39

39 • een verdere CALOGisering in de personeelsformatie van politie (dit houdt in dat politiemensen vervangen worden door niet-politiemensen op functies waar geen politiebevoegdheden vereist zijn), • het bestendigen en zo nodig optimaliseren van afspraken tussen lokale politie en stadsdiensten met het oog op een nog betere taakverdeling en wisselwerking (bv. met de dienst Bevolking wat betreft de inschrijving van buitenlandse studenten, schijnhuwelijken, … met de dienst Middenstand wat betreft horeca-aangelegenheden, met de brandweer wat betreft veiligheidscontroles van horecazaken, …), • gemeenschappelijke werkprocessen te vereenvoudigen en te automatiseren (bv. uitreiken van vergunningen voor inname openbaar domein, voor parkeervergunningen, …) met het oog op een maximale synergie voor de betrokken actoren (politie, debiteurenbeheer, technische dienst, …) en een maximale transparantie vanuit het oogpunt van de klant, • oneigenlijke politietaken (bv. controles van perimeters in het raam van evenementenbeheer, …) uit te besteden aan externe partners. Ook zal een actief en aangepast rekruteringsbeleid worden gevoerd om het beschikbare contingent van gemeenschapswachten verder op te vullen. 2. Beleidsdoelstelling: Voorzien van de noodzakelijke budgettaire middelen voor technologische ondersteuning in het raam van de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. De maatschappij wordt gekenmerkt door een niet te stuiten (r) evolutie op het vlak van innovatie en nieuwe technologieën en dit in tal van domeinen. Om de slagkracht van de organisatie op peil te houden is het noodzakelijk om gelijke tred te houden door voldoende snel in te stappen in dit verhaal (o.a. ICT-ontwikkeling, sociale media, …). Met het oog op het efficiënt inzetten van het personeel dienen op enkele plaatsen automatische camera’s met nummerplaatherkenning te komen. Investeringen in dergelijke technologieën moeten leiden tot een grotere capaciteit voor nabijheidspolitie en voldoende politionele aanwezigheid. Camera’s zijn een waardevol middel in het raam van een handhavingsbeleid. Enkele voorbeelden : • de camera’s in het centrum van Leuven hebben hun toegevoegde waarde al meermaals bewezen. De uitbreiding van dit cameranetwerk is momenteel in fase van uitvoering en zal een belangrijke tool zijn voor politie in het raam van onder meer overlastbestrijding en evenementenbeheer, • de (on)bemande snelheidscamera’s hebben een ontegensprekelijke impact op het rijgedrag van automobilisten omdat de objectieve en subjectieve pakkans voldoende hoog is. Camera’s kunnen ook voor andere verkeersaspecten diezelfde toegevoegde waarde bieden, onder meer voor de problematiek van het rijden in verboden richting (vb. Martelarenplein) of het negeren van toegangsbeperkingen (vb. Professor De Somerplein). Er zal worden onderzocht of investeringen in ANPR-camera’s (automatische nummerplaaterkenning) mogelijkheden bieden om ook voor deze problemen de objectieve en subjectieve pakkans voldoende hoog te leggen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication