14

12 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 Zoals elk jaar ver trokken we maandagmorgen vroeg naar de carnavalsoptoch t in Bonn, Duitsland. Na een kleine koffiestop in Cuijk werd de reis her vat . Ti jdens de busreis zat de sfeer er al goed in, met carnavalsmuziek die op de achtergrond klonk. Ruim op tijd kwamen we aan op bestemming, waar we ons konden omkleden. Met uit gepakte instrumen t en stapten we weer in de bus om naar de opstelplaats te rijden. Om daar te komen moesten we nog een stukje marcheren, langs de mooie wagens . E enmaal op de plek aangekomen moesten we nog een tijdje wachten. Een aantal leden gebruikten de tijd om lekker koffie te gaan drinken in een tentje om de hoek, andere bleven wachten op de plek of gingen rondkijken bij de mooie wagens en andere muziekgezelschappen. Gelukkig liepen we aardig vooraan en, na niet al t e lang wach ten, begon de optocht! Ook dit jaar was er weer veel en enthousiast publiek langs de kant. Het was een lange optocht, met veel stilstaan tussendoor. We hebben wel drie keer ons Bonn-boekje doorgespeeld. Na ons te hebben omgekleed en ver k leed (een aantal orkestleden hadden mooie Mar io -pakken) bij de bus, splitste het orkest zich op om te eten in de stad. Eén groep ging gezellig zitten bij de Kantonees en de andere groep at uiteindelijk bij de snackbar (want de gewens te pi zzer i a zat vol…) en waagde daarna nog een dansje in de Salsabar. Moe maar voldaan vertrokken we weer met de bus r ichting De Bilt, het was een zeer geslaagde dag! CARNAVAL BONN

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication