10

8 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 SINTERKLAASFEEST RABOBANK IN BEATRIX THEATER Precies om 7:15 uur r ijden we de pa r keerga rage onder R a bob a nk Ut r ech t in . De g roep staat al te wachten met instrumen t en, volle tassen, ochtend outfits en bijna-wakkere gezichten. Het wachten is nog op de hoofdpiet die zich heeft verslapen. Gezamenlijk gaan we naar de ruimte waar we onze spullen kunnen uitstallen. Na koffie, thee en (voor velen het tweede) ontbijt, gaan we aan de s l ag. We hebben een gr ote ruimte om onze instrumenten uit te pakken, om te kleden, te schminken en gezellig bij elkaar op de nu nog prachtig witte banken te ploffen. Langzaam tr ansformeert iedereen in een vrolijk gekleurde piet; de sfeer zit er goed in. Als grote groep enthousiaste muziekpieten lopen we de trap af richting de entreeruimte van het Bea tr ix Thea t er. Al lopend probeer ik met de te gr ote handschoenen het juiste lied te vinden in mijn muziekboekje. Uit onze ooghoeken zien we al sp r i ngende en wij zende kinderen aan de handen van hun ouders trekken. We zetten de Sinterklaasliederen in en verdelen ons over de trap in de hal. Als we al dansend d i c h t e r b i j k ome n d u i k e n er toch nog wat kinderen achter de benen van paps en mams, maar veilig op de schouders van de ouders dur ven de kinderen weer mee te zingen en komen de glimlachen terug. Ook aan de ouders is duidelijk te zien dat ze genieten. De wat oudere kinderen dansen ondertussen al mee met de swingende pieten en zijn maar al te blij met de persoonlijke aandacht die ze k r i jgen. Na een hoop Sinterklaasmuziek, dansjes en handen vasthouden is het tijd voor de kinderen om naar de show in het theater en voor ons om terug naar boven te gaan. Na een klein uur met een hoop geklets, bekers waters en gecorr igeerde outfits, staan we weer paraat in de hal. Het slotlied van de show nadert en wij mogen door de zaal r ichting het podium lopen. Na 27 ‘ high fives’, 14 keer zwaaien en vele misstappen op de trap, staan we langs het podium en spelen het laatste nummer mee. Sin t er k laas bedankt de hele zaal en de muziekpieten gaan de kinderen voor naar de ruimte waar cadeautjes liggen en de stoel van Sint erk laas staat . Opnieuw wordt er geswingd en gedanst op alle liederen die langskomen. Voor ieder kind is er een piet aanwezig om mee te dansen, gek te doen, te rennen, te lachen, op de foto te gaan, je hand vast te houden of gewoon om naar te zwaaien. Tussendoor wordt ons water aangeboden om uitgedroogde monden te redden, hoofdpijnen tegen te gaan en de kinderen te laten lachen: “De pieten drinken met een rietje!”. Het inzetten van een polonaise maakt de kinderen weer enthousiast en ik merk dat ook bij ons de energie weer terug is. Als alle kinderen met Sinterklaas op de foto zijn geweest is het onze beurt en wordt het optreden afgesloten met een l euke groeps fo to. Na een goed verzorgde lunch, die in een wat korte tijd naar binnen gepropt moest worden, bereidt iedereen zich voor op de tweede ronde. Even snel naar het toilet veranderde in een complete onderneming in kostuum omdat over al k inder en aan w ezig kunnen zijn. Ondanks alle middagdutjes en dipjes begint iedereen weer enthousiast aan he t tweede op t r eden .

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication