8

ACTUEEL 9 40.000 extra nieuwbouwwoningen in Noord-Holland Noord Circulair bouwen Bouwend Nederland en de provincie Noord-Holland hebben in hun Samenwerkingsagenda afspraken gemaakt over circulair bouwen. Zij starten met vier testprojecten in de bebouwde kom om te kijken wat het beste werkt bij deze nieuwe manier van ontwikkelen en bouwen. In de pilots is onder meer aandacht voor circulaire ontwerpprincipes, creatie van circulaire grondstoffen, levensduurverlenging en niet weggooien maar repareren en waarde terugwinning van afval en reststromen naar kasstromen (het hergebruik van componenten). Achttien gemeenten in Noord-Holland (gelegen boven Amsterdam) hebben een bidbook ontwikkeld waarin omschreven staat op welke locaties in NoordHolland Noord men de komende jaren 40.000 extra woningen kan bouwen. Met het bidbook wil de regio de krapte op de woningmarkt oplossen, de MRA steunen in hun taakstelling en gehoor geven aan de oproep van minister Ollongren om de woningbouw te versnellen. Gezamenlijke doelstelling is om in 2050 geheel circulair te bouwen. Op die manier dragen zij bij aan de landelijke en provinciale ambitie om als Nederlandse economie in 2050 een volledige kringloop economie te hebben. Duurzame mini-energiecentrale voor thuis en op de zaak Een eigen mini-energiecentrale met een rendement dat ruim tweemaal zo hoog ligt als dat van een kolencentrale (elektrisch rendement tot 60 %). Dat kan met de BlueGEN brandstofcel micro-WKK van SOLIDpower. BlueGEN is een compacte micro-WKK die gebruikmaakt van een brandstofcel voor het opwekken van elektriciteit. Per jaar wordt tot ca. 13.000 kWh stroom opgewekt, waardoor BlueGEN geschikt is voor klein-zakelijke gebruikers, particulieren met een elektrische auto, een warmtepomp en voor appartementsgebouwen. BlueGEN is ook interessant voor woningbouwverenigingen en VvE’s. Een eventueel overschot kan terug - geleverd worden aan het net. www.energy-company.nl/ bluegen-brandstofcel

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication