79

80 BRANDED CONTENT Wat is de beste verzekering voor een zelfstandige? Als zelfstandige in de bouw denk je er liever niet over na. Je hebt altijd met plezier gewerkt, maar nu is dat werken opeens onmogelijk. De oorzaak: arbeidsongeschiktheid. Plotseling vallen je inkomsten weg – terwijl je uitgaven gewoon doorlopen. Wat nu? Veel hangt af van de manier waarop je bent verzekerd. Een mogelijkheid is de arbeids ongeschiktheidsverzekering (AOV). Volgens advocaat Martina Smit van Van Steenderen Mainport Lawyers kent die zowel voor- als na delen. ‘Het grootste voordeel: het maakt hier niet uit hoe de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt. Of de verzekerde nu een ongeval heeft gehad, of kampt met versleten knieën, in beide gevallen heeft hij recht op een uitkering.’ Maar daar staan nadelen tegenover. Een AOV is duur. Hoe duur, dat hangt mede af van de precieze vorm: • een AOV gebaseerd op beroepsarbeids - ongeschiktheid (duur) • een AOV voor passende arbeid (minder duur) ‘Stel, je bent lasser’, zegt Smit, ‘en je krijgt iets aan je ogen, waardoor je niet meer zo scherp kunt zien. Een AOV gebaseerd op beroepsarbeidsongeschiktheid keert dan gewoon uit, want je bent arbeidsongeschikt voor je eigen werk. Maar heb je een AOV voor passende arbeid, dan krijg je een lagere uit kering. Want je kunt bijvoorbeeld wel metselen of met stenen sjouwen. Je bent dus niet arbeids ongeschikt voor alle passende arbeid.’ Een ander nadeel van de AOV: hij kan leiden tot conflicten. ‘Wanneer is iemand arbeids ongeschikt?’, vraagt Smit. ‘Je ziet dikwijls dat verzekeraar en verzekerden daarover van mening verschillen. De beslissing ligt in zo'n geval bij de verzekeringsarts. Natuurlijk kun je als verzekerde een second opinion aanvragen. En als dat niets oplevert, kun je een procedure starten. Maar dat is duur. Dus het is vaak alleen mogelijk als je beschikt over een rechtsbijstandverzekering.’ ONGEVALLENVERZEKERING De arbeidsongeschiktheidsverzekering kent dus enkele nadelen, maar er zijn alternatieven. Bijvoorbeeld de ongevallenverzekering. De naam vertelt het hele verhaal. Deze verzekering keert

80 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication