142

142 Landbouw 1. Beleidsdoelstelling: Leuven behoudt zijn landbouwgronden. 1.1 Actieplan: Agrarische bedrijven krijgen rechtszekerheid, ontwikkelingskansen en voorrang op andere functies conform het gemeentelijk structuurplan. 1.1.1 Actiepunten: • Het stadsbestuur zal bij het herzien van het ruimtelijk structuurplan het huidig niet-bestemde areaal landbouwgebied handhaven. • De vlotte ontsluiting van de in het RSL geselecteerde landbouwzones wordt nagestreefd. 2. Beleidsdoelstelling: Leuven heeft een voedsel- en landbouwadviesraad die adviseert over een voedselstrategie voor Leuven. 2.1 Actieplan: De uitbouw van een netwerk van land- en tuinbouwers in de nabijheid van Leuven. 2.1.1 Actiepunten: • De informele voedsel- en landbouwraad wordt geformaliseerd in samenspraak met betrokken actoren. • De voedsel- en landbouwraad geeft advies over een voedselstrategie voor Leuven die de ecologische voetafdruk van Leuven verkleint. 3. Beleidsdoelstelling: Leuven steunt een systeem van distributie van lokale landbouwproducten. 3.1 Actieplan: Een Leuvense korte keten van streek-en hoeveproducten kan de lokale afzet en consumptie sterk uitbreiden. 3.1.1. Actiepunten: • De stad zoekt actief mee naar een plaats waar lokale boeren en voedselproducenten hun streek en hoeve-producten kunnen verkopen. • De stad promoot de producten van lokale boeren en voedselproducenten. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

143 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication