3

Inhoud 2 Inspiratie 3 Van het bestuur 4 Genieten 6 Terugblik open avond 8 Tessa 10 Brief aan de jongeren 11 Bingo aan huis 12 Medewerker aan de het woord 13 Onderwatershof 14 Tabitha 16 Onderwatershof 18 De Thuishaven 20 Floriadehof 22 Landscheiding 25 Vrijwilliger in het zonnetje 26 Van de cliëntenraad 28 Lente puzzels 31 Boeken 32 Recepten 34 Wet zorg en dwang 35 Klantenbureau 36 Samen maken we het verschil Van het bestuur Beste cliënten, Persoonlijk heb ik veel met het thema van dit magazine. Mijn moeder zei vroeger altijd: “Je bent niet van suiker”. Hiermee bedoelde ze dat ik wel tegen een stootje kon. Dat ging dan over onschuldige dingen. Maar ook bij ernstige gebeurtenissen zie ik hetzelfde gebeuren. Ik ben vaak geraakt door de “veerkracht” van mensen. Ondanks verdriet en tegenslag gaan ze dóór. Natuurlijk nooit meer hetzelfde als voorheen, maar toch wordt met vallen en opstaan een weg gevonden. Dit voedt mijn vertrouwen in slechte tijden. Ik hoorde pas het lied “De steppe zal bloeien”, van Huub Oosterhuis. Wat een mooie verwoording van hoop op betere tijden! Colofon UITGAVE | Cardia Magazine verschijnt 2 x per jaar en is een uitgave van Stichting Cardia. www.cardia.nl REDACTIE | communicatie@cardia.nl Janneke Bregman Diana Boerefijn Jolanda Haring Melanie Hazenberg Monique Scarpa Hanny van der Stelt AANMELDEN EN OPZEGGEN | U kunt zich aan- of afmelden via: info@cardia.nl VORMGEVING EN DRUK | Reclamebureau christiaanhoogeveen.nl COPYRIGHT | Cardia kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het Cardia magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zondervooraf schriftelijke toestemming van de redactie. Veerkracht is ook van toepassing op een organisatie. Wat zijn we door COVID-19 als ouderenzorg hard geraakt. Het virus is levensbedreigend voor kwetsbare ouderen. Wat is er ingezet op veiligheid. En we ervaren allemaal dat we hier een prijs voor betalen. En toch zie ik dat cliënten, hun familie en vrienden, medewerkers en vrijwilligers kracht vinden om ermee om te gaan. Binnen Cardia is het ziekteverzuim relatief laag. Iets waar we echt dankbaar voor zijn. Ondertussen gaat het gewone organisatie leven ook door. Floriadehof in Zoetermeer is inmiddels volledig in gebruik. De locatie voldoet qua huisvesting uitstekend en wat een enthousiasme en deskundigheid brengen de 100 nieuwe medewerkers in. Natuurlijk zijn er ook kinderziektes. Het vraagt bijvoorbeeld tijd om de techniek goed in te regelen. Eind vorig jaar is er met veel betrokkenen hard gewerkt aan het opstellen van een nieuw beleidsplan: “Samen het verschil maken”. In de plannen houden we volop rekening met de demografische ontwikkelingen. Het aantal ouderen neemt sterk toe en de beroepsbevolking neemt af. Cardia wil een organisatie zijn die meedenkt en meebeweegt om slimme oplossingen te vinden. Met als doel om ook in de toekomst maatschappelijke meerwaarde te blijven bieden. Goed en veilig wonen draagt bij aan het uitstellen van een verpleeghuisopname. Cardia wil hier haar steentje aan bijdragen en is bezig met het ontwikkelen van nieuwe locaties voor wonen en zorg. Ook zien we voordelen van de ondersteuning die de technologie biedt. Mensen behouden langer hun zelfstandigheid en er is minder personele inzet nodig. Verder investeren we volop in voldoende medewerkers. Recent is er een 4e lesgroep gestart voor zij-instromers. Het is een verrijking om tientallen mensen uit allerlei sectoren binnen Cardia aan het werk te hebben. Het is goed om te zien dat ook veel eigen medewerkers deelnemen aan opleidingsprogramma’s. Cardia heeft in 2020 een gezond financieel resultaat behaald. We zijn blij met de compensatie van overheid en verzekeraars voor de extra kosten die we maken vanwege de coronacrisis. Alle goeds gewenst en hartelijke groet, Henriëtte Bertels CARDIA MAGAZINE MEI 2021 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication