19

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 MARS- EN SHOWWEEKEND Eén kee r pe r j aa r gaan we met de hele vereniging een weekend weg. Begin apr il pakken we onze spullen en gaan we r i cht ing Aus ter l i t z , waar we een heel weekend onze exercitie en taptoe - show gaan repeteren. Dit jaar begonnen we op vrijdagavond met het instuderen van een nieuw stuk show op ‘Mars der Medic i ’. Nada t deze zonde r instrumenten ingestudeerd was , moesten we binnen verzamelen, mèt instrument . Eenmaal binnen kregen we bladmuziek van een van de organisa t oren van de za t er daga v ond-ac tivit eit . Dit studeerden we binnen een paar minuten in, waarna het opgenomen werd. Wa t de r eden hier v oor was , was voor niemand bekend. De rest van de vrijdagavond waren we vrij en zoals verwacht bleef het nog lang gezellig. Za t erdagoch tend was het vroeg weer tijd om het veld op te gaan. We gingen nu de rest van de show lopen zonder instrumenten. Dit doen we altijd zodat de bewegingen goed gaan, voordat we hierbij ook zelf muziek moeten maken. Dat is namelijk het lastigste aan show lopen: Het lopen van figuren en het tegelijkertijd muziek maken. Dit maakt showlopen wel ook tot een leuke uitdaging! 17 Na de lunch kwamen ook de leden die de show niet meelopen aan in Austerlitz. De planning voor de middag was namelijk om aan onze exercitie te werken. We begonnen in vier aparte groepen, elk met een eigen opdrach t . g in g e n Twee g r o e p e n t e g e l i j k werken aan het precies gelijk star ten met marcheren en het tegelijk aan de mond zetten van het instrument en de derde groep ging aan de slag met de betekenissen van de s toktekens van de tambour - maître. De laatste gr oep kreeg een inspiratieopdracht , waarbij ze filmpjes bekeken van orkesten die op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade hebben gelopen om te zien hoe anderen het doen en te kijken wat wij hier van kunnen leren. Na het avondeten was het tijd voor het avondprogramma. Edwin, Arthur en Erik hadden e e n h e l e l e u k e a v o n d voorbereid, waar voor de orkestleden van tevoren al nummers hadden ingestudeerd voor karaoke. Al snel bleek echter dat we levend bingo gingen spelen, wa t uitmondde in een chaotische avond. Gelukkig was dit ook de bedoeling; de leden kregen diverse opdrachten en er werd veel heen en weer gerend om de opdrachten uit te voeren. Het stukje muziek wat de a vond e r voo r opgenomen was, werd gebruikt als ‘jingle’ tussen de opdrach ten in! Z o ndag och t end d uur d e het even voordat iedereen goed en wel opgestart was, maar daarna gingen we fl ink aan de slag. We hebben de hele zondag gebruikt om de showbewegingen en de muziek onder elkaar te zetten en aan het eind van de dag kwamen familie en vrienden om het eindresultaat van de repetitie te bekijken. Al met al was het weer een geslaagd weekend in Aust er litz!

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication