103

103 • In de uitvoering van de charters ondersteunen we de studenten vb. opleiding stewards. 1.3 Actieplan: Leuven: Een goed studieklimaat. 1.3.1 Actiepunten: • Tijdens de blok werken we acties uit hoe we de studenten kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar de perfecte match tussen studie en ontspanning. • We overleggen nauw met de dienst studentenvoorzieningen en waar nodig spelen we als stad mee in op studentspecifieke noden. • Tijdens de blokperiode stellen we rustige studieplaatsen ter beschikking van de studenten. 2. Beleidsdoelstelling: Studenten verrijken de stad. 2.1 Actieplan: Studenten zijn lokaal, nationaal en internationaal ons uithangbord. 2.1.1 Actiepunten: • We werken een communicatieplan uit waar studenten als ambassadeurs van onze stad kunnen uitgezonden worden. • Kennis mag niet verloren gaan. We zetten zoveel mogelijk in om de aanwezige kennis op te nemen in onze werking en zorgen voor ruimte voor creatieve inbreng om het leven in de stad te verbeteren. • In functie van de studieachtergrond stellen we stageplaatsen binnen de stad open. • Studenten die zich graag maatschappelijk willen engageren voor de stad moedigen we aan. • We werken een aantrekkelijke communicatie uit. We zetten in op een online interactief platform. • We stimuleren studenten om creatief te zijn en praktische problemen mee te vertalen in (digitale) oplossingen. 3. Beleidsdoelstelling: Studenten kunnen zich veilig en makkelijk bewegen in de stad. 3.1 Actieplan: We zetten in op een duurzame mobiliteit. 3.1.1 Actiepunten: • We blijven inzetten op preventieve campagnes inzake veilig fiets- en wandelverkeer. • We stimuleren zoveel mogelijk het STOP-principe, waarbij we studenten aanmoedigen om zoveel mogelijk zich op duurzame wijze te verplaatsen. • We ontmoedigen het gebruik van de wagen voor zowel verplaatsingen naar de stad als in de stad. • De subsidiëring van het gratis busvervoer voor studenten wordt geëvalueerd, afgebouwd en geheroriënteerd. • We blijven inzetten op het goede partnerschap met vzw Velo en zorgen zo voor fietsverhuuren hersteldiensten aan zeer democratische prijzen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

104 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication