20

BELEIDSVISIE 2014-2019 Verzekeren van maatschappelijk welzijn Het OCMW stelt zich tot hoofddoel het maatschappelijk welzijn voor iedereen te verzekeren. We hebben hiertoe tal van diensten en instellingen uitgebouwd. Bovendien geeft het OCMW blijvend aandacht aan ontwikkelingen in de maatschappelijke behoeften om op een doeltreffende manier hierop in te spelen. Dit gebeurt in overleg en samenwerking met andere initiatiefnemers. Het OCMW is een open huis. Klantvriendelijkheid, neutraliteit, wederzijds respect, discretie en professionalisme staan voorop. Het OCMW realiseert deze doelstelling met toepassing van de principes van de integrale kwaliteitszorg en met inachtname van een verantwoord financieel beleid. In het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW werden volgende strategische doelstellingen vastgelegd:  het uitbouwen van een efficiënte en effectieve bestuurlijke organisatie;  het aanbieden van een correcte en kwaliteitsvolle sociale dienstverlening, waarbij zorg op maat, participatie en empowerment kernbegrippen zijn. Het OCMW heeft hierbij bijzondere aandacht voor kansarmen;  het aanbieden of ontwikkelen van thuiszorginitiatieven die inwoners van Beringen ondersteunen zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Voorbeelden hiervan zijn gezinszorg, lokaal dienstencentrum, aanbieden van warme maaltijden, …  het voeren van een geïntegreerd ouderenzorgbeleid met een divers aanbod van kwaliteitsvolle voorzieningen, bijvoorbeeld woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum Corsala, serviceflats,…;  het aanbieden van kwaliteitsvolle kinderopvang, met onder andere de realisatie van het nieuwe kinderdagverblijf;  met toepassing van de nieuwe OCMW-beleidsinstrumenten zorgen voor een verantwoord financieel beheer;  ontwikkelen en toepassen van moderne managementtechnieken op het vlak van personeel, organisatie, kwaliteit, communicatie, informatie en service;  ontwikkelen van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid, samen met het stadsbestuur en andere actoren op het werkveld. Een belangrijk aandachtspunt de komende jaren, is de integratie van OCMW- en stadsdiensten. De stedelijke en OCMW-dienstverlening wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd vanuit het standpunt van de burger. Het is een proces dat meerdere jaren zal duren en waarbij de nodige aandacht besteed wordt aan de eigenheid en de cultuurverschillen van de beide besturen. Bilgin Bekdemir OCMW-voorzitter december 2013

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication