71

4. Medezeggenschap van zorgprofessionals De medezeggenschap van zorgprofessionals is vormgegeven in de Professionele Adviesraad (PAR). Daarin zijn alle medewerkers vertegenwoordigd die direct betrokken zijn bij de cliënt. De PAR geeft gevraagd én ongevraagd advies over zorg gerelateerde onderwerpen en heeft hierover regelmatig overleg met de bestuurder. Naast de maatregelen en richtlijnen rond corona en de vaccinatiecampagnes heeft de PAR in 2021 over de volgende onderwerpen geadviseerd en/ of overleg gevoerd met de bestuurder: • Positionering van de Physician assistent en de Verpleegkundig specialist • De bevindingen uit de HKZ audit • De werkdruk van teamleiders • De christelijke identiteit binnen Cardia • De positie van LHBTIQ+ binnen Cardia • De omgangsvormen en huisregels Daarnaast heeft de PAR een actieve inbreng gehad in de totstandkoming van de ambitienotitie van Cardia en de uitvoering daarvan. Het bestuur van de Professionele Adviesraad van Cardia bestaat uit: • Marni Scholtens • Gerita Sijtsma • Desiré Pereira • Gerdien van der Zwan • Rob Korte (voorzitter) CARDIA JAARVERSLAG 2021 71

72 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication