58

58 3.9.1 Actiepunten: • We sturen streeklijnen niet meer door de binnenstad en stippelen alternatieve routes uit in samenwerking met de lijn (bijvoorbeeld over de ring). • We leggen shuttlebussen in (specifiek in verbinding met de randparkings). • De stad onderzoekt of een light rail of tram in eigen bedding voor Leuven mogelijk is. • We weren gelede bussen in de binnenstad. • De stad wil meer bussen met milieuvriendelijke brandstoffen, bij voorkeur elektrische. 3.10 Actieplan: De stad grijpt structurele ingrepen in het hoger verkeersnet aan, om de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving en het functioneren van de lokale verkeersnetten te verbeteren. 3.10.1 Actiepunten: • Onderzoek, samen met minstens AWV en Infrabel, naar de ongelijkvloerse kruising van spoorweg en Naamsesteenweg, gaat gepaard met een masterplan voor de herontwikkeling van het centrum van Heverlee en onderzoek naar de verbinding Heverlee – Haasrode. • Onderzoek, samen met minstens Infrabel, naar de ongelijkvloerse kruising van spoorweg en verschillende straten in Wijgmaal, gaat gepaard met masterplanning voor de (her)ontwikkeling van het gebied van Wijgmaal station tot Wakkerzeelsebaan inclusief studie naar bijkomende functies en bijkomende verbindingen voor langzaam verkeer. • Onderzoek, samen met minstens AWV, naar de herinrichting van de omgeving Bodart en het verwijderen van het Ringviaduct, gaat gepaard met masterplanning voor de gehele omgeving inclusief onderzoek naar wenselijke functies, verbindingen, landschappelijke inrichting, groenen waterstructuur. 3.11 Actieplan: De stad wil een betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor de minder mobielen. 3.11.1 Actiepunt: • Verhogen van de busperrons voor een vlotte opstap 4.Beleidsdoelstelling: Leuven zorgt ervoor dat ze haar centrumfunctie op verschillende niveaus (buurt, lokaal, regio, gewestelijk) kan blijven waarmaken, aangepast aan de groei en ambitie om ‘eeuwenoud en springlevend’ te blijven. 4.1 Actieplan: De stad past het voorzieningenniveau aan de groeiende bevolking aan en optimaliseert het gebruik van haar patrimonium. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication