0

België-Belgique P.B. BOp magazine november - december 2023 jaargang 42 l nr. 328 l tweemaandelijks 50 jaar LokaLe dienstencentra MagaLy rodríguez Op zoek naar verhalen van ouderen Wees waakzaam voor phishing 1000 Brussel 1 1/1757 P 006265 afgiftekantoor BRUSSEL 1

Vier de HerFst Met renature tiMe Met de herfst hult de natuur zich in de mooiste kleuren. Leefmilieu Brussel wil hieraan hulde brengen en organiseert een maand van de natuurstad. Nog tot 12 november kan je deelnemen aan tal van gratis activiteiten. Wandelingen, workshops, filmvertoningen, tentoonstellingen binnen en buiten … er is voor elk(e leeftijd en weertype) wat wils. Zo kan je mee op een tocht door de half-natuurlijke gebieden van Ukkel of in de Molenbeekvallei nabij UZ Brussel, kan je deelnemen aan een workshop over compost en zijn fauna enz. Je ontdekt alle activiteiten – 100 in het totaal – op de website. Info: www.leefmilieu.brussels/renature-time, tel. 02 775 75 75. je Laten Vaccineren tegen coVid en grieP is HeeL siMPeL In de herfst- en wintermaanden steken luchtweginfecties weer de kop op. Griep en covid verdienen zeker de aandacht. Sommige mensen lopen meer risico om door griep of covid zwaar ziek te worden, in het ziekenhuis te belanden of zelfs te overlijden. Ben je ouder dan 60 jaar, heb je een langdurende ziekte, aarzel dan niet. Bescherm jezelf en laat je vaccineren. De vaccinaties zijn niet verplicht, maar bieden wel bescherming tegen een ernstig ziekteverloop. Ook na het doormaken van een covid- of griepinfectie is vaccinatie nog aangewezen om je immuunsysteem een boost te geven. Voor griep en covid zijn aparte vaccins gemaakt. Je kunt ze gelijktijdig laten plaatsen. En dit jaar kan dat na afspraak bij je huisarts of apotheek. Meer info vind je op www.laatjevaccineren.be en op https://www.ccc-ggc.brussels/nl/griep.

l l l Voorwoord “ocH, geeF Me Maar een Mens” d at was de reactie van een vrouw in een rusthuis, op de vraag wat ze vond van het inschakelen van robots om er ouderen gezelschap te houden. “toen dacht ik: dit is keihard”, zegt Magaly rodríguez, hoofddocent geschiedenis, in het interview in dit magazine. Ze bedacht toen dat ze ooit rond ouderen wou werken. Het historisch onderzoek van Magaly spitst zich toe op de manier waarop mensen in de marge van de maatschappij belanden. En dat gebeurt ook met ouderen. Onze samenleving is gericht op jongeren en heeft te weinig aandacht voor de ouderen. Oudere mensen hebben heel wat te bieden. Magaly noemt ze ‘levende archieven’. Samen met haar studenten wil ze verhalen van ouderen in Brussel verzamelen. Via mondelinge geschiedenis kunnen die studenten veel leren over de leefwereld van oudere generaties. Voor dit project wil ze een samenwerking aangaan met het BOp en daar willen wij graag mee instappen. We houden je op de hoogte. Daarom is het ook belangrijk dat het BOp – samen met andere organisaties – opkomt voor de rechten van ouderen. Ook ouderen zijn mensen die hun eigen keuzes maken. Zo hebben wij onlangs deelgenomen aan een actie voor het dichten van de digitale kloof. Niet iedereen is mee met de huidige digitale toepassingen. Een leeftijdsvriendelijke stad is een leefbare stad voor iedereen. Het onder de knie hebben van digitale (basis) competenties mag geen voorwaarde zijn om te kunnen participeren aan onze samenleving. We moeten blijven ijveren voor alternatieven zoals een afspraak per telefoon en toegankelijke loketten. Zo sluiten we niemand uit. Wie zich zeker uitgesloten voelt, zijn de daklozen die medische zorgen nodig hebben. Zij vinden vaak de weg naar de hulpverlening niet. Deze vaststelling was eigenlijk de start van de vzw Straatverplegers. Dit oorspronkelijk initiatief van twee jonge verpleegkundigen is uitgegroeid tot een grote organisatie, met in Brussel vijftig en in Luik tien medewerkers. Die doen niet alleen hun ‘rondes’, maar gaan ook op zoek naar echte oplossingen. Dat betekent dat ze actief op zoek gaan naar woningen én investeren in intensieve begeleiding van ex-daklozen. De vzw slaagt er enerzijds in om een aantal van hen een dak boven het hoofd te beiden, maar anderzijds groeit het aantal dak- en thuislozen almaar aan. Maar de vzw gelooft erin dat ze het tij kan keren. De vzw Straatverplegers is dit jaar ‘het goede doel’ van Brussel Helpt. Je kan dus heel eenvoudig deze organisatie steunen door op zaterdag 25 november spaghetti te eten in gemeenschapscentra en diverse andere locaties in – en zelfs buiten – Brussel. Voor een bord spaghetti betaal je 10 euro of 2 euro met het Paspartoe-kansentarief. Het BOp staat achter deze actie, maar kan om praktische redenen zelf geen spaghetti aanbieden. Op https://brusselhelpt.be vind je alle deelnemende locaties en kan je ook reserveren en betalen. Wie dit liever niet online doet, kan uiteraard terecht bij het onthaal van het BOp. We helpen je graag daarbij. Geniet van je solidaire maaltijd. n Bart Braeckevelt Colofon Uitgever: Brussels Ouderenplatform vzw Zaterdagplein 6 1000 Brussel Tel. 02 210 04 60 info@bop.brussels www.bop.brussels Het onthaal is open op werkdagen van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Het BOp is gesloten op 1, 2 en 15 november en tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Hoofdredacteur: Bart Braeckevelt Medewerkers: Claudine Dewettinck, Machteld De Schrijver, Luc De Munck, Leo-Jo Estercam, Ida Hendrickx, Inge Janssens, Claudine Pauwels, Marie-Henriette Struyf Lay-out: Johan Van Nieuwenborgh Dit magazine wordt gedrukt bij EPO in Berchem, Antwerpen. Abonnementen en verzending: Brussels Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel Prijs jaarabonnement (6 nummers): 20 euro. Abonnement kan op ieder tijdstip ingaan. Bedrag over te schrijven op IBAN nr. BE67 4300 3759 7187 van het Brussels Ouderenplatform, met vermelding van ‘abonnement BOp Magazine’ l november - december 2023 BOp magazine l l 3 Prijs abonnement Nederland en Luxemburg: 25 euro. Buiten Benelux: 30 euro. Steunabonnement: vanaf 40 euro. Per los nummer: 3,50 euro. Verantwoordelijke uitgever: Piet Coenen Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur. foto © Pierre-Yves Jortay

Inhoud l l l Inhoud 3 Voorwoord “Och, geef me maar een mens” 5 │ Magaly RodRíguez: op zoek naaR veRhalen van oudeRen 5 Het interview De mondelinge geschiedenis volgens Magaly Rodríguez 9 │ de diveRsiteit van FMdo 9 organisatie in de kijker De diversiteit van FMDO op de cover 25 │ le loMbaRd in het stRipMuseuM 26 │ diane von FüRstenbeRg, woMan beFoRe Fashion 10 kalender Het aanbod van gekende en nieuwe activiteiten in en buiten het BOp Met dagkalender, omruilvoordelen Paspartoe en inschrijvingsvoorwaarden 30 Welzijn Lokale dienstencentra zorgen voor de buurt 26 tentoonstelling Diane von Fürstenberg, van wikkeljurk tot vrouwenemancipatie 28 digitaal Wees op je hoede voor phishing 25 tentoonstelling De familie-uitgeverij Le Lombard 28 │ phishing: het zit in de details Al 50 jaar lang bieden de lokale dienstencentra een warme thuis voor ieder die dat wil. 4 l l l BOp magazine november - december 2023

l l l he t InterV I ew ik WiL Bruggen BouWen tussen ouderen en studenten foto © Saskia Vanderstichele EEn gEsprEk mEt hoofddocEnt gEschiEdEnis magali rodríguEz L ezers van dit magazine kennen Magaly rodríguez misschien van haar deelname aan De slimste mens, haar optredens in de afspraak en terzake, of een interview eerder dit jaar in knack. ze is hoofddocent geschiedenis aan de ku Leuven en sinds begin dit jaar ook voorzitster van de raad van Bestuur van Muntpunt. Ik ontmoet Magaly in Bel’O, de gezellige broodjeszaak van Groot Eiland langs het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek. “Ik kom hier graag, want de zaak ligt vlak bij mijn woning op de grens van Molenbeek en Anderlecht, is duurzaam en ik loop er altijd wel bekenden tegen het lijf”, benadrukt ze haar keuze voor onze plaats van afspraak. Die openingszin wordt meteen bevestigd, want tijdens het gesprek wordt ze meermaals begroet door andere aanwezigen in de zaak. Wanneer en hoe ben je in Brussel beland? Dat is een lang verhaal. Ik ben afkomstig van Ambato, een stad in het centrum van Ecuador. Van jongs af was er al het besef dat ik niet in Ecuador wou blijven, omdat ik er geen toekomst zag. Ik kom uit een geëngageerd gezin: mijn vader was leerkracht en politiek actief, mijn moeder was ondervoorzitter van de onderwijzersvakbond. Vader had ook veel interesse voor de Europese cultuur en literatuur. Toen ik vijftien werd, ruilde ik de traditionele fiesta rosada – een soort ‘sweet sixteen’ voor vijftienjarige meisjes in Ecuador – in voor een reis naar Europa na mijn middelbare studies. Mijn ouders hielden zich aan hun woord, en dus mocht ik als achttienjarige naar het buitenland. Zo kwam ik in de Verenigde Staten terecht, in het kader van een uitwisselingsprogramma. Via een Belgische vriend belandde ik in 1994 in België. Was dat al meteen in Brussel? Neen, die jongen woonde in Brussegem, een deelgemeente van Merchtem in de Vlaamse rand rond Brussel, en ik ging bij zijn familie inwonen. Ik werd er zeer goed opgevangen en leerde er Nederlands. Vandaag heb ik nog altijd goede contacten met die familie. Twee jaar na mijn aankomst verhuisde ik naar SintGillis en ging aan de Erasmushogeschool Engels-Spaans studeren. Die opleiding bleek me echter niet goed te liggen, vooral omdat het niveau van mijn Nederlands nog onvoldoende was. startte je meteen daarna met de opleiding geschiedenis? Het volgende academiejaar begon ik l november - december 2023 BOp magazine  l l 5

he t InterV I ew l l l  inderdaad geschiedenis te studeren aan de VUB, en die keuze bleek wel de juiste te zijn. Meteen na mijn afstuderen bood professor Els Witte, op dat moment rector van de VUB, me een tijdelijk mandaat als wetenschappelijk medewerkster aan. Onderwerp van onderzoek waren de gemeenschapsmateries in Brussel. Misschien verwonderlijk dat een dergelijk thema bestudeerd zou worden door iemand van buitenlandse origine, maar Witte vond het net een pluspunt dat iemand zonder vooroordelen en met een helikoptervisie dit onderwerp ging onderzoeken. Na anderhalf jaar presenteerde ik een kwalitatieve en kwantitatieve analyse aan de Brusselse overheid, die het onderzoek had gefinancierd. Bleef je na dat eerste onderzoeksmandaat actief in de academische wereld? Ik diende toen bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) een aanvraag in om te doctoreren bij professor Guy Vanthemsche. Daarop kende het FWO me een beurs toe om vier jaar vergelijkend onderzoek te doen over de internationale vakbonden in Europa en Latijns-Amerika tijdens de Koude Oorlog. Ik kreeg zo de kans om uitgebreid archiefonderzoek te doen in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, een van de meest vooraanstaande centra ter wereld op het vlak van sociaaleconomische geschiedenis. In 2008 promoveerde ik aan de VUB tot doctor in de geschiedenis. Hoe ging het dan verder met jouw academische carrière? Na een doctoraat volgt postdoctoraal onderzoek. Daarvoor ging ik opnieuw de internationale toer op, maar ditmaal over een totaal ander onderwerp: prostitutie. Ik deed vooral onderzoek in Genève, in het archief van de Volkenbond, de voorloper van 6 l l l BOp magazine november - december 2023 de Verenigde Naties. In de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog hadden heel wat undercover-agenten prostitutienetwerken geschaduwd in opdracht van de Volkenbond, en hun rapporten bleken bewaard te zijn. Via die weg was het mogelijk de toenmalige houding tegenover prostitutie en mensenhandel te reconstrueren. Op dat moment ontstond ook mijn interesse voor wat vandaag in het historisch onderzoek omschreven wordt als subalternity. In het Nederlands kan je dat vertalen als marginaliseringsprocessen. Het gaat over processen die ervoor zorgen dat personen zich in de marge van de maatschappij bevinden en daardoor als inferieur of afwijkend worden beschouwd. Mag ik zeggen dat het onderzoek naar dergelijke processen sindsdien de rode draad vormt in jouw werk? Je zou het inderdaad zo kunnen formuleren. Zo werkte ik onder andere mee aan een omvangrijke internationale studie over de geschiedenis van de prostitutie vanaf de zeventiende eeuw, en publiceerde ik vorig jaar met meerdere collega’s Seks voor geld. Uitgangspunt daarbij was dat de geschiedenis van de prostitutie in België parallel loopt met grote historische veranderingen, maar vaak in de schaduw daarvan blijft. Met het boek wilden we de geschiedenis van sekswerk uit die schaduw halen, om zo tot een beter begrip te komen van de moeilijkheden en kansen van betaalde seks vroeger en nu. Het subalterne perspectief komt ook aan bod in het boek Dekolonisering in verleden en heden, dat ik begin dit jaar samen met verschillende Leuvense collega’s publiceerde. Daarin wordt een aanzet gegeven om dat perspectief te vertalen naar het secundair onderwijs. Aan de KU Leuven geef ik met collega Idesbald Goddeeris een vak over de geschiedenis van subalterniteit. Ik begeleid ook enkele doctoraatsonderzoekers over dat thema, onder meer over de angst voor pornografie in België tussen 1890 en 1910, en over voetbal, subalterniteit en nationalisme in Ecuador in de twintigste eeuw. Wanneer ben je dan van de VuB naar de ku Leuven overgestapt? Dat was in 2015. Voordien had ik ook nog onderzoek verricht aan de ULB, en gedurende een semester was ik gastdocent aan de Gentse universiteit, ter vervanging van Bruno De Wever. In Leuven maak ik deel uit van de onderzoeksgroep Moderniteit en Samenleving 1800-2000, waarvan ik tot eind vorig academiejaar hoofd was. Als hoofddocent geef ik verschillende vakken in de bachelor en master geschiedenis. Daarbij is er sinds 2018 ook ‘Service learning’, een vorm van praktijkgericht onderwijs dat de link maakt tussen geschiedenis en sociaal engagement. In dat kader hoop ik dit academiejaar studenten in contact te brengen met het BOp, om aan mondelinge geschiedenis met ouderen te doen. je bent al meermaals te gast geweest in De Afspraak en Terzake. Vind je het belangrijk om via die weg jouw onderzoek voor een breder publiek toe te lichten? Zeker! Ik word betaald met belastinggeld en het lijkt me dus niet meer dan normaal dat ik mijn onderzoeksresultaten naar een breder publiek vertaal. Veel collega’s 

l l tige herinnering over te houden. Academici hebben (te) vaak de neiging om hun neus op te halen voor populaire programma’s en dat is jammer. Want achter de schermen ontdek je allerlei mensen en verhalen die je anders moeilijk zou vinden. En de gratis reclame voor onze expertise is uiteraard enorm waardevol. Ben je ondertussen altijd in Brussel blijven wonen? Na Sint-Gillis heb ik lang in Gansho zijn dezelfde mening toegedaan en dat vind ik zeer positief. Een gezonde democratie heeft betrokken academici nodig. Net zoals met onderwijs, wil ik via media-interventies en andere vormen van wetenschapscommunicatie bruggen bouwen. je hebt ook deelgenomen aan De slimste mens. Hoe kijk je daarop terug? Dat was een fantastische ervaring. Toen het productiehuis me contacteerde met de vraag of ik eventueel wilde meedoen aan dat programma, dacht ik onmiddellijk ‘no way!’ Ik vertelde het aan mijn man, enkele collega’s en vrienden, in de veronderstelling dat ze het ook zouden afraden, maar iedereen reageerde enthousiast. Ik heb dan maar toegezegd en ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ik hield het maar twee rondes vol, maar dat was voldoende om daaraan een heel pretren gewoond. Daarna ben ik verhuisd naar Brussel-stad: eerst in de Lakensestraat, daarna aan de Zavel. Dan ben ik in Schaarbeek beland, en nu woon ik al meer dan tien jaar in Molenbeek. Ik voel me er thuis, en vond de uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau over de gemeente zeer betreurenswaardig. Ik denk er niet aan om uit Brussel weg te gaan. Voor mijn man zou dat overigens moeilijk liggen: hij werkte lang voor Bruzz en is nu woordvoerder van Visit Brussels. En mijn zoon gaat er naar school en speelt voetbal bij FC Ganshoren. Hij is een echt ketje. speelt het feit dat je recent een belangrijke functie in het Brusselse culturele leven hebt gekregen daarbij een rol? Niet direct, maar mijn benoeming tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Muntpunt is natuurlijk wel een uiting van mijn engagement voor Brussel. Het telefoontje dat ik daarover kreeg van minister Sven Gatz kwam als een volslagen verrassing, want behalve mijn deelname aan het project ‘1 stad, 19 boeken’ van twee jaar terug en mijn regelmatige bezoeken aan de bibliotheek had ik geen band met personeelsleden of bestuurders. Blijkbaar heeft mijn voorganger Patrick Stouthuysen – een oud-collega aan de VUB – mijn naam laten vallen. Ik moet l he t InterV I ew bekennen dat het aanvaarden van dat mandaat aanvoelt als een van de beste beslissingen uit mijn leven. Ik geef graag leiding en het bespreken van beleidsplannen en budgetten blijkt me goed te liggen. Het is ook zeer aangenaam samenwerken met de leden van de Raad van Bestuur, die over veel expertise beschikken. Recent is Roel Van Den Sigtenhorst van start gegaan als nieuwe directeur, en ik kijk ernaar uit om in de toekomst nauw met hem samen te werken. in een interview met Knack in het voorjaar liet je je zich kritisch uit over Het verhaal van Vlaanderen. sta je daar nog altijd achter? Mijn fundamentele bezwaren tegenover die reeks blijven bestaan. Het is een commercieel product, dat in de eerste plaats op goede kijkcijfers mikte. Ik uitte in dat interview mijn bezorgdheid dat kijkers niet beseffen dat politici via zo’n programma hun agenda proberen door te drukken: Vlaanderen als eindpunt van een proces dat al in de oertijd is gestart. Het blijft ook mijn vrees dat de medewerking van veel collega’s kijkers hebben doen geloven dat dit het échte verhaal van Vlaanderen is, en dat geschiedenisleraren waarschijnlijk afleveringen van de reeks zullen gebruiken zonder duiding of nuances. Het verhaal werd ook op een zeer klassieke manier verteld: geschiedenis als een aaneenschakeling van veldslagen. De afleveringen over de negentiende en twintigste eeuw schonken meer aandacht aan sociale geschiedenis, maar eigenaardig genoeg werd de Tweede Wereldoorlog in enkele minuten afgehandeld. Een heel vreemde keuze, als je weet dat de Guldensporenslag een hele aflevering kreeg. ondertussen is ook De Canon van Vlaanderen gepubliceerd.  l november - december 2023 BOp magazine l l 7

he t InterV I ew l l l Jazeker. Een paar jaar geleden zag ik een VRT-reportage over de inschakeling van robots in rusthuizen om ouderen  Wat denk je daarover? Ik heb geen twijfel over de kwaliteit van de canon. Inhoudelijk is die ook heel anders tot stand gekomen dan de tvreeks. Wel heb ik mijn bedenkingen bij de bestelling ervan, die in een politieke context tot stand kwam. De Vlaamse regering en vooral de N-VA wil de canon gebruiken als een instrument om het Vlaams-nationaal project te promoten. Dat is ook hun volste recht. Maar het grote publiek en zeker leraars geschiedenis moeten dat beseffen. De Canon van Vlaanderen of zelfs Het verhaal van Vlaanderen kunnen gerust in de klas worden gebruikt, op voorwaarde dat leerkrachten goed uitleggen in welke context dergelijke producten tot stand zijn gekomen. op de Vlaamsgezinde website doorbraak.be werd je in een opiniestuk weggezet als cultuurmarxiste en linkse activiste. Wat doet dat met een mens? Ik was daar in eerste instantie uiteraard door geshockeerd. Dat veranderde toen ik erachter kwam dat het opiniestuk geschreven was door een Vlaamsgezinde student, die bij mij les had gevolgd over het eurocentrisme en de manier waarop Europa door middel van ideeën – en dus niet noodzakelijk door regelrechte kolonisering – in de negentiende en twintigste eeuw dominant werd. Blijkbaar was die student daar op zijn beurt door geshockeerd, maar zag hij geen kans om zijn onbegrip tijdens de les te ventileren. Dat heeft me geleerd dat het niet vanzelfsprekend is dat studenten mee zijn met de soms moeilijke of nieuwe 8 l l l BOp magazine november - december 2023 inzichten die ze aangeboden krijgen. Als docent moeten we voortdurend opletten voor eenheidsdenken, en is het onze taak studenten op een genuanceerde wijze te confronteren met uiteenlopende visies. Sinds dat opiniestuk ben ik extra waakzaam bij de presentatie van afwijkende meningen. Ik verduidelijk nu ook aan mijn studenten dat een kritische studie van Europese geschiedenis geen synoniem is voor ‘cultuurmarxisme’ of ‘zelfhaat’, nog zo’n geliefde term onder Vlaamsgezinden. Een kritische analyse van het verleden is het DNA van de historicus. tot slot: heb je naast jouw zeer frequente contacten met studenten ook voeling met de leefwereld van ouderen, het doelpubliek van het Bop? gezelschap te houden. Het programma toonde wat zo’n robot allemaal kan en wat de bewoners van die huizen ervan vonden. Velen onder hen waren enthousiast en vooral nieuwsgierig, maar één vrouw zei: “Och, geef me maar een mens”. Toen dacht ik: dit is keihard. En ik dacht eveneens: ooit wil ik rond ouderen werken. Mijn onderzoek focust zich op de manier waarop mensen in de marge van de maatschappij worden geduwd, en dat is net wat er gebeurt met mensen die een bepaalde leeftijd bereiken. Onze samenleving is geobsedeerd door jeugdigheid en vergeet daarbij hoe waardevol oudere mensen zijn. Ik noem ze ‘levende archieven’. En historici zijn zot op archieven. Daarom wil ik in het kader van het al vermelde vak ‘Service learning’ graag een samenwerking aangaan met het BOp, om verhalen van ouderen in Brussel te verzamelen. Via mondelinge geschiedenis kunnen mijn studenten veel leren over de leefwereld van oudere generaties. Want dat zijn verhalen die zelden in de archieven terechtkomen. Tegelijkertijd denk ik dat mensen verbonden aan het BOp veel zullen hebben aan de interactie met studenten en vooral aan de waarde die ze schenken aan hun verhalen. Een win-win dus, waardoor bruggen tussen beide groepen gebouwd worden. Maar eerst moet ik studenten vinden die het vak willen volgen en ouderen die in het project willen stappen. n tekst: Luc de Munck Foto’s: claudine dewettinck, saskia Vanderstichele en evi Van Hoeck

l l l organI sat I e In de k I j ker F Mdo (Federatie voor Mondiale en democratische Positief samenleven in diversiteit ivy goutsmit, coördinator: “Een diverse samenleving biedt heel wat opportuniteiten en daar maken we elke dag werk van. FMDO gaat voluit voor een warme samenleving waaraan iedereen gelijkwaardig deelneemt, waar iedereen zich thuis en verbonden voelt en waar mensen hun culturele identiteit vrij kunnen beleven. We verbinden mensen met elkaar via kleine en grotere projecten. We delen veel meer met elkaar dan we beseffen. De enige weg naar een mooie toekomst leg je samen af.” Verenigingsleven FMDO ondersteunt een vijftigtal lidverenigingen in Brussel via vorming (werking verstreken en thematische workshops), ontmoeting (netwerk verbreden), samenwerking (samen activiteiten en projecten opzetten) en ondersteuning van verenigingen op maat. De verenigingen organiseren vaak activiteiten waar iedereen welkom is: je vindt ze op onze website (luikje ‘Agenda’). Meer info: elie Marechal – elie@fmdo.be – 0492 27 59 45 of Bülent Özeler – bulent@fmdo.be – 0470 51 13 83, www. fmdo.be/lidverenigingen/brussel Projecten Via de projecten van FMDO kan je nieuwe mensen leren kennen door bijvoorbeeld deel te nemen aan het buddyproject, op zoek te gaan naar een job of opleiding of een gidsbeurt bij te wonen. BXL@Work Wie in Brussel woont en een migratieachtergrond heeft, kan hier terecht. De projectmedewerkers helpen deze mensen en geven advies bij het opstellen van een cv of het schrijven van een motivatiebrief. BXL@Work helpt hen op weg om werk, een beroepsgerichte opleiding of stage te vinden die bij hen past. Meer info: Hind Ben el Fkih – hind@fmdo.be – 0485 06 10 12 of emine Özeler – emine@fmdo.be – 0496 52 71 40 connect Brussel is een grote stad met een open kijk op de wereld, waar elke dag mensen aankomen om een nieuw leven op te bouwen. Dit buddyproject bouwt bruggen tussen nieuwe en minder Wil je kennismaken met de werking van FMDO? Kom naar het ontbijtmoment Hallo croissant, elke eerste zaterdag van de maand in de Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Brussel. Telkens van 10 tot 12 uur. dit jaar nog op 4 november en 2 december. Gratis deelname. Meer info en inschrijven via Bülent Özeler – bulent@fmdo.be – 0470 51 13 83 Heb je een vraag? Wil je deel uitmaken van een project? Of iets helemaal anders? Neem contact op met FMDO Brussel, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel, 02 344 69 92, Info: www.fmdo.be, www.facebook.com/FMDOWelkom. n tekst: sofie Verheye l november - december 2023 BOp magazine l l 9 organisaties) komt intussen ruim 25 jaar naar buiten met verhalen, projecten en het ondersteunen van verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. deze socio-culturele organisatie zet hard in op een positieve beeldvorming van onze superdiverse samenleving. We brengen mensen dichter bij elkaar en maken hen sterker. de gedreven vrijwilligers vormen het hart van FMdo. nieuwe Brusselaars. De buddy’s zien elkaar gedurende een half jaar, minstens twee keer per maand. Ze kiezen zelf wat ze samen doen: nieuwe mensen leren kennen, Nederlands oefenen, het vrijetijdsaanbod in de buurt leren kennen … alles is mogelijk! Wil jij buddy worden en meebouwen aan een warm welkom voor nieuwkomers? neem contact op met Fatima altunbas – fatima@fmdo.be – 0486 34 68 45 of Franck Philipot – franck@fmdo. be – 0490 42 65 36 Hallo Micro FMDO, dat zijn straffe mensen met straffe verhalen. Ben je benieuwd naar de verhalen van odis, evgenia, aissatou, ruhksana, imane, Mulume en karolina? Beluister ze op www.fmdo.be/hallomicro, via spotify of elke andere podcastapp. twee (t)huizen, een gids Met de interculturele gidsen van ‘Twee (t)huizen, een gids’ ontdek je Brussel op een andere manier. De gidsen leggen de focus minder op de geschiedenis van de stad, maar hoe zij die beleven. Ze tonen je wijken die voor hen belangrijk zijn, terwijl ze vertellen over hun herkomstland. In het centrum, maar ook in Molenbeek, Sint-Gillis of in het BELvue museum. Meer info: Bülent Özeler – bulent@fmdo.be – 0470 51 13 83

dagkalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 Vrijdag 3 november l Schrijfatelier Ukkel Maandag 6 november l Aquagym l Conditiesport l Dagstappers l Schrijfatelier l Spaans beginners/gevorderden l Tai chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ Dinsdag 7 november l Badminton l Biodanza l Country line dance l Eksteroog l Hoe gaat het? En met jou? l Parla Italiano l Qigong l Spaans conversatie & grammatica l Speels boksen l Sport je fit l Yoga en beweging l Yoga en creatieve oefeningen Woensdag 8 november l Conditiegym l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 9 november l Conditiegym l Dance mix l Practical English l Qigong l Speels boksen l Tone up l Yogaletix Vrijdag 10 november l Aquarelatelier l Grootouders in de 21ste eeuw l Lezing ‘Slachthuizen in Brussel’ Maandag 13 november l Aquagym l Conditiesport l Seniorengym l Spaans beginners/gevorderden l Tai chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ Dinsdag 14 november l Badminton l Country line dance l Expo Antoni Tàpies l Leeslamp l Parla Italiano 10 l l l BOp magazine november - december 2023 l Qigong l Spaans conversatie & grammatica l Speels boksen l Sport je fit l Stoeldans l Theater Het is Iets Anders l Yoga en beweging l Yoga en creatieve oefeningen Donderdag 16 november l Bewegen op verwijzing l Conditiegym l Dance mix l Practical English l Qigong l Speels boksen l Tone up l Yogaletix Vrijdag 17 november l Aquarelatelier l Lezing ‘Slachthuizen in Brussel’ Maandag 20 november l Aquagym l Conditiesport l Power/energiewandeling l Spaans beginners/gevorderden l Tai chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ Dinsdag 21 november l Badminton l Biodanza l Country line dance l Eksteroog l Parla Italiano l Qigong l Samen over Dementie l Spaans conversatie & grammatica l Speels boksen l Sport je fit l Yoga en beweging l Yoga en creatieve oefeningen Woensdag 22 november l Conditiegym l Jazz binnenstebuiten l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 23 november l Conditiegym l Dance mix l Een Dagje Goed Gevoel l Practical English l Qigong l Speels boksen l Tone up l Yogaletix l l l Zaterdag 25 november l Brussel Helpt Maandag 27 november l Aquagym l Conditiesport l Schrijfatelier l Spaans beginners/gevorderden l Tai chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ Dinsdag 28 november l Badminton l Country line dance l Mediacafé l Parla Italiano l Qigong l Spaans conversatie & grammatica l Speels boksen l Sport je fit l Stoeldans l Yoga en beweging l Yoga en creatieve oefeningen Woensdag 29 november l Conditiegym l Expo Francis Alÿs l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 30 november l Conditiegym l Dance mix l Expo Victor Horta l Practical English l Qigong l Speels boksen l Tone up l Yogaletix Vrijdag 1 december l Aquarelatelier l Schrijfatelier Ukkel Zondag 3 december l Klassiek concert Bozar Maandag 4 december l Aquagym l Conditiesport l Seniorengym l Spaans beginners/gevorderden l Tai chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ l Workshop basisinstellingen smartphone Dinsdag 5 december l Badminton

l l l Biodanza l Country line dance l Eksteroog l Parla Italiano l Qigong l Spaans conversatie & grammatica l Speels boksen l Sport je fit l Yoga en beweging l Yoga en creatieve oefeningen Woensdag 6 december l Conditiegym l Jazz binnenstebuiten l Senioretics l Turnen 50+ l Workshop basisinstellingen smartphone Donderdag 7 december l Conditiegym l Dagstappers l Dance mix l Expo Europalia Georgia l Practical English l Qigong l Speels boksen l Tone up l Yogaletix Maandag 11 december l Aquagym l Conditiesport l Spaans beginners/gevorderden l Tai chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ Dinsdag 12 december l Badminton l Country line dance l Leeslamp l Parla Italiano l Qigong l Spaans conversatie & grammatica l Speels boksen l Sport je fit l Stoeldans l Yoga en beweging l Yoga en creatieve oefeningen Woensdag 13 december l Conditiegym l Leeslamp Oudergem l dagkalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 l Poëziecafe l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 14 december l Bewegen op verwijzing l Conditiegym l Dance mix l Practical English l Qigong l Speels boksen l Tone up l Yogaletix Vrijdag 15 december l Expo Diane von Fürstenberg Maandag 18 december l Aquagym l Conditiesport l Digicafé met Frans l Powerwandeling l Schrijfatelier l Seniorengym l Spaans beginners/gevorderden l Tai chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ Dinsdag 19 december l Badminton l Biodanza l Country line dance l Parla Italiano l Qigong l Spaans conversatie & grammatica l Speels boksen l Sport je fit l Yoga en beweging l Yoga en creatieve oefeningen Woensdag 20 december l Conditiegym l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 21 december l Conditiegym l Dance mix l Practical English l Qigong l Speels boksen l Tone up l Treinuitstap Leuven l Yogaletix Vrijdag 22 december l Aquarelatelier l Hoe gaat het? En met jou? Maandag 8 januari l Aquagym l Conditiesport l Spaans beginners/gevorderden l Tai chi 24 vormen l Topics & Practice l Turnen 50+ Dinsdag 9 januari l Badminton l Country line dance l Digicafé met Frans l Eksteroog l Hoe gaat het? En met jou? l Parla Italiano l Qigong l Spaans conversatie & grammatica l Speels boksen l Sport je fit l Stoeldans l Yoga en beweging l Yoga en creatieve oefeningen Woensdag 10 januari l Conditiegym l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 11 januari l Conditiegym l Dance mix l Practical English l Qigong l Speels boksen l Tone up l Yogaletix Vrijdag 12 januari l Schrijfatelier Ukkel Maandag 15 januari l Aquagym l Conditiesport l Schrijfatelier l Seniorengym l Tai chi 24 vormen l Turnen 50+ l november - december 2023 BOp magazine l l 11

kalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 l l l 1. Surf naar www.bop.brussels. 2. Ga naar AcTIVITEITEN en klik op de gewenste rubriek: concerten, tentoonstellingen … 3. Bv. LEZINGEN EN INFOSESSIES: je krijgt een overzicht van de verschillende lezingen, cursussen, bezoeken, workshops, ... die we organiseren (afb. 1). 4. Klik op de gewenste activiteit: bv. POËZIEcAFÉ 13/12/2023: IK BEN NIET, IK BEN NIET DAN IN UW AARDE. op 13/12/2023. Nu krijg je een omschrijving en alle praktische informatie te zien. 5. Klik op de groene knop INScHRIJVEN (afb. 2). 6. Vul minstens je naam, voornaam en e-mail in. Geef het juiste aantal personen tegen het correcte tarief in en vink het vakje ‘ik ben geen robot’ aan. Soms krijg je dan enkele foto’s te zien, waarbij je gevraagd wordt alle etalages of verkeersborden of andere items aan te vinken. Dit is een test die bewijst dat je geen (spam)robot bent. Als je dit goed doorlopen hebt, kan je daaronder op de knop INScHRIJVEN klikken (afb. 3). 7. Nu krijg je op je scherm alle details van je inschrijving te zien. In je mailbox ontvang je een inschrijvingsbevestiging: als je die niet ontvangen hebt, dan ben je NIET ingeschreven! Neem dan zeker contact op met het onthaal. 8. Er is een extra voordeel om in te schrijven via onze website. Twee dagen voor aanvang van de activiteit waarvoor je ingeschreven bent, ontvang je een herinneringsmail. Handig om je afspraak niet te vergeten! 9. Inschrijven kan ook door te klikken op een gewenste dag in de maand-agenda of door te klikken op een ‘activiteit in de kijker’. Daarna verloopt het zoals hierboven beschreven. en bovendien zal het onthaal je dankbaar zijn. Het is voor hen een administratieve last minder en zo hebben ze meer tijd om je te ontvangen en verder te helpen! 2. inscHrijVen Via de WeBsite ? zo eenVoudig ! 1. 3. cursus aQuareLateLier In deze cursus leer je de nodige vaardigheden van het aquarelleren aan. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Je kan je enkel inschrijven voor de hele reeks van het voorof najaar. De lesgeefster is Lucienne Nijsters, lid van het Belgisch Instituut voor Aquarel. De volgende workshops hebben plaats op 10 en 17 november, 1 en 22 december. Deze datums zijn onder voorbehoud, omwille van de verbouwingswerken in het BOp. Telkens op vrijdagvoormiddag van 9.30 tot 12 uur in het BOp. Deelname voor deze reeks van 4 lessen: 60 euro, met BOp-kaart 44 euro, koffie of frisdrank inbegrepen. Betaalcode: 43050. digitaaL De digitale wereld gaat razendsnel vooruit. Sommigen kunnen goed volgen, anderen stuiten op problemen. Het BOp wil een handje toesteken door het organiseren van digitale ondersteuning. We helpen je digitaal op weg tijdens de Mediacafés van Vief, onder begeleiding van een professional, maar ook tijdens ons maandelijkse digicafés met onze vrijwilligers die jullie bijstaan als digitaal ondersteuner (of digihelper). Tot slot spoort de digitrein verder door Brussel met een aanbod van digitale ondersteuning én vorming (voor iedereen die graag anderen digitaal op weg wil helpen). Meer informatie over de Digitrein vind je op www.digitrein. be of via de deelnemende centra. l Mediacafé met Vief. Het BOp en Vief (een sociaal-culturele vereniging van en voor 65-plussers) organiseren samen een Mediacafé. Zit je met vragen of problemen over het gebruik van de smartphone, tablet of computer? Dan is dit Me12 l l l BOp magazine november - december 2023

l l l kalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 diacafé de ideale manier om tijdens een babbel en een kop koffie een antwoord te krijgen op je multimedia-vragen. Neem je eigen tablet of smartphone mee en stel naar hartenlust je vragen aan de andere ‘cafégangers’. Samen zoeken we naar oplossingen. In geval van nood staat de medewerker van Vief je met raad en daad bij. De Mediacafés van het najaar zijn in samenwerking met de Unie van Actieve Verenigingen. Het eerstvolgende Mediacafé is op dinsdag 28 november van 11 tot 13 uur. Let wel, deze bijeenkomst heeft plaats bij de Unie van Actieve Verenigingen (Haachtsesteenweg 173, 1030 Schaarbeek). Voor zij die willen vertrekken we samen in het BOp en wandelen we daarheen. Deelname: 5 euro, met BOp-kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Betaalcode: 48011. l digiworkshops met Bop-vrijwilligers. De digiworkshops zijn leer-en oefenmomenten waarbij we telkens werken rond een bepaald thema. De digihelpers (digitale ondersteuners) geven eerst een woordje uitleg en helpen jullie daarna verder op weg tijdens de oefeningen. De digiworkshop Basisinstellingen van je smartphone wordt over twee namiddagen verdeeld. Deel 1 heeft plaats op maandag 4 december en deel 2 op woensdag 6 december. Meer informatie en inschrijven op www.bop.brussels. Op maandag 4 december en woensdag 6 december, telkens van 13.30 tot 16 uur in het BOp. Inschrijven is verplicht (plaatsen zijn beperkt). Deelname per sessie: 3 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro (inclusief koffie). Betaalcode: 48012. l digicafé met Bop-vrijwilligers. Het Digicafé is een informeel vragenmoment in groep met een kopje koffie of thee, begeleid door onze digihelpers (digitale ondersteuners). Tijdens de Digicafés smijt je jouw probleem of vraag in de groep en zoeken we samen naar een oplossing. De digihelpers staan de groep bij en zetten jullie verder op het juiste (digitale) spoor. leermogelijkheden voor ouderen bieden we aan in de vorm van individuele ondersteuning (Digidokter), ondersteuning in groep (Digicafé) en leer- en oefenmomenten per thema (Digiworkshops). De Digitrein is een samenwerking van verschillende organisaties die ouderen de middelen willen geven om actief deel te nemen aan de almaar groeiende digitale aspecten van onze maatschappij. Dit project kwam tot stand dankzij de steun van de Vlaamse overheid. de digitrein houdt in het najaar 2023 halt in: n 1080 Molenbeek, Gc De Vaartkapoen (devaartkapoen@ vgc.be) en LDc Randstad. n 1083 ganshoren, LDc De Rotonde (info@ldc-de-rotonde.be). n 1040 etterbeek, Wijkhuis chambéry (dc@chambery.be). Inschrijven voor een Digitrein-sessie doe je rechtstreeks bij de deelnemende centra. Voor de exacte planning van de Digitrein kan je terecht op www.digitrein.be. l app-o-theek. Elke dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag kan je gratis terecht in de App-o-theek met algemene vragen over het gebruik van een computer, tablet of smartphone. Misschien zit je wel met specifieke vragen over online videochatten, e-boeken, het online aanbod van Muntpunt ...? Weet de App-o-theker het antwoord niet meteen, dan biedt de bibliotheek of het internet raad en zoeken we samen naar een oplossing. Je toestel herstellen doet de App-o-theker niet, raadgeven en mogelijke oplossingen aanreiken wel. Kom langs in Muntpunt en krijg persoonlijke hulp van de App-o-theker van dienst. Een afspraak vooraf hoeft niet. Op dinsdagnamiddag van 14 tot 16 uur en woensdagvoormiddag van 10 tot 12 uur in Muntpunt, Agora 0. Gratis, zonder inschrijving. FotocLuB Mensen die al een goede basis fotografie hebben kunnen terecht bij de fotoclub van het BOp, geleid door Leo Jo Estercam. De volgende bijeenkomsten hebben plaats op 9-16-23-30 november, 7-14-21 december. Opgelet: deze workshops vinden plaats in Huize Sint-Monika vzw, Blaesstraat 91, 1000 Brussel. Telkens op donderdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. Deelname per workshop: 4 euro, met BOp-kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor een tienbeurtenkaart betaal je 27 euro, mits omruiling van 25 Paspartoe-punten gratis. Koffie, thee of water zijn niet inbegrepen. Betaalcode: 43051 + datum. Digicafés op maandag 18 december van 13.30 tot 16 uur; op dinsdag 9 januari, 6 februari en 5 maart telkens van 10 tot 12.30 uur in het BOp. Deelname per sessie: 3 euro of 2 euro (kansentarief). Betaalcode: 48012. l digitrein – mis hem niet. Om tegemoet te komen aan de vraag naar digitale ondersteuning is de Digitrein uitgewerkt. De Digitrein is een project om Brusselse ouderen digitaal te versterken en houdt halt aan gemeenschapscentra en/of lokale dienstencentra van verschillende Brusselse gemeentes. De Digitrein bestaat uit twee trajecten: het traject van digitale ondersteuning voor ouderen én het vormingstraject voor iedereen die ouderen digitaal wil (leren) ondersteunen (DigiTrainer). De digitale ondersteunings- en l nieuW: cursus fotografie voor beginners. Zes sessies voor mensen die graag foto’s nemen (met mobiele telefoon, l november - december 2023 BOp magazine l l 13

kalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 l compact toestel of ‘groot’ toestel) en die de basisbeginselen van fotografie onder de knie willen krijgen en/of die zich beter willen profileren als fotograaf. Na deze sessies kan je verder deelnemen aan de wekelijkse samenkomsten van de Fotoclub (zie hierboven). Hier worden je foto’s besproken en bouw je je kennis verder uit. Inschrijven voor de 6 sessies is noodzakelijk voor een goede basis. De cursus gaat door vanaf 6 deelnemers. De cursus start in januari 2024. Telkens op donderdag van 13.30 tot 16 uur: 25 januari, 29 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei en 27 juni. Deelname voor de reeks van 6 sessies: 30 euro, met BOp-kaart 27 euro, Koffie, thee of water zijn niet inbegrepen. Betaalcode: 43051 + datum. jazz BinnensteBuiten Jazz is een fascinerende muziekvorm van de zwarte mensen uit de Verenigde Staten, ontstaan eind 19de eeuw en wereldwijd bekend vanaf de jaren dertig van de 20ste eeuw. Voordrachtgever is professor Piet Van de craen, lid van de Antwerpse jazzclub. In samenwerking met Gc De Rinck. Vrouwen in de kunst in een mannenwereld hebben het nooit gemakkelijk gehad. De jazzgeschiedenis vormt daarop geen uitzondering. Vrouwelijke muzikanten hebben het moeilijker dan mannelijke. Vrouwelijke zangeressen worden nog net aanvaard, dan volgen pianisten maar vrouwelijke trompettisten, saxofonisten, trombonisten en andere instrumentisten zijn een ander verhaal. Deze afleveringen brengen vrouwelijke jazzartiesten in het centrum van de belangstelling. Telkens op woensdag van 14 tot 16 uur in GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht. Deelname: 6 euro, met BOp-kaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruiling van 30 Paspartoepunten gratis. Inclusief syllabus. Betaalcode: 41725 + datum. l Woensdag 22 november: Vrouwelijke instrumentalisten, van Valaida snow over Mary Lou Williams tot regina carter. Vrouwelijke instrumentalisten zijn dun gezaaid en niet erg bekend omdat ze weinig kansen kregen. De trompettiste Valaida Snow was een uitzondering. Zij kende een bijna normale carrière, hoewel omringd door schandalen. Een vrouwelijk zwart orkest The International Sweethearts of Rhythm kende kortstondig gloriedagen met saxofoniste Vi Burnside en trompettiste Tiny Davis. Daarnaast zijn er een aantal belangrijke vrouwelijke pianisten waarvan Mary Lou Williams het boegbeeld was naast een andere pianiste Dorothy Donegan en vandaag violiste Regina carter. Kortom swingende vrouwen in een sceptische mannenwereld. l l l Woensdag 6 december: ethel, Billie, ella, Helen, aretha … onnavolgbare zangeressen. In de jazzmuziek kennen vrouwelijke zangeressen het meest succes. Soms gekenmerkt door schandalen zoals Billie Holiday, bekend als Lady Day. Soms veroveren ze de wereld zoals Ella Fitzgerald, bekend als the First Lady of Jazz en Aretha Franklin, the Queen of Soul. Maar in hun schaduw staan anderen, minder bekend maar met grote kwaliteiten, zoals Ethel Waters, Helen Humes, Maxine Sullivan, Juanita Hall en carrie Smith. Maar ook hedendaagse diva’s zoals Dianne Reeves, Nicole Rochelle en Samara Joy komen aan bod. Kortom, een overvloed aan vaak erg miskend en ondergewaardeerd talent. LeesLaMP in Muntpunt Maandelijks komen we bijeen om samen een boek te bespreken. In een ongedwongen sfeer kan je met je medelezers van gedachten wisselen over het betreffende boek. Leeslamp is een leesclub voor iedereen die overdag tijd heeft. Je hoeft niet de hele reeks bij te wonen. Ken je iemand die geïnteresseerd is om mee te praten over een van de boeken? Breng haar of hem gerust mee. Probeer bij voorkeur het boek te ontlenen bij je plaatselijke bibliotheek. Zo niet kan je nog steeds terecht in Muntpunt. Telkens op dinsdag van 14 tot 15.30 uur, eenmaal per maand. Plaats: Muntpunt, zaal Zinneke 1, op de tweede verdieping boven het café. Volgende bijeenkomsten op 14 november en 12 december. De boeken van Leeslamp vind je online, met cover en korte inhoud op www.muntpunt.be/bezoeken/agenda/ leeslamp. Gratis deelname. Info: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. l Dinsdag 14 november: jaguarman - raoul de jong. Op zijn 28ste ontmoet Raoul de Jong zijn Surinaamse vader voor het eerst. Ze praten hetzelfde, bewegen hetzelfde en geloven allebei in wonderen. Dan vertelt Raouls vader hem een verhaal dat blijft hangen: een van hun voorouders, een medicijnman, kon zichzelf transformeren in een jaguar. Gegrepen door dit mysterie besluit Raoul op onderzoek te gaan in Suriname. De geschiedenis van deze voormalig Nederlandse kolonie is er een van duisternis en slavernij, maar wie goed zoekt vindt ook veel hoop en levenskracht. Raoul zelf is het levende bewijs: zijn voorouders hebben op de een of andere manier overleefd. Tijdens zijn zoektocht, waarin hij kennismaakt met Surinaamse schrijvers, denkers en verzetshelden, ontdekt hij dat de kracht van de jaguar onmisbaar is geweest voor het land, en beseft hij hoeveel ieder 14 l l l BOp magazine november - december 2023

l l l kalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 mens daarvan kan leren. Met Jaguarman, geschreven als een avonturenroman, brengt Raoul de Jong een prachtige hommage aan het land van zijn vader. (256 pagina’s). l Dinsdag 12 december: Winter in sokcho - elisa shua dusapin. Het is winter in Sokcho. Een jonge Frans-Koreaanse hotelreceptioniste is aan het werk als op een avond een onverwachte gast arriveert: een Franse cartoonist die vastbesloten is hier inspiratie te vinden. Hij lijkt niet geïnteresseerd in het Sokcho dat zij zo goed kent: de neonverlichting, het oorlogsverleden en de vismarkt. In zijn poging het authentieke Korea te ontdekken, vergezelt de vrouw hem op een dagtocht naar besneeuwde bergtoppen, ruige watervallen en over de grens naar Noord-Korea. Via zijn blik én zijn tekeningen ontdekt ze een nieuwe kant van haar omgeving en van zichzelf. Winter in Sokcho voert je moeiteloos naar het leven in het huidige Korea. Het is een roman over gedeelde identiteiten en verscheurde zelfbeelden, over intimiteit en vervreemding. (176 pagina’s) in oudergem en Watermaal-Bosvoorde Samen met de bibliotheken van Watermaal-Bosvoorde (WB) en Oudergem (O) hebben we een tweede leesclub opgericht. Het opzet is hetzelfde als Leeslamp in Muntpunt (zie hierboven). Op woensdag 13 december bespreken we thuiskomst van Anna Enquist, op woensdag 14 februari stellen de het boek een tweede leven van R.C. Sherriff voor (uitzonderlijk om 10 uur). Telkens de tweede woensdag van de maand, om de twee maanden. Afwisselend in de bibliotheek van Oudergem (O) en die van Watermaal-Bosvoorde (W-B). Telkens van 9.30 tot 11.30 uur. Volgende bijeenkomsten op 13 december (O), 14 februari (W-B, uitzonderlijk om 10 uur), 10 april (O) en 12 juni (WB). Gratis deelname. Info: Bart Braeckevelt, 02 210 04 75, bart. braeckevelt@bop.brussels. PoËziecaFe Het BOp organiseert samen met Muntpunt en Gc De Markten dit najaar een reeks van 3 poëzienamiddagen. Voordrachtgever is Ivo Van Strijtem. Met de steun van Literatuur Vlaanderen. schrijven en beleven van poëzie onherroepelijk veranderd. Wij bekijken zijn leven en werk van naderbij en belichten enkele grote Britse dichters die in zijn voetsporen getreden zijn. Hierbij denk ik aan Ted Hughes en zijn Amerikaanse echtgenote Sylvia Plath. Ook Philip Larkin komt weer om de hoek kijken. En de Liverpool Poets, de poëtische broertjes van The Beatles. En carol Ann Duffy. En … l Woensdag 13 december: ik ben niet, ik ben niet dan in uw aarde. Opnieuw brengen we een middag door in het gezelschap van het kruim van de Nederlandstalige poëzie. Wij verdelen onze aandacht tussen de onvergetelijke gedichten van Hugo claus, Remco campert, Judith Herzberg, cees Buddingh, Adriaan Morriën, Hans Lodeizen … Gedichten om ons in deze herfsttijd aan op te warmen. scHrijFateLier in het Bop Er wordt veel geschreven en er zijn veel schrijfcursussen. Dit atelier onderscheidt zich door een platform aan te bieden, waar men zich kan uiten en zich op zijn gemak kan voelen. Het heeft niet de structuur van een cursus en er is geen druk. Het atelier wil je stimuleren om te schrijven en daarmee naar buiten te komen, in een veilige en gemoedelijke omgeving. Je kan er ervaren hoe anderen zich uitdrukken en zo van elkaar leren. Begeleider: Frans Vervliet. Als je een idee wil hebben van de teksten van het Schrijfatelier, kan je altijd een tekst lezen op onze website: klik op Projecten en vervolgens op Schrijfatelier. Telkens op maandag om 14 uur, zowat om de drie weken in het BOp of in Muntpunt (zaal Zinneke 1, op de tweede verdieping boven het café). Volgende bijeenkomsten op 6 en 27 november, en 18 december. Wegens de verbouwingswerken hebben die ateliers allemaal plaats in Muntpunt, maar dat kan ‘en route’ nog wijzigen. In 2024 op 15 januari, 5 en 26 februari, 18 maart, 15 april, 6 en 27 mei, 17 juni. Gratis deelname. Info en inschrijven: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop. brussels. Afspraak telkens om 14 uur in Muntpunt. Bijdrage: 8 euro, met BOp-kaart 6 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruiling van 30 Paspartoepunten gratis. Syllabus inbegrepen. Betaalcode: 44050 + datum. l Woensdag 8 november: in de voetsporen van William Wordsworth. Deze Lake District-dichter heeft de kijk op het in de bibliotheek van ukkel Samen met de bibliotheek van Ukkel hebben we een schrijfatelier opgericht. De filosofie is dezelfde als van het hierboven beschreven schrijfatelier. Begeleider: Frans Vervliet. Telkens op vrijdag van 14 tot 16 uur, eenmaal per maand. Volgende bijeenkomsten hebben plaats op 3 november en 1 december; in 2024 op 12 januari, 2 februari, 1 en 29 maart, 3 mei en 7 juni. In de Bibliotheek van Ukkel, De Broyerstraat 27, 1180 l november - december 2023 BOp magazine l l 15

kalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 l Brussel. Gratis deelname. Info en inschrijven: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. taaLLeergangen l topics & Practice (conversatie Engels). Lerares: Veronique Steens. Elke maandag om 9.30 uur. Betaalcode: 43001. l Practical english (conversatie Engels). Lerares: Michelle Mildiner. Elke donderdag om 10 uur. Betaalcode: 43010. l Hablemos debutantes (Spaans voor beginners). Lerares: Maira castro. Leer de basiswoordenschat en grammatica om jezelf voor te stellen, informatie te vragen en te geven, te praten over je smaak, je familie, je stad, het weer en nog veel meer. Op elk niveau gebruiken we een aangepast cursusboek en oefenboek. l l cuLtuur Lezingen l Vrijdag 10 en 17 november: geschiedenis van de beestenverkoop en de slachthuizen in Brussel. Deze twee verschillende lezingen handelen over de middeleeuwen, met het verhaal over de beestenmarkten in de stad en de slachtactiviteiten in de buurt van de Beenhouwersstraat. Een ander hoofdstuk gaat over de 19de -eeuwse bevolkingsexplosie en de bouw van meerdere gemeentelijke slachthuizen in en rond Brussel, met het daaraan gekoppelde onderlinge concurrentieconflict. Het grootste deel van deze lezingen gaat over het ontstaan en de groei van de slachthuizen van Anderlecht tot en met de recentere moderniseringen. Voordrachtgever: Joris Sleebus. In samenwerking met Gc De Rinck. Afspraak telkens om 14 uur in GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht. Bijdrage per lezing 6 euro, met BOp-kaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Betaalcode 41226 + datum. Elke maandag om 14 uur. Betaalcode: 43022. l Hablemos español intermedio (Spaans-conversatie & grammatica). Lerares: Beatriz Gómez-Alberdi. Op dit niveau leren we de verleden tijd te gebruiken om over onze ervaringen, reizen en herinneringen te praten. We breiden onze woordenschat uit door het lezen van korte verhalen en artikels. Aspecten van de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur komen aan bod. Elke dinsdag om 10 uur. Betaalcode 43021. l Hablemos español avanzado (conversatie Spaans voor gevorderden). Lerares: Maira castro. In deze groep analyseren en bespreken we de actualiteit, artikels en verhalen van Spaanse en Latijns-Amerikaanse auteurs. We praten over onze dagelijkse ervaringen. Door middel van lezen, schrijfoefeningen en andere activiteiten verbeteren we verder onze grammatica. Elke maandag om 10 uur. Betaalcode: 43020. l Parla italiano 6 (6de jaar grammatica en conversatie). Lerares: Deborah Bandini. Elke dinsdag om 14 uur. Betaalcode:43013. Prijs per module van 15 lessen: 90 euro, met BOp-kaart 75 euro (fotokopieën inbegrepen). Geen lessen tijdens de schoolvakanties. Info: Rony Verhasselt, tel. 02 210 04 62, rony.verhasselt@ bop.brussels. De modules van dit najaar zijn in samenwerking met en hebben plaats in GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht. Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer via metrohalte Sint-Guido. Tram 31 en 81 – bus 46 en 49 – metro 5 (richting Erasmus). 16 l l l BOp magazine november - december 2023 Muziek l Zondag 3 december: Belgian national orchestra - tristan und isolde: an orchestral passion. Weinig werken hebben de muziekgeschiedenis zo diepgaand beïnvloed als Wagners muziekdrama Tristan und Isolde. chef-dirigent en Wagnerspecialist Antony Hermus voert een 75 minuten durend orkestraal arrangement op van de Nederlandse componist Henk de Vlieger. Speciaal voor dit concert uitgebreid met het originele liefdesduet uit het tweede bedrijf en Isoldes Liebestod uit het laatste bedrijf. De Weense stersopraan Martina Serafin kruipt daarbij in de huid van Isolde en de Amerikaanse stertenor Ben Gulley zingt de rol van Tristan. Afspraak om 14.30 uur in Bozar aan de infobalie voor de ticketcontrole, waar iemand van het BOp je ticket overhandigt. Plaatsen op het 1ste balkon in 3de BOp-kaart 21 euro. Betaalcode:41712 l Vrijdag 12 januari: café chantant met Bocantus. Als koorlid heb je een uitgesproken liefde voor muziek en zang. De leden van BOcantus hebben sinds de oprichting van het koor honderden verschillende nummers ingestudeerd en voor publiek gebracht. Toch heeft iedereen zo zijn/haar voorkeuren. Voor deze café chantant hebben alle koorleden gekozen voor hun favoriete zangnummers en er een verrassende samenstelling van gemaakt. Zoals altijd nodigt deze café chantant, onder leiding van Frédéric Wynant, het publiek uit om met het koor mee te zingen, zodat het optreden een actieve en gezellige belevenis wordt. Om 14 uur in het BOp. Inkom 5 euro, met BOp-kaart 4 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. DIT OPTREDEN IS UITGESTELD TOT VRIJDAG 26 APRIL! Code 30005. categorie. Prijs: 22 euro, met

l l l kalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 oP staP Met de trein l Donderdag 21 december: dieric Bouts. Beeldenmaker. In het najaar van 2023 presenteert M een grote overzichtstentoonstelling over Dieric Bouts. Nooit eerder kwamen zoveel werken van de Vlaamse Meester bijeen in zijn thuisstad Leuven. Dieric Bouts (ca. 1410-1475), in een adem te noemen met Jan Van Eyck of Rogier Van der Weyden, is een van de belangrijkste Vlaamse Meesters. De kunstenaar bracht het grootste deel van zijn leven door in Leuven, waar hij zijn beste panelen – rijke taferelen, krachtige portretten en bovenwereldse landschappen – schilderde. In 1472 werd Bouts zelfs benoemd tot stadsschilder van de stad, een eretitel. Op dat moment maakte Leuven een gigantische stedelijke vernieuwing door en beleefde ze gloriedagen met haar nieuwe universiteit. De ideale context voor Bouts om zich te ontplooien als renaissancekunstenaar. In de namiddag ben je vrij en kan je eventueel de kerstsfeer opsnuiven op het Ladeuzeplein. Deze tentoonstelling maakt deel uit en is het hoogtepunt van het Dieric Bouts Festival – New Horizons. Meer info: www.diericboutsfestival.be. l Woensdag 29 november: Francis alÿs - the nature of the game. Sinds 1999 documenteert Francis Alÿs tijdens zijn vele reizen spelende kinderen op openbare plaatsen. Voor de Biënnale van Venetië presenteerde Alÿs een grote reeks kinderspelen die hij tijdens de pandemie maakte in de Republiek congo, België, Hongkong, Mexico en Zwitserland, in dialoog met een reeks van discrete schilderijen op klein formaat. Voor Wiels werkte hij enkele nieuwe films af, onder andere over kinderspelen die hij recent in Oekraïne zag. Afspraak om 9.15 uur in de lokettenhal van het station BrusselCentraal (trein om 9.33 uur). Prijs: 31 euro, met BOp-kaart 29 euro, voor toegang, gids, koffie en koek. Exclusief treinticket. Houders van een Museumpas kunnen 10 euro in mindering brengen. Betaalcode 41615. tentoonsteLLingen & Musea l Dinsdag 14 november: antoni tàpies. Bozar blikt terug op het werk van Antoni Tàpies (Barcelona, 1923-2012) met een retrospectieve, die een tijdreis maakt tussen 1944 en de jaren 1990. Het is de eerste grote tentoonstelling in België die een volledig beeld geeft van het werk van de kunstenaar. Van vroege tekeningen en zelfportretten gaat de tentoonstelling verder met zijn ‘materieschilderijen’ uit de jaren ’50 en de voorwerpen en assemblages uit de jaren ’60 en ’70. De tentoonstelling vervolgt met zijn vernissen uit de jaren ’80, waarmee hij enkele jaren eerder begon, toen de Spaanse democratie het levenslicht zag, en wordt afgesloten met werken uit de jaren ’90, waarin Tàpies het formele en materiële experiment dat altijd centraal stond in zijn praktijk voortzette. Afspraak om 14 uur in Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 14 euro, Paspartoekansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Het voordelig combitarief toegang en gids, kan je niet combineren met de Museumpas. Betaalcode 41324. Afspraak om 14.30 uur in Wiels, Van Volxemlaan 354 in 1190 Brussel. Bereikbaar met tram 82-97, bus 49-50, telkens halte Wiels. Prijs: 12 euro, met BOp-kaart 10 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Voordelig combitarief niet cumuleerbaar met Museumpas. Betaalcode 41328. l Donderdag 30 november: Victor Horta en de grammatica van de art nouveau. Wat blijft er over van Horta’s art nouveau als we abstractie maken van de stijl en als we zijn typische vegetale vocabularium wegdenken? Deze tentoonstelling peilt naar de fundamentele thema’s en krachtlijnen in het oeuvre van de bekendste Belgische architect aller tijden. Ook de intieme link tussen Horta’s art nouveau met KongoVrijstaat van Leopold II wordt onder de loep genomen. Afspraak om 14 uur in Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoekansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Dit voordelig combitarief kan je niet combineren met de Museumpas. Betaalcode: 41325. l Donderdag 7 december: europalia georgia - de avantgarde in georgië (1900-1936). Voor deze openingstentoonstelling pakt het festival Europalia Georgia voor de eerste keer in Europa uit met een hoofdstuk uit de geschiedenis van de Europese avant-gardekunst dat grotendeels in de vergetelheid is beland. De avant-garde in Georgië wordt geschetst en gecontextualiseerd aan de hand van meer dan 150 werken, waaronder tekeningen, schilderijen, foto’s, kunstenaarsuitgaven – vooral afkomstig van het Museum voor Schone Kunsten van Georgië, het Art Palace museum, de Stichting David Kakabadze en privécollecties. De tentoonstelling gaat gepaard met een unieke publicatie met wetenschappelijke artikels en talrijke illustraties. Afspraak om 14 uur in Bozar, Ravensteinstraat 23 in 1000 Brussel. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoekansentarief 2 euro voor toegang en gids. Dit voordelig combitarief kan je niet combineren met de Museumpas. Betaalcode: 41326. l november - december 2023 BOp magazine l l 17

kalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 l l Vrijdag 15 december: diane von Furstenberg, Woman before fashion. De wrapdress, de bekende wikkeljurk, bestaat dit jaar 50 jaar. Een gelegenheid om te focussen op de ontwerpster ervan, Diane von Furstenberg. Een primeur in Europa! Ontdek de inspirerende carrière van deze Brusselse, die het schopte tot internationale modefiguur. ‘Woman before fashion’ is geen retrospectieve, maar veeleer een vrije benadering van het werk van Diane von Furstenberg. Via een selectie van meer dan vijftig modellen en uitgebreid illustratiemateriaal start de tentoonstelling bij de mode om te eindigen bij de vrouw. Lees meer hierover op pagina 26-27. Afspraak om 14 uur in het Mode & Kant Museum, Violetstraat 12 in 1000 Brussel. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 14 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Houders van een Museumpas of inwoners van Brussel-stad mogen 6 euro in mindering brengen. Betaalcode: 41327. tentoonsteLLingen in Het Bop Het BOp en het Artistiek Huis (cultuurvuur) willen samen de creativiteit van 50-plussers ondersteunen. Zo kunnen zij gratis de ruimtes van het BOp gebruiken om tentoon te stellen. Wegens de verbouwingswerken in het BOp lopen er voorlopig geen tentoonstellingen. tHeater l Dinsdag 14 november: Het is iets anders. Dit theaterstuk werd in 2017 gecreëerd door Mirthe De Smet, een jonge theaterstudente. Op vraag van het BOp had zij een aantal ouderen geïnterviewd en op basis van die interviews een theatertekst geschreven. Het is het verhaal van vier mensen op leeftijd, die terugblikken op hun leven en vooral op hun relatie. Het is soms wat lichtvoetig, soms een beetje aangrijpend, maar vooral herkenbaar en waarachtig. Om 14 uur In het GC De Zeyp, Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren. Duur: 60 minuten. Tekst: Mirte De Smet. Regie: Johan Deputter. Spel: Els Van Langendonck, Nicole Van Opstal, Octavia De Buysscher, Johan Deputte. Prijs: 8 euro, seniorentarief/BOp-kaart 7 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Info en reserveren: www.dezeyp.be, tel. 02 422 00 11. sPort l Beweging op Verwijzing-coach in Brussel (BOV-coach). Onze beweging op verwijzing- coach Lars Denayer) zorgt ervoor dat je op een laagdrempelige wijze gaat bewegen. Tijdens een gesprek ga je samen op stap naar een beweegplan. De positieve gevolgen van bewegen kent iedereen. Ook voor het mentaal welbevinden is het een opkikker. Een duwtje in de rug nodig? Dan is dit iets voor jou. Met veel engagement is Lars Denayer bij BOp maandelijks aanwezig 18 l l l BOp magazine november - december 2023 l l tussen 10 en 12 uur. Voor een afspraak is het noodzakelijk om Lars te contacteren: 0479 96 87 69 of lars.denayer@bewegenopverwijzing.be. De kostprijs is 5 euro, personen met een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit betalen 1 euro. Telkens op dondervoormiddag tussen 10 en 12 uur: op 16 november, 14 december en 18 januari 2024. l Wandelingen met de dagstappers. Klaar voor een uitdaging, wandel je graag in groep? Met de dagstappers ben je een ganse dag op stap. De wandelingen zijn zowat 15 à 20 km lang. Meer details vind je in de folder, te verkrijgen op de sportdienst, 02 210 04 65 of ingrid.peeters@bop.brussels. 6 november: Hoegaarden (16 km). Info: 0498 32 81 61. 7 december: Mollem-jette (17 km). Info: 0468 01 03 33. l Wandelen met eksteroog. Tweemaal per maand op dinsdag, een wandeling van een halve dag. Van 10.30 tot 13 uur. Maximum afstand 7 km. Gedetailleerde folder te verkrijgen op de sportdienst, 02 210 04 64. ann.derkinderen@bop.brussels. Contacteer de tochtleider (zie de telefoonnummers) om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. 7 november: steenhuffel. Info: 0471 38 67 86. 21 november: Vierhoevenwandeling. Info: 0474 92 16 15. 5 december: grimbergen. Info: 0471 38 67 86. 9 januari 2024: kravaalbos Meldert. Info: 0479 35 97 41, 0474 92 16 15. l Fietsclub 50+. Wekelijkse fietstochten van zowat 55 km, telkens op donderdag tussen april en oktober. Verschillende startplaatsen in de buurt van Brussel. Start om 10 uur, terugkomst rond 16 uur. Onderweg picknick in een plaatselijk café. Deelname: 1 euro per fietstocht. Inschrijven is niet nodig. Vraag de folder met alle fietstochten aan bij ingrid.peeters@ bop.brussels of 02 210 04 65. l nordic walking. Wandeltochten van ongeveer 8 km. Tweewekelijks op dinsdag, telkens van 10 tot 12.30 uur. Vraag de uitgebreide folder aan bij Christiane Geryl, 02 660 13 27 of 498 53 82 84, gerychrist@voo.be. WekeLijks sPortaanBod van het Bop, Vgc, cultuurvuur, gc de kroon, gc essegem, Ldc ado icarus, Ldc de kaai en Badminton 50+ l aquagym. Bewegen in het water is een van de beste manieren om reuma en artrose te voorkomen en om spieren en gewrichten soepel te maken. Door de weerstand van het water worden spieren ook steviger. Bij aquagym is het risico op letsels zeer klein, want het lichaamsgewicht wordt gedragen door het water. Lesgever: Guy Van Aken. Wekelijks op maandag van 16 tot 17 uur in het zwembad van

l l l kalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 Neder-Over-Heembeek, Lombardsijdestraat 120. l Badmintonclub 50+. Een partijtje badmintonnen in een gezellige en ontspannen sfeer? Dat kan bij Badmintonclub 50+, een club die al meer dan 30 jaar bestaat. Ervaring is niet vereist. Wekelijks op dinsdag van 14 tot 16 uur. Plaats: Sporthal De Maalbeek, Oudergemlaan 126, 1040 Etterbeek. Info: Jeannine Neukermans, 02 305 39 87. l Biodanza. nieuW! Een unieke manier van bewegen. Geen stapjes leren of partner nodig. Eenvoudig voor alle leeftijden. De afwisselende, speciaal geselecteerde muziek doet vanzelf bewegen met de ander en de groep. Vreugde, plezier, respect, genegenheid en vriendschap staan centraal. Lesgever: Miriam Esser, biodanza-facilitator onder supervisie. Tweewekelijks op dinsdag van 10 tot 12 uur. Plaats: Grand Hospice, Groot Godshuisstraat 7, 1000 Brussel. l conditiegym. In beweging blijven is belangrijk. Gym is goed voor de bloedsomloop, kracht en lenigheid. Het maakt je spieren en gewrichten soepeler. Er worden geen prestaties verwacht, de gezelligheid staat centraal. Lesgever: Kamal Abed of Hamza Abutaleb. Wekelijks op woensdag van 11 tot 12 uur in Vrijetijdspunt Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. Wekelijks op donderdag van 10 tot 11 uur in GC De Kroon, Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem. l conditiesport. nieuW! Een conditieles met naast krachten leningheidsoefeningen ook ludieke spelvormen zoals kin-ball, minibadminton, spikeball, minihockey, new games, speed stacking … Lesgever: Hamza Abutaleb. Wekelijks op maandag van 10.30 tot 11.30 uur in vrijetijdspunt Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. l country line dance. nieuW! Wie zin heeft om te starten met country Line Dance is hier aan het goede adres. Wij leren je de beginnersdansen, de basispasjes en de juiste termen aan. Zo kan je na een jaar aansluiten bij een dansclub in je buurt. Geen sportschoenen of naaldhakken. Lesgever: camille van Assel. Groot Godshuisstraat 7, 1000 Brussel. l Powerwandeling. nieuW! Laat je niet afschrikken door het woordje ‘power’. Deze ‘power’ slaat op de energie die je terugkrijgt na deze wandeling (4,5 km). De gezondheidswandeling leert ons de voordelen kennen van wandelen in de natuur. We voeren kracht-, balans-, coördinatie- en stabiliteitsoefeningen uit. Dit om zowel lichaam als geest te stimuleren. Ook vragen als waarom, hoe lang, wat en hoe worden uitvoerig besproken. Dit alles samen met ademhalingsoefeningen/-technieken zal je gezondheid bevorderen. Lesgever: Filip Debast: beweegexpert en leefstijlcoach. Maandelijks – dit jaar nog op 20 november en 18 december – op maandag van 11.15 tot 12.45 uur in GC De Kroon, J.B. Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem. l Qi gong bestaat uit trage bewegingen die je rustig en vloeiend uitvoert, met een diepe buikademhaling. Bedoeling is om de doorstroming van bloed en energie in het lichaam te verbeteren. Wekelijks op dinsdag van 17 tot 18 uur in LDC ADO Icarus, Peter Benoitplein 22,1150 Neder-Over-Heembeek. l dance Mix. Tijdens deze lessen leren we de techniek van verschillende dansstijlen, aangevuld met spierversterkende oefeningen. Een mix van techniek en verschillende dansstijlen, aangevuld met spierversterkende oefeningen. Op leuke en dansbare muziek. Lesgever: Guy Van Aken. Wekelijks op donderdag van 14 tot 15 uur in het Grand Hospice, We maken de gewrichten los en we werken aan een goede houding, zowel zittend, staand als stappend. Lesgever: François Deschamps. Wekelijks op donderdag van 10.30 tot 11.30 uur in het Grand Hospice, Groot Godshuisstraat 7, 1000 Brussel. Wekelijks op maandag van 13.30 tot 14.30 uur in LDC ADO Icarus, Peter Benoitplein 22, 1150 Neder-Over-Heembeek. l seniorengym. Blijf fit en gezond met gymnastiek. Je verbetert je kracht, lenigheid en uithouding door gevarieerde lessen op ieders niveau. Lesgever: Hamza Abutaleb. Tweewekelijks op maandag van 13.30 tot 14.30 uur in LDC De Kaai, Adolphe Willemynstraat 113, 1080 Anderlecht. l senioretics. Met deze vorm van ‘callanetics’ kan je je figuur onderhouden. Het doel is je lichaam sterker te maken door spierversterkende oefeningen uit te voeren, op een rustige manier. De oefeningen focussen op buik-, bil-, beenen rugspieren. Lesgever: Guy Van Aken. Wekelijks op woensdag van 10 tot 11 uur (semi-gevorderden) en van 11 tot 12 uur (beginners) in de bokszaal van het Grand Hospice, Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel. l speels boksen. Laagdrempelige boksles waar je fit en blij van wordt. Een les ziet er als volgt uit: de gewrichten soepel maken, lichte cardio-oefeningen, basistechnieken aanleren, rondjes boksen met enkel contact op de handschoenen én natuurlijk komen ook spierversterkende oefeningen aan bod. Zowel voor starters als semi-gevorderden. Voor de eerste lessen is het niet nodig om over bokshandschoenen te beschikken. Lesgever: Abdelhay El Ouarroudi. Wekelijks op dinsdag van 14 tot 15.30 uur en op donderdag van 10 tot 11 uur in Grand Hospice (bokszaal), Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel. l sport je fit. Een intensieve les waarbij we alle spiergroel november - december 2023 BOp magazine l l 19

kalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 l pen trainen. Een pittige en uitdagende total workout. Het doel is om kracht en uithouding te verbeteren door groepstrainingen. Lesgever: Kathleen Smets. Wekelijks op dinsdag van 10 tot 11 uur in GC De Kroon, J.B. Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem. l stoeldans – fysiek en online. Deze les heeft niet enkel plaats in de zaal, ook online kan je deelnemen. Zittend op een stoel en met muzikale ondersteuning van ‘golden oldies’ en klassiekers, zetten we onze spieren aan het werk. We trainen ook ons geheugen en coördinatievermogen. Lesgevers: Lise Leonard en Rudy Blauwbloeme. l l de nadruk op een correcte ademhaling. Lesgever: Guy Van Aken. Wekelijks op donderdag van 15 tot 16 uur in Grand Hospice, Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel. De folder van het GOLD-sportaanbod 2023-2024 kan je aanvragen bij ingrid.peeters@bop.brussels, 02 210 04 65 of ann.derkinderen@bop.brussels, 02 210 04 64. Prijs: 35 euro voor een tienbeurtenkaart (Gold-sportkaart). Met deze kaart kan je deelnemen aan alle bovenstaande activiteiten. Twijfel je er nog aan welke sport je graag zou beoefenen? Kom dan gerust langs en volg een gratis kennismakingsles (enkel voor nieuwe deelnemers en/of nieuwe lessenreeksen). Na ontvangst van betaling krijg je de Gold-sportkaart toegestuurd. In ruil voor een volle sportkaart ontvang je 10 Paspartoepunten. BOp-kaarthouders krijgen 3 extra beurten. Recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan is de Paspartoe gratis en een jaar geldig. Je ontvangt 13 beurten in plaats van 10 op je Gold-sportkaart. Betaalcode: 35010. Voor deze (twee)wekelijkse sportactiviteiten hoef je je niet in te schrijven! WeLzijn Fysiek tweewekelijks en online wekelijks, telkens op dinsdag van 10 tot 11 uur in het Grand Hospice, Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel. Voor het online aanbod: www.fedos.be en klikken op het weekprogramma van Studio Bubble2bubble. l tai chi 24 vormen. Door de opeenvolging van zachte, rustige en vloeiende bewegingen slaag je erin om je lichaam soepel, sterk en gezond te houden. Dit op een eenvoudige en rustige wijze. Lesgever: Vinciane cappelle. Wekelijks op maandag van 13 tot 14.30 uur (starters) en van 14.45 tot 15.45 uur (semi-gevorderden) in Vrijetijdspunt Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. l tone up. Een spierversterkende les zonder springen en lopen, waarin alle spiergroepen aan bod komen. Iedereen kan op eigen niveau werken. Lesgever: Thimothée Willems. Wekelijks op donderdag van 9 tot 10 uur in Grand Hospice, Groot Godshuisstraat 7, 1000 Brussel. l turnen 50+. Ben je 50+ en wil je gezond blijven? Deze gezellige turnles verbetert je conditie en houdt je fit en soepel. Lesgever: Jonathan De Souter. Wekelijks op maandag van 10.30 tot 11.30 uur en op woensdag van 10 tot 11 uur in GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette. l yoga, beweging en creativiteit. nieuW! Door rustige yogahoudingen verbinden we ons met wat er leeft en stimuleren we de creativiteit. Via lichamelijke oefeningen (yogahoudingen, meditaties, relaxaties, body-mind work), delen we een moment, gewijd aan artistieke expressie via verschillende media (schrijven, dans, collage, tekenen …). Beide lessen kan je na elkaar volgen. Lesgever: charlotte Verdin. Wekelijks op dinsdag van 14 tot 15 uur (beweging) en van 15 tot 16 uur (creativiteit) in vrijetijdspunt Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. l yogaletix. nieuW! Een rustige, toch intensieve les waarin yoga en pilatesoefeningen harmonieus verwerkt zijn. Met 20 l l l BOp magazine november - december 2023 l Dinsdag 7 november, vrijdag 22 december, dinsdag 9 januari: Hoe gaat het? en met jou? Elkaar ontmoeten, een praatje met elkaar slaan. Mensen zijn sociale wezens. We hebben allen nood aan betekenisvol contact met anderen. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten in het BOp praten we over wat ons bezighoudt op dat moment en over wat we willen delen met anderen. Vertel jij graag hoe het met je gaat en hoor je dat ook graag van anderen? De praatgroep ‘Hoe gaat het? En met jou?’ is een open initiatief. Je bepaalt zelf of je iedere keer komt, wanneer het je past of enkel wanneer je daar zin in hebt. Sowieso ben je van harte welkom! Het enige wat we vragen is om je voor elke bijeenkomst in te schrijven. Wegens de verbouwingswerken in het BOp vindt de bijeenkomst van 7 november van 14 uur tot 16 uur plaats in het lokaal dienstencentrum (LDC) Het Anker, Marcqstraat 25, 1000 Brussel, op 5 à 10 minuten loopafstand van het BOp. Je kan rechtstreeks naar daar gaan of samen met Inge vertrekken vanuit het BOp om 13.45 uur. Gratis deelname. De bijeenkomst van 22 december vindt plaats in het BOp (met uitzondering van onvoorziene omstandigheden in het kader van de verbouwingen). Deze keer met een breugeliaanse lunch van 12 uur tot 15 uur. Graag inschrijven voor 20 december. Deelname: 7,50 euro, aperitiefje, water en koffie of thee inbegrepen. Andere dranken zijn betalend. Vanaf dinsdag 9 januari 2024 vinden de bijeenkomsten opnieuw plaats in het BOp, telkens van 14 tot 16 uur. Betaalcode: 31000.

l l l Vrijdag 10 november: grootouders in de 21ste l kalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 eeuw. Op een zeker moment is het zover: je wordt (plus)grootouder. Een nieuwe fase in je leven breekt aan. Of je bent al (plus) grootouder. Grootouder worden en zijn blijft een emotioneel beladen rol: je eigen kind krijgt of heeft een of meerdere kinderen. Naast moeder of vader ben je ook grootmoeder of grootvader. Voor de meeste mensen wordt het (plus) grootouder zijn één van de centrale rollen in hun leven. Vele vragen steken de kop op: welke taken staan je te wachten? Wat wil je betekenen voor je kleinkind(eren)? Hoe evolueert dat in de tijd? Hoe je het grootouderschap invult hangt van verschillende factoren af. Je eigen persoonlijkheid, die van je kind(eren) en de omstandigheden spelen elk hun rol. Vaak staan mooie gebeurtenissen in het verschiet. Al brengt het (plus)grootouderschap ook soms bezorgdheden met zich mee; zeker in een samenleving die ons voor vele nieuwe uitdagingen stelt en waar twijfels, verschillende zienswijzen en zelfs onenigheid kunnen opduiken. Het is een feit dat grootouder zijn in een snel veranderende maatschappij best wat met je doet en vragen oproept. Het is dan ook goed om hierover met andere grootouders van gedachten te kunnen wisselen. Hoe zien en doen zij het? Hoe nemen zij hun rol op? Welke struikelblokken en/of mooie momenten beleven andere (plus)grootouders? verschillende werkgroepleden: cM, Okra, BOp, Liever Thuis, Home-Info, Solidaris. Van 14 tot 16 uur in het woonzorgcentrum Alegria, Henri Simonetlaan 39, 1070 Anderlecht. Metrohalte Erasmus. Deelname is gratis, enkel op inschrijving via broes@dementie.be of www. bop.brussels. Voor deelnemers is een drankje voorzien. l Donderdag 23 november: een dagje goed gevoel – une journée Bien-Être. Stap eens uit je dagelijkse routine en laat je verwennen op deze welnessdag. Medewerkers van Avansa-citizenne, De Kriekelaar, Everna, Nekkersdal, vzw Sankaa en het BOp slaan de handen in elkaar om jou een boeiende verwendag vol van variatie aan te bieden. We starten met een gezond en voedzaam ontbijt. Maak nadien je keuze uit rustgevende, creatieve en inspirerende workshops rond relaxatie, beweging, zelfzorg, craftfulness en nog veel meer. Op de middag serveren we je een lekkere vegetarische maaltijd en een concertje. Na de lunch is er een gezamenlijke workshop die je een goed gevoel zal geven. We sluiten deze verwendag af om 15 uur. Doe jezelf deze dag cadeau en schrijf je in. Om 14 uur in het BOp. Einde voorzien omstreeks 16 uur. Op inschrijving. Deelname 4 euro, met BOp-kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. De workshop gaat door vanaf 10 deelnemers. Betaalcode: 30027. l Dinsdag 21 november: samen over dementie BXL (voorheen ‘Praatcafé Dementie’) brengt mensen samen. Velen komen in contact met mensen met dementie en hebben heel wat vragen over het leven met dementie en de gevolgen ervan. Sommigen worden als mantelzorger, vriend, buur, kennis of professionele zorgverlener, met concrete moeilijkheden geconfronteerd. Het is niet zo gemakkelijk om antwoorden te vinden op de vele vragen die zich stellen. Een luisterend oor vinden is zeer belangrijk maar een gesprekspartner ontmoeten is soms moeilijk. ‘Samen over Dementie BXL’ is een initiatief dat hieraan wil verhelpen. Tijdens vijf bijeenkomsten, gespreid over een kalenderjaar, komen mensen samen om hun ervaringen en bezorgdheden te delen en om meer te weten te komen over dementie en het omgaan met dementie. Krijg jij graag meer zicht op de initiatieven en voorzieningen betreffende dementie in jouw buurt? Dan is de volgende bijeenkomst met als thema ‘Wegwijs in Brussel’ iets voor u. Deelnemers kunnen die dag kennismaken met unieke en mooie initiatieven van dementiezorg in het Brusselse. Aansluitend is er een beurs met infostandjes van onze Van 9.30 uur tot 15 uur in GC Nekkersdal, Emile Bockstaellaan 107, 1020 Brussel. Deelname 10 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Betaalcode: 48014. gratis in BrusseL Leesclubs in Muntpunt Maak eens een praatje over een goed boek of ontdek ter plaatse boeiende tekstfragmenten. Over de maandelijkse Leeslamp, in samenwerking met het BOp, lees je meer hierboven in deze kalender. samen Lezen geeft je de gelegenheid om mooie teksten te lezen en je Nederlands te oefenen of gewoon – in samenwerking met de Bond. Zonder Naam – te genieten van verhalen en gedichten uit de hele wereld. zij die willen lezen richt zich op boekenliefhebbers die overdag bedrijvig zijn en een druk sociaal leven hebben. In Boekbabbel babbelen we elke maand over een goed boek en de dingen des levens. Iedereen is welkom! De deelnemers zijn een mix van Nederlandstaligen en anderstaligen met een goede kennis van het Nederlands (minimum niveau 3.1). En met Leesclubbing richt je zelf een clubje op met je vrienden, Muntpunt zorgt voor de boeken. Leeslamp is maandelijks op dinsdag (14-15.30 uur), Samen Lezen tweewekelijks op dinsdag (14-15 uur), Samen Lezen samen met Bond Zonder Naam wekelijks op donderdag (11-12 l november - december 2023 BOp magazine l l 21

kalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 l uur), Zij die willen lezen maandelijks op woensdag (19-21 uur), Boekbabbel maandelijks op vrijdag (10-12 uur). renature time: de maand van de natuurstad, tot 12 november Vier de herfst met ‘renature time’: Leefmilieu Brussel nodigt je uit om deel te nemen aan tal van gratis activiteiten. Van wandelingen tot workshops en filmvertoningen, voor elke leeftijd en voor elke weertype. Lees meer hierover op pagina 2. Info: www.leefmilieu.brussels/renature-time, tel. 02 775 75 75. dressing, tot 26 november Om de twee jaar brengt la Maison des Arts enkele werken uit de gemeentelijke collectie van Schaarbeek samen met hedendaagse creaties. Dit keer aan de beurt: een twintigtal hedendaagse kunstenaars en ontmoetingen tussen de in situ creaties en schilderijen en beeldhouwwerken van de 19de en 20ste eeuw, die de keuze van het vestimentaire thema richting hebben gegeven. Wat wil het zeggen om een kledingstuk te ‘dragen’? Die vraag vormt de rode draad door de tentoonstelling. art nouveau. uitzonderlijke objecten met een verhaal, tot 7 januari 2024 Meesterwerken uit de art-nouveaucollectie van de Koning Boudewijnstichting en de bijzondere verhalen achter deze objecten. Meer over deze tentoonstelling kon je lezen in vorig magazine. In het Belvue Museum, Paleizenplein 7, 1000 Brussel. Dagelijks van 9.30 tot 17 uur (ook op feestdagen), op zaterdag en zondag van 10 tot 19 uur, op 24 en 31 december van 9.30 tot 16 uur, gesloten op kerst en nieuwjaar. Info: www.belvue.be. Dinsdag tot vrijdag van 11 tot 17 uur, zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur in Maison des Arts, Haachtsesteenweg 147, 1030 Schaarbeek. Info: 02 240 34 99, www.lamaisondesarts.be. re-Brussel, samen naar een duurzaam leven in de stad, tot 19 december Hoe kan je als Brusselaar bijdragen aan een duurzame stad? Deze vraag is het uitgangspunt van ‘Re-Brussel: reuse, reduce, recycle’, de nieuwe informatiecampagne van Muntpunt. Aan de hand van workshops, activiteiten en boeken wil Muntpunt de Brusselaars aanmoedigen om duurzamer te leven en de kilmaatuitdaging aan te pakken. Een handige gids met concrete tips, is gratis te verkrijgen in Muntpunt. Aan heel wat activiteiten kan je gratis deelnemen. Info: www.muntpunt.be/re-brussel, tel. 02 278 11 11. europese en koreaanse strips, tot 29 december Sinds 2014 organiseert het Koreaans cultureel centrum elk jaar een striptentoonstelling en nodigt het centrum Belgische en Koreaanse kunstenaars uit om elkaar te ontmoeten. Naar aanleiding van de 60e verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen Korea en de Europese Unie in 2023, wil het Koreaans cultureel centrum een unieke gelegenheid creëren voor kunstenaars uit deze twee windstreken om met elkaar in dialoog te gaan. De ambitie is om deze creatieve geesten in voortdurende beweging te verenigen, die elk hun eigen weg volgen, grenzen overschrijden en hun artis22 l l l BOp magazine november - december 2023 in het spoor van Magritte, tot 7 januari 2024 Ter gelegenheid van de 125ste verjaardag van René Magritte sieren acht monumentale collages evenveel gevels in Brussel. Het zijn werken van de street artist Julien de casabianca, die aan het werk gegaan is met het oeuvre van Magritte. Info: www.surlestracesdemagritte.be/nl. Weggooien. de geschiedenis van een moderne crisis, tot 31 januari 2024 Afval. Zeker het meest zichtbare en materiële aspect van de milieucrisis waarmee we geconfronteerd worden. ‘Weggooien’ is een project dat de verborgen geschiedenis van afval in Europa en het belang ervan als teken van sociale verandering belicht. Weggooien neemt ons vanaf de industriële revolutie mee door de schaarste in oorlogstijd, de opkomst van het naoorlogse consumentisme en eindigt met de huidige hardnekkige afvalcrisis. De tentoonstelling laat de drastische veranderingen zien in de manier waarop we in het verleden met afval zijn omgegaan, en de manier waarop we denken, of niet denken, over afval. Het project “Weggooien” omvat drie onderdelen: een tentoonstelling in Brussel, een digitaal platform en een publicatie die het onderwerp uitdiept en het project als geheel documenteert. Het Huis van de Europese geschiedenis dompelt bezoekers onder in de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw en biedt een unieke verkenning van de ontwikkeling van de Europese integratie. Bezoekers kunnen de oorsprong en de evolutie van Europa ontdekken en zowel de diversiteit van het continent als de vele interpretaties van zijn geschiedenis leren kennen. De tentoonstellingen en het leeraanbod van het museum bieden een trans-Europees perspectief dat de historische herinnerinl l tieke realiteit delen. In ‘Pop the Bubbles, Blur the Boundaries’ nodigen deze Europese en Koreaanse kunstenaars ons uit om een wereld te verkennen waarin bellen uiteenspatten om nieuwe vormen van verhalen te creëren. De metafoor van de zeepbel is hier niet beperkt tot conventionele vormen, maar belichaamt eerder een uitnodiging tot voortdurende verandering. Van maandag tot vrijdag, van 9 tot 19 uur, in het Koreaans Cultureel Centrum, Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel. Info: https:// brussels.korean-culture.org, tel. 02 274 29 80. Gesloten tijdens het weekend en op Belgische en Koreaanse feestdagen.

l l l kalender 1 noVember 2023 tot 15 januar I 2024 gen, de uiteenlopende ervaringen en de gemeenschappelijke grondslagen van de volkeren van Europa verkent en hoe deze zich tot het heden verhouden. De toegang, rondleidingen en activiteiten in het museum zijn gratis. Dagelijks van 9 tot 18 uur, op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur, op maandag van 13 tot 18 uur in het Huis van de Europese Geschiedenis, Belliardstraat 135, 1000 Brussel. Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1 november en 24-25 en 31 december. Info: historia-europa.ep.eu. tussen de soep en de Feiten, tot 4 juni 2024. Scherp ‘s middags je hersenen aan met hot topics en een warme kom soep. Boeiende sprekers ontleden actuele thema’s met een Brusselse invalshoek. Moeilijke kwesties worden behapbaar uitgelegd. Achteraf is er tijd voor vragen en bedenkingen uit het publiek. Voedsel voor lichaam en geest, elke eerste dinsdag van de maand. ‘Tussen de Soep en de Feiten’ speelt in op de actualiteit. Daarom worden de sprekers pas enkele weken op voorhand aangekondigd. Hou onze communicatiekanalen in de gaten en reserveer alvast je middagpauzes in Muntpunt elke eerste dinsdag van de maand. Op 7 november heeft Hassan Al Hilou (capital) het over jongerenwerkloosheid en empowerment en op 5 december céline Drieskens (KU Leuven, VUB) over dakloosheid en de huisvestingscrisis in Brussel. Volgende lezingen op 7 november, 5 december en in 2024 op 6 februari, 5 maart, 16 april, 7 mei en 4 juni. Telkens van 12 tot 13.30 uur. Welkom vanaf 12 uur voor een kom vegetarische soep, in samenwerking met Atelier Groot Eiland. De spreker begint om 12.30 uur. Inschrijven is aanbevolen, maar niet verplicht. Info: www.muntpunt.be. Boekenverkoop rode kruis, van 14 tot 19 november Sinds meer dan 40 jaar is de jaarlijkse boekenverkoop van het Rode Kruis de ‘place to be’ van alle boekenliefhebbers. Meer dan 100.000 tweedehandsboeken liggen voor het rapen. Zij werden met zorg gesorteerd, geklasseerd en van een prijs voorzien. De verkoop wordt georganiseerd in de grote parkeergarages voor ziekenwagens die voor de gelegenheid autovrij gemaakt werden voor de boekenverkoop. Gedurende meer dan een jaar heeft een ploeg vrijwilligers aan deze verkoop gewerkt. Zij hebben de boeken netjes verdeeld in: romans, kunstboeken, geschiedenis, avonturen, biografieën, wetenschap, techniek, schoolboeken, antiquariaat, kinder- en jeugdboeken, strips ... in het Nederlands, Frans, Engels, maar ook in andere talen. Daarenboven worden ook spellen, speelgoed, vinylplaten, cd’s en dvd’s aangeboden. Alles wordt verkocht aan spotprijzen behalve voor antiquariaat. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar solidariteitsacties van het Belgische Rode Kruis in het Brusselse gewest, gaande van het uitdelen van gratis voedselpakketten en zorgverstrekkingen aan daklozen tot de uitbouw van een onthaalcentrum en sociale kruidenierszaken. Dagelijks van 10 tot 18 uur op de zetel van het Belgische Rode Kruis, Stallestraat 96, 1180 Brussel. Toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit. Openbaar vervoer: tram 4 en 97, bus 43 en 98 (halte Wagen) of tram 51 (halte Globe). Je kan er ook met Bancontact betalen. Wetenschapsfestival, zondag 26 november Weet jij hoe DNA in elkaar zit? Hoe je een robot programmeert? Of wat bewegen met het menselijk lichaam doet? Ben jij ook nieuwsgierig naar wat wetenschap en technologie in ons dagelijks leven betekenen? Bezoek de betoverende markt, duik in creatieve workshops, babbel met boeiende wetenschappers en laat je geest verruimen tijdens inspirerende lezingen. Een bruisende mix van gepassioneerde wetenschappers, enthousiaste docenten en nieuwsgierige studenten uit alle hoeken van Brussel nodigen jong en oud uit voor een avontuur vol wetenschap en innovatie. Van 10 tot 17 uur in Muntpunt. Info: www.muntpunt.be. oMruiLVoordeLen PasPartoe in Het bop l 5 punten: gratis drankbonnetje l 10 punten: gratis proefnummer van het Bop Magazine l 25 punten: gratis deelname aan een workshop van de fotoclub l 30 punten: gratis bijwonen van een lezing van jazz binnenstebuiten l 30 punten: gratis bijwonen van een poëziecafé l 30 punten: gratis Bop-drinkbus l 30 punten: gratis cd van ’t creatief complot + tekstboekje l 30 punten: gratis boek Marollen Marolles l 30 punten: gratis boek Brussel Bruxelles Brussels Voor meer informatie: raadpleeg de kalender in dit magazine of op www. bop.brussels. Plaatsen volgens beschikbaarheid, reserveren is noodzakelijk. Vind nog meer Paspartoeomruilvoordelen op www.uitpas.be/voordelen-zoeken#/ voordelen. l november - december 2023 BOp magazine l l 23

bop- Info l l l InSchrIJvIngSvoorwaarden l Tenzij anders vermeld moet je voor elke activiteit inschrijven, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mail. Dat kan per post, telefoon of e-mail. Je kan ook inschrijven via het onthaal, elke werkdag van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16.30 u. l Na bevestiging schrijf je het juiste bedrag over op onze rekening, ten laatste zeven dagen voor de activiteit. Vermeld enkel de juiste code en datum, andere informatie is overbodig, tenzij anders vermeld. Voor gratis activiteiten is er geen code. Inschrijven tijdens de laatste week voor de activiteit kan enkel via het onthaal, cash of met bancontact. Wens je in te schrijven voor meerdere activiteiten, gelieve per activiteit een aparte overschrijving te maken. l Kan je niet aanwezig zijn op een activiteit waarvoor je ingeschreven hebt? Verwittig tijdig het Brussels Ouderenplatform (BOp). Bij een voldoende aantal deelnemers of bij aflevering van een medisch attest kan je een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Zonder verwittiging is geen terugbetaling mogelijk. l Brussels Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel, tel. 02 210 04 60, info@bop.brussels, www.bop.brussels. Rekening: BE67 4300 3759 7187. Je voordeel met de bop-kaart (30 euro) Met de BOp-kaart geniet je van aanzienlijke kortingen op de deelnameprijs voor onze activiteiten. Je krijgt er bovendien een jaarabonnement op het BOp Magazine (waarde 20 euro) bij en 10 euro korting per reis georganiseerd door het Brussels Ouderenplatform. interesse? Neem contact op met het BOp (zie hierboven). Baarslag Mariennet, Etterbeek Baeté Irene, Laken Baeten Marie-Rose, Ukkel Bamberg Marie Therese, Anderlecht Bertrand Jos, WatermaalBosvoorde Beuckelaers Paul, Tervuren Biesemans Herman, Merchtem Bormans Mia, Ukkel Bosman Marie-claire, Anderlecht Bracke clara, Ganshoren Bracke Emmanuel, Brussel Bresseleers Robert, Sint-UlriksKapelle Broben – Verhagen Manou, SintLambrechts-Woluwe Brynaert Paula, Sint-AgathaBerchem Burgers Johan, Jette callaerts Godelieve, Jette callahan-Moerman David & Marjoleine, Watermaal-Bosvoorde callens Rozemonde, Schaarbeek carels Luc, Brussel carlier Greet, Meise castelein Wilfrieda, Laken coene Florentine, Anderlecht cools Joseph, Elsene coolsaet Lieve, Ganshoren coppens Luc, Jette corne Françine, Hoeilaart coucke Ariane, Sint-Joost-tenNode crommelynck Martine, Sint-JansMolenbeek curieuze Schaarbekenaren, Schaarbeek cuypers Hugo, Sint-Genesius-Rode 24 l l l BOp magazine november - december 2023 Steunabonnement vanaf 40 euro Het Brussels Ouderenplatform (BOp) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Met onze beperkte middelen doen wij er alles aan om het naar uw zin te maken. Koken kost echter geld. Je kan ons helpen met een ‘steunabonnement’ van 40 euro (méér mag ook ...) voor een jaar (BOp Magazine + BOp-kaart). In ruil hiervoor vermelden wij jouw naam, zo weet iedereen dat jij het BOp een warm hart toedraagt! steunabonnees: hartelijk dank voor jullie bijdrage ! De Block christiane, Lebbeke De Boeck Frida, Brussel De Boever Mariette, Overijse De Brauwer Pierre, Brussel De cleen Roger, Zaventem De Deken Hugo, Anderlecht De Groote Linda, Neder-overHeembeek De Keyzer Bertha, Etterbeek De Koninck Marie-Josée, SintAgatha-Berchem De Mesmaeker Paula, Vorst Debeys claude, WatermaalBosvoorde Decoutere Nicole, Elsene Dejaeghere Suzanne, Dilbeek Dejonghe Micheline, SintLambrechts-Woluwe Dekens Roger, Dilbeek Delcourt Romain, Kobbegem Deschepper Marie, Wambeek Devolder Elsy, Brussel Dries Martha, Haren Dugernier Arlette, Sint-AgathaBerchem Duytschaever Maurice, Brussel Fabre Karel, Brussel Geboors Henriette, Molenbeek Gekiere André, Laken Gens Emiel, Anderlecht Geryl christiane, Sint-PietersWoluwe Gevaert Paul, Sint-Pieters-Woluwe Gillet Marius, Molenbeek Ginis Robert, Sint-Jans-Molenbeek Glorie Lucrece, Jette Gobert Jeannine, Koekelberg Goedgezelschap Victoire, Asse Grouwels Brigitte, Brussel Gysen Louis, Molenbeek Heindryckx Magda, Liedekerke Heine Louisa, Dilbeek Hermans Germaine, SintLambrechts-Woluwe Hermans Odette, Ternat Hermans Yolande, Jette Jacobs Nelly, Molenbeek Jaeken Angela, Koningslo Kempeneers Jeannine, WatermaalBosvoorde Kesteleyn Marie-Thérèse, Sint-JansMolenbeek Kohl Tony, Vilvoorde Liebaert Rose-May, Sint-JansMolenbeek Linet Karin, Jette Louwet Jeamy, WatermaalBosvoorde Mertens Antoon, Dilbeek Mestdagh Maria, 3000 Leuven Michiels Joanna, Anderlecht Moleman Nel, Merchtem Mosselmans Gilberte, Evere Neukermans Jeannine, Beersel Paemen Lieven, Schaarbeek Pansaers Lydia, Evere Parasie Rene, Oudergem Pauwels Guido, Sint-Niklaas Peeters Godelieva, Jette Peeters Michèle, Overijse Philips Helga, Brussel Rage Paula, Sint-Martens-Lennik Ral Johan, Koekelberg Ries Jeanne, Wemmel Roegies Lieve, Evere Segers Josée, Kraainem Stallaert Jean, Meise Steenhout Karine, Oudergem Sterckx Joske, Overijse Stijfhals Greet, Elsene Struijlaert-Van Nechel Willy & Marie-Josée, Vlezenbeek Van caesbroeck Godelieve, Merchtem Van de craen Frank, Brussel Van Den Abbeel Victoire, Jette Van Dijck Rita, WatermaalBosvoorde Van Driessche Viviane, Evere Van Hemelryck Aleidis, WatermaalBosvoorde Van Londerseele Hilda, Jette Van Luyck Marie-Rose, Jette Van Nechel celine, Vlezenbeek Van Rijn-Van Hezewijk Thomas & Marlies, Sint-Pieters-Woluwe Van Rijsselberge Gilberte, Zingem Van Wouwe Patrick, Etterbeek Vanbeckevoort Yvan, Brussel Vancampfort Ilona, Schaarbeek Vanden Bavière cecile, Jette Vandenbroucke Georgine, Knokke Vandervondelen Jacqueline, Jette Vandeweyer René, Overijse Vanmulder Renée, Jette Vansteenkiste Marc, Brussel Vanswygenhoven clémence, Dilbeek Venstock Giselle, Sint-Pieters-Leeuw Verbert Selma, Vorst Verkyndere Gilbert, Oudergem Verlee Francine, Overijse Vermaesen Paula, Sint-PietersWoluwe Vits–Van Assche Dora, Sint-Joostten-Node Wieers Reinhilde, Molenbeek

l l l tentoonstel l Ing Van 7 tot 77 Het Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal, beter bekend verjaardag in de kijker te zetten met een tenals het Stripmuseum, biedt onderdak aan de uitgeverij Le Lombard om haar 77ste toonstelling, verspreid over een hele verdieping en dat gedurende een heel jaar. En dat is zeldzaam, want doorgaans zijn de tentoonstellingen er eerder bescheiden van omvang en lopen ze niet zo lang. Familiaal ‘Le Lombard: een familiezaak’ is de titel van de tentoonstelling. De curator Thierry Bellefroid wou immers het idee van Le Lombard als familie-uitgeverij overbrengen. Bovendien heeft hij niet gekozen voor een klassieke, chronologische expo. Hij heeft in dit prachtig gebouw van Horta, eertijds een warenhuis van de textielhandelaar Waucquez, een ‘showroom in Ikea-stijl’ ondergebracht. Je wandelt er van kamer naar kamer, om zo de geschiedenis en de personages van de uitgeverij te ontdekken. Zoals het hoort in een Ikea-showroom, staan de kamers vol meubels. En als bezoeker ga je zelf op ontdekking: je opent laden en deuren, je kijkt in de kastjes … Zo krijg je er de platen aan de 9de Le Lombard in het Stripmuseum W ie in Brussel aankomt via het zuidstation, kan niet naast de beeltenis van kuifje en Bobbie kijken, op het dak van de kantoren van de uitgeverij Le Lombard. Het zijn iconische beelden. Velen onder ons, van verschillende generaties, zijn immers opgegroeid met het kuifje en met het gelijknamige ‘stripweekblad voor de jeugd van 7 tot 77’. te zien, originele tekeningenstukken die niet langer dan vier maanden tentoongesteld mogen worden. Dus – hoopt de museumdirectie – moet je de expo drie keer bezoeken om alles te zien. Feest Daarbovenop is er een eenmalige heruitgave van het Kuifjemagazine. 240 pagina’s met kortverhalen, speciaal voor deze verjaardageditie getekend: Blake en Mortimer, Suske en Wiske, Rik Ringers en anderen. Kortom, deze tentoonstelling in deze striptempel is een ode kunst. Een feestelijke belevenis voor oud en jong. Wat denk je, met de herfst- en kerstvakanties in het verschiet? Van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 uur in het Stripmuseum, Zandstraat 20, 1000 Brussel. Toegang 13 euro, 65+/12-25 jaar 10 euro, kinderen 6-11 jaar 6 euro, family pack (2 volwassen + 2 -18 jaar) 36 euro. Dit voor de permante collectie + tijdelijke tentoonstelling. Info: 02 219 19 80, www.stripmuseum.be. n Bart Braeckevelt l november - december 2023 BOp magazine l l 25

tentoonstel l Ing l l l diane von Fürstenberg, woman before fashion d it jaar bestaat de bedrukte jersey wikkeljurk van diane von Fürstenberg 50 jaar. ter ere hiervan biedt het Brusselse Mode & kant Museum een blik op het werk, de carrière en het persoonlijke leven van de ontwerpster, wiens levensgeschiedenis in Brussel begint. Diane Halfin was het eerste kind van een joods gezin. Haar vader, Leo Halfin, was een succesrijk ondernemer die naar België was verhuisd in 1929 en tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Zwitserland was gevlucht. Haar moeder, Lily Nahmias, werd wegens haar deelname aan het verzet in 1944 opgepakt, overleefde de twee concentratiekampen van Auschwitz en Ravensbruck en werd ondanks de voorspellingen van de huisarts, na 6 maanden huwelijk, toch ongewild zwanger. Diane Simone Michelle zag als eerste kind het levenslicht, op 31 december 1946, in Brussel. Haar moeder beschouwde haar als ‘een wonder’. Ze leerde haar om niet bang te zijn, zelfvertrouwen te ontwikkelen en onafhankelijk te zijn. Diane was tot haar dertiende ingeschreven als leerling aan het Brusselse Daschbeckjinstituut in de Strostraat. Na de scheiding van haar ouders verbleef ze op kostscholen in het buitenland. Vervolgens ging ze vanaf haar 18 jaar economie studeren in Madrid en Geneve, waar ze 26 l l l BOp magazine november - december 2023 ‘prins’ Egon zu Fürstenberg leerde kennen, die tot een oude, adellijke Duitse familie behoorde. jetset Diane was na haar studies stagiair bij opmerkelijke personen, die een aanzet gegeven hebben tot haar later leven: eerst bij de bekende Parijse modefotograaf Albert Koski en vervolgens in Italië, bij Angelo Ferretti, die meerdere textielfabrieken bij Como bezat. Diane werd door Ferretti ingewijd in snijden, kleuren, ontwerpen van textielprints en leerde er ook verschillende soorten textiel kennen, waaronder jersey. Later zou Diane haar visie over kledij als volgt verwoorden: “Kleuren zijn de letters, de textielprints de woorden en de materialen en het silhouet de zinnen”. Net als haar moeder raakte ze op 19 jaar ongewild zwanger, overwoog eerst een abortus maar werd door haar vriend Egon in 1969 ten huwelijk gevraagd. Egon kreeg nadien een baan bij de Chase Manhattan Bank en vervolgens bij de Macy’s warenhuizen in New York. Geboeid door mode, design en stylisme ging hij lessen volgen aan het belangrijke Fashion Institute of Technology. Ondanks de geboorte van haar zoon Alexander en een nieuwe zwangerschap in 1970 ging Diane ook kledij ontwerpen. Aangemoedigd door haar man om met een modelijn te starten, zocht ze de beroemde directrice van Vogue, Diane Vreeland, op om haar eerste zijdejersey jurken te laten zien. Vreeland was vol lof over haar moderne creaties. Diane vond ook snel een medevennoot, Richard Conrad, en werkte samen met Ferretti. Zo kwam een eerste modecollectie in 1970. Later werd een winkel aan de beroemde Fifth Avenue geopend. Het koppel ging snel tot de jetset van New York behoren en waren graag geziene gasten in de beroemde discotheek Studio 54, in homobars en op party’s. Het koppel werd wegens hun levensstijl en een ‘open huwe

l l  lijk’ veel besproken en gefotografeerd. Ze gingen vanaf 1972 apart wonen. De scheiding werd 10 jaar later uitgesproken. Wikkeljurk Deze tentoonstelling belicht op een intieme en unieke manier de buitengewone carrière van deze ‘kleine Belgische emigrante’. Voorbestemd om de hele wereld rond te reizen, werd Diane von Fürstenberg door haar huwelijk in 1969 een prinses en mocht ze na haar scheiding de gehuwde naam behouden. In de Verenigde Staten beleefde ze de Amerikaanse droom door carrière in de mode te maken. Haar wikkeljurk werd vanaf 1972 een symbool van de vrouwenemancipatie. Ze ging het zelf in reclameadvertenties als volgt verwoorden: “Dressing up in one step. Chic, comfortable and sexy. It doesn’t get dated after one season. It works at all kinds of times, is easy to travel with and it fits all the priorities a woman can have. The key to my clothes is that they are very flattering to the woman and they do amazing things to the body.” De kernachtige slogan op kaartjes, vastgemaakt aan jurken was succesrijk; “Feel like a Woman, Wear a Dress.” In 1975 werden er wekelijks 15.000 wikkeljurken verkocht. In 1976 zijn het al meer dan 5 miljoen items. Ze verkocht ook juwelen en schoonheidsproducten, waaronder een parfum met de naam van haar dochter, Tatjana. In tijdschriftartikels werd ze beschreven als the most marketable woman since Coco Chanel.” Ze heeft het model van de wikkeljurk of ‘robe portefeuille’ voortdurend herwerkt. Op raad van haar vriend Barry Diller, hoofd van de Paramount Studios, zakenman en teleshoppingspecialist – l tentoonstel l Ing de vorige tentoonstelling Brussels Touch als een eerbetoon aan ‘50 jaar wikkeljurk’. Op de expo zijn er ca. vijftig creaties en uitgebreid illustratiemateriaal te zien. Diane von Fürstenberg ontwierp daarnaast ook 15.000 textielprints. Ze heeft verschillende boeken geschreven en kreeg vanaf 2017 vele onderscheidingen. In 2018 werd ze ereburgeres van Brussel en in 2021 Commandeur in de Kroonorde. In maart 2022 kreeg ze de Ruth Bader Ginsburg Woman of Leadership Award. Ze ondersteunt het Red Star Line Museum in Antwerpen met een fonds. Vanaf 2010 reikt ze Awards uit dankzij de Diller-von Furstenberg Family Foundation aan vrouwen of ondersteunt ze hen financieel. De tentoonstelling heeft een tweeHotel Amigo - Diane von Fürstenberg-Suite met wie ze later in 2001 zou huwen – begon ze kledij op TV te verkopen. De verdere internationalisering van haar merk begon in 2003, met onder andere de opening van een winkel in Parijs. Haar kledij wordt in zowat 1500 verkooppunten aan de man gebracht. En haar creaties vallen in de smaak bij vele beroemdheden zoals Michelle Obama, de hertogin van Cambridge, koningin Mathilde, Madonna, Jessica Alba, Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Amy Winehouse en de activiste Ingrid Betancourt. In 2015 werd ze door de magazines Time en Forbes uitgeroepen tot een van de 100 meest invloedrijke mensen of de machtigste vrouw ter wereld. emancipatie De expo in het Brussels Mode & Kant Museum is zowel een verderzetting van delige titel gekregen. De expo start met een overzicht van haar creaties en staat op het einde stil bij haar visie over de vrouw en haar sociaal engagement. Ze verwoordde dit onder andere als volgt: “I always say I have three children. A son, a daughter and a brand.” En “Women should not leave themselves in a position to be taken advantage of. Women should be involved, have their own lives.” Tot 7 januari in het Museum voor Mode en Kant, Violetstraat 12, 1000 Brussel. Dagelijks van 10 tot 17 uur, gesloten op maandag en feestdagen. Toegang: 10 euro, gratis voor houders van een Museumpas en inwoners van Brussel-stad. Info: www.fashionandlacemuseum.brussels, tel. 02 213 44 50. Het BOp brengt een geleid bezoek aan deze tentoonstelling op vrijdag 15 december, meer hierover in de kalender. n tekst: Machteld de schrijver freelance gids van het museum l november - december 2023 BOp magazine l l 27

dI g I taal l l l PHisHing het zit in de details P hishing is een vorm van online oplichting die talloze slachtoffers blijft maken, zowel bij particulieren als bij bedrijven en organisaties. Het ccB (centrum voor cybersecurity Belgium) en Febelfin (Federatie van de Belgische banksector) ontwikkelden twee nieuwe tools om zich beter te kunnen wapenen tegen deze fraudevorm. Phishing in cijfers n In 2022 werd er in totaal 39,8 miljoen euro buit gemaakt naar aanleiding van phishing, een stijging in vergelijking met 2021 (25 miljoen euro). Dit is vooral te wijten aan de enorme stijging van het aantal uitgestuurde phishingberichten. n 69% van de Belgen heeft de afgelopen 6 maanden minstens één phishingbericht ontvangen. n 8% van de Belgen heeft nog nooit gehoord van phishing. Vooral jongeren weten niet wat phishing is (23%). n 8% van de Belgen geeft aan slachtoffer te zijn geworden van phishing. n Slechts 62% van de Belgen die slachtoffer werden van phishing, wisten welke stappen ze moesten ondernemen. n In 2023 (januari-september) werden er al meer dan 7 miljoen berichten doorgestuurd naar verdacht@safeonweb.be, dat is meer dan in het recordjaar 2022 waarin we 6 miljoen berichten kregen. Dat zijn er dagelijks gemiddeld 26.425. n In een recente peiling die het CCB liet uitvoeren (september 2023), geeft 28% van de respondenten aan dat ze geen idee hebben hoe ze een valse website kunnen herkennen. n 78% zegt nooit op een verdachte link te klikken, maar 22% zou dit dus wel doen. n 57% schat de kans om zelf slachtoffer te worden van phishing, hoog in. Waarom krijgen we phishing de wereld niet uit? Phishing is geen nieuw fenomeen. Er is een constante in het phishingverhaal. De fraudeurs hengelen naar (bank)gegevens via verschillende kanalen zoals e-mail, telefoon, brief, sms, sociale media of WhatsApp. Ze proberen mensen financieel op te lichten door zich voor te doen als betrouwbare organisaties of instellingen (banken, overheidsdiensten, nutsbedrijven …). Het verzonden bericht bevat een link naar een valse website, waar het slachtoffer wordt gevraagd om persoonlijke  28 l l l BOp magazine november - december 2023

l l  bankcodes in te voeren. Zodra de fraudeurs deze persoonlijke bankcodes in handen krijgen, kunnen ze namens het slachtoffer transacties uitvoeren. “Phishingberichten zijn een ware plaag. Ze blijven in grote aantallen circuleren en slachtoffers maken. Waarom krijgen we dat fenomeen de wereld niet uit? De mens is gemakkelijk nieuwsgierig of bang te maken. We kunnen niet weerstaan aan een aantrekkelijk aanbod. Phishers spelen in op die typische eigenschappen van de mensen. Ze proberen via allerhande smoesjes hun slachtoffers te benaderen en te overtuigen. Dat heet ‘social engineering’. Maar daarnaast zijn phishingberichten ook steeds moeilijker te ontmaskeren: ze zijn professioneel opgemaakt, verwijzen naar zeer overtuigende websites enz. en oplichters gebruiken nieuwe AI-toepassingen om overtuigende, aantrekkelijke en persoonlijke boodschappen te versturen.“ Miguel De Bruycker, directeur-generaal, Centrum voor Cybersecurity België Phishing: het zit in de details! Nochtans is het niet onmogelijk om phishingberichten en phishingwebsites ontmaskeren. Het zit in de details. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat je niet naar een website van een oplichter surft, moet je de URL van de website leren lezen. Hoe doe je dat? Zweef met je muis over de link. Is de domeinnaam, het woord voor .be, .com, .eu, .org, … en voor de allereerste slash ‘/’, ook echt de naam van de organisatie? Dan kan je gerust zijn dat je naar de echte website gaat. Maar zie je op die plaats wat anders? Een rare combinatie, of het domein dat je verwacht maar met een klein verschil? Kijk dan uit want oplichters kunnen die gebruiken. een voorbeeld: n Bij de link www.safeonweb.be/tips is het domein safeonweb. Hier ga je naar de juiste website. n Bij de link www.safeonweb.tips.be/ safeonweb is ‘tips’ het domein en word je naar een andere website geleid. Gouden tip: Heb je twijfels? Klik dan niet op een link in een bericht, maar ga zelf naar de website door de URL die je Hoe werkt de safeonweb browser extensie? Wanneer je een website bezoekt, toont de extensie de betrouwbaarheidsindex van het domein van de website: groen, oranje of rood. Het doel van de Safeonweb browser extensie is alleen om informatie te verstrekken over de verificatie van de organisatie en/ of de eigenaar van de website, niet de inhoud ervan. Zelfs met een hoge betrouwbaarheidsindex kan een website Andere al bestaande Safeonweb tools voor veilig surfen zijn het e-mailadres verdacht@safeonweb.be, de Safeonweb app en de Safeonweb e-learning. Deze Safeonweb campagne is opgezet door het CCB, Febelfin en de Cyber Security Coalition, samen met meer dan 600 partners. Heb je vragen hierover of kan je dat bv. zelf moeilijk uitvoeren, dan kan je altijd terecht in onze maandelijkse Digicafés in het BOp. Raadpleeg hiervoor het ‘digitale’ luik van de kalender. FebelFin daagt je uit met Hacker Hotline Met de Hacker Hotline, een mobiele escape room, wil Febelfin vooral jongeren op een ludieke manier bewust maken van de gevaren van online fraude en hen helpen om zichzelf hier tegen te wapenen. Spelers worden uitgedaagd om slimmer te zijn dan de phisher… Het spel sluit naadloos aan bij deze nieuwe campagne, want je wint het spel alleen door op details te letten. l november - december 2023 BOp magazine l l 29 kent en gewoonlijk gebruikt, in te typen in je browserbalk. nieuwe tool helpt onbetrouwbare websites te herkennen Omdat het voor vele mensen moeilijk blijft om een URL goed te lezen en begrijpen, lanceren we een extra hulpmiddel: de safeonweb browser extensie, die je helpt de betrouwbaarheid van een website te beoordelen. De extensie kent een vertrouwensniveau toe aan elke website: hoog, gemiddeld of laag. Installeer de Safeonweb browser extensie in je browser. Deze waarschuwt als je een onveilige website bezoekt en het gevaarlijk is om je gegevens in te voeren. Hoe installeer ik de safeonweb browser extensie? Volg deze stappen om de Safeonweb browser extensie op je Chrome-browser te installeren: n Open de Chrome Web Store n Zoek de Safeonweb browser extensie en selecteer ze. n Klik op de knop ‘Toevoegen aan Chrome’. n Klik in het pop-upvenster op de knop ‘Extensie toevoegen’. n Selecteer het puzzelstukje in de rechterbovenhoek van je browser en ‘pin’ de Safeonweb extensie. n Het Safeonweb-pictogram verschijnt aan de rechterkant van de adresbalk. De kleur ervan verandert afhankelijk van het vertrouwensniveau van de website die je bezoekt. l dI g I taal altijd worden gehackt en kwaadaardige software bevatten. Wees voorzichtig met wat je deelt en ondertekent. Onderteken nooit een transactie (via itsme® of jouw kaartlezer) op verzoek van iemand die zich voordoet als ‘helpdesk’ of ‘bankmedewerker’.

Campagne l l l 50 jaar lokale dienstencentra Een warme thuis voor tienduizenden mensen L okale dienstencentra hebben de voorbije 50 jaar al tienduizenden ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen in het algemeen over de vloer gehad. dankzij de tomeloze inzet van personeel en vrijwilligers kregen die tienduizenden mensen de kans om beter hun weg in de samenleving te vinden en makkelijker voor zichzelf te zorgen. Mensen die op zoek zijn naar een gezellige babbel of een fijne job als vrijwilliger, kansarme personen, mensen die fysieke ondersteuning nodig hebben of het mentaal moeilijk hebben, iedereen is welkom. Elk lokaal dienstencentrum is verschillend, maar ze hebben een zaak gemeen: ze zijn voor iedereen een warme thuis. Wat maakt een lokaal dienstencentrum zo bijzonder ? Iedereen is er welkom. De activiteiten zijn laagdrempelig en betaalbaar. Ze creeren sociaal contact tussen heel diverse mensen die elkaar anders misschien niet zouden ontmoeten. Zo bouwen de bezoekers een netwerk op, een belangrijk ingrediënt voor een kwaliteitsvol leven. Wist je dat mensen dankzij hun lokaal dienstencentrum vaak zelfs langer thuis kunnen wonen? Extra troef: wie een zorgvraag heeft of zelf hulp wil aanbieden, moet niet eerst bij allerlei instellingen of sociale werkers aankloppen. Nee, het lokaal dienstencentrum zet je op weg. Je stapt gewoon binnen met je vraag of je zorgen, maar ook met je talent, je inzet of je interesse. Een lokaal dienstencentrum past zich aan de bezoeker aan, ongeacht de afkomst, financiële situatie of interesse. Daarnaast is er een rijk aanbod aan vrijwilligerswerk. Duizenden vrijwilligers staan dagelijks klaar om van het 30 l l l BOp magazine november - december 2023 lokaal dienstencentrum een prachtig verhaal te maken. Zorgvragers krijgen hulp, vrijwilligers en bezoekers beleven een leuke tijd. Buurtwerk op zijn best De initiatieven van de lokale dienstencentra komen niet zomaar uit de lucht gevallen: ze zijn gebaseerd op een buurtanalyse. Die verankering in de buurt maakt elk centrum laagdrempelig, verschillend en zonder meer uniek. Elk lokaal dienstencentrum heeft eigen accenten, een eigen invulling van de activiteiten, met vrijwilligers uit de buurt ... Hier kennen en helpen mensen elkaar. Wie lokaal dienstencentrum zegt, zegt zorgzame buurt! Ook omdat elk centrum een uitgebreid netwerk heeft aan zorgen ondersteuningspartners, van wijkagent tot postbode of buurtvereniging. Meer dan ooit preventie In een lokaal dienstencentrum staat heel wat op het programma: vormingen, ontmoetingsmomenten, verzorging, uitstappen, maaltijden … Maar de dienstencentra doen geen van die dingen zomaar. De focus ligt bijna altijd op preventie. Enkele voorbeelden: n Met leuke activiteiten stimuleert men sociaal contact en voorkomt men sociaal isolement. n Infomomenten, bewegings- en relaxatieoefeningen, diensten zoals pedicure … helpen om fysische of psychische gezondheidsproblemen te snel af te zijn. n Informatiesessies maken mensen wegwijs in voorzieningen en sociale of financiële voordelen. n Computercursussen zoals over online bankieren … helpen mensen om langer zelfredzaam te blijven. Al die initiatieven kan je samenvatten als een uitnodiging aan elke bezoeker om zorg te dragen voor zichzelf of anderen, en op die manier langer kwaliteitsvol thuis te blijven wonen. Bovendien heeft die preventieve aanpak nog een pluspunt: is er toch iets aan de hand, dan merkt het lokaal dienstencentrum dit meteen op en kan het snel inspelen op de beginnende zorgnoden van elke bezoeker.

2023 DOE MEE! Steun Brussel Helpt en neem deel aan de GrootsteSpaghettislag ter Wereld, op zaterdag 25 november. Ga naar brusselhelpt.be, en kies waar jij wil gaan eten. De spaghetti wordt verkocht aan de vaste prijs van 10 € per portie. De volledige opbrengst van Brussel Helpt 2023 gaat naar Straatverplegers vzw. BESTEL NU brusselhelpt.be Beeld: Louis Jéhotte / Foto: Studio Beshart

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication