119

119 • We stimuleren studenten om tijdens hun lerarenopleiding aan te leren hoe om te gaan met sociale achterstelling en diversiteit in de klas (door deelname aan het Buddy-project te promoten). • We versterken het 2de kansonderwijs (TKO) en basiseducatie. • Anderstalige kinderen geven we de mogelijkheid om hun kennis van het Nederlands op een speelse manier te onderhouden en bij te spijkeren tijdens de zomerschool. • We zetten in op instroom en doorstroom naar hoger onderwijs voor bepaalde doelgroepen door acties te ondersteunen van de hoger onderwijsinstellingen. • De stad biedt stage- en werkplaatsen aan voor jongeren als brug naar reguliere werkplaatsen. 2.2. Actieplan: We willen de ouderbetrokkenheid van andertalige ouders op de school vergroten. 2.2.1. Actiepunten: • De stad breidt het aanbod van CBE Open School uit en stimuleert anderstalige ouders hun Nederlands bij te spijkeren. • We vergroten ouderbetrokkenheid bij de school door de schooldrempels te verlagen. Dit doen we o.a. door informele ontmoetingen tussen ouders en de school te stimuleren, en de kennis van het onderwijssysteem bij de ouders te vergroten. • We ondersteunen ouders om hun kinderen te helpen studeren, te helpen bij het maken van keuzes en bij het inschrijven. • We willen dat leerkrachten hun drempels naar ouders toe verlagen. We stimuleren dat studenten al tijdens hun lerarenopleiding leren omgaan met diversiteit en sociale achterstelling in de klas. We werken aan de beeldvorming bij (toekomstige) leerkrachten via projecten. • We ondersteunen projecten i.s.m. Eureka school rond de professionalisering van leerkrachten. 3. Beleidsdoelstelling: De stad wil kwaliteitsvolle infrastructuur en voldoende capaciteit bieden. 3.1. Actieplan: De stad regisseert de capaciteit van het aanbod aan basis- en secundair onderwijs, en streeft ernaar dat elk kind naar een (basis)school kan gaan in zijn of haar buurt. 3.1.1. Actiepunten: • De stad volgt de capaciteit continu op en laat een capaciteitsstudie maken op basis waarvan bekeken kan worden waar binnen de scholen kan worden uitgebreid en waar eventueel nieuwe scholen moeten komen. • De stad ondersteunt (i.s.m. het LOP) de scholen om een eerlijk inschrijvingsbeleid te voeren, dat een goede leerlingenmix realiseert. • De Stad Leuven coördineert een Taskforce en zorgt voor de indiening van dossiers bij de Vlaamse Overheid. • De stad voert noodzakelijke renovatiewerken uit aan SKLO. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

120 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication