8

MUZIEKPIETEN 6 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 INTOCHT AMSTERDAM Ook dit jaar waren we weer uitgenodigd om met de Mu z i e k p i e t e n t e k ome n spelen bij de intocht van Sin t er k laas . Onze pruiken hoefden we niet mee te nemen en ook onze schminkers waren niet nodig; dit jaar gingen we als roetveegpieten. Onder de pruiken werd eerst een strak haarnetje gedaan en zelfs in kort haar moesten e r nog s t a a r t j e s gema a k t worden. De pruiken waren er maar in één maat, waardoor het bij sommige orkestleden met lang haar of een groot hoofd niet lukte om ze te gebruiken. Dan maar zonder! Nadat iedereen zich ver k - leed had en we onze lunch gegeten hadden, gingen we onze dubbelslaan van de bekkens van bekkenpiet en de hoornpiet die tijdens een regenbui ruitenwissers op haar bril wenste vielen goed in de smaak bij het publiek. Al met al was het een leuk optreden. Met onze buik vol van de pizza gingen we weer r ichting huis, al uitkijkend naar het volgende opt reden met de Muziek piet en. star tplek opzoeken. Tijdens het wachten werden we nog getrakteerd op een mooie, brede regenboog. Ook werd ons ver teld dat de route was veranderd. De route was ingekort ten opzich t e van voorgaande jaren, zodat we ons meer met de kin - deren bezig konden houden. Er stonden veel mensen langs de kant, die ons optreden zeer leken te waarderen. Zeker het

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication