7

8 ACTUEEL COLUMN MAXIME VERHAGEN Klimaatdoelstellingen De verduurzaming van woningen en kantoorgebouwen staat hoog op de politieke agenda. De plannen worden steeds concreter, zeker nu op 10 juli het voorstel voor het Klimaatakkoord is aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken. Het afgelopen half jaar schoof Bouwend Nederland daarom, samen met enkele van onze bedrijven, aan bij de overleggen om afspraken te maken hoe de bouwsector de klimaatdoelstellingen gaat halen. Bouwend Nederland heeft zich hardgemaakt om voor de bouw & infrasector de juiste voorwaarden te scheppen om deze enorme verduurzamingsopgave op tijd te realiseren. De doelstellingen van het klimaatakkoord zijn een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Concreet betekent dit dat de bouwsector 7,5 miljoen woningen en een half miljoen kantoren CO2-neutraal moet maken binnen 32 jaar. Dat zijn gemiddeld 1.000 gebouwen per dag die van het gas af moeten! foto: Anke Bot Bouwend Nederland vindt het akkoord een goed startpunt voor uitwerking naar concrete afspraken. De komende maanden werken we daaraan. Het vliegwiel van verduurzaming gaat pas goed werken wanneer gemeenten en andere medeoverheden duidelijkheid geven aan de consument en aan de markt over hun energieplannen voor de langere termijn. Wanneer we niet meer huisje-voor-huisje willen verduurzamen maar hele wijken kunnen doen, wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om hierop te investeren en te innoveren. En daarmee wordt het voor consumenten ook goedkoper. Ik adviseer bedrijven én consumenten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming. Zo wordt de Energie prestatiecoëfficiënt (EPC) in het Bouwbesluit vervangen door BENG-eisen (Bijna Energieneutrale Gebouwen). Voor alle nieuwbouw, woningbouw en utiliteit geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG eisen. En wilt u zelf uw huis verduurzamen? Of weet u niet waar te beginnen? Wat het kost of welke financieringsmogelijkheden er zijn? Op de website www.duurzameaanbieder.nl presenteren de duurzame kop - lopers zich aan huiseigenaren. Stuk voor stuk bedrijven die adviezen op maat kunnen geven, die de klanten kunnen begeleiden in de financiering én die de uitvoering kunnen verzorgen. Tot slot, zaterdag 2 juni hebben 71.000 mensen kennisgenomen van de inven - tiviteit van de bouw en die van de installateurs en constructeurs. Ik vind het fijn dat dit jaarlijkse bouwfeestje nog steeds op zoveel belangstelling mag rekenen. Dat geeft ook hoop voor de instroom in onze sectoren. Want hoewel de resultaten van onze instroomcampagne jegaathetmaken.nl goed zijn, is er nog altijd een tekort aan mensen. We hebben 55.000 mensen extra nodig in de bouw- en infrasector en daarom roepen we: Alle hens aan dek! Dat betekent ook dat we soms onverwachte doelgroepen benaderen, zoals de moeders en grootmoeders die we op de Libelle Zomerweek zagen. Ik heb daar een hoop leuke gesprekken gehad en weet zeker dat zij vervolgens thuis aan de eettafel met hun zoon of dochter over het werken in de bouw hebben gesproken. Benieuwd of het werken in de bouw ook wat voor u of uw kinderen is? Kijk dan even op www.jegaathetmaken.nl Groeten, Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland COLUMN

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication