3

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 BRUILOFT JEFFREY EN KIM Op vrijdagavond 18 augustus brachten we een serenade aan Jeffrey en Kim t er gelegenheid van hun huwelijk . Dit was tevens een mooi begin van het najaarsseizoen van de vereniging. Omdat het feest in Achterberg werd gehouden moe s t en we e r wel een eindje voor rijden. Eenmaal aangekomen bleek de parkeerruim te niet zo groot te zijn, maar voor onze bedreven chauffeurs was dit geluk kig geen probleem. We speelden een tweetal 1 mar sen voor het bruidspaar, gevolgd door een mars van de drumband en het overbekende “Lang zullen ze leven”. Na een drankje werden de auto’s weer uit het land gehaald en kon de terugr it beginnen. Het was een mooie avond. OPEN DAG BRANDWEER DRIEBERGEN Ons tweede optreden na de zome r vakant i e wa s een optreden bij de brandweer i n D r i e b e r g e n . N a v e l e straatjes gereden te hebben k wamen we uiteindelijk aan, waar Peter N. en Ber r y o n s a a nw i j z i n g e n g a v e n waar wij onze auto’s konden parkeren. Omdat Hanny deze dag jarig was, begonnen we ons optreden natuur l i jk met “Lang zal ze leven”. Daarna liepen we drie keer 20 minuten, zonder drumband, over het terrein en speelden we af en toe stilstaand een nummer. Omdat de drumband niet aanwezig was moest de harmonie 20 minuten aaneengesloten spelen. Dit was in combinatie met de warmte best een uitdaging!

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication