147

147 en vernieuwt en de lat hoog legt. Het vrijetijdsbeleid moet talent de kans geven om te groeien en moet organisaties de ruimte bieden voor innovatie. Leuven is ook bij uitstek een kennisstad met haar uitgebreid hoger onderwijs, haar universiteit en haar kenniseconomie. Het stadsbestuur benadrukt dit gegeven al vele jaren in projecten die het ontwikkelt en in samenwerking die op poten wordt gezet. Binnen het vrijetijdsbeleid is dit netwerk van immens belang. We blijven daarom inzetten op overleg met en samenwerking met de onderwijssector en de kenniseconomie en streven ernaar deze elementen zichtbaar en beleefbaar te maken. Voor de sector cultuur is in de ontwikkeling van mensen, en in het bijzonder van kinderen en jongeren, het verwerven van cultureel kapitaal ontzettend belangrijk. We willen hen voldoende mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen tot sociale en kritische mensen die greep hebben op hun eigen situatie en hun omgeving. Cultuur is een middel bij uitstek dat mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling genereert. Cultuur- en erfgoededucatie spelen een rol bij het doorgeven van normen en waarden, maar ook het actief beleven en participeren zorgt voor een meerwaarde bij de ontwikkeling van ieder persoon. Ook de sportsector biedt uitgebreid mogelijkheden om mensen een persoonlijk ontwikkelingstraject aan te bieden waarbij waarden als fairplay en teamspirit hand in hand gaan met gezonde competitie en ambitie. Via het Leuvense vrijetijdsbeleid accentueren we het ‘Leuvengevoel’. Dit ‘Leuvengevoel’ is de idee dat de Leuvenaars hun stad zien als een gezellige ontmoetingsplaats waar iedereen iedereen kent. De stad straalt een compacte gezelligheid en een aparte sfeer uit. Het ‘Leuvengevoel’ ligt ook in de spanning tussen dynamisch en behoudsgezind. “Leuven, eeuwenoud, springlevend” blijft als slogan deze identiteit goed weergeven. Enerzijds de drang naar het nieuwe, de Leuvenaar die open staat voor innovatie en verlangt naar creatieve chaos, anderzijds de hang naar de veiligheid van het bekende en de netheid voor de eigen deur. Het is deze spanningsboog, deze gelaagdheid die een voedingsbodem moet zijn om interessant werk te leveren: confrontaties tussen oud en nieuw, dichtbij en ver weg, gekend en vreemd, behoudsgezind en experimenteel, lokaal en globaal, consolideren en vooruitgaan. Het is de uitdaging om beide elementen binnen deze interactie voldoende ruimte te geven. Via cultuur, sport en een doordacht evenementenbeleid brengen we de wereld binnen in onze stad en brengen we onze stad naar de wereld. Een internationale ambitie binnen een lokaal vrijetijdsbeleid is mogelijk en wenselijk. De grote topevenementen en de internationale tentoonstellingen in M zijn de speerpunten in dit beleid dat sterk ondersteund wordt door de afdeling toerisme. We willen natuurlijk ook binnen Vlaams-Brabant en Vlaanderen ons netwerk uitbouwen. Zeker de regionale werking zal ruime aandacht krijgen. Samenwerking met de provincie en met de Vlaamse steunpunten is belangrijk. Samenwerking met de KU Leuven, met andere grote instellingen en met de sector vanzelfsprekend ook. Het stadsbestuur wil enerzijds een voorwaardenscheppende rol opnemen t.o.v. de culturele en sportactoren en de organisatoren van evenementen in de stad. Het Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

148 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication