34

TUIN 35 TIPS VOOR HEMELWATERAFVOER Als particulier bent je zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het hemelwater. De gemeente hoeft hier niet voor te zorgen. Hemelwater wordt in de bodem geïnfiltreerd of mag worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het is echter niet de bedoeling dat je grond- of hemelwater op het vuilwaterriool loost. Voorkom wateroverlast in tuin of grondgebied - Plaats een watergoot die de waterafvoer regelt naar het oppervlaktewater of sluit deze aan op een infiltratiekrat. - Plaats een regenton die het riool ontlast. - Verwijder een aantal tuintegels en zet hiervoor in de plaats planten of strooi grind tussen de tegels. - Werk met hoogteverschillen en creëer bijvoorbeeld een wateropvang van gras, waardoor het water gemakkelijk de grond in kan vloeien. - Zorg voor genoeg afschot zodat het water van het huis afloopt en afvloeit in de grond. - Spit je tuin voldoende diep af, hierdoor maak je de ondergrond los en kan het water sneller afvloeien. OPLOSSINGEN Lijnafwatering Een zeer geschikte oplossing voor het afvoeren van hemelwater is het aanbrengen van een lijnafwatering oftewel afvoergoten. Deze goten worden veelal toegepast bij opritten en terrassen. Er is een lijnafwatering die geschikt is voor licht verkeer rondom woningen of bedrijfs - De ACO Infiltration Line zorgt voor hemelwater - infiltratie in de eigen tuin gebouwen. Deze zijn gemaakt van polymeer - beton met een rooster van verzinkt staal. Het geheel heeft een luxe uitstraling. Een eigen put In plaats van lijnafwatering kun je ook kiezen voor vloerputten. Een put ontlast de binnen riolering, ontlucht de buitenriolering en houdt stank en water buiten de deur. De Martens 02 put is bijvoorbeeld voorzien van een stankslot. Dit slot vult zich automatisch met hemelwater. Het overtollige water wordt afgevoerd. De put is voorzien van een ont - lastrooster. Bij extreme neerslag kan het overtollige water over het maaiveld wegvloeien. Decoratieve regenton van Soluvert Wateropvang Om het riool te ontlasten zijn er ook producten om het water tijdelijk op te slaan bijvoorbeeld in regentonnen of infiltratie kratten. Deze laatste geven het water vervolgens vertraagd af aan de bodem. Voordeel is dat ze enkel ondergrondse ruimte in beslagnemen en boven de grond niet zichtbaar zijn. De Martens 02-put is voorzien van een stankslot Infiltratiekratten zijn extreem belastbaar, voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid, kennen een zeer hoog opslag - volume en zijn eenvoudig te installeren. Een voorbeeld van een infiltratiekrat uit de Martensserie is de Variobox, een flexibel infiltratiesysteem met een doorlaat coëfficiënt van >63 procent. Deze is variabel in hoogte op te bouwen en zeer geschikt bij een hoge grondwaterstand.

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication