50

BOUW 51 betalen. En wie weet nu beter hoe de markt denkt dan een makelaar die dagelijks bemiddelt en transacties begeleidt. Wat is dan eigenlijk het verschil tussen een makelaar en een taxateur en waarom wil de overheid een harde scheiding tussen beide beroepen? Laten we beginnen met de overeenkomsten. Beiden moeten beschikken over be - paalde competenties die hen deskundig en vaardig maken. Het gaat daarbij om zaken als gedegen kennis hebben over zaken als bouwkunde, privaatrecht (overeenkomsten, huurrecht, etc.), publiekrecht (bestemmingsplannen, vergunningen, etc.), fiscaliteit en financiën. Belangrijke competenties zijn ook zaken als communicatie en uiteraard ethiek en integriteit. De verschillen zitten vooral in de rol die de professional heeft. Voor een taxateur staat voorop dat deze objectief en onpartijdig moet zijn in zijn waardeoordeel. De makelaar daaren - tegen is een dealmaker en belangen - behartiger van één partij. Voor de makelaar moeten vooral de vaardig - heden op het gebied van marketing en communicatie sterk ontwikkeld zijn waar voor de taxateur de analytische vaardigheden cruciaal zijn. De overheid koerst op een verplichte knip vanwege het belang van de taxateur in het financiële stelsel. Op basis van het rapport van de taxateur verstrekt de bank een hypotheek aan de koper. Op jaarbasis wordt zo voor vele miljarden aan leningen verstrekt. Daarbij wil de overheid zeker weten dat de waarde van het onderpand goed is ingeschat om een herhaling van de bankencrisis te voorkomen en de consument te beschermen. EEN GOEDE TAXATEUR Er bestaan op dit moment twee regelingen voor de erkenning van een taxateur. Het NRVT is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Dit is een onafhankelijke stichting waarbij alle erkende taxateurs in Nederland zijn aangesloten (momenteel ruim 6.900 personen). Deze taxateurs zijn onder - verdeeld in woningtaxateurs, bedrijfsmatig taxateurs, agrarisch taxateurs en taxateurs voor de WOZ. Aan de voorkant zijn eisen gesteld om toe te mogen treden tot het register middels een vakdiploma. Vervolgens moet elke taxateur jaarlijks zijn permanente educatie volgen en is er doorlopend toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden. De stichting kent naast de eigen eisen een onafhankelijke tuchtrechtspraak voor het geval een taxateur zich niet aan de spel - regels houdt. Het NRVT bestaat inmiddels ruim twee jaar en functioneert steeds beter en biedt de consument een zekere waarborg dat hij te maken heeft met een goede taxateur. Een taxateur die is aangesloten bij het NRVT mag ook de titel RT (register taxateur) voeren. Vraag dus altijd of iemand staat geregistreerd als RT wonen als je een taxateur inschakelt voor een woning. De tweede regeling is een inter - nationale erkenning en wel via de RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors). De RICS Regulated Valuer (taxateur) is vooral gericht op de zakelijke markt en speelt voor de woningmarkt geen significante rol. EEN GOEDE MAKELAAR Voor de erkenning van de makelaar zijn er drie erkenningsregelingen. De grootste organisatie is VastgoedCert. Deze onafhankelijke organisatie is destijds na het afschaffen van de beëdiging opgericht door onder andere de NVM en VastgoedPRO. Ook dit register kent een onderverdeling over drie Kamers: Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed. In het totaal zijn er ruim 5.600 personen gecertificeerd. Net als bij het NRVT moet men beschikken over een vakdiploma om te mogen instromen en moet men jaarlijks educatie verplichtingen volgen om aangesloten te blijven. De tweede organisatie is het SCVM. Deze organisatie is destijds onder leiding van het VBO opgericht en kent net als VastgoedCert een driedeling in de vakgebieden. Bij het SCVM zijn circa 1.000 personen aangesloten. Een deel daarvan is daarnaast ook aangesloten bij VastgoedCert. De RICS kent ook een groep aangesloten makelaars, maar ook die zijn net als de taxateurs vooral gericht op de zakelijke markt. Naast de onafhankelijke registratie van de makelaar of taxateur is een groot deel aangesloten bij een branche - organisatie (NVM en VBO) of een beroepsorganisatie (VastgoedPRO, RICS). Elk van deze organisaties kent naast de onafhankelijke tucht van het NRVT ook een eigen interne rechtspraak. Daarnaast zijn alle leden van de NVM, VastgoedPRO en VBO verbonden aan de onafhankelijke geschillencommissie. Als je op het punt staat om een professional in te huren kijk dan goed of deze is gecertificeerd en is aangesloten bij een vereniging. Dan krijg je waarschijnlijk te maken met een competente deskundige.

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication