2

2 Inhoudsopgave Intentieverklaring .................................................................................................................4 I. II. Algemene Financiering ...................................................................................................... 13 III. IV. Algemeen Bestuur ............................................................................................................. 17 Domeinen: Communicatie en participatie......................................................................... 17 Stadsadministratie en samenwerking politiek-administratie ......................... 22 Personeelszaken ............................................................................................. 24 Data- en facilitair beheer ................................................................................ 28 Erediensten ..................................................................................................... 30 Burgerzaken .................................................................................................... 32 Veiligheid en Preventie ..................................................................................................... 37 V. Stadsontwikkeling, infrastructuur en wonen ................................................................... 41 Domeinen: Betaalbare, aangename en duurzame woonstad ........................................... 41 Klimaatneutrale stad ....................................................................................... 49 Bereikbare stad met duurzame mobiliteitsoplossingen ................................. 53 Centrumstad, ‘eeuwenoud en springlevend’ ................................................. 58 Duurzaam behoud en beheer onroerend erfgoed ......................................... 61 Kennisstad ....................................................................................................... 63 Leven, leren en werken .................................................................................................... 64 Leven .................................................................................................................................. 64 Domeinen: OCMW ............................................................................................................. 68 Buurtwerk ....................................................................................................... 80 Gebiedsgerichte werking ................................................................................ 84 Gezondheidspromotie en preventieve gezondheidszorg ............................... 87 Ouderenbeleid ................................................................................................ 89 Jeugd ............................................................................................................... 92 Kinderopvang en gezinsbeleid ........................................................................ 98 Studenten ...................................................................................................... 102 Gelijke kansen ............................................................................................... 105 Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication