24

22 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 In de ochtend van zat er - dag 2 juni mochten wij de opening van de open dag van de brandweer in Soest verzorgen. Nadat we opgemarcheerd waren gaf de burgemeester een speech waarin hij de vri - jwilligers van brandweer Soest har telijk dankte voor hun inzet en voor het organiseren van deze open dag. Na dit openingswoord speelden wij stilstaand een aantal stukken voor het toegest - roomde publiek. De open dag begon te lopen en wij daarmee ook. We marcheerden over het terrein en speelden stilstaand op de plekken waar activite - iten te doen waren voor het publiek. Wij vinden het altijd een eer om uitgenodigd te worden bij jubilea en open dagen van brandweerkorpsen in heel Nederland en ook dit keer was het weer een succes! BRANDWEER SOEST OPEN DAG

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication