39

ACTUEEL # 39 keert wel terug in de oude vorm- als een elastiek). Dit proces wordt “vulkaniseren” genoemd. De EPDM dakbanen worden vervolgens fabrieksmatig aan elkaar verbonden, wat resulteert in het eindproduct: een EPDM dakbedekking membraan wat meer dan 50 jaar meegaat. Door het eindproduct, de uiteindelijke dakbedekking, in een later stadium te “devulkaniseren” wordt het weer een plastomeer compound, waaruit de EPDM dakbanen dus zijn opgebouwd. Deze kan vervolgens weer worden ingezet als volwaardige grondstof bij de productie van nieuwe EPDM dakbedekking. Zo creëren wij op de lange termijn onze eigen grondstofvoorraad. “Wie kiest voor EPDM heeft ook op het gebied van circulariteit een troef in handen.“ In de dakenmarkt wordt al geruime tijd dakbedekking retour gehaald. Het Bouwbesluit schrijft voor dat meerdere afvalsoorten aan de bron gescheiden moeten worden. Deze type dakbedekkingsoorten worden zodoende al jaren noodgedwongen separaat ingezameld en retour gehaald. Bij EPDM dakbedekking is dit anders. Dit product kan normaliter aangeboden worden bij het normale bouw- en sloopafval. Onze drijfveer om toch onze EPDM dakbedekking eind gebruiksduur retour te halen, komt dan ook volledig uit onszelf. Op dit moment is er geen noodzaak in de markt en wordt het niet veelvuldig aangeboden, maar wij geloven oprecht in een transitie van een Lineair naar Circulair Bouwmodel en dragen hier proactief aan bij. Zo hebben wij ons eveneens gecommitteerd aan het Grondstoffenakkoord . Een initiatief om samen met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan met een volledig Circulaire Economie in 2050. Erwin Wolff

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication