113

113 • De stad ondersteunt en begeleidt mensen i.f.v. zelfredzaamheid, bijv. coaching op het Leuvense woonwagenterrein, of op een correcte manier doorverwijzen van mensen die met vragen komen aan onthaalbalies en loketten, … • De stad ontwikkelt– vanuit de participatiegedachte - positief beeldvormingsmateriaal en bereikt hiermee via publieksacties een grote groep Leuvenaars (bijv. fotoboek “Ik kom van ver”) 6. Beleidsdoelstelling: De stad wil een taalbeleid in functie van gelijke kansen voeren. 6.1 Actieplan: De stad voert een taalbeleid met het oog op het verhogen van gelijke kansen en participatie aan de samenleving. 6.1.1 Actiepunten: • De stad voert een taalbeleid binnen alle stedelijke diensten en voorzieningen door bijv. richtlijnen uit te werken over hoe men omgaat met mensen die het Nederlands nog onvoldoende machtig zijn om belangrijke info te begrijpen. • De stad zet in op meer oefenkansen Nederlands voor anderstaligen, bijv. via extra reeksen gratis uitspraaklessen en via praatgroepen Kom Binnen in buurtcentra, in wijkwerkingen en in het gebouw van de integratiedienst en onderzoekt daarnaast mogelijke uitbreidingen (bijv. in 2013 in het nieuwe gebouw van CBE Open School). • Wij blijven elk jaar een zomerschool Nederlands organiseren tijdens 3 weken in augustus voor anderstalige kinderen die in september naar de laatste kleuterklas en het eerste leerjaar gaan. • De stad regisseert het taalstimuleringsproject “De Taalcaravaan” op het woonwagenterrein in de Dijledreef waarbij door vrijwilligers voorleessessies en spelletjes bij de kinderen en ouders worden binnengebracht. • De stad zoekt via zijn afdeling jeugd en dienst diversiteit naar mogelijkheden i.v.m. het aanbod rond taalstimulering in de Leuvense speepleinwerking en grabbelpas (bvb. via vorming monitoren). Er wordt nagedacht over een aanbod Nederlandse taalkampen voor jongeren van OKAN • Er is veel aandacht voor de voordelen van meertaligheid, bvb. door het ondersteunen van “schooltjes in eigen taal” en project Taalruil Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

114 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication