37

INSIGHT # 37 A ls producent van duurzame EPDM dak- en gevelsystemen geloven wij sterk in een transitie van een Lineair naar Circulair Bouwmodel en hebben wij de middelen en kennis in huis om hier handen en voeten aan te geven. Met meer dan 50 jaar ervaring zijn wij al jarenlang een voorloper met het leveren van een duurzaam bouwproduct. De noodzaak tot circulair bouwen heeft er toe geleid dat begrippen als duurzaamheid en circulariteit aan devaluatie onderhevig zijn. Iedereen claimt er mee bezig te zijn, terwijl een gedegen onderbouwing vaak ontbreekt. Wanneer we kijken naar het product EPDM dan zien we al snel grote verschillen met traditionele producten. Zo heeft EPDM een bewezen gebruiksduur van meer dan 50 jaar, is het toepaspaar in een circulair demontabel systeem, duurzaam gecertificeerd en is upcyclebaar tot een volwaardige grondstof. Niet voor niets is EPDM dakbedekking door de NIBE opnieuw beoordeeld als de meest duurzame dakbedekking. Hierbij is gekeken naar de totale schaduwkosten van een product zowel bij een mechanisch bevestigd systeem als bij een verkleefd systeem. In beide bevestigingssystemen heeft een EPDM folie met een dikte van 1,2 mm de laagste milieu-impact en is het in klasse 1a ingedeeld. Hiermee laat EPDM traditionele dakbedekkingen ver achter zich. Deze impact wordt bepaald aan de hand van de Levenscyclusanalyse (LCA) methodiek. Het meest milieuvriendelijke product wordt in milieuklasse 1a ingedeeld, de milieureferentie. Producten die in milieuklasse 1 of 2 vallen, komen ondermeer in aanmerking voor het DUBOkeur®. Met onze merken RESITRIX® en HERTALAN® leveren wij twee duurzame EPDM dakbedekkingsystemen. Beide merken zijn DUBO®keur gecertificeerd en bezitten over het Europese EPD certifcaat (Environmental Product Declaration). Centraal bij het EPD certificaat staat de “Levenscyclusanalyse” (LCA) aan de basis. Hierbij worden alle fasen van het productieproces, alsmede de gebruikte grondstoffen, transport e.d. onder de loep genomen. Aan de hand hiervan wordt de totale milieubelasting bepaald. De behaalde EPD scores behoren hierbij tot de beste in de bouwsector. Dit maakt CARLISLE® Construction Materials de bewezen koploper als het gaat om duurzame dakbedekking. Bij het DUBO®keur is de insteek anders, hier wordt de “schaduwprijs” berekend. Deze prijs komt tot stand door de kosten per m2 te berekenen van het herstel van de totale milieubelasting, veroorzaakt tijdens het productieproces. Zodra het gaat over duurzaamheid, dan valt al snel het woord “circulariteit”. Strengere eisen voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en een verplichting voor een materialenpaspoort in 2020 doen de aandacht voor circulariteit toenemen. Op weg naar een circulaire economie staat de bouwsector voor een grote uitdaging. Om dit te bereiken is een andere manier van denken en handelen een vereiste. Ook hier biedt EPDM een helpende hand.

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication