43

43 Anderzijds starten we nieuwe projecten op waarin een belangrijk aandeel van de woonontwikkeling kan worden gerealiseerd. Het belangrijkste project hierbij zal de ontwikkeling zijn van Hertogendal in de Benedenstad. Voor andere projecten worden waar nodig ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt, of wordt gewerkt op basis van een inrichtingsplan: ontwikkelingsgebied naast groep T, ACCO-site,… I.f.v. nieuwe projecten worden i.s.m. het AGSL volgende types van acties ondernomen op maat van het project: ontwerpend onderzoek, opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen, uitvoeren van haalbaarheidsstudies, afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met eigenaars en ontwikkelaars, grond- en pandenbeleid, … • De stad ondersteunt de sociale huisvestingsmaatschappijen bij de voorbereiding en realisatie van projecten. • De realisatie van hoogbouwprojecten wordt gekoppeld aan een compensatie door grondgebonden woningen. • Voorbeelden van concrete projecten: Janseniushof, Hertogeneiland, de verdere herontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen, bouwblok Diestsesteenweg-Oude Diestsesteenweg in Kessel-Lo, Klein Rijsel, het woonontwikkelingsgebied aan de SintJansbergsesteenweg, OCMW-site aan de F. Lintsstraat, diverse woonontwikkelingsgebieden in Wilsele en Wijgmaal, ... 1.1.2 Actiepunten Diversiteit van de woningtypes: • De stad kiest ervoor om voor verschillende soorten gezinnen een aanbod aan woningen te voorzien, en tegelijk rekening te houden met de doelstellingen om compact en duurzaam te bouwen. • De stad onderzoekt de vraag om compacter wonen en nieuwe woonvormen (cohousing, zorgwonen, gemeenschapswonen, aangepaste woningen voor mensen met een beperking) te verzoenen met de doelstelling om eengezinswoningen te behouden en betaalbaar te houden, en past de stedelijke regelgeving waar mogelijk aan. • We promoten nieuwe vormen van wonen via sensibiliserings- en promotiecampagnes. • We bekijken hoe we eigenaars kunnen ondersteunen om onderbewoning van grote woningen tegen te gaan, zonder de beschikbaarheid van grondgebonden woningen voor jonge gezinnen te ondermijnen. • We ondersteunen initiatieven van nieuwe woonvormen waar mogelijk, bijvoorbeeld via het AGSL die als partner of coördinator kan optreden. • We promoten een systeem van kotmadam 2.0. • Voorbeelden van mogelijke concrete projecten: Centrale Werkplaatsen appartementen West en Klein Rijsel (patiowoningen) 1.1.3 Actiepunten Duurzaamheid woningen: • De stad wil duurzaam bouwen en wonen aanmoedigen en onderzoeken of er nog andere vernieuwende stimuli zijn dan subsidies, premies, goedkope leningen,… (zie ook actiepunt 2.2.1). • De stad herbekijkt de normering van het isolatie- en energiepeil van de woningen met het doel om ambitieuzere doelstellingen te bereiken dan via de Vlaamse normen kunnen worden bereikt. • De stad realiseert i.s.m. het AGSL en privépartners voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie. • Voorbeeld van concreet project: Klein Rijsel (starterswoningen) en appartementen Centrale Werkplaatsen West • (Zie ook actieplan 2.2) 1.1.4 Actiepunten Kwaliteit van de woningen en kamers: • De stad treedt zowel preventief, stimulerend als sanctionerend op om de woonkwaliteit te verbeteren en te bewaken en zal zodra de Vlaamse Wooncode dit wettelijk toelaat, zo snel Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

44 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication