38

TUIN 39 regenwater niet in het riool, maar in de tuin. Daar mee voorkom je dat het riool overstroomt en vervuild water in het oppervlaktewater terechtkomt.’ SUBSIDIE In de gemeente Gennep kunnen alle burgers en burgergroeperingen zoals dorps- en wijk - raden en verenigingen, maar ook bedrijven en woningbouwcorporaties subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater van het riool. In plaats van een aansluiting op de riolering dient hemelwater dan te infiltreren in de bodem van je perceel. Omdat het rioolstelsel minder regenwater hoeft te verwerken, draagt dit bij hevige regenval bij aan het voorkomen van wateroverlast. Je komt in aanmerking voor een afkoppel - subsidie indien het verhard oppervlak dat je wenst af te koppelen ten minste 40 m2 groot is. Ook kom je pas in aanmerking nadat de gemeente de aanvraag en situatie heeft be - oordeeld en goedgekeurd. Woningen nieuw - gebouwd of herbouwd vanaf 2001, mogen het regenwater niet meer afvoeren op de riolering en komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling. De woning dient dus vóór 2001 gebouwd te zijn om voor deze subsidie in aanmerking te komen. In Nederland is het voor be staande woningen nog niet verplicht om af te koppelen. Martens presenteert een breed pallet aan oplossingen om wateroverlast te voorkomen

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication