17

m a monie wordt andweerorkest Nederlands Brandweerorkest. en bij tijd en wijle dramatische muziek. De film, muziek en soms hilarische sketches op tonee l waa r i n de s t r i jd tussen wa ter en vuur werd uitgebeeld werkten gestaag naar de apotheose van de a vond waar in een vurig einde het oude logo van het orkest in vlammen op ging en uit de as het nieuwe herrees en vol trots de nieuwe naam werd gepresen t eerd: Het Peter Otten, sinds een maand de nieuwe voor zitter van het orkest, gaf een kor t e toelichting op het ontstaan van het nieuwe logo welke een versmelting is tussen een muzieksleutel en het brandweerlogo. Daarnaast gaf hij aan hoe trots het orkest is op haar brandweer-oorsprong en hoe de nieuwe naam deze banden nog eens aanhaalt. Door de nieuwe naam wordt haar imago als blaasorkest verstevigd. Tevens was er een ui tgebreid woord van dank voor de sponsoren. Zonder de financiële ondersteuning van deze lokale bedrijven zouden dit soort muzikale avonden niet mogelijk zijn. Daarna werd er door de honderden gasten het glas geheven en geproost op de toekomst van het Nederlands Brandweerorkest en natuur lijk werd de a vond afgeslo t en met de meeslepende Brandweermars, t er wijl het publiek in polonaise door de zaal ging.

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication