0

Cardia MAGAZINE Genieten van de kleine dingen Extra handen in de zorg Bingo bij u thuis Themanummer: Veerkracht MEI 2021

Inspiratie Verhalen vol veerkracht Vanuit de overkant Een land dat niemand ziet Ontvangen wij een kracht De Geest die uitzicht biedt Uit het liedboek, nr. 676 Ze lagen al een paar dagen op een hoop in de tuin, de gesnoeide takken van de appelboom. “Neem er maar een paar mee ”, zei de eigenares van de boomgaard. Thuisgekomen zette ik de schijnbaar dode takken in een vaas en na een paar weken werd ik verrast door de prachtige eerste witte bloesem. Wat een levenskracht! De natuur kan dwars door alles heen, de weg van bloei en leven vinden. Ik moest aan dit beeld denken, toen ik nadacht over verhalen vol veerkracht. Verhalen die ik tegen kom in het verpleeghuis en op school, waar ik één dag kinderen begeleid. Een kenmerk van al die verhalen is dat mensen dwars door het donker heen, weten op te staan en telkens weer leven vinden. Het zijn verhalen van verdriet, rouw, onzekerheid, eenzaamheid, ziekte. Het is het verhaal van het kind, dat zijn moeder al zo jong mist, van de man die worstelt met het afhankelijk worden, van de vrouw die huilt om haar echtgenoot, omdat hij haar niet meer herkent. Het zijn verhalen die binnen komen en ook bij mij een snaar raken. Want wie kent geen verdriet en geworstel in het leven? En toch, dwars daar doorheen ontdek ik iets wat verder reikt: liefde, die ons doet oprijzen uit het donker. Ik geloof dat die opstandingskracht de bodem is van onze veerkracht. Wij hoeven niet met man en macht de kracht uit onszelf te halen en ons bij onze haren omhoog te trekken. Nee, onder ons kwetsbare leven is de dragende, scheppende hand van God. Onze veerkracht ligt verborgen in het vastgehouden worden. Laten we daarom de verhalen van kwetsbaarheid en kracht blijven delen, om elkaar hoop te geven. Zo schreven bewoners van een gespreksgroep in Tabitha een brief voor jongeren (zie pagina 10). Een mooi voorbeeld van veerkracht, wat de volgende zin illustreert: ‘Toch kunnen we uit al die ervaringen nu ook kracht halen, hoe vreemd dat misschien klinkt. Het leert ons dat hoe moeilijk het is, we altijd hoop mogen houden en gelukkig mogen zijn. We beseffen dat God met ons mee gaat door het leven en geloven dat Hij zo ook met jou mee loopt.’ Dat wens ik u allen toe! Janneke Bregman, geestelijk verzorger Tabitha 2 CARDIA MAGAZINE MEI 2021

Inhoud 2 Inspiratie 3 Van het bestuur 4 Genieten 6 Terugblik open avond 8 Tessa 10 Brief aan de jongeren 11 Bingo aan huis 12 Medewerker aan de het woord 13 Onderwatershof 14 Tabitha 16 Onderwatershof 18 De Thuishaven 20 Floriadehof 22 Landscheiding 25 Vrijwilliger in het zonnetje 26 Van de cliëntenraad 28 Lente puzzels 31 Boeken 32 Recepten 34 Wet zorg en dwang 35 Klantenbureau 36 Samen maken we het verschil Van het bestuur Beste cliënten, Persoonlijk heb ik veel met het thema van dit magazine. Mijn moeder zei vroeger altijd: “Je bent niet van suiker”. Hiermee bedoelde ze dat ik wel tegen een stootje kon. Dat ging dan over onschuldige dingen. Maar ook bij ernstige gebeurtenissen zie ik hetzelfde gebeuren. Ik ben vaak geraakt door de “veerkracht” van mensen. Ondanks verdriet en tegenslag gaan ze dóór. Natuurlijk nooit meer hetzelfde als voorheen, maar toch wordt met vallen en opstaan een weg gevonden. Dit voedt mijn vertrouwen in slechte tijden. Ik hoorde pas het lied “De steppe zal bloeien”, van Huub Oosterhuis. Wat een mooie verwoording van hoop op betere tijden! Colofon UITGAVE | Cardia Magazine verschijnt 2 x per jaar en is een uitgave van Stichting Cardia. www.cardia.nl REDACTIE | communicatie@cardia.nl Janneke Bregman Diana Boerefijn Jolanda Haring Melanie Hazenberg Monique Scarpa Hanny van der Stelt AANMELDEN EN OPZEGGEN | U kunt zich aan- of afmelden via: info@cardia.nl VORMGEVING EN DRUK | Reclamebureau christiaanhoogeveen.nl COPYRIGHT | Cardia kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding in het Cardia magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zondervooraf schriftelijke toestemming van de redactie. Veerkracht is ook van toepassing op een organisatie. Wat zijn we door COVID-19 als ouderenzorg hard geraakt. Het virus is levensbedreigend voor kwetsbare ouderen. Wat is er ingezet op veiligheid. En we ervaren allemaal dat we hier een prijs voor betalen. En toch zie ik dat cliënten, hun familie en vrienden, medewerkers en vrijwilligers kracht vinden om ermee om te gaan. Binnen Cardia is het ziekteverzuim relatief laag. Iets waar we echt dankbaar voor zijn. Ondertussen gaat het gewone organisatie leven ook door. Floriadehof in Zoetermeer is inmiddels volledig in gebruik. De locatie voldoet qua huisvesting uitstekend en wat een enthousiasme en deskundigheid brengen de 100 nieuwe medewerkers in. Natuurlijk zijn er ook kinderziektes. Het vraagt bijvoorbeeld tijd om de techniek goed in te regelen. Eind vorig jaar is er met veel betrokkenen hard gewerkt aan het opstellen van een nieuw beleidsplan: “Samen het verschil maken”. In de plannen houden we volop rekening met de demografische ontwikkelingen. Het aantal ouderen neemt sterk toe en de beroepsbevolking neemt af. Cardia wil een organisatie zijn die meedenkt en meebeweegt om slimme oplossingen te vinden. Met als doel om ook in de toekomst maatschappelijke meerwaarde te blijven bieden. Goed en veilig wonen draagt bij aan het uitstellen van een verpleeghuisopname. Cardia wil hier haar steentje aan bijdragen en is bezig met het ontwikkelen van nieuwe locaties voor wonen en zorg. Ook zien we voordelen van de ondersteuning die de technologie biedt. Mensen behouden langer hun zelfstandigheid en er is minder personele inzet nodig. Verder investeren we volop in voldoende medewerkers. Recent is er een 4e lesgroep gestart voor zij-instromers. Het is een verrijking om tientallen mensen uit allerlei sectoren binnen Cardia aan het werk te hebben. Het is goed om te zien dat ook veel eigen medewerkers deelnemen aan opleidingsprogramma’s. Cardia heeft in 2020 een gezond financieel resultaat behaald. We zijn blij met de compensatie van overheid en verzekeraars voor de extra kosten die we maken vanwege de coronacrisis. Alle goeds gewenst en hartelijke groet, Henriëtte Bertels CARDIA MAGAZINE MEI 2021 3

vGenieten an de kleine dingen Mevrouw Van der Weij “Ik vind uilen zo spannend en mysterieus.’’ 100 jaar is ze, mevrouw Van der Weij. Als ik binnenkom, loopt ze met haar rollator naar de deur om de kapstok aan te wijzen. Daarna zet ze een kopje thee. Medewerker in de huishoudelijke verzorging, Maarten van Genugten, zit al te wachten. Mevrouw Van der Weij doet veel nog zelf, maar een aantal taken in het huishouden kan ze niet meer, die doet Maarten. “Ik heb een slechte rug, dat komt vast door het sjouwen met allemaal spullen en het sporten,” vertelt ze. Ze laat me haar appartement zien en vertelt meer over haar leven en over wat de huishoudelijke hulp van Cardia voor haar betekent. 4 CARDIA MAGAZINE MEI 2021

“Ik heb een groot appartement. Daar ben ik erg blij mee. Er wonen hier 30 mensen. Die groet ik en ik zie ze bijvoorbeeld bij de gym. Vroeger vond ik het hier altijd al erg gezellig, vandaar dat ik hier graag wilde wonen,” vertelt mevrouw Van der Weij. Ondertussen drinkt ze haar kopje thee. “Afgelopen jaar werd ik 100. Door de corona was het anders dit keer en kwamen er maar drie mensen feliciteren. Maar ik heb heel veel kaarten en bloemen gehad. Het hele huis stond vol.” In mei wordt ze alweer 101. Maarten lacht: “Goed dat u het zegt. Ik was het bijna vergeten.” ben niet zo streng hoor, alleen als het nodig is. Als je 100 jaar oud bent, hoef je dat niet meer te zijn.” Met het eten in de bus Een deel van haar leven gaf mevrouw Van der Weij voorlichting aan huisvrouwen over voeding. Daar ging ik dan. In de trein met de voedingsmiddelen.” Maarten onderbreekt haar: “Met de schijf van vijf?” “Ja. Ik woonde in Haarlem en ging naar dorpen in Noord-Holland. Daar gaf ik voedingsvoorlichting. Ik stond elke keer in een andere keuken. De ene keer bij één van de huisvrouwen thuis en de andere keer in de keuken van een dorpscafé. Het leuke vond ik dat de huisvrouwen nooit eerder op een cursus waren geweest. Ze lieten dan thuis zien en proeven wat ze hadden geleerd. Het waren vaak vrouwen die werkten in de boerderij. Na een aantal jaar werd ik gevraagd om landelijk directeur te worden. Ik moest voor vergaderingen dan ook vaak naar de provinciehuizen toe. Dat was chique hoor!’’, zegt mevrouw Van der Weij. “Dan kwamen de boeren of boerinnen ook eens in het mooie provinciehuis. ’s Avonds stonden ze weer in de stal. Een hele andere wereld.” Je maakt iemand blij Maarten van Genugten (36) komt sinds mei 2020 bij Mevrouw Van der Weij, nu al bijna een jaar. Hij werkt twee dagen voor Cardia is daarnaast ook verzekeringsadviseur op kantoor. Drie jaar geleden wilde hij iets anders. “Iemand zei tegen me ‘waarom probeer je de thuiszorg niet?’. Mijn idee was om het als tussenbaantje te doen. Maar ik vind het zo leuk, daarom zit ik hier nog steeds. Ik vind het heel bijzonder om te zien dat iemand echt op je wacht. Je kunt even een praatje maken en doen wat iemand niet meer kan. Daarnaast kan ik m’n verstand op nul zetten, vergeleken bij het verzekeringswerk en heb ik even geen stress,” vertelt Maarten. Mevrouw Van der Weij onderbreekt hem: “Verstand op nul?! Dat vind ik niet hoor.” Ze lacht: “Ik “Met de ‘schijf van 5’ in de tas op weg” Bijzonder geluid Een hele andere wereld is ook de wereld van de uilen. Als ik om me heen kijk in het appartement van mevrouw zie ik behalve veel planten, tientallen uilen. In de kast, in de vensterbank, op een schilderij. Het is duidelijk dat we te maken hebben met een uilenfan. Maarten vertelt: “Ik heb ze weleens geprobeerd te tellen, maar dat is niet gelukt,” lacht hij. “Bij mijn vorige huis hoorde ik ’s avonds een geluid in de hoge bomen. ‘Oehoe, oehoe’. Het geluid van de uilen. Ik vond het zo spannend en geheimzinnig. Ik vind uilen hele mooie dieren,” vertelt mevrouw Van der Weij. Mevrouw Van der Weij woont op een fijne plek. Ze vindt het fijn dat de huishoudelijke hulp er is en ze waarderen elkaar: “Als je bent opgegroeid in een tijd waarin alles wat er nu is, er nog niet was, dan ben je pas veerkrachtig,” aldus Maarten. CARDIA MAGAZINE MEI 2021 5

Terugblik open avond “Wonen in Landscheiding voelt als een warme deken” Op donderdag 25 maart 2021 opende Landscheiding haar deuren – digitaal dit keer. Een aantal medewerkers vertelden enthousiast over het woon- en welzijnsaanbod in Landscheiding. Daarnaast hebben mevrouw Koper en haar zoon Jos speciaal voor deze open avond een filmpje opgenomen. In dit filmpje vertellen ze over hoe ze het wonen in Landscheiding ervaren. Camera, licht, actie! Donderdag 25 maart was een bijzondere dag voor Landscheiding. Er stonden camera’s en het restaurant werd omgetoverd tot studio. Alles om deze digitale open avond tot een succes te maken. Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk dat veel mensen fysiek een kijkje komen nemen, vandaar dat deze digitale open avond in het leven is geroepen. In het midden van de camera’s staat een lange tafel. Aan deze tafel staat een presentator. Hij zal vragen stellen aan de medewerkers van Landscheiding. Daarachter staan een paar banken. Daarop zitten de gasten die iets gaan vertellen. Zo zit daar de teamleider zorg, teamleider welzijn, de regiomanager en een medewerker van de technische dienst. Allemaal hebben ze er zin in om vol enthousiasme te vertellen over Landscheiding als woonzorglocatie. De open avond begint met een filmpje waarin regiomanager Janneke Haasnoot een rondleiding geeft. Ze springt in het zwembad, laat zich knippen bij de kapper en fietst in de fysiotherapie ruimte. Allemaal faciliteiten die Landscheiding te bieden heeft. 6 CARDIA MAGAZINE MEI 2021 Ruime kamer en mooi uitzicht Faciliteiten waar de 97-jarige mevrouw Koper al een tijdje gebruik van mag maken. Ze woont hier sinds juni. “Ik werd door iedereen welkom geheten. Op de eerste dag vroeg ik of er iemand is die houdt van rummikuppen. Sindsdien heb ik hier een rummikubvriendin,” vertelt ze blij in het filmpje dat

getoond wordt. “Als ik iets nodig heb, hoef ik het niet eens te vragen. Ze holt al,” vertelt ze over één van de welzijnsmedewerkers. De hoeveelheid welzijnsactiviteiten valt ook haar zoon, Jos Koper, op: “Ze heeft hier meer afleiding dan ze thuis had.” Kleinschalig wonen Na het filmpje van mevrouw Koper is het tijd voor Rolike van der Deijl, teamleider Zorg, om meer te vertellen over de zorg binnen Landscheiding. “Landscheiding biedt kleinschalig wonen. Dit betekent dat mensen niet wonen in lange gangen, maar dat er een huiskamer is. In deze huiskamer kunnen een aantal bewoners met elkaar de dag doorbrengen.” Reis door de tijd Marlot Henkes, coördinator Welzijn, vertelt meer over het welzijnsaanbod. Een mooi voorbeeld is het ‘Reis door de tijd’ boek. “Dit is het levensverhaal van een bewoner. Dit boek staat op de kamer. Zo kan iedereen een beetje zien waar iemand vandaan komt, hoe de kindertijd is geweest van iemand. We vinden het heel belangrijk om de persoon achter de bewoner te zien. Het individuele contact.” Daarnaast wordt er nog verteld over de geestelijke zorg, de ontvangst en de aanmeldprocedure. Al met al was het een geslaagde open avond. Veel mensen hebben kennis gemaakt met Cardia en met Landscheiding! Wilt u komen wonen in Landscheiding of meer informatie? Neem dan contact op met het Klantenbureau, via: 070 80 08 888 Open de QR code om de digitale rondleiding terug te kijken of ga naar www.cardia.nl CARDIA MAGAZINE MEI 2021 7

“Je kietelt me. Lekker doezelen en dan wakker worden door Tessa. Op het tafeltje in de woonkamer staat een mooie bloempot, met een paar bloemetjes die volop in bloei zijn. Maar het is geen gewone bloempot. De bloempot heeft ogen en geeft mensen een knipoog. Haar naam is Tessa. “Goedemorgen Gerda, heb je de medicijnen al ingenomen?”, vraagt Tessa elke morgen. “Goedemorgen Tessa,” reageert mevrouw Pakvis dan. “Dat ga ik even doen.” 8 CARDIA MAGAZINE MEI 2021

Niet doen!” Tessa zegt dingen met een doel. Ze helpt thuiswonende ouderen dingen te herinneren. Tessa helpt bijvoorbeeld het innemen van medicijnen te herinneren voor mevrouw Pakvis. Maar er zijn nog tientallen andere dingen die Tessa kan vragen. Alles kan ingesteld worden, zolang het maar een doel heeft. Voor mevrouw Pakvis is de Tessa erg fijn. “Ik vergeet mijn medicijnen echt niet meer. Soms ben ik een beetje aan het doezelen en dan maakt ze me wakker. Zelfs als ik in slaap val, hoor ik haar. Ze heeft een hele duidelijke en fijne stem,” vertelt ze. “Ze knipoogt ook naar iedereen. Dat is ook erg leuk.” De Tessa water geven Mevrouw Pakvis lacht en vertelt over het bloempotje. “Ik vind het wel leuk dat de Tessa een bloempotje is. Ik heb haar nog nooit water gegeven, maar iemand anders wel hoor!” Ze geniet van de Tessa en heeft het gevoel dat ze dan niet zo alleen is wanneer ze naar bed gaat en ’s ochtends op staat. “Tessa praat niet terug, dat weet ik, maar toch reageer ik op haar.” Lekker wandelen Mevrouw Pakvis heeft een vriend die net als zijzelf ook in de Seinpoststraat woont. Ze drinken regelmatig samen koffie en eten samen. Verder vindt ze het fijn om naar buiten te gaan en te wandelen. Buiten kent iedereen haar, binnen vindt ze het contact maken wat moeilijker. Om haar hierbij te helpen is er een individueel begeleider ingezet. Vooruit kijken Vooruit kijken naar de tijd die komen gaat. Dat doet mevrouw Pakvis graag. Ze vindt het nu soms weleens moeilijk en is soms somber. Vóór de coronacrisis wilde ze nog dingen ondernemen en eropuit. Haar vriend zegt dat er weer veerkracht in haar komt wanneer de coronacrisis voorbij is. Daar gaan we voor. Kijken naar de toekomst. Aukelien Minnema is derdejaars leerling MZVIG Extramuraal. Ze geeft een presentatie over het gebruik van de Tessa. Wilt u ook graag een Tessa in huis? Neem dan contact op met de wijkverpleegkundige. CARDIA MAGAZINE MEI 2021 9

Inspiratie Brief aan de jongeren Tijdens een gespreksgroep in Tabitha heeft de geestelijk verzorger, Janneke Bregman, samen met de bewoners een brief geschreven aan de jongeren. Onze bewoners willen graag dat jongeren weten dat ze niet alleen zijn en dat er aan hen wordt gedacht. Beste jongere, We willen je graag een brief schrijven, omdat we beseffen dat dit ook voor jou een moeilijke tijd is. Juist in deze periode van je leven zou je er graag op uit willen, maar door de coronamaatregelen kan dit helaas niet. Wij zijn inmiddels oud geworden en wonen in een verpleeghuis. De coronaperiode heeft veel met ons gedaan en zorgde voor meer eenzaamheid. Op zo’n moment denken we vaak terug aan onze levensgeschiedenis. In moeilijke tijden kwamen we er altijd doorheen. We hebben veel meegemaakt: zoals de oorlog en de angst die je dan voelde. We denken nog veel aan deze herinneringen uit onze kindertijd terug. Naast mooie dragen we ook andere verdrietige ervaringen met ons mee. Als je oud bent, zoals wij, heb je vaak al veel lieve mensen om je heen verloren. We denken nog veel aan deze herinneringen uit onze kindertijd terug Toch kunnen we uit al die ervaringen nu ook kracht halen, hoe vreemd dat misschien klinkt. Het leert ons dat hoe moeilijk het is, we altijd hoop mogen houden en gelukkig mogen zijn. We beseffen dat God met ons mee gaat door het leven en geloven dat Hij zo ook met jou mee loopt. In tijden waarin het soms niet gaat zoals je graag zou willen, hopen we dat je kunt genieten van de kleine dingen. Bijvoorbeeld de momenten waarop je verbinding ervaart met leeftijdsgenoten, maar ook met ouderen. Besef dan: Ik ben niet alleen! Ook al zit ik op mijn kamer alleen een studie te volgen! Er zijn altijd mensen die aan je denken. Zoek een luisterend oor van iemand met levenservaring. Vertel wat je dwars zit, dat kan al zo helpen en kracht geven. We willen je vragen om ons eens te bezoeken, of een oudere in je eigen omgeving. We zien naar je uit en horen graag hoe je deze tijd meemaakt. We wensen jullie tot slot geloof, hoop en liefde! Lieve groet van bewoners uit Tabitha en Janneke Bregman (geestelijk verzorger) 10 CARDIA MAGAZINE MEI 2021

Online Ontmoetingscentrum Bingo bij u thuis Het Ontmoetingscentrum is volop in ontwikkeling. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat een project als beeldschermzorg belangrijker is dan ooit. Deelnemers van het Ontmoetingscentrum hoeven nu niet per se naar een locatie toe, maar kunnen online meedoen. Bijvoorbeeld met de bingo! Projectleider Emilie Veldhuizen en activiteitenbegeleider Annelies van der Sluijs vertellen over het online Ontmoetingscentrum. Beeldzorg bij de Ontmoetingscentra “Omdat niet iedereen die dat wil momenteel naar een ontmoetingscentrum kan, hebben we nu ook een online Ontmoetingscentrum in het leven geroepen”, vertelt Emilie. “Dit doen we locatie-overstijgend. Deelnemers die nu op een Ontmoetingscentrum wachtlijst staan, krijgen nu een kans om toch alvast mee te doen.” Hoe werkt een online Ontmoetingscentrum? “Ik selecteer zelf voor welke deelnemers digitaal meedoen met de activiteiten mogelijk is,” vertelt Annelies van der Sluijs, activiteitenbegeleider bij het Ontmoetingscentrum. Deze mensen krijgen dan een tablet. Ik doe elke keer een andere activiteit. Zo heb ik één keer een activiteit met rijst gedaan. Ik heb toen een tasje thuisgebracht bij de deelnemers. In dit tasje zaten een pen, kleurpotloden en rijst. Eén deelnemer weet zelf hoe het werkt met inloggen via een tablet. Een andere deelnemer bel ik van tevoren. Ik leg dan uit waar ze op moet klikken. Dan lukt het!” Hoe werkt een online Ontmoetingscentrum? “Eén meneer zit elke woensdag al klaar. Hij vindt het heerlijk en zijn vrouw ook. Dan heeft zij ook een momentje voor haarzelf,” vertelt Annelies. “Op woensdag staat het online Ontmoetingscentrum op de planning, op twee andere dagen geeft Annelies een ‘fysiek’ Ontmoetingscentrum. Een mooie afwisseling. Op deze manier kunnen deelnemers zowel online als fysiek komen, waardoor er veel meer mensen kunnen genieten van een leuke activiteit uit het activiteitenboekje! Wilt u ook meedoen met het online Ontmoetingscentrum? Neem dan contact op met het Klantenbureau. CARDIA MAGAZINE MEI 2021 11

Medewerker aan het woord Meekijken bij team Welzijn Mary: ‘Ik vind het zo bijzonder hoe het brein werkt” Mary Janssen behaalde dit jaar haar diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg. Ze ging 3 jaar lang één dag in de week naar school. Daarnaast werkte zij eerst op het Ontmoetingscentrum van Cardia in de wijk Mariahoeve én op de psychogeriatrische afdeling in Tabitha. Omdat corona vorig jaar uitbrak en medewerkers niet op meerdere locaties mochten werken, is zij op één vaste werkplek blijven werken: de pg-afdeling van Tabitha. “Ik was daardoor 3 dagen per week bij de bewoners, ik zat midden in de wereld van dementie. Een wonderlijke wereld” vertelt Mary. Tijdens haar opleiding kreeg Mary beroepsvaardigheden in de vorm van diverse opdrachten op de werkvloer zoals zelfregie bij de bewoner, participatiebevordering en nog veel meer. Allemaal met als doel de bewoner daarin te begeleiden. Mary koos voor NAH (niet aangeboren hersenletsel), palliatieve zorg en complementaire zorg. Geursysteem “Tijdens de opleiding kreeg ik een opdracht over ondernemend gedrag. Ik heb uitgezocht hoe we een geursysteem konden introduceren, waardoor onaangename geuren worden aangepakt op de gangen van de pg afdelingen. Ik heb dit uitgewerkt en ben met collega’s van verschillende disciplines in gesprek gegaan. Heel overtuigend hoefde ik niet te zijn want iedereen was direct enthousiast!”, vertelt Mary lachend. Zo is er een proefperiode van start gegaan op de pg afdeling van Mary. Een computer aangestuurd geursysteem met etherische oliën werd geïnstalleerd en al snel bleek dit een succes te zijn. Na de proefperiode werd het systeem op alle pg afdelingen in Tabitha geplaatst. Later volgden andere locaties. Herinneringen ophalen Doordat Mary zich op de werkvloer tussen de zorg bevond, kon zij een beeld krijgen van hoe de bewoners wonen en leven op de pg afdeling. Ze probeert per individu te ontdekken waar behoefte aan is en een activiteit aan te bieden die daarbij past. Voor de één is dit muziek. Voor de ander kan dit puzzelen of knutselen zijn. Mary vertelt: “Herinneringen ophalen is iets wat bij vele bewoners aanslaat omdat het verleden vaak nog aanwezig is – het lange termijngeheugen. Zij “leven” vaak in dat verleden. Het bewust ophalen van herinneringen doen we bijvoorbeeld door afbeeldingen op tafel neer te leggen en deze aan de bewoners te laten zien. Dit zijn afbeeldingen van voorwerpen van vroeger waardoor herinneringen naar boven komen. Creatief bezig zijn Mary vertelt ook over een creatieve activiteit, het schilderen. “Wat ik zo mooi vind, is om een bewoner datgene weer te laten doen waar hij of zij vroeger met plezier mee bezig is geweest. Zo is er een bewoner die vroeger veel schilderde, maar door zijn proces van dementie deze activiteit niet meer beoefende. Door de bewoner positief te benaderen en te begeleiden, schildert deze bewoner nu weer en komen er ware kunstwerkjes tevoorschijn. Ik kan daar heel blij van worden!” Mary is nu aan het werk vanuit het team Welzijn en biedt vier dagen per week activiteiten aan en begeleiding. Zij heeft haar passie ontdekt en blijft zich bezighouden met en verdiepen in dementie. “Per dag is het wisselend en geen één dag is daarom hetzelfde. Ik wil graag de bewoners een gevoel van veiligheid geven, momenten van plezier, en geborgenheid. Dit kan door middel van activiteiten, maar ook in de vorm van bij elkaar zitten aan tafel en samen in gesprek gaan. Aandacht geven en oprecht aanwezig zijn, vind ik belangrijk. De bewoners hebben daar behoefte aan én recht op.” Als dit lukt, noem ik dit “het gouden randje van de dag”. En dat gouden randje ervaar ik ook zeer zeker bij mezelf! Ik heb mijn passie gevonden in die wereld, in die wondere wereld van dementie. CARDIA MAGAZINE MEI 2021 13

TABITHA locatienieuws Tabitha: Kijkend naar de toekomst Welzijn met een glimlach maakt je dag In het afgelopen jaar is er veel veranderd in Tabitha. In het decembernummer maakten we al kennis met de facilitaire ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden. Inmiddels is Tabitha een stuk verder. Petra Huisman gaat als teamleider Facilitair vooral coachend te werk en wil talenten verder ontwikkelen. Samen met haar team kijkt ze naar de dromen die er zijn voor Tabitha. Dát is pas veerkracht. Laura Wouters Talentontwikkeling Talentontwikkeling is voor Petra Huisman erg belangrijk. Daarom zijn er in het facilitaire team altijd een paar stagiairs werkzaam die speciale opdrachten meekrijgen. “Ik wil graag de medewerker verder krijgen en het team en individuen zien ontwikkelen. Ik voer verschillende gesprekken met de stagiairs. Ze krijgen dan tips en tops mee. Elk individu kan verder met deze tips en tops. Ze krijgen daarnaast de ruimte en vrijheid om projecten zelf op te pakken. Ik geef geen deadlines en regel zo min mogelijk dingen voor ze. Op deze manier zijn ze zijn zelfstandig en voelen ze zich verantwoordelijk. Ik leg de verantwoordelijkheid daarom ook bij het team,” vertelt Petra. Welzijn met een glimlach maakt je dag “Een grote verandering ten opzichte van een jaar geleden is dat elke medewerker een vaste afdeling heeft nu. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zorg, maar ook voor welzijn. Hierdoor ontstaat er eenheid. Mijn droom voor Tabitha is dat er een team wordt gevormd met alle medewerkers op een afdeling, ongeacht functie.” Daarnaast vertelt Petra ook dat het

Renoveren van de balkons. Petra Huisman team goed zelfstandig is geworden en dat ze daardoor echt blij zijn met wat ze doen en bereiken. “Elke ochtend heeft elk team een kort overleg, we noemen dat de stand-up. Bij team Welzijn bespreken ze dan welke activiteiten ze hebben vandaag en of er nog bijzonderheden zijn. Het belangrijkste is dat ze het met elkaar doen!” “De deur staat altijd open” Spin in het web “Ik vind het heel erg leuk om te zien dat iemand echt goed in deze branche past. Zo pakt Laura Wouters alle facilitaire projecten op. Zij is echt de spin in het web. Ze mag van mij haar eigen ideeën uitwerken. Dit zorgt ervoor dat mensen gaan vliegen!” Receptie Eén grote verandering is dat de receptie nu in het weekend gesloten is. “Dat was wel spannend, maar het gaat heel erg goed. We willen dat de receptie en catering samen mensen kunnen verwelkomen. Daarnaast zijn we bezig met de inrichting en met nog veel meer projecten. We werken aan de hand van thema’s, binnen die thema’s zijn er projecten. Maar als iemand zelf met een idee komt, sta ik daar ook zeker voor open. Zolang ze er maar goed over nagedacht hebben en hun idee kunnen verantwoorden.” Laura Wouters is momenteel verantwoordelijk voor de projecten: “Ik vind het erg leuk om te doen. Momenteel ben ik bijvoorbeeld bezig met het renoveren van de balkons. De wanden worden opgevrolijkt met tuinposters, plantenbakken en nieuwe stoelen. Daarnaast komt er een prachtige bamboe wand! Dat is erg leuk om te doen!” Voor elk project is er een plan gemaakt en is het doel van het project bepaald. Sinds afgelopen maand zijn de eerste resultaten zichtbaar. Er staan nog genoeg projecten op de planning en hopelijk worden alle resultaten snel zichtbaar. Zie bijvoorbeeld de prachtige foto’s van de balkons. CARDIA MAGAZINE MEI 2021 15

ONDERWATERSHOF locatienieuws Veerkrachtig leven Linda Bos (51): “Ik zit elke dag met een lach op de fiets!’’ Veerkrachtig leven. Voor Linda Bos (51), helpende in Onderwatershof, staat dat in het teken van dankbaarheid. “Dankbaar zijn met wat je hebt, dat is voor mij veerkracht. Relaxed in het leven staan.” Linda heeft twee keer corona gehad en is daar erg ziek van geweest. Ze is nu weer rustig aan begonnen met werken. We gingen met haar in gesprek over haar dromen en haar positiviteit. 16 CARDIA MAGAZINE MEI 2021

Van bankleven naar de zorg “Ik werkte bij de bank. Dat was meer echt computerwerk. Ik had na een tijdje het gevoel dat ‘de mens’ niet meer meetelde. Ik wilde juist graag mensen helpen en vond het persoonlijke contact met mensen het leukste. Vandaar dat ik heb besloten om de zorg in te gaan. Ik begon toen het oriëntatiebaan-traject en heb in december mijn diploma gehaald als helpende. Nu ben ik écht bezig voor de mensen,” vertelt Linda enthousiast. “Ik wil ook gewoon lol hebben!” Linda werkt nu op de pg-afdeling in Onderwatershof. “Alle bewoners zijn heel erg puur en volledig zichzelf. Dat vind ik het mooiste. Ze zeggen waar het op staat. Ik ben blij als ik een glimlach op hun gezicht kan krijgen. Deze mensen zitten in de laatste fase van hun leven. Hoe mooi is het dan als ze blij zijn. Ik wil ook gewoon lol met ze hebben!” Corona en dán? Maar dan staat het leven ineens stil. Volop bezig met een opleiding om de zorg in te gaan en dan krijg je corona, en niet zomaar corona. “Het was in de hittegolf. Alles deed zeer. Ik kon niet douchen. Ik had soms het gevoel dat ik afscheid van mijn lichaam aan het nemen was en andersom. Ik had er geen controle meer over. Ik heb zelfs tegen mijn man gezegd: ‘Ik hoop dat ik morgen nog wakker word.’“ Gelukkig herstelde Linda en ging ze langzaam weer aan het werk. Maar toen ze net weer begonnen was met werken, kreeg ze nog een keer corona. “Dit keer weer hele andere symptomen. Ik snapte er niks van.” Liever vandaag dan morgen Op dit moment gaat het goed met Linda. Ze is langzaam weer begonnen met werken en wil dit rustig opbouwen. “Ik wil het liefste nu alles weer kunnen, maar dat gaat niet. Het heeft tijd nodig. Gelukkig is mijn man erg nuchter. Hij zegt: ‘Het is nou eenmaal zo. De één heeft er geen last van, de ander wel.’ Het komt wel goed.” Op safari Wanneer Linda zich even niet zo goed voelt, droomt ze over een safari in Afrika, wat ze al een aantal keren heeft gedaan. Haar gezicht straalt wanneer ze hier over vertelt. “Het is echt zoals op films. We waren bij een olifantenreservaat. Ik zag olifanten van groot naar klein in een rijtje staan. Daarnaast heb ik ook met een cheetah gewandeld. Alleen het luipaard wil ik nog graag zien, daarvoor moet ik nog een keer terug. Als ik het even moeilijk heb, denk ik aan Afrika. Ik wil zo graag weer terug!” “Als ik het even moeilijk heb, denk ik aan Afrika” Linda Bos werkt graag met ouderen. Zo graag, dat ze dit tot haar pensioen wil blijven doen. “Ik vind ouderen bijzonder. Ze hebben het land opgebouwd. Als zij er niet geweest waren, waren wij er ook niet. Dat houd ik in mijn hoofd. “Naast ouderen werkt Linda ook graag met kinderen. Ze wil juist iets doen voor kinderen die het moeilijk hebben of thuis niet zoveel aandacht krijgen. Kindercadeautjes “Ik houd van koopjes. Aan het eind van het jaar breng ik altijd dozen weg met kindercadeautjes die ik aflever bij verschillende stichtingen. Ik ga de koopjes af en verzamel cadeautjes voor kinderen waarvan ouders geen cadeautjes kunnen kopen. Ik vind het altijd fijn om te kunnen helpen. Zorgen geeft me energie. Ik probeer er iets leuks van te maken en de positieve dingen van het leven in te zien. Sta klaar voor de ander,” vertelt Linda over de veerkracht in haar leven. “Ik ben dankbaar met wat ik heb en probeer dat ook uit te stralen.” CARDIA MAGAZINE MEI 2021 17

DE THUISHAVEN locatienieuws Extra handen in de zorg Jessie en Peter hebben een coronabaan. “Rode, roze of groene nagellak. Welke kleur wilt u het liefst?” vraagt Jessie van der Meer (25) aan één van de bewoners. Sinds maart heeft ze een tijdelijke coronabaan in De Thuishaven. Net als Peter van de Berg (65). Hij gaat vooral het gesprek aan met de bewoners. “Ze noemen mij de dominee,” lacht hij ,”ik weet ook niet waarom!” Peter en Jessie vertellen meer over wat deze bijzondere baan voor hen betekent. Van maart tot en met juli zijn er bij Cardia medewerkers werkzaam onder de noemer van een coronabaan, wat wordt gesubsidieerd vanuit de overheid. Deze medewerkers zijn er vooral voor de bewoners. Ze geven iedereen extra aandacht door middel van persoonlijke gesprekken en het helpen bij welzijnsactiviteiten. Hierdoor hebben de zorgmedewerkers iets meer lucht en de bewoners iemand om een praatje mee te houden of een ommetje mee te maken. “Niet iedereen krijgt de kans om voor een familielid te zorgen!” Mantelzorg Peter en Jessie schelen 40 jaar maar doen hetzelfde werk. Daarnaast hebben ze beiden een achtergrond als mantelzorger. Peter: “Ik heb 44 jaar als gemeente ambtenaar gewerkt en 20 jaar als mantelzorger. Het zorgen voor iemand anders zit in mij. Daarnaast weet ik hoe het is om alleen te zijn. Veel ouderen zijn soms alleen en hebben niet altijd familie of vrienden om hen heen. Ik vind het dan fijn om er voor die mensen te zijn.” Ook Jessie is mantelzorger geweest voor een familielid: “Ik ben van origine dierenarts assistente. Toen mijn opa dementie kreeg, ben ik na een tijdje samen met mijn vriend bij hem in gaan wonen. Zo kon hij thuis blijven. Wij zorgden voor hem. Nu woont hij bij mijn vader in Portugal. Ik vind het zo bijzonder. Niet 18 CARDIA MAGAZINE MEI 2021

iedereen krijgt de kans om voor een familielid te zorgen. Ik ben echt dankbaar dat ik dat heb mogen doen.” Nu al bekende gezichten Peter houdt vooral één-op-één gesprekken met bewoners en werkt vier dagen in de week, vijf uur per dag. “We zijn nu al bekende gezichten bij de bewoners. Ik heb een lijstje van mensen bij wie ik langs ga, maar vaak zien mensen mij zelf ook al en vragen ze of ik met ze kom praten. De gesprekken gaan vaak over het leven, over Scheveningen en over de visserij.” Jessie helpt meer bij de welzijnsactiviteiten. “Ik heb rood haar natuurlijk. Vaak vragen bewoners al: ‘Waar is dat meisje met het rode haar?’ Ze zijn echt op zoek naar mij. Ik help vaak bij activiteiten zoals bingo, dans en knutselen. Daarnaast heb ik ook gesprekjes met bewoners en help ik in de huiskamer.” “Het zijn allemaal sterke mensen” Sterke mensen “Ik kan me voorstellen dat het op sommige momenten moeilijk is. Je gaat naar een verpleeghuis en moet je aanpassen aan een andere levensstijl. Ik vind de bewoners echt veerkrachtig. Ze moeten volledig hun eigen zelfstandigheid opgeven en zichzelf goed kunnen aanpassen. Ze zijn zó sterk. Ze denken niet veel na over de negatieve momenten maar gaan gewoon door. Het is ook erg leuk dat ze worden betrokken bij het samenleven. Zo helpen ze bijvoorbeeld met het eten klaarmaken,” vertelt Jessie. “Het was maar saai geworden zonder jullie” De bewoners zelf vinden het ook geweldig dat er medewerkers zijn met een tijdelijke coronabaan. ‘’Ze vertelden dat ze het maar saai vonden met dat virus. Nu jullie er zijn is er weer meer leven in de brouwerij, zeggen ze. Je hoort en je ziet dat bewoners het waarderen. Na een praatje zeggen ze bijvoorbeeld: ‘Het was zo fijn om even met je te praten!’’. Geschiedenis schrijven Peter en Jessie vinden het beiden erg bijzonder dat ze door middel van een tijdelijke coronabaan in de ouderenzorg werkzaam zijn. “We schrijven echt geschiedenis met deze baan,’’ aldus Jessie. Beiden hopen ze door te gaan in de ouderenzorg. De tijdelijke coronabaan zien ze als een opstapje om te kijken of werken in de zorg iets voor hen is. CARDIA MAGAZINE MEI 2021 19

FLORIADEHOF locatienieuws Terugblik op de eerste maanden werken in Floriadehof Queeny Buldeo Rai en Myrurgia Paz werken allebei als coachend verpleegkundige in Floriadehof. Jasmijn Soppe is woonzorgconsulent voor deze locatie. Alle drie hebben ze de afgelopen tijd een hectische periode meegemaakt door de opstart van de Floriadehof. Inmiddels begint het gewone leven vorm te krijgen. De drie dames blikken terug op de eerste maanden. Jasmijn werkt sinds september vorig jaar voor Cardia en had in eerste instantie een ondersteunende rol bij de opstart. Ze hielp het klantenbureau bij allerlei administratieve zaken, maar had ook persoonlijk contact met de toekomstige bewoners. “Ik ging op huisbezoek om de wensen voor het wonen bij Floriadehof te bespreken. Mooi om te doen. Ik ben dan ook blij dat ik sinds januari als woonzorgconsulent en projectondersteuner voor Cardia mag werken.” ‘Erg leuk om dit samen op te bouwen’ Myrurgia is in december bij Cardia begonnen in de Floriadehof. “Ik heb eerder in de ouderenzorg gewerkt, bij een andere organisatie. Daar heb ik een paar keer meegewerkt aan de opening van nieuwe locaties. Die ervaring kon ik goed gebruiken bij de opstart van Floriadehof. Al was dit toch wel anders. Door corona natuurlijk. Het was testen, testen en nog eens testen – en vaccineren. Dat maakte deze tijd extra intensief.” Myrurgia wist dus wel een beetje wat haar te wachten stond toen ze in Floriadehof ging werken. Dat was anders voor Queeny, die al een jaar of 8 bij Cardia werkt. “Voor mij was het de eerste keer dat ik de opening van een locatie meemaakte. Hectisch was het zeker. Echt een andere situatie dan gewoon aan een nieuwe baan beginnen in een organisatie waar alles al loopt. Het inhuizen van de bewoners was een intensieve tijd, en natuurlijk moeten we als collega’s ook aan elkaar wennen. Maar het is wel erg leuk om dit samen op te bouwen.” Handen uit de mouwen Queeny en Myrurgia werken ongeveer 1 of 2 dagen per week als verpleegkundige op de groep. De rest van de tijd besteden ze aan coaching. “Maar we steken 20 CARDIA MAGAZINE MEI 2021

Jasmijn Soppe ook onze handen uit de mouwen als er andere wonen. Er is meer Queeny Buldeo Rai dingen moeten gebeuren”, vertelt Queeny. “We helpen bewoners met allerlei dagelijkse zaken, draaien een VIG dienst, of we bestellen medicatie en voorraad voor het verpleegmagazijn. Geen dag is hier hetzelfde. Maar nu we wat meer gesetteld zijn, komt er wel meer tijd om het coachen op de werkvloer op te starten.” ‘De meeste mensen zijn snel aan elkaar gewend geraakt’ En de bewoners, voelen zij zich al een beetje thuis? Queeny denkt van wel. “De meeste mensen zijn vrij snel aan elkaar gewend geraakt, en ondernemen inmiddels ook dingen met elkaar.” “Het is natuurlijk een hele stap voor mensen om hier te komen wonen”, vult Myrurgia aan. “De meeste bewoners zijn vanuit hun eigen huis hier naar toe verhuisd. Je ziet hoeveel moeite dat soms kost.” Jasmijn herkent dit. Het is voor cliënten en hun mantelzorgers vaak een zware beslissing. “Maar na de verhuizing komt er rust voor de mantelzorgers en hun naaste die in Floriadehof is gaan ruimte voor samen zijn, en Myrurgia Paz leuke dingen doen in plaats van de druk van de dagelijkse zorg.” Queeny geniet ervan als mensen plezier hebben. “Er gebeurt voor hen ook veel op een dag. De beweegagoog komt en doet oefeningen met ze, er zijn veel activiteiten en vrijwilligers nemen mensen mee naar buiten voor een wandeling.” Mooi werk Het werken in de ouderenzorg is soms zwaar, maar vooral ook mooi. “Het is bijzonder om mensen die een heel leven achter zich hebben, datgene te bieden waar zij behoefte aan hebben”, vertelt Jasmijn. “Ik leer zelf veel van wat deze mensen me vertellen over hun leven. En ik vind het fijn dat ik de kans krijg om door mijn baan bij Cardia te ontdekken wat ik leuk en belangrijk vind in mijn werk.” “Mensen komen hier soms in tranen aan. Maar na een tijdje lachen ze weer. Mantelzorgers zien dat hun partner, of vader of moeder het hier fijn heeft, en zijn daar blij mee.” Queeny straalt als ze dit vertelt. “Dat is zo mooi om mee te maken. Daar doen we het allemaal voor.” CARDIA MAGAZINE MEI 2021 21

LANDSCHEIDING locatienieuws Harten troef Meneer Pieterse: ‘Hart hebben voor elkaar, daar draait het om’ Het is donderdagochtend, bijna 10 uur. Er klinkt pianomuziek uit het activiteitencentrum in Landscheiding. De pianist is meneer Pieterse. “Vrijwel elke ochtend ga ik even naar beneden om hier piano te spelen.” 22 CARDIA MAGAZINE MEI 2021

“Muziek is belangrijk voor me”, vertelt meneer Pieterse. Ik kwam vroeger wel in het Concertgebouw, daar zag ik Herbert von Karajan als dirigent, en Bernhard Haitink.” Ook op de kamer van meneer is duidelijk dat muziek belangrijk voor hem is: er staat een synthesizer. Wat ook opvalt: de mooie tekeningen aan de muur. Meneer Pieterse wijst aan welke van hemzelf zijn, en welke tekeningen door zijn vader gemaakt zijn. De tekening van de Morspoort in Leiden is levensecht, het lijkt wel een foto. “Nee, nee, het is echt een tekening hoor, gemaakt door mijn vader. Hij was slager in Leiden maar tekende ook. Daarin ben ik hem een beetje opgevolgd. Ik heb tekenlessen genomen. Zo houd ik me goed bezig.” Humor Naast muziek en tekenen, leest en studeert meneer Pieterse ook graag. Hij is vooral geïnteresseerd in theologie. Niet verwonderlijk, want hij is zelf ook theoloog en werkzaam geweest als godsdienst leraar. Hij kan mooi vertellen over de tijd dat hij les gaf op een jongensschool. “Ooit vertelde ik de klas dat God overal is. Eén van die knapen geloofde daar niks van. Hij wees alle hoeken van het lokaal aan en vroeg: ‘is God daar, en is hij daar ook?’ Ik kon natuurlijk niet anders dan steeds ‘ja’ antwoorden. Maar toen wees de knul naar zijn inktpotje en zei: ‘dus God is ook in het inktpotje?’ Weer zei ik ‘ja’- waarop de jongen snel het potje dicht schoof en zei: ‘zo, nu heb ik God gevangen!’ Hilariteit in de klas en ik stond met mijn mond vol tanden.” Meneer Pieterse kan er nu nog hartelijk om lachen. Een beetje humor, daar houdt hij dan ook wel van. “We organiseren hier elke week een muziek- en cabaretavondje. We kijken dan bijvoorbeeld naar Tineke Schouten of Toon Hermans. Vanavond staat André van Duijn op het programma. Gewoon lekker even lachen.” Serieuze zaken komen ook aan bod als je met meneer Pieterse praat. Het geloof bijvoorbeeld. “God is overal, zei ik tegen mijn klas, en die jongens geloofden het misschien niet, maar ik wel. God loopt altijd met je mee, net zoals Jezus met de Emmaüsgangers meeliep.” Hij wijst op een tekening van het Bijbelverhaal dat op zijn nachtkastje staat. “Ik begin en eindig elke dag met het lezen van Bijbelteksten. Ik houd erg van de psalmen, daar leer ik nog steeds veel van.” ‘God loopt met mij mee’ Hart voor elkaar Elkaar helpen is belangrijk voor meneer Pieterse. “Ieder mens krijgt te maken met tegenslag in zijn leven. Waar het dan om gaat, is dat je elkaar helpt, dat je echt hart hebt voor elkaar. Harten troef, noem ik dat, zet dat er maar bij. De mensen die hier werken doen dat heel goed hoor. Ik heb fijn contact met hen. Maar bewoners kunnen elkaar ook steunen. Als ik zie dat iemand het moeilijk heeft, ga ik een praatje maken, probeer ik te helpen. En als ik iets zie wat niet in orde is, dan probeer ik er wat aan te doen. Al is het maar een ventilator die te hard staat waar mensen last van hebben; ik zoek gewoon iemand op die dat even kan veranderen.” “Maar weet je wat ik vroeger ook graag deed?” zegt meneer Pieterse aan het eind van ons gesprek. “Op een racefiets zitten. Toen Jan Janssen de Tour de France won, kocht ik een fiets – van zijn merk natuurlijk. Daarmee heb ik veel kilometers gemaakt. Dat zou ik best weer eens willen doen. Ik heb toen ook geleerd dat je jezelf moet laten doorrollen als je valt. Daar ben ik dus niet bang voor.” CARDIA MAGAZINE MEI 2021 23

LANDSCHEIDING Wilco werkt en leert in Landscheiding locatienieuws “Voordat ik ga werken ga ik eerst een half uurtje hardlopen” Wilco Dreuning werkte als leerling verpleegkundige in de thuiszorg. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten. “Toen de eerste maatregelen rondom het coronavirus bekend werden gemaakt, stopte mijn stage bij de thuiszorg. Gelukkig kon ik bij Landscheiding terecht en ben ik hier gaan werken en leren. Ik word goed begeleid en krijg de kans om zelf aan de slag te gaan.” Natuurlijk kreeg Wilco ook binnen Landscheiding te maken met de coronamaatregelen. “Gelukkig lukte het tijdens de eerste lockdown om het normale leven binnen de locatie door te laten gaan. Er werden activiteiten op de huiskamers georganiseerd. En dankzij een hoogwerker konden bezoekers via het raam contact hebben met hun naasten. Maar het was wel fijn dat we afgelopen zomer wat meer ruimte kregen. Toen konden bewoners ook weer gaan genieten van de tuin.” Zware tijd Helaas bleef het daar niet bij. “Tijdens de tweede golf van de pandemie kregen wij op onze afdeling te maken met zieke bewoners en collega’s. Dat was een zware tijd. Er bleef een klein team over dat dag en nacht aan het werk was. Ik werkte 12 dagen achter elkaar, soms 14 of 15 uur per dag”, vervolgt Wilco. “Dat was echt nodig. We deden er met het team alles aan om het bewoners zo comfortabel mogelijk te maken. Het heeft allemaal grote impact gehad op het team. Gelukkig praten we er met elkaar over en als het nodig is, krijgen we persoonlijke hulp.” Ondertussen volgde Wilco lessen voor zijn opleiding. “Dat deed ik dan maar op mijn wekelijkse 24 CARDIA MAGAZINE MEI 2021 vrije dag. Online lessen volgen en opdrachten uitwerken. Gelukkig knapten de collega’s op en konden zij weer aan het werk. Inmiddels zijn er nieuwe bewoners gekomen in Landscheiding. We leren elkaar steeds beter kennen. En we hebben nu versterking gekregen van collega’s die werken in een gesubsidieerde coronabaan. Zij werken als gastvrouw of gastheer op de huiskamer. Ze geven bewoners extra aandacht en helpen waar het nodig is.” (Zie het artikel over de corona banen op pagina 22) Ontspannen “Om te kunnen ontspannen ga ik golfen”, vertelt Wilco. “Inmiddels heb ik mijn golfbewijs gehaald en speel ik op verschillende banen samen met mijn vriendin. Daarnaast ga ik voordat ik ga werken een half uurtje hardlopen. Voor een goede start van de dag.” Wilco is nu bijna klaar met zijn opleiding verpleegkunde. En daarna? “Ik wil graag eerst werkervaring opdoen in het ziekenhuis en daarna starten met de opleiding voor ambulanceverpleegkundige. Het zou mooi zijn als ik ooit verpleegkundige in een traumahelikopter zou kunnen worden.”

Vrijwilliger in het zonnetje Toch nog oliebollen! Cees van der Wiel is samen met zijn vrouw Marja al vele jaren vrijwilliger in De Thuishaven. Op Oudejaarsdag 2020 zou hij zoals altijd oliebollen bakken voor de bewoners van de Seinpoststraat en de Neptunusstraat. In verband met corona deze keer buiten. Alles was al tot in de puntjes voorbereid. Maar op 18 december kreeg hij een herseninfarct. Hoe is het nu met hem en wat betekent ‘veerkracht’ in zijn situatie? Op pad met de boot Cees vertelt hoe het met hem gaat tijdens een wandeling naar het strand. Lichamelijk lijkt hij er weer bovenop te komen, hoewel de bloeddruk nog niet helemaal in orde is. “Ik ben altijd bezig en geduld is niet mijn sterkste kant. De nazorg gaat me allemaal te traag en onduidelijk, steeds maar weer onderzoeken. Dan word je in het onzekere gelaten en dat vreet aan je, daar word je geen prettiger mens van.”Tegelijkertijd heeft Cees zijn leven grotendeels weer opgepakt: “Ik wandel veel met de hond en we hebben een bootje in Katwijk liggen, daar gaan we zomers mee op pad. Eerst moet er natuurlijk wel het nodige onderhoud gebeuren, ik fiets er daarom om de dag naar toe.’’ Veerkracht ‘’Steun vind ik bij mijn familie en vrienden, in het bijzonder bij mijn vrouw Marja en mijn dochter. Mijn dochter werkt in de zorg en kan goed luisteren en doorziet me. En Mar is mijn grote steun en toeverlaat, ze is heel sociaal en altijd rustig en positief. Ik wil nog wel eens wat somberder tegen de zaken aankijken. Ze houdt me goed in balans!” En de oliebollen? Die zijn er toch nog gekomen. Op 23 maart jongstleden stond Cees om zeven uur ’s ochtends al grote emmers vol beslag te maken. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers weten het zeker; zoals Cees ze bakt, smaken ze nergens! Bedankt, Cees en Marja, en welkom terug! CARDIA MAGAZINE MEI 2021 25

Van de Cliëntenraad Wisseling van de wacht in de Centrale Cliëntenraad Henk zat zes jaar op de stoel van de cliënt Zes jaar lang was Henk Kauderer als voorzitter hét gezicht van de centrale cliëntenraad van Cardia. Op 1 januari van dit jaar zat zijn tweede zittingstermijn erop en trad Henk terug. Tijd voor een terugblik. “Het begon allemaal toen mijn vader in Tabitha kwam te wonen”, vertelt Henk. “Al snel werd ik gevraagd om deel te nemen aan de cliëntenraad van die locatie. Ik kwam regelmatig bij mijn vader en had nog wel eens wat suggesties om dingen anders te doen. Dus ik had veel contact met de medewerkers. Blijkbaar is dat de reden geweest om mij te vragen voor de cliëntenraad.” Het duurde niet lang totdat Henk voorzitter werd van de Tabitha cliëntenraad en zodoende werd afgevaardigd naar de centrale raad. Enkele maanden later begon voor Henk zijn eerste termijn als voorzitter van de CCR. “In mijn rol had ik veel contact met het bestuur van Cardia. Als we als cliëntenraad nieuwe voorstellen vanuit het bestuur kregen voorgelegd, beoordeelden we ze steeds vanuit het perspectief van de cliënten. We vroegen ons dan af ‘wat betekent dit nou voor de bewoners?’. De raad zit zo gezegd op de stoel van de cliënt. Gelukkig heeft Cardia een bestuurder die zich bij allerlei ontwikkelingen ook de vraag stelt wat de cliënt ervan merkt. Natuurlijk zijn er regelmatig veranderingen in een organisatie en dat gebeurt ook bij Cardia. Voor de cliëntenraad was en is steeds het uitgangspunt: wat er ook verandert, het mag voor de cliënten niet negatief uitpakken.” Meer gaan waarderen Tijdens het voorzitterschap van Henk Kauderer heeft de centrale cliëntenraad meegedacht over het kleinschalig wonen, fusies en huisvestingszaken, en organisatiewijzigingen. “Maar”, zegt Henk stellig, “het gaat natuurlijk om de zorg voor mensen. Door mijn werk voor de CCR heb ik een goed beeld gekregen van hoe het er in de ouderenzorg aan toe gaat. En ik kan wel zeggen: ik heb erg veel ontzag gekregen voor de verzorgenden. Hoe zij omgaan met al die verschillende bewoners…dat ben ik veel meer gaan waarderen.” Na twee termijnen van 3 jaar is Henk Kauderer nu voorzitter-af. “Ja, ik mis het wel hoor, maar het is ook goed. Af en toe loop ik nog eens binnen maar ik merk dat ik steeds minder mensen ken. Zo gaat dat nu eenmaal. Er komt vast nog eens ander vrijwilligerswerk op mijn pad; ik ben geen stilzitter en er is zat te doen voor mensen die als vrijwilliger de handen uit de mouwen willen steken. Maar voorlopig is het goed dat ik wat meer aandacht kan besteden aan familiezaken.” ‘Ik heb erg veel ontzag gekregen voor de verzorgenden’ Vanaf deze plek wil Cardia Henk Kauderer heel hartelijk danken voor zijn jarenlange inzet voor de cliëntenraad en zijn toewijding voor onze organisatie en de cliënten. Henriëtte Bertels: “Henk Kauderer is een betrokken, charmant en warm persoon. Hij is gezellig en hartelijk maar kan ook scherp zijn. Altijd vanuit de juiste motieven. Met een glimlach op zijn gezicht is hij steeds behulpzaam geweest naar het personeel en de cliënten van Cardia. Hij heeft jarenlang zijn ervaring en kennis ter beschikking gesteld aan de organisatie, en was er als je hem nodig had. Veel dank Henk!” 26 CARDIA MAGAZINE MEI 2021

Mijn naam is Peter Olierook en vanaf 1 januari 2021 heb ik het voorzittersstokje van Henk Kauderer overgenomen. Hij is 6 jaar lang de voorzitter geweest van de Centrale Cliëntenraad. Ik ben de afgelopen jaren voorzitter geweest van de lokale cliëntenraad van Onderwatershof waar ik ook als vrijwilliger werkzaam ben. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar maar gelukkig zijn we op de goede weg. Veel bewoners en personeel zijn gevaccineerd en schoorvoetend krijgen we wat meer vrijheid. Voor ons als cliëntenraden is dit heel belangrijk. Het was moeilijk om goed contact te hebben met de bewoners. Desondanks zijn we in gesprek gebleven met de locatiemanagers om toch te zien dat we met de beperkte mogelijkheden die er waren zoveel mogelijk aandacht kunnen hebben voor de cliënten. Maar we gaan vooruit conform het meerjarenbeleidsplan “Samen het verschil maken.” Voor dit plan hebben de lokale en centrale cliëntenraad hun input gegeven en we vinden het fijn dat voeding en welzijn veel aandacht krijgen. De maaltijden zijn nu eenmaal één van de hoogtepunten van de dag en wij vinden het als CCR heel belangrijk dat hier veel aandacht aan gegeven wordt zowel qua kwaliteit als variatie. In de locatie fungeert ook een menucommissie die zich daarmee bezig houdt. Wat betreft welzijn zijn we blij dat er weer meer activiteiten plaats kunnen vinden. Zoals u weet is er een nieuwe locatie geopend in Zoetermeer, “Floriadehof”. Nu alle bewoners zijn ingehuisd zijn we druk bezig om ook daar een regionale cliëntenraad op te zetten om ervoor te zorgen dat de medezeggenschap goed geregeld is. Maar ook in de andere locaties zijn meer leden nodig dus mocht u interesse hebben, neem dan contact op met het secretariaat van Cardia. Zorg dat uw stem gehoord wordt. Het is heel belangrijk en dankbaar werk wat er in de cliëntenraden wordt gedaan en ik wil er graag meer over vertellen. Ik reken op een mooie zomer waar we meer vrijheden hebben en ons “oude” leventje weer een beetje kunnen oppakken. Laten we ervoor zorgen dat al onze bewoners weer kunnen meedoen aan de activiteiten, de restaurants in de locatie weer open kunnen gaan voor de bezoekers en we met een positieve blik de toekomst in kunnen kijken. Peter Olierook Voorzitter Centrale Cliëntenraad Cardia CARDIA MAGAZINE MEI 2021 27

Lente APRIL BLOEIEN BLOESEM GROEIEN HYACINTH Oplossing 28 CARDIA MAGAZINE MEI 2021 JAARGETIJDE JONGEN KALFJES KNOPPEN KROKUSSEN LAMMETJES LENTEBLOEM MEI NARCISSEN NATUUR NESTJES SEIZOEN TREKVOGELS TULPEN VOGELS puzzels N A T U U R H Y A C I N T H E L E E M E O L B E T N E L I I M N T R E K V O G E L S E R N E M E S E O L B I E R O P U W I D E N E O Z I E S L A R A A J R O O V L E N S B G E N G I N N O Z W E E E V R U C H T B A A R S N S J O O T J T E E E E S E E S T G E U O E G N M I N J P U E E I L N I R R C E F T P K M L E P G U A R W L G S O O M S N E E W A Z A A I E N R A E L N N N J K U I D N K K L VOORJAAR VRUCHTBAAR WARMERWEER ZAAIEN ZONNIG

Sudoku puzzel 7 9 4 6 5 4 2 1 8 8 4 9 7 8 5 3 9 1 6 3 4 7 7 8 5 5 3 1 7 9 4 5 8 1 9 CARDIA MAGAZINE MEI 2021 29

Lente puzzels Horizontaal 1. Voordelig 5. Zeerover 8. Rondwandelen 9. Speelsel 10. Grote rivier in Europa 11. Ridder 12. Niveau 14. Van bepaalde houtsoort 17. Onbewerkt 19. Jonge militair 22. Roofvogel 23. uitstalkast 24. Deel van een helikopter 25. Verzuimen Verticaal 1. Straling 2. Kunstvezel 3. Bovenste eind 4. Zoveel als nodig 5. Zoentje 6. Iemand zijn bezit ontnemen 7. Plenzen 12. Europeaan 13. Betreffende 15. Solistische muzekuitvoering 16. Hard en moeizaam werken 18. Navigatiemiddel 20. Woede 21. Vervoermiddel 30 CARDIA MAGAZINE MEI 2021

Boeken rubriek In deze rubriek belichten we boeken. We moeten dapper zijn - Frances Liardet JOLANDA HARING ‘We moeten dapper zijn’ gaat over een klein meisje, Pamela, dat achter gelaten is in een bus aan het begin van de tweede wereldoorlog. Ze wordt gevonden door de pasgetrouwde Ellen Parr die nog niet weet of zij in de toekomst wel kinderen wil. Toch neemt ze Pamela mee naar huis en neemt de zorg voor het meisje op zich. Pas als de gevechten ophouden begint het besef te dagen dat het nooit de bedoeling was dat zij bij elkaar zouden blijven. “Ik vond het een prachtig en emotioneel op de waarheid gebaseerd verhaal. Het is zeker het lezen waard”. De keuze - Edith Eva Eger HANNY VAN DER STELT Een collega gaf me dit boek en het is het meest onroerende en levenslustige boek dat ik in jaren heb gelezen. Een aanrader! Van de ruim 15.000 gedeporteerde mensen uit de Hongaarse stad Kassa was de joodse 18-jarige Edith Eger één van de zeventig mensen die de oorlog overleefden. Ze emigreerde naar Amerika, stichtte een gezin en bouwde een succesvolle carrière op als psycholoog. Pas op haar 90e verscheen haar levensverhaal in boekvorm ‘De keuze’. ‘‘Mijn droom is dat dit boek op alle scholen wordt gelezen, omdat ik wil laten zien wat er kan gebeuren als goede mensen slechte dingen gaan doen. In ieder van ons schuilt een nazi, maar mensen worden niet slecht geboren, daar geloof ik nog steeds niet in! Ik heb heel lang gezwegen over mijn traumatische verleden. Tot ik besefte dat alles van iemand kan worden afgenomen, behalve één ding, de laatste van de menselijke vrijheden, en dat is dat iemand in alle gegeven omstandigheden kan kiezen welke houding hij aanneemt. Elk moment is een keuze!” De jongen, de vos, de mol en het paard - Charles Mackesay HANNY VAN DER STELT Een prachtig kijk-, lees en mijmerboek met eenvoudige levenswijsheden. Ik heb het in een standaard op mijn kast staan en sla elke dag een bladzijde om. Mooie tekeningen die je ook nog zelf kunt inkleuren! Sommige uitspraken blijven je lang bij zoals: ‘’De meeste oude mollen die ik ken, zouden willen dat ze minder naar hun angsten hadden geluisterd en meer naar hun dromen’’. CARDIA MAGAZINE MEI 2021 31

Recepten Zoete wentelteefjes met appel en ijs Recept voor twee personen Tijd: 20 minuten Benodigdheden • Twee boterhammen • 1 ei • 200 ml melk • 1 tl kaneel • Vloeibare boter • 1 appel • 2 bolletjes (vanille)ijs Bereiding Schil de appel en verwijder het klokhuis. Snijd de appel in kleine blokjes. Breng de blokjes appel op smaak met kaneel. Smelt een scheutje vloeibare boter in een pan en bak de blokjes appel met de kaneel circa 5 tot 10 minuten en zet dan het vuur uit. Meng in een kom het ei met de melk. Haal de boterhammen door het melk-ei mengsel met beide kanten. Verwarm een scheut vloeibare boter in een koekenpan en bak de wentelteefjes circa 2 tot 3 minuten per kant totdat ze mooi bruin zijn. Serveer de wentelteefjes met de gebakken appel en een bolletje ijs. Maak het geheel eventueel af met nog een snuf kaneel en een toef slagroom.

Asperges met krieltjes ham en ei Recept voor vier personen Tijd: 30 minuten Benodigdheden • 2 kg witte asperges • 750 gram krieltjes • 4 eieren • 150 gram boter • 200 gram gekookte ham • Peper en zout • Suiker • • • Bereiding • Schil de asperges en snijd een stukje van de onderkant. Zet de asperges met de kopjes naar boven in een grote pan met kokend water met zout en de suiker. Kook de asperges in circa 10 minuten beetgaar. Schakel de warmtebron uit en laat de asperges in de pan nog circa 10 minuten nagaren. Kook intussen de krieltjes gaar. Giet af en breng op smaak met peper en zout. Kook de eieren in een pan met water in 6 tot 8 minuten hard. Smelt de boter in een pan, maar laat het niet koken. • Neem de asperges voorzichtig uit de pan en laat het goed uitlekken. Pel de eieren en hak ze fijn. • Verdeel de asperges, de ham en krieltjes over de borden en maak het af met het ei en de gesmolten boter. CARDIA MAGAZINE MEI 2021 33

Wet zorg en dwang Wat is de Wet zorg en dwang? De Wet zorg en dwang gaat over het toepassen van onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperkingen. Het uitgangspunt in deze wet is dat onvrijwillige zorg niet toegepast mag worden. Als cliënt heeft u het recht om zoveel mogelijk zelf te beslissen. De Wet zorg en dwang beschermt deze rechten. Soms is het toch nodig om tot onvrijwillige zorg over te gaan. Bijvoorbeeld als een cliënt een gevaar is voor zichzelf of voor een ander. In de Wet zorg en dwang staat welke regels een zorgorganisatie dan moet volgen. Wet zorg en dwang Wat kan de clientvertrouwenspersoon voor u betekenen bij onvrijwillige zorg? Toelichting Er wordt een zorgplan gemaakt. In dit zorgplan staat de zorg die u of uw naaste nodig heeft. Dit zorgplan houdt rekening met uw wensen en voorkeuren. Soms is het in uw belang noodzakelijk dat de zorgverlener zorg biedt waarmee u of uw vertegenwoordiger niet instemt. Dit noemen we onvrijwillige zorg. Wanneer dit punt wordt bereikt dan moet Cardia het stappenplan uit de Wet zorg en dwang doorlopen. Wanneer u vragen of zorgen heeft over de onvrijwillige zorg dan kunt u dat bespreken met uw behandelaar, EVV’er of teamleider. Misschien vindt u het lastig om uw zorgen te bespreken met iemand van Cardia. In dit geval kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor u en uw vertegenwoordiger en is onafhankelijk van Cardia. Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon voor u? • Luisteren naar uw verhaal. • Helpen om uw vraag of klacht te verhelderen en zo nodig doorverwijzen. • Informatie en uitleg geven over uw rechten binnen de Wzd. • Ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht. • Ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt. Hoe kunt u de cliëntvertrouwenspersoon bereiken? Peter van de Laar, cliëntvertrouwenspersoon Wzd M 06 40 85 31 91 T 088 678 10 00 E p.vandelaar@zorgstem.nl 34 CARDIA MAGAZINE MEI 2021 at kan de cliëntvertrouwenspersoon voor u betekenen bij onvrijwillige zorg? Cliëntvertrouwenspersoon Wanneer u vragen of zorgen heeft over de onvrijwillige zorg dan kunt u dat bespreken met uw EVV’er. Misschien vindt u het lastig om uw zorgen te bespreken met iemand van Cardia. In dit geval kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor u en voor uw naaste en is onafhankelijk van Cardia. In dit stappenplan leest u hoe en wanneer u de cliëntvertrouwenspersoon kunt benaderen.

Contactgegevens Klantenbureau Uw vraag… onze zorg Ons klantenbureau is het centrale punt waar u terecht kunt voor al uw vragen over wonen, zorg en welzijn bij Cardia. Wilt u meer informatie over ons producten- en dienstenaanbod of heeft u een vraag over één van onze locaties? Onze medewerkers staan u graag te woord of kunnen een rondleiding voor u regelen. facebook.com/cardiazorg instagram.com/cardiazorg youtube.com/cardiahartvoorzorg Centraal punt Voor al uw vragen Klantgericht Persoonlijk Ieder mens is uniek T 070 - 8008 888 @ klantenbureau@cardia.nl CARDIA MAGAZINE MEI 2021 35

we het verschil in 2021-2022 Samen maken Samen maken we het verschil in 2021-2022 Tevreden cliënten nu en in de toekomst Technologie & innovatie Talent & aandacht

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
Home


You need flash player to view this online publication