66

66 Visie Leren Leuven is een onderwijs- en kennisstad die beschikt over een breed regulier scholenaanbod, georganiseerd door verschillende netten. De kwaliteit van dat onderwijs is van hoog niveau. Dat moet in de toekomst zo blijven en zelfs worden versterkt. De stad kiest voor kwaliteitsvolle schoolhuisvesting en voldoende capaciteit. Dat impliceert de bouw van nieuwe infrastructuur, zowel gedeeltelijk als de creatie van een nieuw schoolgebouw, daar waar er nood aan is. Leuven wil de samenwerking met en tussen de Leuvense onderwijsinstellingen verder versterken. Gezamenlijke onderwijsprojecten worden ontwikkeld en ondersteund, zodat iedereen gebruik kan maken van het onderwijsaanbod. Jongeren en volwassenen krijgen gelijke kansen tot het behalen van een diploma. De samenwerking tussen stad, onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties, is hierbij cruciaal. De stad neemt daarvoor de regierol op en stimuleert deze samenwerking. Scholen moeten worden gestimuleerd om hun gebouwen ter beschikking te stellen aan buurtbewoners en verenigingen. Het is de ambitie van de stad om van elke Leuvense school een brede school te maken. Via deze ‘brede’ scholen wordt meer ruimte gecreëerd voor sport, cultuur en ontmoeting. Dit verstevigt de sociale cohesie in de buurt. Visie Werken Leuven wil duurzame, economische groei consolideren door versteviging van haar positie als belangrijke kennis-, innovatie- en studentenstad. Internationalisering van de stad wordt ondersteund via initiatieven die Leuven op de kaart zetten. Daarbij profileert de hele regio zich als kennisgedreven regio met internationaal kader. Samenwerkingsinitiatieven met KULeuven, andere kennisinstellingen, de bedrijvenwereld en ondernemersorganisaties zijn daarbij aangewezen. De inzet is ook om kwaliteitsvol werk te garanderen voor Leuvense inwoners. De stad verkleint tevens de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarvoor is het secundair onderwijs, als aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, een belangrijk aandachtspunt. We blijven inzetten op onze rijke sociale economie. Als stad wensen we onze pioniersrol te consolideren en te versterken. We blijven de koplopers van morgen door nauwe samenwerkingsbanden en unieke synergieën. We waarderen de belangrijke maatschappelijke winst van dit ondernemerschap. Ook de Leuvense handel en horeca is een belangrijke sector met 2300 vestigingen De stad streeft daarom naar een sterk kernwinkelgebied en goeddraaiende boodschappencentra in de deelgemeentes. Dat gebeurt op een actieve manier via kernversterkende initiatieven, ondersteunen van zelfstandig ondernemerschap, een handelspromotiebeleid en een specifiek horecabeleid. De stad verzet zich op haar grondgebied, en daarbuiten, tegen megalomane projecten die ongewenste aanzuigaffecten hebben ten nadele van winkelkernen in het algemeen, en binnensteden in het bijzonder. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

67 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication