162

162 9.2.1 Actiepunten: • De directie cultuur zet zowel in op printcommunicatie als op de uitbouw van de digitale communicatie in functie van een multikanaalstrategie. Ze ontwikkelt verschillende (mobile) websites (stadsambassadeur, Leuven Jazz, Amateurama, School met cultuur, Rode Hond, Uit in Leuven, Carrousel, M-idzomer, 30CC, de Bib/kinderbib, De FactorY,…) en neemt initiatieven rond sociale media. • De directie cultuur zet een goede perswerking op poten via Uit in Leuven, persberichten, persconferenties, … • De directie cultuur maximaliseert het gebruik van (semi-)externe kanalen zoals de uitdatabank, InfoLeuven, mediaschermen, mijnleuven.be, … • De directie cultuur werkt aan een internationale toeristische communicatie in overleg met M en de afdeling toerisme Leuven. Dienstverlening en management 10. Beleidsdoelstelling: De stad optimaliseert haar (interne en externe) dienstverlening. Dit doet ze door enerzijds de interne samenwerking tussen directies sterk uit te bouwen en anderzijds door een efficiënte en performante management waarbij ieder personeelslid perfect op de hoogte is van zijn opdracht en ook de vaardigheden en middelen heeft om deze opdracht goed uit te voeren. Kostenbeheersing, flexibiliteit, duurzaamheid, motivatie en effectiviteit zijn de uitgangspunten. 10.1 Actieplan: De cel evenementen zal uitgroeien tot het coördinatiepunt inzake de outdoor evenementen op het grondgebied van de stad Leuven om een aantal zaken operationeel stadsbreed aan te pakken. Op het grondgebied van de stad worden er jaarlijks tientallen out-door evenementen georganiseerd, hetzij door de stad zelf hetzij door tal van stedelijke vzw’s of door externen. De organisatie van de ‘eigen’ activiteiten zit momenteel verspreid over heel wat directies en op verschillende plaatsen worden er overzichten bijgehouden van alles wat er op het grondgebied van de stad plaatsvindt (Excel-databank bij de dienst evenementen en feestelijkheden, de cultuurdatabank, de activiteitenkalender van de diensten communicatie en toerisme, de database bij de politie en bij de directie algemene zaken, enz …). Geen enkele afdeling of dienst is op de hoogte van alle out-door evenementen waardoor het niet ondenkbaar is dat er op dezelfde dag meerdere evenementen plaatsvinden. De mogelijke voordelen van een eventuele integratie van verschillende out-door evenementen gaat hierbij verloren. Om aan bovenvermelde euvels te verhelpen zal de cel evenementen en feestelijkheden er werk van maken om het proces ‘coördinatie van out-door evenementen’ uit te tekenen. Op termijn kan de cel uitgroeien tot centraal coördinatiepunt voor alle out-door evenementen die plaatsvinden op het grondgebied van de stad. Het coördinatiepunt heeft allerminst tot doel om de autonomie van de directies te beperken m.b.t. het inhoudelijke beleid. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

163 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication