70

ISOLEREN 71 Verspringende naden en kieren groter dan 0,5 cm opvullen met EPS Profielen vol in de mortel zetten king met een ander materiaal zoals tegelwerk of steenstrips. Alle componenten dienen daadwerkelijk op elkaar aan te sluiten. Alleen dan behaalt de isolatie optimaal haar waarde en wordt het gewenste eind - resultaat bereikt.’ Buitenmuurisolatie heeft als grote voordeel dat het geen verlies aan binnenruimte oplevert. Bewoners ondervinden geen overlast van het aanbrengen van de isolatie en de dagelijkse levensstijl wordt niet verstoord. OPTIMALISEREN Oeben geeft graag een aantal tips voor het toepassen van de juiste isolatie en het optimaliseren van het eindresultaat: ‘Het systeem dient zo te worden aangebracht dat vocht geen enkele kans heeft. Om het buitengevel - isolatiesysteem onder het maaiveld te beschermen tegen vocht is het belangrijk tot vijf centimeter boven het maaiveld een bitumenemulsie aan te brengen. Deze bitumenemulsie dient ieder jaar te worden gecontroleerd, waarbij de gemiddelde levensduur van de waterafdichting tien jaar bedraagt. Is deze waterafdichting beschadigd dan is het raadzaam deze direct te laten herstellen, omdat anders waterschade kan ontstaan.’ Ook de algemene opbouw van het systeem is belangrijk. Deze dient te bestaan uit een isolatieplaat, die met behulp van een mortel op de ondergrond wordt aangebracht. Op deze isolatie wordt een spanning verdelende laag geplaatst die bestaat uit een wapeningsmortel waarin een wapeningsweefsel is ingebed. Daarna volgt de eindafwerking die kan plaatsvinden nadat de mortelweefsellaag voldoende is gedroogd.’ ‘Opspattend regenwater kan de levensduur van de buitenlaag verkorten. Dit wordt voorkomen door het aanbrengen van een zogenaamde grindkoffer. Deze grindkoffer dient een minimale breedte van vijftig centimeter hebben.’ TOPLAAG Oeben: ‘Kies je als toplaag voor pleister, dan dient het bepleisterde oppervlak niet te korrelig of structuurloos te zijn. Steigerlaagnaden mogen niet zichtbaar zijn en steigergaten moeten worden gedicht en afgewerkt. Het pleisterwerk moet zo egaal mogelijk worden uitgevoerd.’ ‘Voorkom koudebruggen die kunnen ontstaan door openingen te laten tussen de isolatieplaten. Omdat de temperatuur op deze koudebruggen lager ligt, kan schimmelvorming ontstaan en werkt de isolatie van de gevel niet optimaal.’ ‘Om koudebruggen te voorkomen is het van groot belang de verschillende isolatieplaten strak tegen elkaar aan te brengen.’ SCHEUREN ‘Bij een pleisterafwerkingssysteem moet op scheurgevoelige plaatsen wapeneningsweefsel worden aangebracht. Zorg voor extra bescherming van kwetsbare plekken, zoals hoeken. Gevelhoeken die veel worden gebruikt en gemakkelijk zijn te beschadigen, kunnen extra beschermd worden met een hoekprofiel. Als er voorwerpen, zoals lampen, zonwering e.d. tegen het gevelisolatiesysteem aangebracht worden, dan moet er rekening mee worden gehouden dat dit op een juiste wijze gebeurd, bijvoorbeeld met gebruik van montageblokken. Het isolatiesysteem bestaat voor het grootste deel uit een met pleister afgewerkte isolatieplaat. Dit systeem mag niet belast worden, omdat hiermee schade kan worden aangericht. Lichte voorwerpen, zoals naamplaatjes of huisnummers kunnen met een duurzame, oplosmiddelvrije kit direct op het pleisterwerk worden bevestigd. ‘Al deze tips geven aan hoe belangrijk een juiste uitvoering is. Begrijp je nu waarom ik de overall nog steeds in de auto heb liggen? Maak als zzp’er gebruik van de kennis van de producent, is mijn advies’, aldus Erik Oeben.

71 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication