63

Theo den Hertog en Matthijs Overdijk nemen de plaats in van Lex van Eijndhoven en Marcus van Spronsen. We vinden het belangrijk om met een passende visie ons toezicht vorm te geven. Nu we een nieuwe samenstelling hebben is het goed om elkaar daarover te spreken en beter te leren kennen. Onderdeel van die visie is dat we ook nadenken over ons opleidingsprogramma. Ieder van ons heeft zich gecommitteerd aan het volgen van bijscholing, zodat we opgewassen blijven voor onze taak. Het governancelandschap is behoorlijk opgeschud. Niet alleen door een nieuwe Governancecode, maar ook door de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (die ons als RvT eindelijk een plek geeft in het Burgerlijk wetboek) en de Wet toelating zorgaanbieders. Al die nieuwe wetten nopen Cardia de statuten en reglementen te vernieuwen. Met de accountant is teruggekeken op zijn betrokkenheid bij Cardia en zijn gezamenlijke lessen getrokken. In het jaar 2022 loopt zijn termijn als controlerend accountant bij Cardia af en dus gaan we (binnen hetzelfde bureau) op zoek naar een vervanger. Omdat we onze rol als werkgever van de bestuurder belangrijk vinden, voeren we gesprekken met vertegenwoordigers van MT en medezeggenschapsorganen ter voorbereiding van ons jaargesprek. Henriëtte Bertels behaalde niet alleen de master business administration aan Nyenrode Universiteit, maar voltooide ook een traject voor certificering als zorgbestuurder. Namens de RvT, Hein Griffioen, voorzitter CARDIA JAARVERSLAG 2021 63

64 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication