7

l l tige herinnering over te houden. Academici hebben (te) vaak de neiging om hun neus op te halen voor populaire programma’s en dat is jammer. Want achter de schermen ontdek je allerlei mensen en verhalen die je anders moeilijk zou vinden. En de gratis reclame voor onze expertise is uiteraard enorm waardevol. Ben je ondertussen altijd in Brussel blijven wonen? Na Sint-Gillis heb ik lang in Gansho zijn dezelfde mening toegedaan en dat vind ik zeer positief. Een gezonde democratie heeft betrokken academici nodig. Net zoals met onderwijs, wil ik via media-interventies en andere vormen van wetenschapscommunicatie bruggen bouwen. je hebt ook deelgenomen aan De slimste mens. Hoe kijk je daarop terug? Dat was een fantastische ervaring. Toen het productiehuis me contacteerde met de vraag of ik eventueel wilde meedoen aan dat programma, dacht ik onmiddellijk ‘no way!’ Ik vertelde het aan mijn man, enkele collega’s en vrienden, in de veronderstelling dat ze het ook zouden afraden, maar iedereen reageerde enthousiast. Ik heb dan maar toegezegd en ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ik hield het maar twee rondes vol, maar dat was voldoende om daaraan een heel pretren gewoond. Daarna ben ik verhuisd naar Brussel-stad: eerst in de Lakensestraat, daarna aan de Zavel. Dan ben ik in Schaarbeek beland, en nu woon ik al meer dan tien jaar in Molenbeek. Ik voel me er thuis, en vond de uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau over de gemeente zeer betreurenswaardig. Ik denk er niet aan om uit Brussel weg te gaan. Voor mijn man zou dat overigens moeilijk liggen: hij werkte lang voor Bruzz en is nu woordvoerder van Visit Brussels. En mijn zoon gaat er naar school en speelt voetbal bij FC Ganshoren. Hij is een echt ketje. speelt het feit dat je recent een belangrijke functie in het Brusselse culturele leven hebt gekregen daarbij een rol? Niet direct, maar mijn benoeming tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Muntpunt is natuurlijk wel een uiting van mijn engagement voor Brussel. Het telefoontje dat ik daarover kreeg van minister Sven Gatz kwam als een volslagen verrassing, want behalve mijn deelname aan het project ‘1 stad, 19 boeken’ van twee jaar terug en mijn regelmatige bezoeken aan de bibliotheek had ik geen band met personeelsleden of bestuurders. Blijkbaar heeft mijn voorganger Patrick Stouthuysen – een oud-collega aan de VUB – mijn naam laten vallen. Ik moet l he t InterV I ew bekennen dat het aanvaarden van dat mandaat aanvoelt als een van de beste beslissingen uit mijn leven. Ik geef graag leiding en het bespreken van beleidsplannen en budgetten blijkt me goed te liggen. Het is ook zeer aangenaam samenwerken met de leden van de Raad van Bestuur, die over veel expertise beschikken. Recent is Roel Van Den Sigtenhorst van start gegaan als nieuwe directeur, en ik kijk ernaar uit om in de toekomst nauw met hem samen te werken. in een interview met Knack in het voorjaar liet je je zich kritisch uit over Het verhaal van Vlaanderen. sta je daar nog altijd achter? Mijn fundamentele bezwaren tegenover die reeks blijven bestaan. Het is een commercieel product, dat in de eerste plaats op goede kijkcijfers mikte. Ik uitte in dat interview mijn bezorgdheid dat kijkers niet beseffen dat politici via zo’n programma hun agenda proberen door te drukken: Vlaanderen als eindpunt van een proces dat al in de oertijd is gestart. Het blijft ook mijn vrees dat de medewerking van veel collega’s kijkers hebben doen geloven dat dit het échte verhaal van Vlaanderen is, en dat geschiedenisleraren waarschijnlijk afleveringen van de reeks zullen gebruiken zonder duiding of nuances. Het verhaal werd ook op een zeer klassieke manier verteld: geschiedenis als een aaneenschakeling van veldslagen. De afleveringen over de negentiende en twintigste eeuw schonken meer aandacht aan sociale geschiedenis, maar eigenaardig genoeg werd de Tweede Wereldoorlog in enkele minuten afgehandeld. Een heel vreemde keuze, als je weet dat de Guldensporenslag een hele aflevering kreeg. ondertussen is ook De Canon van Vlaanderen gepubliceerd.  l november - december 2023 BOp magazine l l 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication