precies zijn. Ga je graag uitgebreid in bad, dompel je jezelf het liefst elke dag onder in heerlijk geurend water met je favoriete badschuim of badolie? Dan zal een bad dat lekker ligt absoluut bovenaan het wensenlijstje staan. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een meer praktisch ingesteld mens bent die gaat voor een snelle douche. Of misschien is het gewoon gemakkelijk om in de ochtend die douche in te springen en neem je in de avonduren graag nog eens de tijd voor een uitgebreid bad? Ga je levensstijl na, kijk ook absoluut even naar de toekomst en bepaal vervolgens wat voor jou de elementen zijn die moeten terugkomen in deze ruimte waar persoonlijke wensen voorop staan.

TRENDS 27 DROMEN Doe dit ook voor je huisgenoten of laat ze het zelf doen. Dromen zijn er om te verwezenlijken en problemen zijn er om op te lossen. Stoor je je al jaren aan die krappe ruimte als jij je tanden staat te poetsen bij de wasbak? Een dubbele wasbak is dan geen overbodige luxe om irritaties ’s ochtends te voorkomen. helemaal ingeburgerd geraakt. De badkamer en suite, oftewel een badkamer die in open verbinding staat met je slaapkamer, zien we ook steeds vaker. En dat vraagt om creativiteit bij het indelen, een andere manier om naar twee ruimtes te kijken. Het geeft meer mogelijk - heden en daarmee biedt het misschien wel de kans om je dromen te verwezenlijken. Dromen jullie al een eeuwigheid over het genot van een eigen sauna in huis? Of lijkt het je helemaal geweldig om een whirlpool te hebben om al bubbelend tot rust te komen? Neem het in eerste instantie eens mee bij het bekijken van de mogelijkheden. Wellicht zijn er budget - oplossingen te vinden en als ruimte het knelpunt is, zijn er misschien combinatie - mogelijkheden of is er nog een optie om een andere ruimte in huis bij je badkamer te betrekken. OPEN BADKAMER Ook de mogelijkheid om te gaan voor een badkamer en suite is goed om eens te bekijken. We zien het al jaren bij de keuken, de open keuken is steeds populairder geworden en nu dan ook De badkamer als sfeervolle ruimte om te ontspannen VOEL JE GOED Wat brengt de trend van een badkamer in open verbinding met de slaapkamer met zich mee? Badkamermeubels worden meer woon - meubels, meubels die perfect passen in de slaapkamer. Denk aan waskommen van bijvoorbeeld composiet of beton die geplaatst zijn op een oude houten dressoirkast. Nieuwe materialen doen hun intrede, styling wordt steeds belangrijker. Een badkamer wordt dan ook steeds minder die koude, praktische ruimte waar je jezelf wast en verzorgt. Het wordt meer en meer een ruimte om te relaxen, in een sfeervolle omgeving tot jezelf komen. Wellness, dat is het woord dat hierbij vaak genoemd wordt. En waar is dit ‘je goed voelen’ nu fijner dan gewoon in de badkamer in je eigen huis?

28 TRENDS De ideale keuken is Het is gezellig in de keuken van nu. Er wordt geleefd, gepraat en gegeten. Maar vooral goed gekookt en dat betekent dat je er natuurlijk ook fijn moet kunnen werken. Daarom alle aandacht voor de praktische en mooie keuken. TEKST | PETRA LEJEUNE FOTO’S | MIJN THUIS H ebben we het over praktisch en mooi dan gaat het vooral om de materialen die in je keuken toegepast zijn. Want het ene werkblad is nu eenmaal functioneler dan het andere. Kan beter tegen krassen. Ver - draagt zuren beter. Of een gloeiend hete pan. En wat dacht je van de vlekgevoeligheid. Want een werkblad kan wel heel mooi zijn bij aanschaf, maar als het na een aantal jaren vol zit met vlekken is je keuken niet meer zo’n plaatje. Bovendien is het ook niet praktisch omdat je waarschijnlijk blijft poetsen en vegen om vooral die vlekken te voorkomen. Kortom, op een werkblad moet gewerkt kunnen worden. En het moet dus tegen een stootje kunnen en gemakkelijk te onderhouden zijn. Gelukkig gaan mooi en praktisch tegenwoordig heel goed samen. VOLOP MOGELIJKHEDEN En dan begint de zoektocht naar de ideale keuken met al die wensen in je achterhoofd. Kunststof of HPL is een materiaal dat voor werk - bladen al lange tijd op nummer een staat. Het is betaalbaar en hygiënisch, niet geheel onbelangrijk. Daarnaast is het ook onderhoudsvriendelijk en bovendien slijt- en krasvast. Praktisch scoort kunststof goed dus. Het mooie van het materiaal is dat het in alle kleuren te krijgen is, met of zonder print. Je kunt dus altijd wel iets vinden dat bij je keuken past. Vaak hebben kunststof werkbladen een onderlaag van mdf – bij de goedkopere kan het spaanplaat zijn –waarop een kleur en een kunststof laag is aangebracht. Aan jou de keus. NATUURSTEEN Ook natuursteen is populair als materiaal voor werkbladen. Natuursteen is een verzamelnaam

TRENDS 29 mooi én praktisch voor verschillende steensoorten, waarbij de ene steen de ander niet is. Graniet wordt het meest toe gepast omdat het sterk en duurzaam is. Je kunt hierbij kiezen voor een glanzend of mat oppervlak. Omdat het materiaal poreus is wordt het na het polijsten behandeld met een beschermende laag. Graniet kan goed tegen hitte, krassen en zuren en is mooi, maar dus ook praktisch. ‘Kies materialen die passen bij je levensstijl’ VARIANTEN Steen wordt ook op een andere manier toe - gepast. Composiet is bijvoorbeeld een materiaal dat het echt heel goed doet in de keuken. Het wordt gemaakt van korreltjes steen gecombineerd met een bindmiddel. Het mooie is, ook deze zijn weer in veel kleuren te verkrijgen, zowel mat als glanzend.Als er meer bindmiddel wordt toegepast krijg je volkunststof of kunstBelgisch hardsteen en marmer worden ook gebruikt in de keuken maar deze soorten zijn minder hard. Dat maakt dit materiaal dan ook gevoeliger voor zowel krassen als vlekken. stofcomposiet. Het voordeel hiervan is dat dit materiaal zonder naden te verwerken is. En dat biedt mogelijkheden. Een mooie spoelbak laten gieten of een achterwand laten maken, zonder naden is niet alleen praktisch, maar vooral ook heel mooi. WARM ALTERNATIEF Zoals beton een koel materiaal is, heeft hout juist een warme uitstraling. Logisch dus dat het een materiaal is dat vanwege zijn looks populair is. Maar als je echt hout toepast moet je zelf wel tegen een krasje kunnen. Bovendien kan het reageren op vocht en temperatuurs - wisselingen. Een goede voorbehandeling met een speciale lak of olie kan veel doen om vlekken te voor - komen. Hoe lang je houten werkblad mooi blijft, is afhankelijk van de houtsoort en met name hoe hard deze is. Je kunt gaan voor het blonde karakter van essen of het donkere, stijlvolle van bijvoorbeeld noten. Maar ook eiken is een variant die fraai is. Voor elk wat wils.

30 BRANDED CONTENT Service en gemak voor onze klanten staan voorop Eén adres waar je alles kunt vinden om je project goed te kunnen doen, dat is wat de huidige vakman zoekt. Een wens waar BPG graag in wil voorzien. Met sinds kort een belangrijke aanvulling op het aanbod: de verhuur van machines en gereedschap. FOTO’S | MONIEK WEGDAM De markt verandert en dus verander je als bedrijf continu mee. De behoefte aan verhuur is groot, je wilt en kunt als vakman niet alle machines en gereedschap aanschaffen. Het is vaak te duur of de investering niet waard omdat er maar sporadisch gebruik van gemaakt wordt. En je wilt toch professioneel gereedschap om je werk goed te kunnen doen. Ed Golsteijn van BPG zag een kans en ging op zoek naar mogelijkheden. ‘We hebben dit specialisme niet zelf in huis en vonden in Boels een partner met alle kennis en expertise. We besloten dan ook samen een pilot te doen in vier vestigingen verspreid door het land. Na vier maanden hebben we de ervaringen geïnventariseerd en die bleken op alle fronten positief te zijn.’ Mark van de Wal van BPG van de Wal in Oirschot deed mee aan deze pilot en heeft nu anderhalf jaar een selectie in de winkel staan. ‘Gemak en service voor de klant staan voorop. Het is goed materieel wat hier staat en dat vinden onze klanten echt een plus. Nu kunnen ze voor hun klus op één adres alles halen en dat vinden ze wel prettig. Vaste klanten die hier op rekening bestellen, hoeven ook geen borg te betalen. We registeren het gekozen materieel in het systeem en de klant kan het zo meenemen. Dit past binnen de relatie die we hebben met onze klanten, het is een kwestie van vertrouwen en gunnen. En zelf hebben we er geen omkijken naar. Boels denkt heel goed mee in wat onze klantenkring belangrijk vindt, daar wordt het assortiment op aangepast. Als we iets willen bijplaatsen of juist weghalen omdat het niet verhuurd wordt, is dat zo geregeld. Maar ik moet zeggen, deze verhuurartikelen passen bij ons. Wat hier nu staat blijkt een goede match te zijn met ons klantprofiel. Ze maken dankbaar gebruik van deze verhuurservice.’ Een van deze klanten is Jochem. Hij runt een camping in Veldhoven en Oirschot en gaat al jaren voor al zijn grote en kleine klussen naar BPG van de Wal. ‘Dit is goed geregeld, het is prima materiaal. En zo hoef ik het zelf niet aan te schaffen.’ Een tevreden klant dus.

BRANDED CONTENT 31 Menno Kling van Boels DIY Rental

32 BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT 33 CEMENTEPIETJE BPG Wijnen in Maasbree loopt al wat jaren mee in de verhuurbranche. Rob Wijnen vertelt: ‘We hebben altijd zelfstandig verhuur gedaan en zijn nu overgestapt naar Boels. Het onderhoud van de machines en het bijhouden van je assortiment, er ging veel tijd en mankracht in zitten. Ik heb nu een uitgebreider aanbod staan en kan de klant het nieuwste van het nieuwste meegeven. Het is een mooi assortiment en het wordt keurig bijgehouden. Van de aanhangwagens die we verhuren wordt dankbaar gebruik gemaakt.’ ‘We worden hier in de regio nog altijd ‘Cemente - pietje’ genoemd. ‘Wanneer onze klanten een kleine hoeveelheid kant-en-klare specie nodig hebben, bij voorbeeld bij de renovatie van een badkamer, is die aanhangwagen ideaal. We laden deze vol bij onze cementmortelcentrale en onze klanten hebben het gemak van een kant-en-klaar product bij hun werk. En dat houdt de snelheid erin, iets wat toch wel belangrijk is in deze tijd.’ ‘We liften op de kennis en ervaring van Boels mee en dat is prettig. Ze denken ook echt mee en zijn flexibel. Doordat we het niet meer geheel zelf doen, lopen we inkomsten mis. Maar we kunnen nu bij onze verhuur een hogere standaard bieden. Die service voor onze klant, daar doen we het voor.’ TOTAALOPLOSSING Jeroen Lauwers van Boels DIY Rental is tevreden over de samenwerking met BPG. ‘We zijn samen begonnen met een pilot bij vier BPG-vestigingen om te bepalen welke machines binnen dit segment het best worden verhuurd.’ ‘We hebben bij de start van de test het assor - timent zo groot mogelijk opgezet. Na een jaar hebben we de nodige aanpassingen gedaan zodat we nu kunnen besluiten dat het verhuurassortiment bij een BPG-vestiging 98 procent van de klantbehoefte invult.’ ‘Wanneer er dan een machine gevraagd wordt die niet in de vestiging aanwezig is, de overige twee procent, dan wordt deze klant naar het dichtstbijzijnde Boels filiaal doorverwezen. Hiervoor is lokaal ook steeds een samen - werking opgezet om de klantbehoefte voor 100 procent te kunnen invullen.’ ‘Het is goed samenwerken als beide partijen denken in oplossingen en hier is BPG wel een absoluut voorbeeld van. Door het positieve resultaat hebben beide partijen dan ook be - sloten de verhuurservice binnen BPG verder uit te rollen. De klant een totaaloplossing bieden voor zijn project, dat is wat telt en dat is wat beide bedrijven hoog in het vaandel voeren: Customer First!’

34 TUIN Alles over hemelwaterafvoer: situatie, wetgeving, subsidie, oplossingen Hemelwater infiltreren en scheiden is uiterst actueel! Toenemende bouwactiviteiten maken dat Nederland steeds verder versteend. Zeker bij intensieve buien kan het hemelwater niet snel genoeg worden afgevoerd. De vraag is: Hoe gaan we nu en in de toekomst om met de afvoer van hemelwater? Wat schrijft de wet ons voor? Wat kunnen we zelf doen? Wat doet de overheid? Welke materialen kunnen we toepassen om overlast te voorkomen? TEKST | BERT HEIJNEN H et regent in Nederland ongeveer een achtste deel van de tijd. De trend is dat het niet vaker, maar wel intensiever gaat regenen. Onder zoeken tonen aan dat de intensiteit van de buien sinds 1950 met 20 procent is toegenomen. Dat maakt dat in laaggelegen en zeker in binnenstedelijke gebieden problemen ontstaan tijdens de steeds heviger wordende neerslag. Wij zullen met z’n allen dienen na te denken over de waterafvoer op eigen grond. Hoe is de waterafvoer in de tuin geregeld, en hoe kan het water op de eigen grond wegvloeien in de ondergrond? Een sedumdak zorgt naast regenwateropvang ook voor een groene omgeving FOTO SHUTTERSTOCK

TUIN 35 TIPS VOOR HEMELWATERAFVOER Als particulier bent je zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het hemelwater. De gemeente hoeft hier niet voor te zorgen. Hemelwater wordt in de bodem geïnfiltreerd of mag worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het is echter niet de bedoeling dat je grond- of hemelwater op het vuilwaterriool loost. Voorkom wateroverlast in tuin of grondgebied - Plaats een watergoot die de waterafvoer regelt naar het oppervlaktewater of sluit deze aan op een infiltratiekrat. - Plaats een regenton die het riool ontlast. - Verwijder een aantal tuintegels en zet hiervoor in de plaats planten of strooi grind tussen de tegels. - Werk met hoogteverschillen en creëer bijvoorbeeld een wateropvang van gras, waardoor het water gemakkelijk de grond in kan vloeien. - Zorg voor genoeg afschot zodat het water van het huis afloopt en afvloeit in de grond. - Spit je tuin voldoende diep af, hierdoor maak je de ondergrond los en kan het water sneller afvloeien. OPLOSSINGEN Lijnafwatering Een zeer geschikte oplossing voor het afvoeren van hemelwater is het aanbrengen van een lijnafwatering oftewel afvoergoten. Deze goten worden veelal toegepast bij opritten en terrassen. Er is een lijnafwatering die geschikt is voor licht verkeer rondom woningen of bedrijfs - De ACO Infiltration Line zorgt voor hemelwater - infiltratie in de eigen tuin gebouwen. Deze zijn gemaakt van polymeer - beton met een rooster van verzinkt staal. Het geheel heeft een luxe uitstraling. Een eigen put In plaats van lijnafwatering kun je ook kiezen voor vloerputten. Een put ontlast de binnen riolering, ontlucht de buitenriolering en houdt stank en water buiten de deur. De Martens 02 put is bijvoorbeeld voorzien van een stankslot. Dit slot vult zich automatisch met hemelwater. Het overtollige water wordt afgevoerd. De put is voorzien van een ont - lastrooster. Bij extreme neerslag kan het overtollige water over het maaiveld wegvloeien. Decoratieve regenton van Soluvert Wateropvang Om het riool te ontlasten zijn er ook producten om het water tijdelijk op te slaan bijvoorbeeld in regentonnen of infiltratie kratten. Deze laatste geven het water vervolgens vertraagd af aan de bodem. Voordeel is dat ze enkel ondergrondse ruimte in beslagnemen en boven de grond niet zichtbaar zijn. De Martens 02-put is voorzien van een stankslot Infiltratiekratten zijn extreem belastbaar, voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid, kennen een zeer hoog opslag - volume en zijn eenvoudig te installeren. Een voorbeeld van een infiltratiekrat uit de Martensserie is de Variobox, een flexibel infiltratiesysteem met een doorlaat coëfficiënt van >63 procent. Deze is variabel in hoogte op te bouwen en zeer geschikt bij een hoge grondwaterstand.

36 TUIN Drainage Door de hardheid van de grond infiltreert in veel gebieden het regenwater nauwelijks in de bodem. Tuinen krijgen te maken met wateroverlast. Er ontstaan problemen zoals het verzakken en scheuren van schuttingen en bestratingen, maar ook het verstikken van planten, bloemen en gewassen. Drainage met een kokosomhulling is hiervoor een milieuvriendelijke oplossing. Het heeft een hoogwaardige poriënstructuur waardoor een optimale afvloeiing van het grondwater plaatsvindt. Het in-zanden van de drainage wordt voorkomen en de werking niet verstoord. De toestroming van grondwater naar de drainagebuis wordt door het kokosomhulsel verbeterd en de drainerende werking neemt toe. Dit drainagesysteem is toepasbaar op leemgronden, klei en zandgronden. Dakgootbescherming Schone dakgoten die vrij zijn van bladeren en vuil voeren het hemelwater sneller af. Het is daarom verstandig de goot te beschermen tegen bladeren door het aanbrengen van een dakgootbeschermer. Dit is een speciaal gaas dat voorkomt dat bladeren de goot verstoppen. Dit is met name belangrijk omdat verzekeraars claims kunnen afwijzen wanneer ze kunnen wijzen op achterstallig onderhoud. Met een goede dakgootbescherming zit je dan altijd goed! Grindmatten Grindmatten voorkomen dat je bij het betreden van het erf (lopen, fietsen of met de auto) wegzakt in de blubber. Het leggen van grind - matten is zeer eenvoudig en door iedere doehet-zelver handig uit te voeren. Grindmatten zijn kunststof platen die in een honingraat profiel gegoten zijn. De grindplaat zorgt voor een stabiele ondergrond waarna je er grind of siersplit overheen strooit. Hierdoor blijft de grindplaat goed en stabiel op zijn plaats liggen. De grindmatten zijn leverbaar met of zonder worteldoek. Waarbij het voordeel van worteldoek is dat het wel water maar geen licht en wortelgroei doorlaat. Grindmatten zijn praktisch onderhoudsvrij en worden veel gebruikt De ACO afwateringsput valt nauwelijks op

TUIN 37 bij opritten, parkeerplaatsen, wandelpaden, terrassen, tuinen en parken. EEN GROEN DAK Met de aanleg van een sedumdak of groen dak help je om de afvoer van hemelwater te ver - tragen én te verminderen. Een groen dak kan ongeveer 50 procent regenwater opnemen en het isoleert ook nog eens goed. Zomers kan de airco uit en in de winter mag de cv een graadje lager. Vergeet ook het visuele aspect niet, want een groen dak brengt een stuk natuur in een ‘versteende’ omgeving. Met bloemen, geuren en kleuren ziet een groen dak er fantastisch uit. DUURZAAM EPDM EPDM als basis biedt een duurzaamheid van 50 jaar. Maar wat leg je als basis onder een sedumof groen dak? EPDM heeft bijzondere eigenschappen en is qua dakbedekking de meest milieuvriendelijke keuze. Bij renovatie wordt het EPDM rechtstreeks over de bestaande dakbedekking heen gelegd. Het product heeft een levensduur van meer dan 50 jaar en is worteldoorgroei-bestendig. Het vraagt nauwelijks onderhoud en is tevens UV- en ozonbestendig. Het systeem kan als membraan worden aangelegd, zodat je minder naadverbindingen hebt tijdens de aanleg – en dus minder risico op lekkages. De impact op het milieu is verwaarloosbaar en de Return on investment aanzienlijk. SUBSIDIE STIMULANS In tal van duurzame en milieubewuste gemeenten wordt subsidie gegeven voor de aanleg van groene daken. Die subsidie werkt als stimulans voor particulieren en bedrijven tot het aanleggen van groene daken en gevels. Zowel een groen dak als een groene gevel vallen vaak onder dezelfde subsidieregeling. De investering op het vergroenen van een gebouw wordt op termijn terugverdiend. Een aantal gemeenten verlenen de subsidie vanuit een ‘ander potje’ zoals waterbeheer of energiebesparing. Je kunt dit navragen binnen de eigen gemeente. Voor ondernemers zijn er ook fiscale regelingen: de VAMIL-regeling en de MIA Bouwwerkbegroening. Een moderne roostergoot van ACO past perfect in het totaalbeeld

38 TUIN Het regent pijpestelen. Wat te doen? In tal van gemeenten bestaat een subsidieregeling voor het opvangen van regenwater door het afkoppelen van regenwater van het riool. Dit heeft als voordeel dat het schone regenwater niet vermengd raakt met het vuile rioolwater. Tevens worden de riolering en de rioolwater - zuiveringsinstallatie zo minder belast en gaat het schone regenwater terug de natuur in. Overige voordelen: Je tuin verdroogt minder snel door het water te infiltreren op de plek waar het valt. Je hebt de mogelijkheid tot waterbesparing: door het water op te vangen kun je het bijvoorbeeld gebruiken om de tuin te sproeien. Een van de gemeenten die – samen met de Provincie Limburg – een dergelijke subsidie aanbiedt is de gemeente Gennep. Onder het motto: ‘Het regent pijpestelen’ zegt ge meente Gennep: ‘Toekomst - bestendig water beheer is belangrijker dan ooit. Om in de toekomst overlast te voorkomen, de grondwaterspiegel op peil te houden en ver - droging te voorkomen, moet er iets gebeuren. Een van de eenvoudigste maatregelen die iedereen gewoon thuis kan doen, is de regenpijp afkoppelen. Daardoor stroomt het Planten water geven met opgevangen regenwater FOTO SHUTTERSTOCK

TUIN 39 regenwater niet in het riool, maar in de tuin. Daar mee voorkom je dat het riool overstroomt en vervuild water in het oppervlaktewater terechtkomt.’ SUBSIDIE In de gemeente Gennep kunnen alle burgers en burgergroeperingen zoals dorps- en wijk - raden en verenigingen, maar ook bedrijven en woningbouwcorporaties subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. In plaats van een aansluiting op de riolering dient hemelwater dan te infiltreren in de bodem van je perceel. Omdat het rioolstelsel minder regenwater hoeft te verwerken, draagt dit bij hevige regenval bij aan het voorkomen van wateroverlast. Je komt in aanmerking voor een afkoppel - subsidie indien het verhard oppervlak dat je wenst af te koppelen ten minste 40 m2 groot is. Ook kom je pas in aanmerking nadat de gemeente de aanvraag en situatie heeft be - oordeeld en goedgekeurd. Woningen nieuw - gebouwd of herbouwd vanaf 2001, mogen het regenwater niet meer afvoeren op de riolering en komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling. De woning dient dus vóór 2001 gebouwd te zijn om voor deze subsidie in aanmerking te komen. In Nederland is het voor be staande woningen nog niet verplicht om af te koppelen. Martens presenteert een breed pallet aan oplossingen om wateroverlast te voorkomen

40 PROJECT Metselen en voegen Vlieland. Een plek om verliefd op te worden. Je zal dan ook maar gevraagd worden voor een bijzonder restauratieproject op dit mooie eiland. Het overkwam Tjiske Haakma, die enthousiast ‘ja’ zei en vol gedrevenheid de handen uit de mouwen stak. Een vakman aan het woord. TEKST | PETRA LEJEUNE FOTO’S | RIANNE HAAKMA V lieland is een plek die bekend staat om de rust. Een idyllisch eiland, klein en gezellig. Met slechts zo’n 1.100 in - woners en natuurlijk de nodige toeristen heb je hier nog het gevoel dat het eiland van jou is. Op Vlieland is maar één dorp, met daaromheen eindeloos natuurgebied en natuurlijk rondom het water. Hier kun je met gemak vier rondjes om het eiland fietsen, mooi door de natuur, en niemand tegen komen. In de Dorps - straat zie je authentieke huisjes, met in het oudste pand het Tromps Huys, kort na 1575 gebouwd en nu ingericht als museum. Een mooie gelegenheid om daadwerkelijk een stap terug in de tijd te maken. Tussen het Kerkplein en de Dorpsstraat ligt Bezoekerscentrum de Noordwester, hier vind je informatie over Vlieland en haar bewoners.

PROJECT 41 in de loopgraven Linkerpagina: De loopgraven van vroeger met het rustgevende uitzicht van nu Ook kun je hier terecht voor boeiende excursies, bijvoorbeeld naar een bij zonder project: een bunkercomplex dat in de Tweede Wereld - oorlog is aangelegd als onderdeel van Atlantik - wall, een verdedigingslinie van meer dan 5.000 kilometer lang, bestaande uit bunkers, kanonnen en mijnen velden, die Duits land in de bezette gebieden heeft aangelegd om een geallieerde invasie te voorkomen. Deze ver - dedigingslinie liep van Noorwegen via Dene - marken, Duitsland, Nederland en België naar Frankrijk, helemaal tot aan de grens met Spanje, maar is nooit helemaal voltooid. Ook de bewoners van Vlieland werden aan het werk gezet door de Duitse bezetter. Op het eiland werden bunkers gebouwd die werden uitgerust met zware wapens en barakken voor de manschappen. Munitieopslagplaatsen, waterbekkens, keukens, kantines en toiletten, beveiligd door een stelsel van loop graven met daaromheen een versperring van prikkeldraad en daar buiten mijnenvelden. Op Vlieland werden drie steunpunten gebouwd, twee ervan zijn na de oorlog op geruimd. Stelling 12H is in die tijd dichtgegooid, maar begin 2017 werd begonnen met het uitgraven van het bunkercomplex en de benodigde restauratie. MOOIE KLUS Deze plek is het meest compleet. De bouw - werken die van hout waren en de loopgraven die met graszoden waren aangelegd zijn vergaan. Ook de prikkeldraad en de mijnenvelden

42 PROJECT zijn opgeruimd. Wat nog wel onder het duinzand is teruggevonden zijn een geschuts - opstelling en twee geschuts emplacementen, een grote en twee kleine woonbunkers, de keuken bunker, een onderaardse gang en betonnen loopgraven. Uniek en van bij zondere cultuurhistorische waarde. Reden voor informatiecentrum De Noord wester op Vlieland om het bunkerdorp uit te laten graven, te herstellen en in te richten als museum. Via via kwamen zij terecht bij Metsel- en Voeg - bedrijf Haakma uit Wommels, Friesland. Zijn opdracht? Het herstellen van al het metselwerk, denk aan de voorkanten van de bunkers en diverse schoorstenen. ‘Een bijzonder project, verstopt tussen hoge duinen’ Tjiske Haakma vindt het bijzonder dat hij zijn bijdrage hieraan heeft mogen leveren. ‘Het was een behoorlijke klus die meer dan zes weken heeft geduurd. Op maandag nam ik de boot naar Vlieland en maakte dagen van half 7 ’s ochtends tot half 6 ’s avonds. Tot donderdagochtend, dan nam ik de veerboot terug naar het vasteland. Je moet je voorstellen dat het project verstopt ligt tussen hoge duinen, de hoogste

PROJECT 43 van Vlieland. Via een kronkelpad kom je te voet of met de fiets tot aan de bunkers. Hiervan hebben we de voorwanden compleet gerestaureerd, met rode stenen en speciale metselspecie van schelp en kalk zijn deze weer in de oude staat hersteld. Op de daken ligt helmgras en ook de loopgraafpaden zijn manshoog uitgegraven. Het is heel apart om hier rond te lopen, laat staan om hier te werken. Je vindt hier nog weleens wat, dan weer een oude munt, zelfs een kies waarbij je je afvraagt wat voor een verhaal daarachter zit. En dat midden in ‘Je moet zelfstandig kunnen werken, zelf alles regelen’ een uitgestrekt natuurgebied, je verwacht dit complex hier zeker niet. Met een mooi uitzicht over de kilo meterslange stranden en de zee. De restauratie van dit bunkercomplex is een aanvulling voor Vlieland.’ ECHTE VAKMAN Hoe komen ze bij dit kleine bedrijf uit Wommels terecht? Zijn vrouw Rianne die ook in het bedrijf zit, weet hier wel een antwoord op. ‘Voor een project als deze moet je zelf standig kunnen werken. Je hebt inzicht nodig, zult alles zelf moeten regelen. Er zijn natuurlijk wel tekeningen maar

44 PROJECT Twee onderste foto's links: Oude metseltechnieken toegepast bij restauraties in Friesland Foto rechts: Het is zwaar werken in het losse zand niet al te veel foto’s. Dit vraagt met momenten wel wat van je als vakman. De specie met schelp en kalk is moeilijker te ver werken, het is wat vettiger. En ook de voegen zijn speciaal, Tjiske heeft hier een snijvoeg toegepast. Deze steekt iets uit ten opzichte van de steen en krijgt een snede. Het is hard werken, je maakt lange dagen en bent ook lang van huis. Niet iedereen kan en wil dat. Maar ik vind het leuk dat mijn man deze uitdaging is aangegaan. Hij zit al heel lang in het vak, is op zijn zestiende begonnen en heeft in de 37 jaar dat hij nu werkt al heel wat stenen in handen gehad. Hij houdt van speciale werken, in Friesland heeft hij al heel wat oude boerderijen en kerken gerestaureerd. Het bijmaken van voegen op kleur, het toepassen van oude tech - nieken, het maken van speciale specie, alle details dragen bij aan een mooie restauratie. Het moet namelijk precies zo worden zoals het was. En daar heb je een echte vakman voor nodig.’

TRENDS 45 Decoratie ideeën voor kerst Mooie momenten Met de donkere dagen komt ook weer de behoefte om het binnen gezellig te maken. Avonden bij het haardvuur, etentjes bij kaarslicht, het knusse van het samenzijn. Vooral kerst is een periode van mooie herinneringen. Het terughalen van alles wat ooit was, maar ook het creëren van nieuwe bijzondere momenten. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. TEKST | PETRA LEJEUNE FOTO’S | KAEMINGK

46 TRENDS W at is het heerlijk om je te storten op het bereiden van een zelfgemaakt diner en daarbij al je geliefden uit te nodigen. Een mooi gedecoreerde tafel met blije gezichten van mensen waar je gelukkig van wordt, dat is het creëren van mooie herinneringen. Je neemt de tijd om in de keuken een waar feestmaal voor te bereiden: gezonde homecooking, met liefde bereid. Het hele huis vult zich met de lekkerste geuren. En natuurlijk zorg je voor een gezellige, sfeervolle setting om iedereen meteen een warm gevoel te geven. Zo kom je wel in de stemming om er samen een onvergetelijke avond van te maken. EEN SPECIALE KERST Kerst is de periode bij uitstek om je qua styling helemaal te laten gaan. Kerstdecoraties om je hele huis leuk aan te kleden zijn er in overvloed. Waar ga je voor? Voor een bepaald thema of voor een mooie kleuren - combinatie? Je kunt natuurlijk op gevoel decoreren maar het kan fijn zijn om een houvast te hebben, zodat het plaatje gaat kloppen. We zetten daarom graag wat ideeën op een rij die je kunnen helpen bij het stijlvol aankleden van je woonkamer met kerst en die natuurlijk ook voor het decoreren door het jaar heen een inspiratiebron kunnen zijn. GROEN De kleur van nu is groen, ook met kerst. Het echte groen van de boom en van mooie takken spelen daarbij natuurlijk de hoofdrol. Een onder steunende glansrol is echter weg gelegd voor smaragdgroen, de kleur van edelstenen doet rijk aan en past perfect bij kerst. Dit groen kun je mooi combineren met naturellen als wit, crème en metaal - tinten zoals goud en koper. BLAUW Nog zo’n kleur die niet meer weg te denken is uit onze leefruimtes: blauw. Met kerst zorgt deze kleur voor rust en een frisse, moderne uitstraling.

TRENDS 47 Je kunt daarbij kiezen voor zacht ijsblauw dat meer diepte krijgt met een donkerblauw en dat mooi gecombineerd wordt met winters wit. Denk aan de besneeuwde landschappen waar we elk jaar weer op hopen. Om een tikkeltje warmte toe te voegen, kies je hierbij voor wat mooie bruintinten om het geheel in balans te brengen. Voor een stoer en rustiek gevoel. TRADITIONEEL Wat is de meest klassieke kleur voor kerst? Juist, rood. Het blijft aanspreken. En steekt mooi af bij al het groen. Voeg hier wit en zilver aan toe en je hebt een moderne, frisse variant op de traditionele kerstdecoratie. Ook leuk, het kerstrood en groen combineren met een zachte pastelroze om het contrast wat te verzachten en een ietwat romantische touch aan het geheel te geven. Wil je echt voor een klassieke kerst gaan, dan combineer je rood en groen met goud. MINIMALISTISCH Ben je wel te vinden voor het licht en de ruimte van een Scandinavische sfeer? Dan is het mooi om wat strakke grijstinten te combineren met diverse rozetinten. Natuurlijk mag wit hier niet ontbreken om het geheel die lichtheid te geven. Mooie stoffen maken het plaatje nog zachter. Voor een warme kerst. DE PERFECTE KERSTBOOM Als je houdt van puur natuur, dan ga je dus voor een echte kerstboom en takken. Verse hulst kleurt je woon - kamer in kerstsferen. Maar ook de kunstkerstbomen van nu zijn natuur - getrouw en natuurlijk erg gemakkelijk. De glazen maar ook de onbreekbare ballen zijn mooi. In prachtige kleuren en in diverse vormen en maten om het idyllische plaatje dat je in je hoofd hebt vorm te geven. Ook al is de kerstboom het stralende middelpunt, natuurlijk mag je hele huis omge - toverd worden tot een magnifiek kersttafereel. Met leuke huisjes in winterse sferen om een heel kerstdorp mee samen te stellen bijvoorbeeld. Het heeft toch een geheel eigen ambiance met een betoverende aantrekkingskracht. Houd je van de kracht van eenvoud, dan doe je het wat rustiger aan. Een mooie boom, hier en daar wat extra lampjes en kaarsjes. Zo komen we de donkere dagen wel door.

48 SHOPPING Verschillende woonstijlen in één Tegenwoordig lopen verschillende woonstijlen helemaal in elkaar over. Dit wordt ook wel gekenmerkt met de term ‘eclectisch’. Een eclectisch interieur is een combinatie van moderne en oudere stijlelementen en meubelstukken. En dit kan heel verrassend uitpakken! Benieuwd welke items hier geschikt voor zijn? TEKST EN FOTO’S | BOER STAPHORST

SHOPPING 49 VELVET VOOR EEN WARME SFEER Velvet is nog steeds helemaal hot! Deze Mia stoelen geven je eet - kamer meteen een warme en chique uitstraling en nodigen uit om er eens heerlijk in te gaan zitten. Combineer deze stoel met de andere kleuren Mia stoelen voor een speels en kleurrijk geheel. Prijs: €299 ACCESSOIRE EN LAMP Misschien zie je het al in één keer? De Navigator tafellamp heeft wel iets weg van een scheepslamp. De bouten en moeren maken deze lamp nog stoerder! Leg hem op de vloer tafel of in een open kast. Zo heb je een mooie indus accessoire en lam ineen. Prijs: LICHTSPEL De Gringo Multi pendant lam Zuiver is net een kroonluchter maar dan in een modern jasje. Deze hang een eyecatcher op zich, maar v vooral ’s avonds niet aan te zett de kleine gaatjes in de honing kappen ontstaat er een magisc Prijs: €299 ZELF JE KAST SAMENSTELLEN Een open kast is perfect om al jouw favoriete accessoires in uit te stallen. Maar het hoeven heus niet alleen maar accessoires te zijn. Ook in de keuken kan Son Shelf handig zijn voor al je ingrediënten, glazen, kopjes en kookboeken. Daarnaast is deze stoere metalen kast stapelbaar waardoor je dus zelf de hoogte kunt bepalen. Prijs: €445 MAGISCH Jij dacht dat Aladdin een magisch tapijt had? Wij denken dat dit Magic vloerkleed ook wel in de buurt komt! Het kleed heeft een sierlijke print en vintage afwerking die zorgen voor het magische effect. Daarnaast is dit kleed extra speciaal omdat hij altijd op z’n plek blijft liggen. Fijn! Prijs: €349 Bestel online op >> www.boer-staphorst.nl/mijn-thuis

50 BOUW Iedereen mag zich toch makelaar noemen? Als je gaat verhuizen krijg je bij de aankoop of verkoop te maken met makelaars. Heb je daarbij een financiering nodig dan komt er ook nog een onafhankelijk taxateur aan te pas. Hoe weet je nu of je te maken hebt met een goede makelaar of taxateur? TEKST | RON KOENEN FOTO’S | SHUTTERSTOCK S inds 2001 is makelaar een vrij beroep. Toenmalig minister van Economische Zaken, mevrouw Jorritsma, heeft destijds de beëdiging van de makelaar/taxateur afgeschaft en sindsdien mag iedereen zich makelaar en/of taxateur noemen. Nadien zijn er wel nieuwe regelingen gekomen en kennen we tegenwoordig de Register Makelaar en de Register Taxateur en dit zijn beide wél beschermde titels. De laatste ontwikkeling is dat de beroepen makelaar en taxateur langzaam maar zeker worden gescheiden waar deze vroeger onlosmakelijk aan elkaar verbonden waren. Er zijn dus ook separate registraties (certificeringen) voor makelaars en taxateurs. Naast de onafhankelijke certificeringen kunnen profes - sionals zich ook nog aansluiten bij een brancheorganisatie of een beroeps - vereniging. IEDER ZIJN VAK Al sinds de makelaar stond opgenomen in het voormalige Wetboek van Koop handel was taxeren een onderdeel van de bevoegdheid (en het werk) van de makelaar. Er bestond geen aparte registratie voor taxateurs. Veel makelaars zeggen ook dat makelen en taxeren onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Een taxateur dient namelijk de waarde vast te stellen van een onroerende zaak (een woning, een bedrijfspand, etc.) door in te schatten hoeveel de markt er voor zou willen

BOUW 51 betalen. En wie weet nu beter hoe de markt denkt dan een makelaar die dagelijks bemiddelt en transacties begeleidt. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen een makelaar en een taxateur en waarom wil de overheid een harde scheiding tussen beide beroepen? Laten we beginnen met de overeenkomsten. Beiden moeten beschikken over be - paalde competenties die hen deskundig en vaardig maken. Het gaat daarbij om zaken als gedegen kennis hebben over zaken als bouwkunde, privaatrecht (overeenkomsten, huurrecht, etc.), publiekrecht (bestemmingsplannen, vergunningen, etc.), fiscaliteit en financiën. Belangrijke competenties zijn ook zaken als communicatie en uiteraard ethiek en integriteit. De verschillen zitten vooral in de rol die de professional heeft. Voor een taxateur staat voorop dat deze objectief en onpartijdig moet zijn in zijn waardeoordeel. De makelaar daaren - tegen is een dealmaker en belangen - behartiger van één partij. Voor de makelaar moeten vooral de vaardig - heden op het gebied van marketing en communicatie sterk ontwikkeld zijn waar voor de taxateur de analytische vaardigheden cruciaal zijn. De overheid koerst op een verplichte knip vanwege het belang van de taxateur in het financiële stelsel. Op basis van het rapport van de taxateur verstrekt de bank een hypotheek aan de koper. Op jaarbasis wordt zo voor vele miljarden aan leningen verstrekt. Daarbij wil de overheid zeker weten dat de waarde van het onderpand goed is ingeschat om een herhaling van de bankencrisis te voorkomen en de consument te beschermen. EEN GOEDE TAXATEUR Er bestaan op dit moment twee regelingen voor de erkenning van een taxateur. Het NRVT is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit is een onafhankelijke stichting waarbij alle erkende taxateurs in Nederland zijn aangesloten (momenteel ruim 6.900 personen). Deze taxateurs zijn onder - verdeeld in woningtaxateurs, bedrijfsmatig taxateurs, agrarisch taxateurs en taxateurs voor de WOZ. Aan de voorkant zijn eisen gesteld om toe te mogen treden tot het register middels een vakdiploma. Vervolgens moet elke taxateur jaarlijks zijn permanente educatie volgen en is er doorlopend toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden. De stichting kent naast de eigen eisen een onafhankelijke tuchtrechtspraak voor het geval een taxateur zich niet aan de spel - regels houdt. Het NRVT bestaat inmiddels ruim twee jaar en functioneert steeds beter en biedt de consument een zekere waarborg dat hij te maken heeft met een goede taxateur. Een taxateur die is aangesloten bij het NRVT mag ook de titel RT (register taxateur) voeren. Vraag dus altijd of iemand staat geregistreerd als RT wonen als je een taxateur inschakelt voor een woning. De tweede regeling is een inter - nationale erkenning en wel via de RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors). De RICS Regulated Valuer (taxateur) is vooral gericht op de zakelijke markt en speelt voor de woningmarkt geen significante rol. EEN GOEDE MAKELAAR Voor de erkenning van de makelaar zijn er drie erkenningsregelingen. De grootste organisatie is VastgoedCert. Deze onafhankelijke organisatie is destijds na het afschaffen van de beëdiging opgericht door onder andere de NVM en VastgoedPRO. Ook dit register kent een onderverdeling over drie Kamers: Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed. In het totaal zijn er ruim 5.600 personen gecertificeerd. Net als bij het NRVT moet men beschikken over een vakdiploma om te mogen instromen en moet men jaarlijks educatie verplichtingen volgen om aangesloten te blijven. De tweede organisatie is het SCVM. Deze organisatie is destijds onder leiding van het VBO opgericht en kent net als VastgoedCert een driedeling in de vakgebieden. Bij het SCVM zijn circa 1.000 personen aangesloten. Een deel daarvan is daarnaast ook aangesloten bij VastgoedCert. De RICS kent ook een groep aangesloten makelaars, maar ook die zijn net als de taxateurs vooral gericht op de zakelijke markt. Naast de onafhankelijke registratie van de makelaar of taxateur is een groot deel aangesloten bij een branche - organisatie (NVM en VBO) of een beroepsorganisatie (VastgoedPRO, RICS). Elk van deze organisaties kent naast de onafhankelijke tucht van het NRVT ook een eigen interne rechtspraak. Daarnaast zijn alle leden van de NVM, VastgoedPRO en VBO verbonden aan de onafhankelijke geschillencommissie. Als je op het punt staat om een professional in te huren kijk dan goed of deze is gecertificeerd en is aangesloten bij een vereniging. Dan krijg je waarschijnlijk te maken met een competente deskundige.

52 BRANDED CONTENT ATAG ‘We love to cook’ De naam ATAG wordt niet voor niets zo vaak ondertekend met de zin ‘We love to cook’. ATAG is een echt kookmerk: alles draait om koken in de breedste zin van het woord. Van stoomovens tot koelkasten en van inductiekookplaat tot afzuigkappen bieden zij alle technische ingrediënten om het bewaren, bereiden, nuttigen en reinigen zo makkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Het is de standaard voor iedereen die zijn ziel en zaligheid in het bereiden en genieten van de heerlijkste gerechten wil leggen. Als je van koken en kwaliteit houdt, kies je ATAG. Mijn Thuis keuken Stijl

BRANDED CONTENT 53 achter de kookplaat. Een handig aspect van de hood-in-hob constructie is dat het afvoerkanaal weinig ruimte inneemt en helemaal naar achter is geplaatst. Hierdoor zal het diepe keukenlades niet in de weg zitten. De hood-in-hob is voorzien van flexibele Bridge Induction zones, waardoor twee kookpitten getransformeerd kunnen worden tot een geheel dat samenwerkt. Dit kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de grilplaat en de Teppan Yaki bakplaat. Met de MAGNA-ovens haal je het ultieme gereedschap in huis, met de beste bak-, grillen stoomprestaties, in een schitterend design. Voor het bedieningspaneel en deur is een bijzonder soort glas toegepast, in een zachtzwarte kleurstelling met een subtiel pareleffect in de achtergrond. DESIGNLIJN MAGNA MAGNA staat voor grootsheid. De MAGNA-lijn, die behalve kookplaten ook uit combi-stoomovens, bijbehorende lades en bijzondere af - zuigkappen bestaat, blinkt dan ook uit door compromisloos materiaalgebruik, hoogwaardige detaillering en een grandioos lijnenspel. Functionaliteit en design komen prachtig samen in deze state-of-the-art ontwerpen. De hood-in-hob is een fraaie oplossing voor geïntegreerde afzuiging. Deze is perfect voor een eilandopstelling, maar ook uitermate geschikt voor een wandopstelling. Zo kun je het afzuigsysteem subtiel wegwerken waardoor het niet langer ongewenst de voornaamste blikvanger van uw keuken is. Het bijzondere van deze uitvoering is de panoramische opstelling van de kookzones en het strakke design. De afzuigunit bevindt zich over de volle breedte Mijn Thuis keuken Balans Mijn Thuis keuken Charisma DESIGNLIJN GRAFIET Met de stijlvolle Grafietlijn presenteert ATAG hét alternatief voor RVS. Anders dan het zilvergrijze rvs is grafiet een mat, zacht zwart. Een zeer praktisch toestel is de oven met geïntegreerde magnetron. U haalt hiermee een multifunctionele oven in huis met alle gangbare ovenfuncties waarmee u echt goed kunt bakken. Toegevoegd daaraan is een geïntegreerde magnetron met maar liefst 1.000 W vermogen. De magnetron werkt met een zogenaamde roterende antenne, zodat er geen draaiplateau nodig is. Door de inverter-techniek is het magnetron vermogen zeer gelijk matig. Dit is smakelijker en gezonder.

Voor velen is een inbouwkoffiemachine de ultieme luxe, onderdeel van hun droom - keuken. Elke dag weer de smaaksensatie van vers gemalen koffie. Keer op keer zet je een fantastisch kopje koffie. Alle soorten koffie moeiteloos maken met de inbouw koffie - machine. Daarnaast beschikt het apparaat over een unieke automatische cappuccinofunctie, waarbij de melk automatisch wordt opgeschuimd in de bijgeleverde melkkan. Vis en groenten behouden hun structuur, smaak en knapperigheid wanneer ze op lage druk gestoomd worden. Stomen is niet voor niets geliefd bij topchefs en hobbykoks. De thuiskok haalt met de combi-stoomoven de perfecte stoomoven in huis, want stomen op lage druk zorgt ervoor dat je verschillende ingrediënten samen kunt stomen zonder smaakoverdracht en zonder het risico dat iets overgaar wordt. Als het over voelen en gevoel gaat dan is de bediening van de Matrix-ovens een perfect voorbeeld. De intuïtieve bediening van de oven gaat via de massief metalen draai knoppen links en rechts van het display, en via de oplichtende toetsen op het TFT-scherm. Het simpele en robuuste gecombineerd met het slimme en subtiele. De MAGNA-gaskookplaat is uitgerust met de unieke Fusion Volcano. Wokken volgens Aziatische traditie vraagt om hoge temperaturen. Alleen dan krijgen oriëntaalse ingrediënten die kenmerkende knapperigheid. Om aan deze essentiële voorwaarde te voldoen heeft ATAG de Fusion Volcano wokbrander ontwikkeld. Een uniek systeem waarbij een geconcentreerde vlam de wok verhit, zonder warmte - verlies. Thuiskoks bereiden zo eenvoudig authentieke wokgerechten. Soms heeft een gerecht heteluchtcirculatie nodig. En soms wil je juist bovenwarmte voor een knapperig korstje of onderwarmte voor goed garen. In alle gevallen is een multifunctionele oven de oplossing. Wie als thuiskok veel tijd in de keuken doorbrengt, wil dat het liefst doen in een aangenaam binnenklimaat met een hoge luchtkwaliteit. Keukenventilatie voert geuren en kookdampen efficiënt en opvallend stil weg. ATAG biedt keuken ventilatie voor verschillende (inbouw-) situaties en gewenste capaciteiten zodat elke chef de perfecte ventilatie voor zijn kookruimte heeft. Boven: Mijn Thuis keuken Karakter Rechts: Mijn Thuis keuken Temperament

BRANDED CONTENT 55

56 SHOPPING Een gezellige keuken in een handomdraai Een sfeervolle keuken is niet alleen gezellig, maar het kan je dagelijkse kookritueel ook een stuk makkelijker maken. Mits je het goed aanpakt. Vaak vinden we het decoreren van een keuken nog wat lastig omdat deze ruimte juist functioneel moet zijn. Toch zijn er genoeg oplossingen om je keuken sfeervol én functioneel in te richten. TEKST EN FOTO’S | BOER STAPHORST

SHOPPING 57 DEENS DESIGN Handzeep blijft tegenwoordig al lang niet meer in zijn originele verpakking zitten. En dat snappen we! Want zeg nou zelf: deze zeepdispenser van Zone Denmark mag er zijn. Prijs: €39,95 KOOKGELUK Een kookboek mag natuurlijk niet ontbreken in de keuken! Dagelijkse Kost 2, geschreven door Jeroen Meus (Belgische kok en tv-presentator) deelt in zijn nieuwe boek echte klassiekers, frisse salades, snelle pasta’s en zelfs verrassende vegetarische stoofpotjes. Prijs: €24,99 PRONKSTUK OP JE FORNUIS Gek op koken? Dan kan een mooie gietijzeren braadpan niet ontbreken. Met deze gekleurde pan wordt het koken al helemaal een feestje. En je hoeft hem niet eens netjes op de bergen! Deze pan mag gerust staan pronken op je fornuis. Prijs: €79,99 PRULLENBAK ALS EYECATCHER Prullenbakken en afvalemmers hoeven tegenwoordig echt niet meer lelijk te zijn! Zo komt Brabantia met de Bo Touch Bin. Een prullenbak die wel wat weg heeft van een dressoir of bijzettafeltje. Dat willen we allemaal wel toch? Prijs: €149 WATERKOKEN IN STIJL Het merk Smeg kennen wij (bijna) allemaal van de kleurrijke koelkasten. Maar Smeg heeft nog veel meer producten. Zoals deze stoere waterkoker. Eentje die een mooi plekje verdient op je aanrechtblad. Prijs: €139 EEN DOEKJE VOOR ELKE DAG Een schoon keukendoekje voor elke dag. De Klud microvezel doekjes zitten verpakt per zeven stuks. Elk keukendoekje heeft een labeltje met daarop de naam van de dag. Zo vergeet je nooit meer om je keukendoekje elke dag te verwisselen. Handig en hygiënisch! Prijs: €14,99 Bestel online op >> www.boer-staphorst.nl/mijn-thuis

58 PROJECT Volledige opwaardering naar energielabel A Van oude dijkwoning naar moderne lounge-woning ‘Het was een zeer boeiende opdracht’, zegt zzp’er Matthieu van Veenendaal wanneer hij praat over de oude karakteristieke dijkwoning. Met behoud van het monumentale karakter diende deze te worden aangepast aan de eisen van het Bouwbesluit en opgewaardeerd van energieklasse F naar klasse A. Van Veenendaal vertelt hoe je dat doet met alle luchtlekken, koudebruggen en een dak beschot dat volledig is versleten. Hij realiseerde het karwei samen met collega zzp’er Marcel Herreur. TEKST | BERT HEIJNEN FOTO’S | MATTHIEU VAN VEENENDAAL Dijkwoning na ingrijpende renovatie

PROJECT 59 Dijkwoning volledig ingepakt met isolatiefolie M atthieu van Veenendaal toont een boek waarin de meest aansprekende historische monumenten uit het NoordHollandse De Zilk zijn opgenomen. Daarin is te lezen dat de dijk woning dateert uit 1904. De voordeur zat toen nog in het midden van de voorgevel tussen twee ramen. Later is de deur verplaatst naar de zijgevel. ENERGIELABEL ‘Aanvankelijk kozen de nieuwe eige - naren Danny en Arjenne ervoor om enkel het dak van de woning te reno - veren. Je kunt wel gevels en vloeren gaan renoveren, maar bij zo’n verouderd dak stroomt de energie dan naar boven toe weg. Maar ook zij moesten ervaren dat wanneer je aan een oude woning begint te verbouwen, je overal luchtlekken, koudebruggen en veroudering tegenkomt. Kozijnen bleken rot, gepleisterde gevels verweerd, de houten vloer op de beneden verdieping aangetast door vocht en houtrot. Er zat weinig anders op dan een in - grijpende verbouwing van het casco door te voeren. Omdat Danny en Arjenne liefhebbers zijn van klussen zouden ze zelf de binnenafwerking verzorgen en daar ook de tijd voor nemen. En dus werd in het dak, de vloeren en wanden de slopershamer gezet, zodat uiteindelijk enkel het volledig uitgeklede casco bleef staan. Aan de achterzijde van de woning werd begonnen met een aanbouw, waardoor de keuken bijna tweemaal zo groot werd. Die aanbouw is afgewerkt met gemodificeerde houten rabatdelen en sluit aan op de stijl van de bestaande woning. HOUTEN DAKBESCHOT Vervolgens werd het houten dak - beschot vervangen, dat was aangetast door houtrot. De dakkap is opgebouwd uit geïsoleerde dakpanelen. De dak - kapellen zijn opnieuw met zink bekleed en aan de zonzijde van het zadeldak zijn in het bovenste deel zonnepanelen geïntegreerd. Ook de kopgevels werden tot op het metselwerk gesloopt en opnieuw met hout bekleed. Alle gevels zijn volledig geïsoleerd en aan de buitenzijde voorzien van pleisterwerk. Onder de ramen werden brede onderdorpels geplaatst.

60 PROJECT Aanbouw die de keuken vergroot Eigenaren Danny en Arjenne lezen hoe de woning vroeger was Plafond voor renovatie SCHUIMBETON VLOER De houten benedenvloer is ver - vangen door een schuimbeton - vloer. Een moderne en duurzame oplossing die naast comfort en weinig onderhoud ook een extra isolerende werking heeft. Deze Faber Comfort - vloer is opgebouwd uit een optimaal isolerende laag schuimbeton. Tevens is vloerverwarming toegepast. De schuimbetonvloer is een vlakke en schone vloer die is afgewerkt met een anhydriet gietdekvloer die in de toekomst kan worden bekleed met een houten-, tegel-, of andere vloer - afwerking. De vloer heeft een Rcwaarde van 3,5, houdt de koude van uit de grond tegen en straalt haar warmte af naar boven. Met het volledig vernieuwde en geïsoleerde dak, de goed geïsoleerde spouwmuren, de isolatievloer en het toepassen van zonnepanelen wordt energielabel A gehaald. GROTE KLUS De volledige klus werd in drie maanden gerealiseerd. Van Veenendaal: ‘Met dit project laat ik zien dat ook zzp’ers grotere klussen als deze aankunnen en niet enkel inzetbaar zijn voor het plaatsen van dakkapellen, een kleine aanbouw, et cetera. Belangrijk is wel

PROJECT 61 Achtergevel na de verbouwing dat je als zzp’er je eigen kwaliteiten kent en daar waar nodig gebruikmaakt van anderen.’ ‘In dit project heb ik het timmerwerk verzorgd en was ik tevens meewerkend uitvoerder. Ik zette de lijnen uit, gaf sturing aan het proces en was in de communicatie het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Daarnaast heb ik graag gebruik gemaakt van de kwaliteiten van anderen, zoals Marcel Herreur waarmee ik heb samen - gewerkt, maar ook een adviesbureau die de energieberekeningen verzorgde, Faber die de comfortvloer realiseerden en BPG die me ondersteunden en adviseerden in het gebruik van de juiste duurzame materialen. Want goed werk blijft altijd een combinatie van de juiste materialen, maar wel op de juiste wijze toegepast. Het een kan niet zonder het ander’, aldus Van Veenendaal. De oude dijkwoning is nu een bijzondere blikvanger op weg naar het strand. Zeker bij avond wanneer de fraaie gevellantaarns hun roman - tische licht uitstralen en je aan de einder de contouren van de Noordzee - kust ontwaart.

BETROUWBAARHEID, KRACHT EN SNELHEID GUARANTEED TOUGH. ® een Skantrae deur Voor ieder interieur skantrae.com Bekijk hier de video van verschillende mogelijkheden. Skantrae BV Bezoekadres/showroom: Mega 1, 6902 KL Zevenaar

TIPS EN ADVIES 63 Isoleren, hoe doe je dat nou? Warm en comfortabel wonen. Het past bij deze moderne tijden waarbij we graag van alle gemakken voorzien zijn. En vooral met de koude en gure dagen voor de deur, willen we graag weten hoe we dat nu het beste kunnen aanpakken. De ins en outs van isoleren. TEKST | PETRA LEJEUNE FOTO’S | SHUTTERSTOCK A ls je isoleren op een eenvoudige manier benadert, dan moet je een woning zien als een doos. Wil je energie besparen en dus de warmte in je woning houden, dan zul je moeten zorgen dat de doos goed geïsoleerd is. Dus dat er via de vloer, de muren en het plafond geen warmte verloren gaat. Zo hebben we meteen de belangrijkste vormen in beeld. In Nederland blijkt het overgrote deel van de woningen nog niet goed geïsoleerd te zijn. Een gemiste kans voor het milieu en je energie - rekening. En voor comfortabel wonen. VLOER De vloer is de basis van alles. Zo’n 10% van de warmte gaat verloren via deze vloer. Voor zowel een houten vloer als een betonnen vloer zijn er diverse mogelijkheden en materialen te vinden. Hoe dikker je isoleert, hoe beter het resultaat. Als er een kruipruimte onder de vloer zit, kun je hier mooi gebruik van maken door het plafond van die kruipruimte aan te pakken. Wat prettig is, een goed geïsoleerde vloer zorgt voor een aangenaam gevoel aan je voeten. En dat is, naast het effect op je energierekening, een mooie bijkomstigheid. MUUR Ook via de muren kan veel kou verloren gaan. Een muur isoleren loont dan ook al snel de

64 TIPS EN ADVIES moeite. Veelal wordt hierbij gekozen voor spouwmuurisolatie. Maar met een voorzetwand van isolatiemateriaal en gipsplaten kom je ook al een heel eind. En wil je een tussenmuur plaatsen in je woning? Dan kun je ook hier gaan voor een scheidingswand met isolatie. In dit geval voornamelijk voor het geluid maar ook om kou uit bijvoorbeeld een hal buiten te sluiten. DAK En dan zijn we bij het dak beland. Via het dak gaat veel warmte verloren. Een dak kun je zowel van binnen als van buiten isoleren. Heb je te maken met een plat dak? Dan zou je kunnen gaan voor isolatieplaten op het bestaande dak. Wanneer je het dak wilt vernieuwen is het ‘Via glas gaat nog altijd veel warmte verloren. Kies voor dubbel of driedubbel glas’ goed om de isolatie onder de nieuwe dak - bedekking aan te brengen. Bij een schuin dak is het verhaal weer anders. Hier kun je vanuit de binnenzijde kiezen voor een systeem van metalen of houten profielen met isolatie en gipsplaten. GLAS Ook isoleren van glas is een goede manier om geld en energie te besparen. Glas is namelijk een zwak punt in een gebouw, via het raam gaat veel meer warmte verloren dan via een muur. Dubbel glas of driedubbel glas helpt hierbij. Wanneer je glaspartijen op het zuiden liggen, is dit een voordeel in de winter. De warmte van de zon is dan mooi meegenomen binnen. In de zomer ligt dit anders, dan zou

TIPS EN ADVIES 65 het zomaar kunnen zijn dat je energie moet gebruiken om binnen te koelen. En dat is een schaduwzijde van een goede isolatie, warmte kan in dit geval ook niet meer naar buiten. Zorg er dan ook voor dat je zonwering aan de buitenkant plaatst wanneer je veel glaspartijen op het zuiden hebt om ook zo energie te besparen. MEER TIPS Ook op andere plaatsen gaat energie verloren. Zo geeft een radiator ook aan de achterkant veel warmte af. En is deze kant niet goed geïsoleerd dan gaat er natuurlijk veel warmte verloren. Radiatorfolie kan hierbij een oplossing bieden en is eenvoudig aan te brengen. Een kleine klus, een groot plezier. ‘Zoek naar plekken in huis waar onnodig warmte verloren gaat’ Ook bij leidingwerk is winst te behalen. Cvleidingen of warmwaterleidingen geven veel warmte af op plekken waar het niet nodig is, bijvoorbeeld in onverwarmde ruimtes kan dat hard gaan. Als je de warmte daar wilt hebben waar je het wel nodig hebt, is het dan ook goed om voor leidingisolatie te gaan. Voorkom tocht met een eenvoudig hulpmiddel: een tochtstrip kan wonderen doen. Bij de voordeur of achterdeur, bij een raam. Het is een heel rendabele vorm van isoleren. Deze tip mag dan ook niet ontbreken als je gaat voor warm en comfortabel wonen. En hart hebt voor het milieu en je energierekening.

66 SHOPPING Basic met een vleugje vintage en industrieel Houd je van een basic interieur maar ben je toch nog op zoek naar meer contrast? Durf dan eens te combineren met vintage(look) en stoere items! Deze stijlen samen zorgen voor een mooie uitgesproken stijl en tegelijkertijd haal je zo producten in huis met een verhaal. En dat maakt jouw interieur weer unieker! TEKST EN FOTO’S | BOER STAPHORST

SHOPPING 67 FUNCTIONEEL LICHT Een lamp die zowel retro als modern oogt. Dat is de Patt Floor vloerlamp. En behalve dat de lamp er mooi uit ziet is hij ook nog eens functioneel! Zo is de lampenkap kantelbaar en het frame is in hoogte verstelbaar. Hiermee zijn donkere hoekjes verleden tijd! Prijs: €199 GEÏNSPIREERD OP EEN OLDTIMER Weer een meubelstuk met een herinnering! Waar we het over hebben? Over deze Smoker Fauteuil. Het ontwerp van de stoel is geïnspireerd op de kuipstoelen van een oldtimer gezinsauto en dat resulteert in een klassieke stoel die heerlijk zit en er fantastisch uit ziet. Zie jij jezelf hier binnenkort al zitten na een lange dag? Prijs: €259 KOFFIECORNER Elke zithoek in huis verdient wel een koffietafel(tje)! De inspiratiebron hier van? De koffiedrinkers in Azië. Ieder klein dorp heeft daar namelijk zijn eigen koffiecorner, waar mensen drinken aan kleine bijzettafeltjes. De gedraaide poten maken deze Arabica tafel speels! Wie lust er nog een bakkie? Prijs: €79 SCHOOLSTOEL oe: deze stoel doet je gelijk en aan de schoolstoelen van , niet waar? De Scuola stoel chbone is een mooi vintage design pareltje die het erg goed doet in een basic interieur, maar ook in een klassiek of een modern interieur. Leuk om te gebruiken aan de eettafel of juist als bureaustoel. Prijs: €99 KARAKTER IN HUIS Het Rural vloerkleed: vintage met een v effect. Dit wereldse vloerkleed geef je basic int rieur echt karakt Perfect om sfeer t voegen in huis of om de salontafel bet tot zijn recht t komen. Warme voeten gegarandeerd! Prijs: €99 Bestel online op >> www.boer-staphorst.nl/mijn-t

68 COLUMN Inkomen na een ongeval Je moet er niet aan denken dat je een ongeval overkomt. Op je werk, op de weg of in privé-tijd. Helaas overkomt het tienduizenden mensen per jaar. Een ongeval is al erg genoeg. Als je dan ook nog zonder inkomsten komt te zitten, heb je dubbel leed. Een paar maanden zonder inkomsten zitten omdat je niet kunt werken, kunnen de meeste ondernemers wel zelf opvangen. Maar langdurig zonder inkomsten zitten omdat je blijvend arbeidsongeschikt bent geraakt, dat is andere koek. Dat vang je zelfs niet op met een aantal duizenden euro’s die je hebt gespaard. Zelfstandigen Bouw biedt gelukkig een zeer betaalbare oplossing. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid ontvang je maar liefst € 200.000 netto op je bank - rekening. De premie bedraagt slechts € 240 per jaar. Twee tientjes per maand. ‘Te mooi om waar te zijn’ hoor ik vaak zeggen. Vele honderden zzp’ers hebben inmiddels enthousiast voor deze oplossing gekozen. Anderen geloven niet dat het waar kan zijn. Argwanend geworden door de slechte ervaringen met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Men gelooft niet dat het zo weinig kost. Het feit dat iedereen wordt toegelaten tot deze ongevallenverzekering roept nog meer twijfels op. Geen medische keuring. Ook geen leeftijdsgrens om mee te kunnen doen. Zelfs als je al gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en zelfs als je al 65 jaar bent, word je toegelaten. Kortom: geen enkele beperking om er gebruik van te kunnen maken. Sorry, ik lieg. Er is één eis: je moet je wel aansluiten bij Zelfstandigen Bouw. Als zelfstandige in de bouw is dat geen probleem. Voor slechts 25 euro per jaar is dat zo geregeld. Ben je enthousiast geworden van deze ongevallenverzekering met een dekking van 24 uur per dag, 7 dagen in de week? Met zelfs een uitkering bij overlijden van € 100.000. Met ook een uitkering bij invaliditeit (bijvoorbeeld het verlies van een vinger). Met de mogelijkheid na elk jaar de verzekering te kunnen beëindigen; wat je overigens niet moet doen. Dan heb ik slechts één advies: bel Zelfstandigen Bouw, tel: 0348-439000 en sluit af deze ongevallenverzekering. Want een ongeval is al erg genoeg! Charles Verhoef voorzitter Zelfstandigen Bouw COLUMN

BRANDED CONTENT 69 60 jaar Boer Staphorst Boer Staphorst is een uniek familiebedrijf dat inmiddels 60 jaar bestaat. Boer is een bouwen woonwarenhuis (van 22.000 m2 ) waar je alles voor in en rondom je woning kan vinden. Hierbij kun je denken aan de laatste woontrends en de leukste woonmerken zoals vt wonen, Zuiver en HK Living. Maar je kunt bij er ook terecht voor bouwmaterialen, keukens en badkamers. En heb je trek gekregen? Dan is er een mogelijkheid om te genieten van koffie met gebak of een lekkere lunch in een gezellige bistro. 60 jaar geleden startten Jacob Boer en zijn zoon Klaas een sloopbedrijf: genaamd Firma J.Boer en Zn. Door de jaren heen bleef het bedrijf zich ontwikkelen en zo werd het in 1977 ook één van de eerste bouwmarkten in Nederland! Nu 60 jaar verder is Boer Staphorst een bouw- en woonwarenhuis in één. BPG is de groothandel van Boer. Met een compleet assortiment hout en bouwmaterialen. zzp’ers, maar ook grote aannemers, kunnen hier gemakkelijk hun bestellingen plaatsen en ophalen. Op dit moment heeft Boer zo’n 165 specialisten die er alles aan doen om je te helpen bij de inrichting van je huis. Ervaar de ultieme woonbeleving en kom gezellig een dagje winkelen bij de grootste woonbeleving van Noord- en Oost Nederland! MEER WETEN? Bezoek de website: www.boer-staphorst.nl Achthoevenweg 2 7951 SK Staphorst T: 0522 – 46 68 00 E: info@boer-staphorst.nl

70 ISOLEREN Erik Oeben was jarenlang stukadoor ‘Isoleren is een combinatie van maatregelen’ Het verlijmen van de EPS platen PU-lijm Volvlak verlijming met hecht-en grondmortel ‘Isoleren is zinvol en bespaart geld’, is een vaak gehoorde uitspraak. Isoleren levert echter pas echt wat op wanneer het op de juiste manier is uitgevoerd. Want foutief aangebracht kan het op termijn wel eens meer geld kosten dan dat het oplevert. Er kunnen complicaties in het systeem ontstaan die leiden tot extra hoge kosten in plaats van een besparing. TEKST | BERT HEIJNEN ‘De meeste fouten ontstaan door gebrek aan kennis’, zegt Erik Oeben, accountmanager bij KombiTherm in Deurne. Erik Oeben was jarenlang stukadoor. Wie kan beter over de aanpak en de misgrepen in het vak praten dan iemand die het heeft ervaren. Om die reden geeft hij ook les op een stukadoorsopleiding in Rosmalen en doet hij veel demonstraties bij handelaren. Als accountmanager staat hij zo dicht bij de uitvoering dat hij niet alleen tekstueel adviseert, maar bij complexe projecten ook zelf het stukadoorsmes ter hand neemt om stukadoors op weg te helpen. ‘De overall ligt nog altijd in de auto’, zegt hij lachend. ‘Ik schrik vaak van het gebrek aan kennis. Wees niet te groot om je te laten adviseren, want binnen de bouw gaan productontwikkelingen, het toepassen van producten, maar zeker ook de aanpassingen binnen wet- en regelgeving zo snel dat het niet verwonderlijk is dat je niet altijd actuele kennis hebt. Tevens is mijn advies: Kies altijd voor KOMO-gecertificeerde vakmensen. Dat is een garantie voor een juiste kwaliteit van uitvoering. Aldus Oeben die tevens pleit voor het invoeren van een verplichte nacontrole: ‘Nacontrole draagt bij aan een betere kwaliteit en aan een positief imago’. MISVERSTAND Een ander misverstand volgens Oeben is, dat enkel met het aanbrengen van muurisolatie je een woning naar energie nul brengt. ‘Vergeet het! Isoleren is een combinatie van maatregelen. Pas wanneer de totale opbouw van een project klopt, behaalt men het juiste eindresultaat. ‘Denk bijvoorbeeld aan dak en kozijnen. De verschillende systeemdelen dienen op elkaar aan te sluiten. Want een gevelsysteem wordt als een geheel ontwikkeld’. Als voorbeeld noemt Oeben een KombiTherm-systeem dat bestaat uit een lijm of hechtmortel, waarmee de isolatieplaten aan de gevel worden bevestigd. Verder bestaat het systeem uit isolatiemateriaal, grondmortel, wapeningsgaas (eventueel met pluggen), sierpleister of een afwer

ISOLEREN 71 Verspringende naden en kieren groter dan 0,5 cm opvullen met EPS Profielen vol in de mortel zetten king met een ander materiaal zoals tegelwerk of steenstrips. Alle componenten dienen daadwerkelijk op elkaar aan te sluiten. Alleen dan behaalt de isolatie optimaal haar waarde en wordt het gewenste eind - resultaat bereikt.’ Buitenmuurisolatie heeft als grote voordeel dat het geen verlies aan binnenruimte oplevert. Bewoners ondervinden geen overlast van het aanbrengen van de isolatie en de dagelijkse levensstijl wordt niet verstoord. OPTIMALISEREN Oeben geeft graag een aantal tips voor het toepassen van de juiste isolatie en het optimaliseren van het eindresultaat: ‘Het systeem dient zo te worden aangebracht dat vocht geen enkele kans heeft. Om het buitengevel - isolatiesysteem onder het maaiveld te beschermen tegen vocht is het belangrijk tot vijf centimeter boven het maaiveld een bitumenemulsie aan te brengen. Deze bitumenemulsie dient ieder jaar te worden gecontroleerd, waarbij de gemiddelde levensduur van de waterafdichting tien jaar bedraagt. Is deze waterafdichting beschadigd dan is het raadzaam deze direct te laten herstellen, omdat anders waterschade kan ontstaan.’ Ook de algemene opbouw van het systeem is belangrijk. Deze dient te bestaan uit een isolatieplaat, die met behulp van een mortel op de ondergrond wordt aangebracht. Op deze isolatie wordt een spanning verdelende laag geplaatst die bestaat uit een wapeningsmortel waarin een wapeningsweefsel is ingebed. Daarna volgt de eindafwerking die kan plaatsvinden nadat de mortelweefsellaag voldoende is gedroogd.’ ‘Opspattend regenwater kan de levensduur van de buitenlaag verkorten. Dit wordt voorkomen door het aanbrengen van een zogenaamde grindkoffer. Deze grindkoffer dient een minimale breedte van vijftig centimeter hebben.’ TOPLAAG Oeben: ‘Kies je als toplaag voor pleister, dan dient het bepleisterde oppervlak niet te korrelig of structuurloos te zijn. Steigerlaagnaden mogen niet zichtbaar zijn en steigergaten moeten worden gedicht en afgewerkt. Het pleisterwerk moet zo egaal mogelijk worden uitgevoerd.’ ‘Voorkom koudebruggen die kunnen ontstaan door openingen te laten tussen de isolatieplaten. Omdat de temperatuur op deze koudebruggen lager ligt, kan schimmelvorming ontstaan en werkt de isolatie van de gevel niet optimaal.’ ‘Om koudebruggen te voorkomen is het van groot belang de verschillende isolatieplaten strak tegen elkaar aan te brengen.’ SCHEUREN ‘Bij een pleisterafwerkingssysteem moet op scheurgevoelige plaatsen wapeneningsweefsel worden aangebracht. Zorg voor extra bescherming van kwetsbare plekken, zoals hoeken. Gevelhoeken die veel worden gebruikt en gemakkelijk zijn te beschadigen, kunnen extra beschermd worden met een hoekprofiel. Als er voorwerpen, zoals lampen, zonwering e.d. tegen het gevelisolatiesysteem aangebracht worden, dan moet er rekening mee worden gehouden dat dit op een juiste wijze gebeurd, bijvoorbeeld met gebruik van montageblokken. Het isolatiesysteem bestaat voor het grootste deel uit een met pleister afgewerkte isolatieplaat. Dit systeem mag niet belast worden, omdat hiermee schade kan worden aangericht. Lichte voorwerpen, zoals naamplaatjes of huisnummers kunnen met een duurzame, oplosmiddelvrije kit direct op het pleisterwerk worden bevestigd. ‘Al deze tips geven aan hoe belangrijk een juiste uitvoering is. Begrijp je nu waarom ik de overall nog steeds in de auto heb liggen? Maak als zzp’er gebruik van de kennis van de producent, is mijn advies’, aldus Erik Oeben.

72 BOUW Slimmer en sneller Prefab systeembouwen In een markt die zich sneller dan ooit beweegt, komen de voordelen van prefab bouwen steeds duidelijker boven. De kwaliteit is goed, de mogelijk heden qua afwerking en indeling zijn flexibel, het is snel, de bouw is minder afhankelijk van weersomstandigheden en van beschikbare arbeidskracht. En het is goedkoop doordat je de modules in serie kunt produceren. De mogelijkheden van prefab systeembouwen. TEKST | PETRA LEJEUNE FOTO’S | WIM VAN VOSSEN W at kun je als professional in de bouw met deze ontwikkelingen? Wat kun je als particulier met prefab bouw systemen? 4PLUS is met een concept aan de slag gegaan om haar leden en daarmee de professional in de bouw en de particulier te ondersteunen. Een concept dat de bouw van een woning eenvoudig maakt. Complete in een fabriek gebouwde woonhuizen kunnen binnen een tijdsbestek van enkele dagen worden neergezet op een bouwkavel en dat biedt een aannemer of ondernemende zzp’er de mogelijkheid om zijn werkgebied te verbreden. Bert Vissers van 4PLUS is enthousiast over dit concept dat uit diverse modules is opgebouwd. ‘We zijn aan de slag gegaan met een architect die tien verschillende bouwstijlen voor ons heeft uitgewerkt. Jan Robijn van Z-wonen tekende voor de ontwerpen. Hij heeft diverse

BOUW 73 Snel bouwen met prefab bouwsystemen architectonische sferen neergezet met een grote vrijheid van indeling en geschikt voor elk budget. Bij al deze typen huizen wordt gewerkt met houtskeletbouw en betonnen verdiepingsvloeren. Een unieke bouwconstructie die sterk is en voldoet aan alle normen en nieuwe wet - geving op het gebied van duurzaamheid. Alles wordt in de fabriek volgens tekening gemaakt en voorbereid, waardoor een woning in een paar dagen tijd wind- en waterdicht gebouwd kan worden. Dit is een oplossing voor de bouwcapaciteit omdat zoveel mogelijk bouwdelen industrieel worden gemaakt. Een groot voordeel is de snelheid. Waar je vroeger een jaar nodig had, kun je nu in drie maanden in een huis wonen. Dubbele lasten gedurende lange tijd behoren hiermee tot het verleden. Nog een ander punt, door het snelle bouwen heeft het weer minder invloed of na - delige effecten op de bouw. Een huis is binnen no time wind- en waterdicht. En dat komt de eind kwaliteit alleen maar ten goede.’ COMPLEET CONCEPT De consument die wil gaan bouwen wordt compleet van a tot z ontzorgd. Want door het binnen halen van alle expertise op het gebied van seriematig bouwen kun je voor de gehele woning terecht bij de leden van 4PLUS (zie www.4plus.com voor adressen). De bouwprofessional kan samen met de particulier het bouwtraject ingaan, maar de consument kan ook rechtstreeks bij een van de leden terecht. ‘Van bouw tekening, werkvoor bereiding, milieutoetsingen, EPC-berekeningen, daglichtbepaling en vergunningaanvraag, alles wat komt kijken bij het bouwen van een huis is in dit concept opgenomen’, legt Bert Vissers uit. ‘Snel en voor een goede prijs. Zo ligt een vrijstaande woning voor

74 BOUW ‘Het enige wat de consument nodig heeft, is een geschikte bouwkavel’ meer mensen binnen handbereik. Het enige wat de consument nodig heeft, is een geschikte bouwkavel. Wanneer we de woning dan wind- en waterdicht hebben opgeleverd, kan de bouwprofessional verder met de afwerking. Denk aan badkamer, keuken, elektra, wanden en vloeren die geheel naar eigen wens en inzicht kunnen worden afgewerkt. Dit concept maakt het productaanbod voor de leden van 4PLUS compleet.’ HOUTSKELETBOUW Er zijn diverse prefab bouwsystemen op de markt: je kunt kiezen voor beton, robots kunnen muren voor je metselen in een fabriek, prefab van licht metaal is een mogelijkheid. ‘Houtskeletbouw is tot nu toe bewezen de meest aantrekkelijke variant’, gaat Bert Vissers verder. ‘Het is duurzaam, snel en comfortabel. Bovendien worden prefab-houtskeletbouw woningen zo ontworpen dat ze goed geïsoleerd en daarmee dus zuinig zijn. En dat betekent lage energiekosten. In dit systeem wordt houtskeletbouw gecombineerd met betonnen verdiepings vloeren, het beste van twee werelden. De ontwerpfase is ontzettend belangrijk, met standaard elementen bouw je de woning die past bij jouw wensen. Buitenmuren, het dak en de vloer kunnen in de fabriek geproduceerd worden, net zoals de wanden binnen. De kracht van prefab bouwen ligt in de eenvoud, mooie ontwerpen neerzetten met in serie geproduceerde modules. De klant heeft daarbij alles te kiezen qua bouw volume en afwerking. Een grotere woonkamer? Geen probleem. Een dakraam in plaats van een dakkapel? Kan prima in het prefab ont

BOUW 75 Prefab biedt volop keuze in bouwvolume en afwerking werp worden opgenomen. Dat maakt de mogelijkheden om je droomwoning te realiseren ontzettend uitgebreid.’ MAATWERK Naast de tien standaard bouwstijlen die dus geheel flexibel op te bouwen en in te delen zijn, is het ook mogelijk om voor een compleet eigen ontwerp te gaan. Bert Vissers legt uit: ‘Onze architect kent alle mogelijkheden die dit prefab systeem te bieden heeft en kan daarmee een maatwerk ontwerp maken dat geheel op de individuele wensen is afgestemd. Terwijl er dus wel gebruik gemaakt kan worden van de bouwmodules die in de fabriek seriematig geproduceerd zijn. En dat betekent dat je flink op de kosten kunt besparen. Met al deze voordelen in het vizier, is het dus altijd goed om ook de mogelijkheden van systeembouw mee te nemen wanneer jij of je klant een bouwkavel hebt bemachtigd.’ STAPPENPLAN De kracht van dit concept ligt in het principe: ‘keep it simple’. Twee eenvoudige stappen maken de weg naar je droomhuis gemakkelijker te bewandelen. Stap 1: Bepaal je woonstijl Stap 2: Bepaal je budget Vervolgens wordt de klant geheel ontzorgd. Door meer of minder volume of door een andere keuze in materialen of afwerkingen werk je samen naar gekozen budget en stijl toe. En alle technische en organisatorische zaken zijn ook meegenomen in dit concept. Zo wordt het realiseren van een droomhuis gemakkelijk gemaakt.

76 JURIDISCH LOKET Samen sta je sterker Als kleine zelfstandige komt er veel op je af. Je doet je werk, de planning, de administratie en alle andere zaken die horen bij het runnen van je bedrijf. En dat kunnen ook weleens juridische kwesties zijn waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken. TEKST | PETRA LEJEUNE FOTO’S | SANDER NAGEL Z o ook Rob van Rooijen van R.C.S. Houten. Hij heeft een klussenbedrijf en is van alle markten thuis. Badkamers en keukens reno veren, hij draait er zijn hand niet voor om. Een echte allrounder. Tijdens een klus bij een klant werd er plotseling aangebeld. ‘Er was iemand tegen mijn bus aan gereden’, vertelt Rob. ‘Het was midden op de dag, in Leidsche Rijn, waar ik mijn werkbus aan de straatkant had geparkeerd. Balen natuurlijk, maar ik was al blij dat de jongeman die het gedaan had zo netjes was om aan te bellen. Hij was verzekerd, dus we hebben samen de schadeformulieren ingevuld en ingediend bij de verzekering. So far, so good.’ De schade aan de auto werd netjes af gehandeld. ‘Helemaal prima’, gaat Rob verder. ‘Maar dit akkefietje had voor mij nog andere gevolgen. Ik ben meerdere keren bij de garage geweest voor de nodige reparaties en ik moest tijdelijk stoppen met de klus waar ik mee bezig was. Wat weer gevolgen had voor de andere werk - zaam heden die ik op de planning had staan. Ik vond dat ik naast de schadevergoeding ook recht had op een vergoeding voor de gemiste inkomsten. Maar daar wilde de betreffende verzekering niet aan.’ EVEN BELLEN ‘Tja, en dan sta je als kleine partij tegenover zo’n grote verzekeringsmaatschappij. Ik was het hier echt niet mee eens en vond dan ook dat ik het hier niet bij kon laten zitten. Nu ben ik al jaren lid van Zelfstandigen Bouw en ik was dan ook benieuwd hoe zij tegen deze zaak aankeken. Ik heb namelijk een abonnement inclusief

JURIDISCH LOKET 77 rechtsbijstand bij Zelfstandigen Bouw. Ik werd vriendelijk te woord gestaan door Rosanna del Rosario, zij is medewerkster van de juridische helpdesk. Rosanna: ‘Het is moeilijk bepalen hoe sterk je staat in zo’n situatie. Het ging hier niet om een hoog bedrag en dan wegen de kosten van een eventuele procedure niet op tegen het te behalen belang. Dus je wil het ook niet tot een rechtszaak laten komen.’ DOORZETTEN ‘Rosanna is echt voor mij in de bres gesprongen’, gaat Rob verder. ‘Ik heb hier weinig kaas van gegeten, ik weet dan ook niet of ik in mijn recht sta. Je staat eigenlijk in zo’n geval altijd met 1-0 achter en dat voelde niet goed. Rosanna heeft voor mij een brief naar de verzekeringsmaatschappij geschreven. In eerste instantie kreeg ze ook nul op het rekest. Vervolgens heeft ze nog wat extra druk gezet maar de verzekeringsmaatschappij wilde het me niet gemakkelijk maken. Ik moest van alles bewijzen. Of ik überhaupt wel zelfstandig ondernemer ben, een accountantsverklaring van het uurloon, dat soort zaken. Ik heb zelfs mijn klant een mail laten sturen dat ik op het moment van het ongeval wer - kelijk bij hem werkzaam was, omdat ik dat ook moest aantonen. Ze proberen het je natuurlijk zo moeilijk mogelijk te maken in de hoop dat je afhaakt. Uiteindelijk is de verzekeraar me tegemoet - gekomen. Uit coulance hebben ze een gedeelte vergoed. Het ging me niet zozeer om het geld maar om het principe. Dit voelde dan ook als een overwinning, ik ben blij met het behaalde resultaat. En ontzettend tevreden over de service die Zelfstandigen Bouw heeft verleend. Dat siert ze. Als ik andere zzp'ers dan ook een tip mag geven, leg je vraag aan ze voor als je het even niet weet. Bel ze even. Samen sta je toch sterker.’ Ook hulp nodig? Sluit je aan bij Zelfstandigen Bouw. Dat kan al vanaf € 25 per jaar. www.zelfstandigenbouw.nl

78 ISOLEREN Kennis is de basis Isoleren voor een gezonde en comfortabele woning Een prettige en gezonde leefomgeving begint met het op de juiste manier isoleren van je woning. Met aandacht voor een goede verwerking en luchtdicht bouwen om een gezond en comfortabel leefklimaat te realiseren. Dat we dan tevens energie besparen is lekker mee genomen. Joanne de Jong, salesmanager Bouw en Marlene Hoogendoorn, communicatiemanager bij Isover Nederland geven tips. TEKST | BERT HEIJNEN H oe belangrijk isoleren is hoeven we niemand te vertellen. Toch even een voorbeeld hoeveel we kunnen besparen door op de juiste manier een bestaande woning te isoleren. Het jaarlijks energieverbruik van een geïsoleerde tussenwoning uit de periode 1946-1964 met energielabel E heeft een geschat jaarlijks energieverbruik van 1.543 euro. Met de juiste kierdichting en het isoleren van dak, gevel en vloer valt deze woning binnen label B en wordt een besparing gerealiseerd van 854 euro per jaar. GOED VAKMANSCHAP Het resultaat van de behaalde besparing valt of staat echter met de kwaliteit van de uitvoering. Onzorgvuldig aangebrachte isolatie kan de isolatiewaarde van de thermische schil van een gebouw sterk verminderen en er zelfs toe leiden dat een behaalde Rc-waarde niet meer gehaald wordt. Dat geldt zowel voor renovatie als nieuwbouw/aanbouw. Joanne de Jong: ‘Voorkom kieren en naden in het geïsoleerde oppervlak. Deze kunnen de Rc-waarde tot wel 36 procent verminderen. Met name rond kozijnen is het belangrijk te zorgen voor een juiste afdichting. Het toepassen van een flexibele isolatie, zoals Isover glaswol, zal het risico op kieren en naden sterk beperken.’ Daar naast is het ook belangrijk om geen ruimte achter de isolatie te hebben. Dit ver - oorzaakt een valse luchtspouw. Is deze valse spouw 5 mm of meer, dan ver - mindert de isolatiewaarde tot liefst 50 procent.’ WOONCOMFORT De Jong en Hoogendoorn wijzen erop dat isoleren vooral wordt toegepast om een gezond leefklimaat en meer wooncomfort te creëren, waarbij geluids - reductie en brandwerendheid een zeer belangrijke rol spelen. ‘Een belangrijk aspect is om bij renovatie ook na te denken over de volgorde van isoleren. Begin altijd bij het dak. Pas daarna volgen de wanden en uiteindelijk de vloer. Want wanneer de vloer en de wanden goed geïsoleerd zijn, maar het dak achterblijft, dan zal de opstijgende warme lucht door het dak verloren gaan’. ‘Veel mensen denken bij het besparen van energie als eerste aan zonnepanelen. Het verdient echter aanbeveling, eerst en vooral het energieverbruik naar beneden te halen. Want je kunt goedkope energie opwekken met zonnepanelen, maar wanneer die vervolgens verloren gaat door het dak, heeft het weinig waarde. Zorg dus eerst voor een juiste thermische schil.’ Bovendien levert isolatie ook veel wooncomfort op, wat bij zonnepanelen niet het geval is. Bij een goed geïsoleerd dak kunnen bewoners bijvoorbeeld een extra kamer op zolder creëren. RC-WAARDE Vaak wordt gezegd: hoe hoger de Rcwaarde hoe beter. Joanne de Jong bestrijdt deze filosofie met een voorbeeld: ‘Wanneer we in een vrijstaande woning (190 m2 ) de Rc-waarde van de gevel verhogen van 4,5 naar 5 m2 K/W dan daalt het energieverbruik met nog slechts 0,22 euro per maand. Wanneer de uiteindelijke Rc door onzorgvuldige verwerking echter met eenderde vermindert, dan stijgen de energiekosten met tien euro per maand. Daarom blijven wij hameren op een goede verwerking.’ VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN Over de verwerking zegt De Jong: ‘Veel bouwfouten ontstaan door het ver

ISOLEREN 79 Extra aandacht voor het dak tijdens de dagopleiding Een goede verwerking zorgt voor een gegarandeerd eindresultaat Isover Amarillo zolderisolatiesysteem creëert een comfortabele woonzolder keerd toepassen van materialen of het gebruik van verkeerde materialen. Lees dan ook vooral goed de verwerkingsvoorschriften van een product. We zien dat verwerkingsvoorschriften vooraf vaak niet of niet goed worden doorgenomen. Voor de spouw hebben we een verwerkingsblad en -film met zeven aandachtspunten voor de spouwmuur.’ Bij renovatie zie je bijvoorbeeld situaties ontstaan waarbij dampremmers aan de verkeerde kant worden bevestigd. Ook kan het gebeuren dat een verkeerd product wordt toegepast, bijvoorbeeld door bij een dampdicht dak een ‘normale’ dampremmende folie aan te brengen. Dampdichte daken, zoals platte daken, zijn echter alleen aan de binnenzijde te isoleren Zelf aan de slag met luchtdichte aansluitingen tijdens de dagopleiding door de klimaatfolie Isover Vario KM Duplex toe te passen. Deze vochtregulerende folie past zich aan aan de omstandigheden van dat moment en beschermt constructies permanent tegen vochtproblemen, aldus De Jong. Ver werkings voorschriften helpen je om in elke situatie het juiste product toe te passen. ONDERSTEUNING Er zijn tal van manieren waarop Isover klusbedrijven en de zzp’er ondersteunt bij de keuze van zijn producten door het aanbieden van kennis. ‘Aller - eerst hebben we een speciaal assortiment voor de renovatiemarkt dat is afgestemd op goede, betere of de beste prestaties. Online staat een Renovatie - wijzer die inzicht geeft in het kiezen van de juiste producten. Op de website staan ook E-learning modules voor renovatie en spouw. Tevens beschikt Isover over een eigen trainingscenter in Eindhoven met dagopleidingen gericht op klusbedrijven. Wil je als klusbedrijf of zzp’er Isover Isolatie partner worden dan kan dat als 1, 2 of 3 sterrenpartner, afhankelijk van het niveau dat je na - streeft en de opleiding(en) die je volgt. Marlene Hoogendoorn: ‘Kennis is de basis van succes. Opdrachtgevers verwachten een hoogwaardig eind - resultaat. Dat wil zeggen een combi - natie van een goed product en een kwaliteitsvolle verwerking. Het een kan niet zonder het ander.’

80 BRANDED CONTENT Wat is de beste verzekering voor een zelfstandige? Als zelfstandige in de bouw denk je er liever niet over na. Je hebt altijd met plezier gewerkt, maar nu is dat werken opeens onmogelijk. De oorzaak: arbeidsongeschiktheid. Plotseling vallen je inkomsten weg – terwijl je uitgaven gewoon doorlopen. Wat nu? Veel hangt af van de manier waarop je bent verzekerd. Een mogelijkheid is de arbeids ongeschiktheidsverzekering (AOV). Volgens advocaat Martina Smit van Van Steenderen Mainport Lawyers kent die zowel voor- als na delen. ‘Het grootste voordeel: het maakt hier niet uit hoe de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt. Of de verzekerde nu een ongeval heeft gehad, of kampt met versleten knieën, in beide gevallen heeft hij recht op een uitkering.’ Maar daar staan nadelen tegenover. Een AOV is duur. Hoe duur, dat hangt mede af van de precieze vorm: • een AOV gebaseerd op beroepsarbeids - ongeschiktheid (duur) • een AOV voor passende arbeid (minder duur) ‘Stel, je bent lasser’, zegt Smit, ‘en je krijgt iets aan je ogen, waardoor je niet meer zo scherp kunt zien. Een AOV gebaseerd op beroepsarbeidsongeschiktheid keert dan gewoon uit, want je bent arbeidsongeschikt voor je eigen werk. Maar heb je een AOV voor passende arbeid, dan krijg je een lagere uit kering. Want je kunt bijvoorbeeld wel metselen of met stenen sjouwen. Je bent dus niet arbeids ongeschikt voor alle passende arbeid.’ Een ander nadeel van de AOV: hij kan leiden tot conflicten. ‘Wanneer is iemand arbeids ongeschikt?’, vraagt Smit. ‘Je ziet dikwijls dat verzekeraar en verzekerden daarover van mening verschillen. De beslissing ligt in zo'n geval bij de verzekeringsarts. Natuurlijk kun je als verzekerde een second opinion aanvragen. En als dat niets oplevert, kun je een procedure starten. Maar dat is duur. Dus het is vaak alleen mogelijk als je beschikt over een rechtsbijstandverzekering.’ ONGEVALLENVERZEKERING De arbeidsongeschiktheidsverzekering kent dus enkele nadelen, maar er zijn alternatieven. Bijvoorbeeld de ongevallenverzekering. De naam vertelt het hele verhaal. Deze verzekering keert

BRANDED CONTENT 81 alleen uit bij ongevallen die leiden tot blijvende invaliditeit. Deze uit kering is ook nog eens eenmalig. Aan de andere kant zijn de criteria veel objectiever. ‘Die verzekering werkt met een zogenaamde gliedertaxe’, zegt Smit. ‘En daarin wordt precies vastgesteld welke lichamelijke schade leidt tot welke uitkering. Als je bijvoorbeeld een duim verliest, ben je voor 20% arbeidsongeschikt. Mis je een been, dan gaat het percentage omhoog naar 50%. Het grote voordeel: je krijgt meestal geen discussie.’ Meestal. Want bij sommige ongevallen liggen de zaken niet zo duidelijk. ‘Neem een whiplash’, zegt Smit. ‘De schade is hier moeilijker te zien en bovendien zijn de klachten vaak subjectief. De ene patiënt werkt gewoon door, de ander loopt maanden met zo'n kraag. Bovendien kan die schade uiteindelijk herstellen. Dus wordt ook hier vaak een oordeel geveld door een verzekeringsarts.’ BROODFONDS Wie dit soort trajecten wil vermijden, beschikt over een alternatief: het broodfonds. Dat werkt met groepen van maximaal 50 zelfstandigen die elkaar ver - trouwen. Zij betalen maandelijks een bedrag van € 33,75 tot € 112,50 – maar dat geld komt terecht op hun eigen rekening. Meldt een deelnemer dat hij niet meer kan werken, dan geloven de anderen dat meteen. Zij maken kleine bedragen naar hem over. Daardoor kan hij zijn ziekteperiode overbruggen.’ Maar let op dat laatste woord: overbruggen. Want het broodfonds keert alleen uit gedurende twee jaar. Bovendien kent dat vertrouwen ook een keerzijde. Want meestal kan een zelfstandige alleen deelnemen als hij iemand binnen het broodfonds kent. Collectieve Ongevallenverzekering Exclusief voor zzp'ers in de bouw biedt Zelfstandigen Bouw de collectieve ongevallenverzekering. * Gegarandeerde acceptatie: iedere zzp'er kan zich verzekeren. * 24-uursdekking: zakelijk en privé. * Lage premie: €145 of €265 per jaar voor een eenmalige uitkering van max €100.000 of €200.000 Meer weten? Zie www.zelfstandigenbouw.nl/ongevallenverzekering-zzp

82 BOUW Duurzaam bouwen Voor en na foto Ombouwen tot energie - neutraal, een mooie uitdaging. Want wat is dat dan? Walther Dingemans van DBVM uit Rijen vormt met zijn twee zonen een klein maar enthousiast team dat gaat voor duurzame projecten. We vroegen hem naar zijn ervaringen op het gebied van ecologisch bouwen en renoveren. TEKST | PETRA LEJEUNE W alther heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in duurzaam bouwen. ‘Wanneer is een gebouw energieneutraal? Alles is natuurlijk geheel afhankelijk van hoeveel energie je als huishouden gebruikt. En het budget is meestal niet onbeperkt, dus niet alle maatregelen zullen binnen de begroting passen. Er zitten dus altijd haken en ogen aan zo’n opdracht. Maar als je een project echt samen met de klant oppakt, kom je er wel. Het is vaak ook een stukje bewustwording. Een wollen trui aandoen in huis doet al veel om je energiebehoefte te verminderen bijvoorbeeld. Om maar aan te geven, ieder huishouden is anders, heeft andere wensen, leeft anders. En heb je echt een verwarmd toilet nodig? Waar liggen de grenzen van onze zucht naar comfort? Daar probeer ik mensen wel op te wijzen.’ GOEDE SCHIL ‘In Tilburg hebben we een project opgeleverd waar ik wel heel erg trots op ben. Een twee onder een kap in de buurt Zorgvliet, een woning uit 1965. Slecht geïsoleerd en dus een uitdaging om de schil van het huis goed te krijgen, alles moest volledig worden aangepakt. En met de schil bedoel ik dan de vloeren, wanden met ramen en het dak. We laten in zo’n situatie een energetisch rapport maken waarin berekend wordt wat aan deze schil gedaan moet worden. Daarnaast wordt gekeken naar de energiebehoefte van het gezin. En dan krijg je een soort van optelsom: hoe goed is de woning geïsoleerd, hoeveel energie wordt opgewekt en hoeveel wordt verbruikt? Op basis hiervan wordt bekeken welke maatregelen en installaties ingezet moeten worden. We hebben de schil met een Rc-waarde van 1,5 opgewaar

BOUW 83 met aandacht deerd naar een Rc-waarde van 6. En dat is beter dan het bouwbesluit voorschrijft, dus dat is mooi. We hebben hierbij een aanbouw geplaatst met een systeem dat wij BEN noemen: Bijna Energie Neutraal of Ben Energie Neutraal, afhankelijk van de situatie. Dit systeem werkt met een houtskeletbouwconstructie dat we ter plaatse hebben opgebouwd. Ik kies graag voor damp-open producten, deze zijn namelijk goed voor zowel de winterkou als de zomerwarmte: het vochtgehalte in huis wordt door de gevel opgenomen en afgegeven waardoor het binnenklimaat veel constanter en aangenamer blijft. Dit laatste, die zomerwarmte, willen we namelijk nog weleens vergeten. Terwijl er een klimaatverandering zit aan te komen. En we willen toch zeker niet door al dat luchtdicht isoleren helemaal oververhit raken in de zomer en veel energie nodig hebben voor een airco. Ik kies dus liever voor een goede en gezonde isolatieschil door damp-open te bouwen. En zijn de wanden goed dan hoef je binnen ook niet installatie op installatie te stapelen. Ik ben namelijk van mening, hoe minder hoe beter: aan elke installatie heb je onderhoud, het is altijd een investering en het kost energie. Ik vind dat je ook zeker lange termijn moet denken. Ik kies bij voorkeur voor ecologische producten die hoog scoren op de duurzaamheidsladder, tenzij het niet anders kan, bijvoorbeeld door de beschikbare ruimte om te isoleren. Door nu te investeren heb je voor de toekomst lagere lasten.’ HECHT TEAM Met een bouwteam van drie heeft Walther geen groot bedrijf. ‘Klein maar daardoor juist heel flexibel. We werken met korte lijnen en zijn helemaal op elkaar ingespeeld. We doen alle facetten in het bouwproces zoveel mogelijk zelf en zetten iedereen zo snel mogelijk in zijn eigen vak gebied. Onze stukadoor geeft ondersteuning tijdens het slopen maar gaat een muurtje glad afwerken zodra het kan. Verder hebben we iemand die gespecialiseerd is in elektra en loodgieterswerk. We kunnen met ons team dan ook zo ongeveer elke klus aan. Voor meer gespecialiseerd werk schakelen we derden in, zo laten we zonne - panelen door iemand anders plaatsen. Maar een warmtepomp of een meterkast doen we zelf. Bovendien doen we alles in overleg met de klant. Als hij zelf dingen wil doen of als hij een vakman weet voor een bepaald onderdeel van de klus, helemaal prima. Dat kan ook als je korte lijntjes hebt. Samen vullen we elkaar goed aan. We zijn een echt team.’

84 ISOLEREN Noud Smits, verwachting Rc-waarde daken naar 7.0 ‘Weinig verbruiken blijft de beste manier van energiebesparen’ De bouw wacht twee belangrijke uitdagingen. Het verlagen van de EPC die straks BENG wordt (Bijna Energie Neutraal Gebouw). En de invoering van de Wet Kwaliteitsborging, waardoor uitvoerende partijen verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de constructie. Noud Smits, Salesmanager bij Kingspan Unidek in Nederland, verwacht zelfs dat de Rc-waarde voor daken straks stijgt van 6.0 nu naar 7.0. TEKST | BERT HEIJNEN Uitleg tijdens training Vernieuwen van compleet dak W e ontmoeten Noud Smits in de Unidek Academy in Gemert. Een trainingscentrum voor ontwerpers en uitvoerende partijen. Elk voorbeeld dat hij aanhaalt wordt ondersteund met een klein model van een productoplossing. Tijdens de trainingen worden o.a. foto’s getoond van hetgeen er zoal fout gaat en waar de kwetsbare plekken van een dakconstructie zitten. Foto’s van koudebruggen en luchtlekken. ‘Elke fout in de constructie wordt direct afgestraft. Ik zie hoe vorst of sneeuw op het dak op sommige delen of in hoeken eerder smelt. Een teken dat op die plaatsen de warmte van de woning door koudebruggen of luchtlekken naar buiten stroomt. Wij laten ook zien dat hardschuim isolatieplaten altijd op hun plek blijven en daarmee de hele levensduur van een gebouw hun isolerende werking behouden. Ook kun je met harde isolatieplaten veel strakker isoleren. Dak - elementen worden volledig op maatgemaakt. Samen met de luchtdichte toe behoren worden luchtlekken voorkomen en de constructie niet aangetast door binnen dringend vocht of door condensvorming. We laten tijdens een training ook zien dat het bewaken van de kwaliteit van materialen begint bij een juiste opslag op de bouwplaats.’ WET KWALITEITSBORGING ‘Straks krijgen we zeer waarschijnlijk te maken met de wet Kwaliteitsborging. Een belangrijk argument voor zzp’ers en andere uitvoerende partijen om deze trainingen te volgen. Deze wet stelt uitvoerende partijen verantwoordelijk voor fouten in de constructies. Reden om de actuele ontwikkelingen in de bouw te volgen en je kennis op niveau te houden. Wij helpen daar op tal van manieren bij, ook door het verzorgen van gratis demonstraties op de bouwlocatie.’ DUURZAAMHEID ‘Energie besparen is een hot thema binnen de bouw. Toch gaat het daarbij niet alleen om het halen van een hoge Rc-waarde’, zegt Noud Smits: ‘Een gebouw wordt ontworpen

ISOLEREN 85 De dakelementen worden volledig op maat aangeleverd voor een lange levensduur. Het zou niet goed zijn daar in het ontwerp van het gebouw geen rekening mee te houden. Ook gaat het niet enkel om het aanbrengen van een optimaal isolatiepakket, maar is het van belang om koudebruggen en luchtlekken te voorkomen want deze dragen in hoge mate bij aan de energie-efficiëntie van een gebouw. Gaat men enkel uit van de minimumeisen in het Bouwbesluit dan resulteert dit nooit in de laagste energiekosten.’ ENERGIE BESPAREN ‘De prestaties op het gebied van energie - verbruik zijn het hoogst indien wordt gekozen voor een optimaal isolatieniveau van zowel vloer, gevel als dak. Dakisolatie levert het hoogste rendement op van 30%. Wij ondersteunen de gedachte van de Trias Energetica, een driestappenstrategie voor het maken van een energiezuinig ontwerp. Ook kan gebruik worden gemaakt van de Schil-index (NEN 7120 – gebouwschil-indicatoren): een ontwerpmogelijkheid voor het realiseren van een hoge energiezuinigheid voor de complete gebouwschil. Door deze gebouwschil te verbeteren naar een hoger isolatieniveau, wordt de benodigde hoeveelheid energie voor het verwarmen van de ruimte geminimaliseerd. Het biedt meer comfort en een lager energieverbruik.’ Noud Smits voegt eraan toe: ‘De beste manier om energie te besparen blijft nog altijd, om zo min mogelijk energie te verbruiken.’ DAKEN VERVANGEN Een bestaand dak kun je op verschillende manieren vervangen of verbeteren Je kunt het dak eraf halen en compleet vervangen. Je kunt er echter ook voor kiezen om de binnenzijde te isoleren. Als voorbeeld noemt Smits de Unidek Reno Fast, een isolerend sandwichelement met een kern van EPS Platinum. De buiten- en binnenzijde zijn voorzien van drie millimeter spaanplaat. Je kunt ook kiezen om de buitenzijde te isoleren met één van de Unidek dak elementen voor renovatie. Beschikbaar tot en met Rc 10.0 en met eigen specifieke producteigenschappen, zodat er voor iedere situatie een oplossing is. GEFASEERD ISOLEREN ‘Zijn echter de dakpannen nog goed en wil je niet zo’n ingrijpende dakrenovatie doorvoeren, dan kun je kiezen voor een gefaseerde dakrenovatie, door nu eerst te kiezen voor binnenisolatie. Je haalt dan bijvoorbeeld een Rc-waarde van 3,5. Op een later tijdstip, wanneer de dakpannen aan vervanging toe zijn, pas je een buitenisolatie toe. Op die manier haal je dan later toch die hogere Rc-waarde. Belangrijk is te weten dat alle Unidek producten damp-open zijn. Door een damp-open constructie creëert men een ‘ademend’ binnenklimaat met een natuurlijke vocht- en warmte regulering.’ WOONCOMFORT Eén belangrijke boodschap wil Noud Smits nog meegeven: ‘Een bekend gegeven in de bouw is, dat materialen die geen esthetische bijdrage leveren aan een gebouw, vaak minder aandacht krijgen, terwijl ze wel belangrijk zijn voor het comfort en de waarde bepaling van de woning. Dat geldt o.a. voor de fun dering, maar dat geldt zeker ook voor dakelementen. Je ziet er zo weinig van. Echter zonder een goed sluitend dak gaat veel energie verloren, dringt vocht en koude de woning binnen en ontstaat een ongezond binnenklimaat. Deze problemen hebben tevens een sterk negatief effect op de waarde van de woning. Dat kun je maar beter voorkomen. Mijn advies is dan ook’, aldus Smits: ‘Iedereen die bij verkoop van zijn woning of gebouw droomt van een hoge restwaarde, heb vooral oog voor een goede dakconstructie. We zouden veel meer belangstelling moeten tonen voor de constructieve delen van een woning, om te voorkomen dat we bij verkoop niet tegen een gigantische deceptie aan lopen.’

86 PRODUCT Innovaties voor efficiënter bouwen Efficiency in bouwen Efficiënt bouwen en tevens een duurzaam en hoogwaardig eindproduct realiseren. Als zzp’er en kleine aannemer streef je naar efficiency in je bedrijfsvoering en maak je graag gebruik van innovaties. Aangezien je als zzp’er niet altijd de tijd hebt om op zoek te gaan naar de meest efficiënte materiaaltoepassingen, presenteren wij productinnovaties die je kunnen helpen de efficiency in de uitvoering te optimaliseren. TEKST | BERT HEIJNEN WARMTERENDEMENT Omdat warmtepompen normaal gesproken geen hogere watertemperatuur halen dan 50°C zijn ze enkel geschikt voor lagetemperatuur - verwarming. Er is nu een warmtepomp die ongeacht de buitentemperatuur een water - temperatuur haalt van 80°C en daarmee geschikt is voor verwarmingssystemen. vergroot kan worden, of het volume verkleind. Het 264 liter vat komt overeen met de CW4 tapwaterklasse zoals we die kennen bij cv-ketels. In combinatie met enkele gunstig gelegen zonnepanelen is het systeem energieneutraal toe te passen. Producent: Global E-systems, Alblasserdam PREFAB Het systeem heeft een vermogen van 4.5 kW en het 264 liter buffervat is gevuld met Phase Change Materials. PCM zijn materialen waarvan de faseverandering, van vast naar vloeibaar en andersom, wordt gebruikt om warmte op te slaan en af te staan. PCM-bollen kunnen meer energie opslaan dan water, waardoor de capaciteit van een systeem Toepassen van nieuwe energiebronnen in en om het huis Hoe meer je als zzp’er prefab kunt bouwen, hoe sneller, eenvoudiger en efficiënter je de projecten tot uitvoer brengt en hoe lager het risico op faalkosten. De nieuwe casco binnenwanden van Faay zijn kamerhoog en -breed en voorzien van alle elektra en leidingwerk. Het zijn multifunctionele panelen die op de bouwplaats gereed zijn voor montage.

PRODUCT 87 De binnenwand heeft een kern van vlas, die zorgt voor robuustheid en schroefvastheid over het gehele oppervlak. De wanden, voorzien van een plug&play-systeem, beschikken over een hoge geluid- en brandwerendheid. De prefab casco binnenwanden worden tijdens de ruwbouw geplaatst en zijn voorzien van een water - werende coating. Producent Faay, Vianen 3D-BETONPRINTER Het realiseren van woningen, utiliteitsge - bouwen en infrastructurele werken met de betonprinter is niet ver weg. Integendeel. CyBe Oss levert de eerste betonprinter aan Japan. De Japanners gaan deze printer inzetten om onderdelen van gebouwen en bruggen te printen. Met deze mobiele printer kunnen ze zowel op locatie als in de fabriek elementen produceren. Ze maken daarbij gebruik van sneldrogende betonmortel die speciaal is ontwikkeld voor het 3D-printen van beton. Volgens CyBe is betonprinten sneller, duurzamer en goedkoper. Zij ontwikkelen en leveren niet enkel de printer maar bieden de 3D-betonprinter aan als een totaalconcept, inclusief opleiding, begeleiding en certificering. De projecten die momenteel worden uitgevoerd in Saoedi-Arabië, Dubai en Milaan moeten zorgen voor de verdere doorontwikkeling van de technologie. Producent: CyBe, Oss. Links:3D-betonprinter Rechtsboven: Huis geprint door de 3Dbetonprinter Rechtsonder: Eerste animatie Bloomframe window ENERGIE BESPAREN Door eenvoudig de spanning in een woning te verlagen met de nieuw ontwikkelde Kubie kun je 8 tot 15% energie besparen – afhankelijk van het voltage dat geleverd wordt in de meterkast (hoger voltage betekent meer potentiële be sparing) en de apparatuur die in huis wordt gebruikt. De Kubie verlaagt het verbruik van apparaten, zoals wasmachines, drogers, koelkasten en vaatwassers. Op lampen, warmtepompen en apparaten met transformators (laptops, telefoons etc.) wordt minder energie bespaard. Bij komend voordeel is een langere levensduur van de apparaten. Aangezien alle apparatuur in Europa geschikt dient te zijn voor 230 volt, kan +/- 10% van deze apparatuur zelfs bij een verlaagde spanning van 207 volt nog steeds goed functioneren. De Kubie wordt eenvoudig in de meterkast aangesloten, tussen de hoofdmeter en voor de groepenverdeling. De producent geeft het apparaat een levensduur van 30 jaar. Afhankelijk van de elektriciteitsaansluiting in de meterkast zijn er verschillende uitvoeringen beschikbaar. Het systeem is ook geschikt voor zakelijke grootverbruikers. Meer info: www.kubie.nl. De Kubie kan tot 15% energie besparen BALKONTOEPASSING De bewoners van het project CPO De Hallen Noord in Amsterdam maakten als eerste kennis

88 PRODUCT met een nieuwe balkontoepassing. Het Bloom - frame window voorziet in een interactieve gevel waardoor bewoners indien gewenst beschikking hebben over een buitenruimte. Architect Michiel Hofman van Hofman - Dujardin ontwierp het speciaal voor straat - gevels waaraan je door plaatselijke bouw - voor schriften geen balkons mag hangen. De meeste inpandige balkons verkleinen de achterliggende (woon-)ruimte en maken dat je het sociale contact met de straat kwijtraakt. Hofman vertaalde het idee van een laadklep van een trailer naar een aluminium frame, waardoor een gevelopening ontstaat die tegelijkertijd raam en balkon is en zo de relatie van de bewoner met de straat optimaal in stand houdt. Het systeem voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit en wet- en regelgeving. Qua isolatiewaarde presteert het in dichtgeklapte toestand evengoed als een normaal raam. Het balkon is elektrisch uitklapbaar en mocht onverhoopt de elektriciteit uitvallen dan kun je het balkon met een spindel handmatig in - klappen. Wanneer de winddruk te hoog is voor uitklappen, geeft het balkon een signaal. De gevelbouwer krijgt het balkon als een kant-enklaar product geleverd. Het aluminium uitklapbare balkon is een ontwikkeling van Kawneer France, Schipper Kozijnen en Bot Bouw. Links: Project CPO De Hallen Noord in Amsterdam Rechts: Naast isolatie - materialen heeft Isover ook een calculatie tool HERGEBRUIK Ongeacht of materialen nog herbruikbaar zijn worden ze bij sloop bijna altijd afgevoerd naar sorteerbedrijven voor recycling. Weekamp Deuren verzamelt veel hout van deuren en ramen uit renovatiewerken en slooppanden voor hergebruik. Kwalitatieve stukken hout worden gelamineerd/gevingerlast tot een herbruikbare grondstof voor nieuwe deuren. Zo ontstond de eerste circulaire buitendeur van gerecycled hout. Een belangrijk component is de coating c.q. verf van de deuren. DSM en PPG Wood Finishes werken samen met Weekamp Deuren aan een acrylaatverf gebaseerd op een zogenaamd Plant-based Technology Platform, waarbij gebruik wordt gemaakt van watergedragen verfproducten die de voorheen toegepaste oplosmiddel houdende producten vervangen. Producent: Weekamp Deuren Eerste circulaire buitendeur CALCULEREN Stel, je wilt een schuin dak isoleren. Hoeveel vierkante meter isolatie is dan nodig? En hoeveel en welke overige materialen? Met de nieuwe online calculator tool (www.steildak.nl/blog/isoverlanceert-online-calculator-dakisolatie) is dit een - voudig te berekenen. Je volgt drie stappen: geef allereerst aan welk type hellend dak en voer

PRODUCT 89 vervolgens de afmetingen van het dak in en het aantal dakvlakramen. Hierna krijg je een overzichtelijke materialen - lijst en een totaaloplossing voor dakisolatie bestaande uit verschillende componenten. Je komt te weten hoeveel pakken isolatiemateriaal je nodig hebt, maar ook welke bijbehorende accessoires (dampscherm, kleefband, dichtingskit etc.). Indien gewenst ontvang je de boodschappenlijst per mail inclusief technische fiches en een video met plaatsingstips. Ontwikkelaar: Isover REALTIME PRODUCTIE-INFORMATIE Hoe interessant is het om complexe 3D CADbestanden over te zetten op je iPad, zodat je altijd realtime alle noodzakelijke productieinformatie bij de hand hebt en fouten tijdens productie-, bouw- of ontwerpproces sneller worden opgemerkt. Dat kan met het nieuwe Visual Inspect. Een innovatieve oplossing die de 3D CAD-weergave verplaatst van de traditionele desktop-pc naar een mobiele tablet. De gegevens worden lokaal op de iPad opgeslagen in een gecomprimeerd en mobiel formaat. Problemen en fouten kun je documenteren met tekst en foto’s en exporteren naar een Excel-file. De Visual Inspect productlijn biedt twee functies: Visual Inspect: intuïtieve, mobiele weergave, verificatie en documentatie van complexe Links: iPad geeft realtime inzicht Rechts: Muren als verwarming in huis 3D-data. En de Visual Inspect AR TM: het op elkaar leggen van 3D-data en actuele data en deze realtime vergelijken. De ingebouwde iPadcamera maakt Visual Inspect AR tot een alternatief voor andere Augmented Reality (AR) producten. Producent: FARO VLOER VERWARMEN Ontwikkelaar Koen Klooster ontwikkelde eerder al elektrische verwarmingsfolie op basis van carbon. Samen met Bart en Hans Klopstra ontdekte hij de Heat Paint in Duitsland. Je brengt op wand of vloer twee zelfklevende koperstrips aan met een dikte van 50 micron op ongeveer 70 cm afstand. Vervolgens overschilder je het hele vlak met de Heat Paint. Daarna kun je de muur afwerken met een primer en een eindlaag. De koperen geleiders worden met een connector aan een installatiedraad bevestigd. De draden gaan naar een transformator, die vier vlakken van één vierkante meter van stroom kan voorzien. Dit oppervlak is meer dan voldoende voor het verwarmen van een ruimte van 25 m2 . Ook bij zeer lage tempera - turen. Alles werkt op zwakstroom, 22 volt. Ook kun je nog steeds spijkers in de muur slaan. Leverancier: Karbonik

Agenda 2-7 oktober vt wonen&design beurs OKT OBER 2-7 vt wonen&design beurs RAI, Amsterdam 9-11 Bouw Compleet 2018 Evenementenhal, Hardenberg 9-11 Vakbeurs Energie Brabanthallen, Den Bosch 11-14 Antwerp Art Fair Expo, Antwerpen (BE) NOVEMBER 6-8 Schilder, Glas & Afbouw Vakdagen Evenementenhal, Gorinchem 9-11 BouwXpo Expo, Kortrijk (BE) 15 Thema Betondag: Beton, duurzamer dan ooit! De Doelen, Rotterdam 16-18 Bauen & Wohnen Messe, Duisburg (DE) 16-18 Interclassics Expo, Brussel (BE) 20-22 Asbestos Evenementenhal, Gorinchem 21-22 Trends Expo IJsselhallen, Zwolle 21-25 Libelle Winterfair Nekkerhal, Mechelen (BE) 23-25 Kerst in de tuinen van Annevoie www.annevoie.be (BE) 23-29 Margriet Winter Fair Brabanthallen, Den Bosch 27 Dag van de afwerking Kart Expo, Brussel (BE) JANU ARI 10–13 Interclassics Mecc, Maastricht 12–20 BatiReno 2019 Expo, Namur (BE) 12-20 Bouw & Reno Expo, Antwerp (BE) 14–20 IMM Cologne Messe, Köln (DE) 15–17 De Groene Sector Vakbeurs Evenementenhal, Hardenberg 18-22 Maison&Objet Paris www.maison-objet.com (FR) 18–27 Bouwinnovatie 2019 Grenslandhallen, Hasselt (BE) 19 Nationale Tulpendag Dam, Amsterdam www.tulpenpromotie.nl 25–27 Second Home Mecc, Maastricht 26–.. Wonen 2019 Nekkerhal, Mechelen (BE) FEBRU ARI ..–3 Wonen 2019 Nekkerhal, Mechelen (BE) 4-8 BouwBeurs 2019 Jaarbeurs, Utrecht 14-17 Tuin & Sfeer Martiniplaza, Groningen 16-24 Huishoudbeurs Amsterdam RAI, Amsterdam www.huishoudbeurs.nl 21-24 Tuinidee 2019 Brabanthallen, Den Bosch www.tuinidee.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
Home


You need flash player to view this online publication