3

l l l Voorwoord “ocH, geeF Me Maar een Mens” d at was de reactie van een vrouw in een rusthuis, op de vraag wat ze vond van het inschakelen van robots om er ouderen gezelschap te houden. “toen dacht ik: dit is keihard”, zegt Magaly rodríguez, hoofddocent geschiedenis, in het interview in dit magazine. Ze bedacht toen dat ze ooit rond ouderen wou werken. Het historisch onderzoek van Magaly spitst zich toe op de manier waarop mensen in de marge van de maatschappij belanden. En dat gebeurt ook met ouderen. Onze samenleving is gericht op jongeren en heeft te weinig aandacht voor de ouderen. Oudere mensen hebben heel wat te bieden. Magaly noemt ze ‘levende archieven’. Samen met haar studenten wil ze verhalen van ouderen in Brussel verzamelen. Via mondelinge geschiedenis kunnen die studenten veel leren over de leefwereld van oudere generaties. Voor dit project wil ze een samenwerking aangaan met het BOp en daar willen wij graag mee instappen. We houden je op de hoogte. Daarom is het ook belangrijk dat het BOp – samen met andere organisaties – opkomt voor de rechten van ouderen. Ook ouderen zijn mensen die hun eigen keuzes maken. Zo hebben wij onlangs deelgenomen aan een actie voor het dichten van de digitale kloof. Niet iedereen is mee met de huidige digitale toepassingen. Een leeftijdsvriendelijke stad is een leefbare stad voor iedereen. Het onder de knie hebben van digitale (basis) competenties mag geen voorwaarde zijn om te kunnen participeren aan onze samenleving. We moeten blijven ijveren voor alternatieven zoals een afspraak per telefoon en toegankelijke loketten. Zo sluiten we niemand uit. Wie zich zeker uitgesloten voelt, zijn de daklozen die medische zorgen nodig hebben. Zij vinden vaak de weg naar de hulpverlening niet. Deze vaststelling was eigenlijk de start van de vzw Straatverplegers. Dit oorspronkelijk initiatief van twee jonge verpleegkundigen is uitgegroeid tot een grote organisatie, met in Brussel vijftig en in Luik tien medewerkers. Die doen niet alleen hun ‘rondes’, maar gaan ook op zoek naar echte oplossingen. Dat betekent dat ze actief op zoek gaan naar woningen én investeren in intensieve begeleiding van ex-daklozen. De vzw slaagt er enerzijds in om een aantal van hen een dak boven het hoofd te beiden, maar anderzijds groeit het aantal dak- en thuislozen almaar aan. Maar de vzw gelooft erin dat ze het tij kan keren. De vzw Straatverplegers is dit jaar ‘het goede doel’ van Brussel Helpt. Je kan dus heel eenvoudig deze organisatie steunen door op zaterdag 25 november spaghetti te eten in gemeenschapscentra en diverse andere locaties in – en zelfs buiten – Brussel. Voor een bord spaghetti betaal je 10 euro of 2 euro met het Paspartoe-kansentarief. Het BOp staat achter deze actie, maar kan om praktische redenen zelf geen spaghetti aanbieden. Op https://brusselhelpt.be vind je alle deelnemende locaties en kan je ook reserveren en betalen. Wie dit liever niet online doet, kan uiteraard terecht bij het onthaal van het BOp. We helpen je graag daarbij. Geniet van je solidaire maaltijd. n Bart Braeckevelt Colofon Uitgever: Brussels Ouderenplatform vzw Zaterdagplein 6 1000 Brussel Tel. 02 210 04 60 info@bop.brussels www.bop.brussels Het onthaal is open op werkdagen van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Het BOp is gesloten op 1, 2 en 15 november en tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Hoofdredacteur: Bart Braeckevelt Medewerkers: Claudine Dewettinck, Machteld De Schrijver, Luc De Munck, Leo-Jo Estercam, Ida Hendrickx, Inge Janssens, Claudine Pauwels, Marie-Henriette Struyf Lay-out: Johan Van Nieuwenborgh Dit magazine wordt gedrukt bij EPO in Berchem, Antwerpen. Abonnementen en verzending: Brussels Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel Prijs jaarabonnement (6 nummers): 20 euro. Abonnement kan op ieder tijdstip ingaan. Bedrag over te schrijven op IBAN nr. BE67 4300 3759 7187 van het Brussels Ouderenplatform, met vermelding van ‘abonnement BOp Magazine’ l november - december 2023 BOp magazine l l 3 Prijs abonnement Nederland en Luxemburg: 25 euro. Buiten Benelux: 30 euro. Steunabonnement: vanaf 40 euro. Per los nummer: 3,50 euro. Verantwoordelijke uitgever: Piet Coenen Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur. foto © Pierre-Yves Jortay

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication