155

155 worden op maat gemaakt. Nieuwe initiatieven ter ondersteuning en promotie van de sporten die voor het ogenblik in Leuven minder of (nog niet) aan bod komen. • We inventariseren alle sport- en jeugdkampinitiatieven, vullen het aanbod aan indien nodig en maken ze toegankelijk voor iedereen. We promoten dat aanbod in één campagne en zorgen er voor dat de potentiële gebruikers aan één e-loket terechtkunnen voor informatie en reservatie. Creativiteit en talent 4. Beleidsdoelstelling: De stad wil talent de kans geven om zich te ontwikkelen, goede sportieve prestaties te leveren en uitstekend artistiek werk te creëren. Dit doet ze door kwaliteitsvolle breedtesport aan te bieden, artistieke begeleiding aan te bieden, kunstenaarsateliers ter beschikking te stellen en ondersteuning te bieden op financieel en logistiek vlak. 4.1 Actieplan: De stad zoekt atelierruimtes die ze kan ter beschikking aan kunstenaars uit Leuven, de regio of Vlaanderen die een interessante ambitie hebben en die veel belovend zijn. Binnen de samenwerking met de KU Leuven kan het ook gaan om internationale studenten/artiesten die tijdelijk hier willen werken. De selectie van de kunstenaars zal op een gestructureerde manier gebeuren. 4.1.1 Actiepunten: • De stad werkt via de directie cultuur en in samenwerking met andere belangrijke partners en de Leuvense kunstenaars een structureel onderbouwde atelierwerking uit. 4.2 Actieplan: De stad ondersteunt de ontwikkeling van kunstenaars via begeleiding op maat, individuele opdrachten of opdrachten aan culturele organisaties. 4.2.1 Actiepunten: • Het stadsbestuur realiseert ontwikkelingstrajecten en biedt culturele organisaties de mogelijkheid om artistieke producties te realiseren. • Via het Cultuurplatform worden ideeën verzameld die het mogelijk maken kunstenaars en culturele organisaties te ondersteunen en kansen te bieden. 4.3 Actieplan: De stad ondersteunt haar stadsgezelschappen. 4.3.1 Actiepunten: • Er worden overeenkomsten gesloten met Braakland/Zhebilding, fABULEUS en La Petite Bande. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

156 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication