58

PROJECT 59 Dijkwoning volledig ingepakt met isolatiefolie M atthieu van Veenendaal toont een boek waarin de meest aansprekende historische monumenten uit het NoordHollandse De Zilk zijn opgenomen. Daarin is te lezen dat de dijk woning dateert uit 1904. De voordeur zat toen nog in het midden van de voorgevel tussen twee ramen. Later is de deur verplaatst naar de zijgevel. ENERGIELABEL ‘Aanvankelijk kozen de nieuwe eige - naren Danny en Arjenne ervoor om enkel het dak van de woning te reno - veren. Je kunt wel gevels en vloeren gaan renoveren, maar bij zo’n verouderd dak stroomt de energie dan naar boven toe weg. Maar ook zij moesten ervaren dat wanneer je aan een oude woning begint te verbouwen, je overal luchtlekken, koudebruggen en veroudering tegenkomt. Kozijnen bleken rot, gepleisterde gevels verweerd, de houten vloer op de beneden verdieping aangetast door vocht en houtrot. Er zat weinig anders op dan een in - grijpende verbouwing van het casco door te voeren. Omdat Danny en Arjenne liefhebbers zijn van klussen zouden ze zelf de binnenafwerking verzorgen en daar ook de tijd voor nemen. En dus werd in het dak, de vloeren en wanden de slopershamer gezet, zodat uiteindelijk enkel het volledig uitgeklede casco bleef staan. Aan de achterzijde van de woning werd begonnen met een aanbouw, waardoor de keuken bijna tweemaal zo groot werd. Die aanbouw is afgewerkt met gemodificeerde houten rabatdelen en sluit aan op de stijl van de bestaande woning. HOUTEN DAKBESCHOT Vervolgens werd het houten dak - beschot vervangen, dat was aangetast door houtrot. De dakkap is opgebouwd uit geïsoleerde dakpanelen. De dak - kapellen zijn opnieuw met zink bekleed en aan de zonzijde van het zadeldak zijn in het bovenste deel zonnepanelen geïntegreerd. Ook de kopgevels werden tot op het metselwerk gesloopt en opnieuw met hout bekleed. Alle gevels zijn volledig geïsoleerd en aan de buitenzijde voorzien van pleisterwerk. Onder de ramen werden brede onderdorpels geplaatst.

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication