15

VPT pilot hebben daarom een aantal van onze medewerkers in de huishoudelijke hulp een opleiding gekregen om ook lichte zorgtaken uit te kunnen voeren. Wel zo prettig voor de cliënt om bijvoorbeeld maar één vaste hulp over de vloer te krijgen. Dat is makkelijker afspraken maken. En zo krijgen onze medewerkers ook de kans om aan hun eigen ontwikkeling te werken.” Cardia biedt het VPT product aan in de aanleunwoningen bij De Thuishaven en in Beukenheim in Rijswijk. Dit product is een belangrijke pijler in ons doorbraakplan voor de extramurale zorg, waarmee we inspelen op de wens van velen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Toch merken we dat het Volledig Pakket Thuis nog niet zoveel wordt afgenomen als je zou verwachten. Daarom blijft het beter positioneren van het VPT product één van de speerpunten in het jaarplan van de extramurale zorg in 2022. Palliatieve zorg thuis Naast VPT als zorgproduct in de aanleunwoningen van Cardia, wordt in het doorbraakplan EMZ ook gewerkt aan de uitbreiding van de expertise van de zorgmedewerkers. “Vanuit de medewerkers zelf is er de behoefte om ook palliatieve zorg thuis te gaan bieden”, vertelt Anne. “Thuiszorgmedewerkers komen soms jarenlang bij een cliënt over de vloer, en bouwen een band met hen op. Maar als dan het einde nadert, moeten zij de terminale zorg uit handen geven aan een andere organisatie. Cliënten vinden het vaak geen prettig idee om in de laatste periode van het leven ‘vreemden’ aan bed te krijgen. Daarom onderzoeken we momenteel op welke manier we die specifieke vorm van thuiszorg kunnen inrichten.” Naast palliatieve zorg thuis wil Cardia ook specialistische wondzorg kunnen bieden. Hiervoor worden momenteel cursussen gevolgd. Door deze uitbreidingen en met de inzet van technologische hulpmiddelen kunnen de thuiszorgmedewerkers onze cliënten nog beter die zorg bieden die zij nodig hebben. We zijn ervan overtuigd dat deze en andere onderdelen uit het doorbraakplan voor de extramurale zorg nodig zijn om de thuiszorg klaar te stomen voor de toekomst. Na de eerste aanzet hiervoor in 2021, blijft dit voor de komende jaren één van de belangrijkste projecten binnen Cardia. CARDIA JAARVERSLAG 2021 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication