34

Wet zorg en dwang Wat is de Wet zorg en dwang? De Wet zorg en dwang gaat over het toepassen van onvrijwillige zorg en vrijheidsbeperkingen. Het uitgangspunt in deze wet is dat onvrijwillige zorg niet toegepast mag worden. Als cliënt heeft u het recht om zoveel mogelijk zelf te beslissen. De Wet zorg en dwang beschermt deze rechten. Soms is het toch nodig om tot onvrijwillige zorg over te gaan. Bijvoorbeeld als een cliënt een gevaar is voor zichzelf of voor een ander. In de Wet zorg en dwang staat welke regels een zorgorganisatie dan moet volgen. Wet zorg en dwang Wat kan de clientvertrouwenspersoon voor u betekenen bij onvrijwillige zorg? Toelichting Er wordt een zorgplan gemaakt. In dit zorgplan staat de zorg die u of uw naaste nodig heeft. Dit zorgplan houdt rekening met uw wensen en voorkeuren. Soms is het in uw belang noodzakelijk dat de zorgverlener zorg biedt waarmee u of uw vertegenwoordiger niet instemt. Dit noemen we onvrijwillige zorg. Wanneer dit punt wordt bereikt dan moet Cardia het stappenplan uit de Wet zorg en dwang doorlopen. Wanneer u vragen of zorgen heeft over de onvrijwillige zorg dan kunt u dat bespreken met uw behandelaar, EVV’er of teamleider. Misschien vindt u het lastig om uw zorgen te bespreken met iemand van Cardia. In dit geval kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor u en uw vertegenwoordiger en is onafhankelijk van Cardia. Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon voor u? • Luisteren naar uw verhaal. • Helpen om uw vraag of klacht te verhelderen en zo nodig doorverwijzen. • Informatie en uitleg geven over uw rechten binnen de Wzd. • Ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht. • Ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt. Hoe kunt u de cliëntvertrouwenspersoon bereiken? Peter van de Laar, cliëntvertrouwenspersoon Wzd M 06 40 85 31 91 T 088 678 10 00 E p.vandelaar@zorgstem.nl 34 CARDIA MAGAZINE MEI 2021 at kan de cliëntvertrouwenspersoon voor u betekenen bij onvrijwillige zorg? Cliëntvertrouwenspersoon Wanneer u vragen of zorgen heeft over de onvrijwillige zorg dan kunt u dat bespreken met uw EVV’er. Misschien vindt u het lastig om uw zorgen te bespreken met iemand van Cardia. In dit geval kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. De cliëntvertrouwenspersoon is er voor u en voor uw naaste en is onafhankelijk van Cardia. In dit stappenplan leest u hoe en wanneer u de cliëntvertrouwenspersoon kunt benaderen.

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication