82

82 2. Beleidsdoelstelling: De stad voert de lokale regie rond spreiding, inhoud en optimalisatie van het aanbod aan buurtwerk in Leuven. 2.1 Actieplan: Onderzoeken en optimaliseren van de spreiding van buurtwerk. 2.1.1 Actiepunten: • Een buurtfunctie opstarten voor de buurt Blauwput: Een nieuw samenwerkingsverband tussen team buurtwerk Leuven en de integratiedienst van Leuven om een laagdrempelig buurtcentrum in te richten op de gelijkvloerse verdieping van de integratiedienst. In Blauwput, op de Diestsesteenweg, is er veel bovenwinkelwonen, en is er een bevolkingsgroep middenklasse die zich reeds actief inzetten om de buurt te verbeteren (verschillende straatscomités, parochie,…). Deze 2 doelgroepen zijn een voorbeeld van de sociale mix die het buurtwerk en de integratiedienst wil bereiken. Zij hebben echter beperkte ontmoetingskansen. − Deze samenwerking is een unieke kans om met een divers samengestelde vrijwilligersgroep te starten. − Het onthaal van de integratiedienst is geopend tijdens de kantooruren waardoor het zeer bereikbaar is. − De reeds bestaande comités en verenigingen kunnen gebruik maken van een infrastructuur waar ze kunnen samenkomen en vergaderen. − De toekomstige plannen met hal 4 en 5 op de centrale werkplaats en hal 9 (jeugd) zijn interessante mogelijkheden om de werking in de toekomst verder uit te bouwen. • Hoogland: De buurt Hoogland is te klein om een permanente buurtwerking te beginnen, maar ligt geïsoleerd. Er is wel vraag naar laagdrempelige ontmoeting, vooral vanuit kinderen en gezinnen. De stad onderzoekt hoe we het huidige aanbod in die wijk optimaliseren. Daarvoor moet minstens de nodige infrastructuur voorzien worden. • Wijgmaal: De stad onderzoekt hoe en wat er aan aanbod rond sociale cohesie en basiswerk in Wijgmaal zou nodig zijn, en zoekt samen met partners naar goede oplossingen en kostenefficiënte aanpak. 2.2 Actieplan: Scan van de huisvesting van alle buurtwerk in Leuven in functie van de optimalisatie van de werkingen als ‘buurtcentrum’. 2.2.1 Actiepunten: • Optimalisatie van de infrastructuur in de Ridderbuurt en Casablanca i.f.v. van een uitgebreidere werking - voor Casablanca: uitvoeren bouw buurtcentrum in nieuw gebouw Lolanden; voor de Ridderbuurt: piste onderzoeken voor de bouw van een nieuw buurtcentrum waarbij alle lokale partners nauw betrokken zijn. • Alle stedelijke buurtcentra opfrissen en aanpassen aan de huidige werking. • Onderzoeken extra lokaal buurtcentrum Wilsele-dorp i.f.v. het verbreden van de huidige werking. • Infrastructuur Hoogland vervangen. • Spreiding over Leuven in samenhang met aanwezigheid lokale dienstencentra onderzoeken, in functie van gedeeld gebruik infrastructuur. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

83 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication