122

122 wordt de huidige samenwerking en overleg met de gemeentebesturen van deze gemeentes voortgezet • De stad Leuven volgt de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs door Vlaanderen op de voet, en bereidt zich actief voor op de gevolgen van deze hervorming om pedagogisch, infrastructureel en financieel vlak. 1.3 Actieplan: Het SLAC kiest categoriek voor digitalisering in de leerlingen- en oudercommunicatie en in de interne werking, ter ondersteuning van haar dynamische en innovatieve pedagogische aanpak. 1.3.1 Actiepunten: • De stad investeert in een nieuw communicatieplatform, zodat de leerlingen en ouders efficiënt kunnen geïnformeerd en de leerlingen optimaal pedagogisch gevolgd kunnen worden • In het gebouw aan de Lei zal gratis wifi aangeboden worden • Elk lokaal beschikt over een eigen pc • De ICT-klassen worden up-to-date gehouden qua infrastructuur en software, en de snelle toegang voor alle leerlingen en leerkrachten buiten het stedelijk netwerk om is verzekerd • Het SLAC zet blijvend in op afdelingen zoals multimedia en digitale technieken, en blijft daarvoor de nodige investeringen in uitrusting doen, zowel hardware als software. 2. Beleidsdoelstelling: Het DKO is een belangrijke actor inzake artistieke beoefening en kunstopvoeding, en wil daarbij een breed en divers bereik realiseren. Ze neemt actief deel aan het diverse socio-culturele leven in de Leuvense regio, en werkt samen met het leerplichtonderwijs aan “brede leefscholen”. 2.1 Actieplan: Het SLAC heeft een eigen aanbod aan kunst en versterkt daarbij haar samenwerking met andere actoren (M, STUK, KUL, KHL, 30CC, professionele kunstinstellingen, bibliotheek, amateurgezelschappen , kunstenaars, curatoren, enz.…) 2.1.1 Actiepunten: • De academie behoudt haar aanbod aan tentoonstellingen in huis en buitenhuis. • De academie versterkt haar huidige samenwerking met M o.a. via het verder ontwikkelen van het M-atelier. • De Academie is deelnemer van het Artefactfestival extra via het atelier digitale kunst. • De academie doet regelmatig artistieke/pedagogische projecten i.s.m. KUL en KHL • De academie wil deelnemen aan de stadsbrede projecten in samenwerking met het conservatorium en KHL. • Het conservatorium organiseert jaarlijks in samenwerking met vzw Crignon het orgelfestival. • Het conservatorium organiseert jaarlijks in samenwerking met vzw Artrium concerten, voorstellingen, workshops, masterclasses, educatieve uitstappen. • Het conservatorium organiseert optredens extra-muros ism andere actoren: bib, museum M, Matrix, HAFABRA, culturele verenigingen Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

123 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication